ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

องค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดชื่ออะไร?

องค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดชื่ออะไร?

พระเจ้า​มี​หลาย​ตำแหน่ง เช่น ผู้​มี​พลัง​อำนาจ​สูง​สุด ผู้​สร้าง และ​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่​สูง​สุด (โยบ 34:12; ปัญญาจารย์ 12:1; ดาเนียล 2:47) แล้ว​พระองค์​มี​ชื่อ​ไหม?