ข้ามไปยังเนื้อหา

หนุ่มสาวถามว่า—ฉันจะทำอย่างไรกับชีวิตของฉัน?

วัยรุ่น​ทุก​คน​ควร​ถาม​ตัว​เอง​ว่า ‘ฉัน​จะ​ทำ​อย่าง​ไร​กับ​ชีวิต​ของ​ฉัน?’ คิด​ให้​ดี​ว่า​คุณ​มี​เป้าหมาย​อะไร​ใน​ชีวิต​ขณะ​ดู​เรื่อง​ราว​ที่​เกิด​ขึ้น​กับ​อันเดร​วัยรุ่น​ที่​รัก​พระเจ้า​แต่​ก็​รัก​โลก​ด้วย เมื่อ​ต้อง​ตัดสิน​ใจ เขา​จะ​เลือก​อะไร? อะไร​จะ​ทำ​ให้​เขา​มี​ความ​สุข​มาก​กว่า? รายการ​พิเศษ​มี​บท​สัมภาษณ์​วัยรุ่น​จาก​หลาย ๆ ประเทศ​และ​จะ​ช่วย​คุณ​ให้​ตัดสิน​ใจ​ได้