ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

คน​ตาย​แล้ว​จะ​กลับ​มา​มี​ชีวิต​อีก​ได้​ไหม?

พระเจ้า​ที่​สร้าง​ตัว​เรา​สามารถ​ทำ​ให้​คน​ตาย​กลับ​มา​มี​ชีวิต​อีก​ได้​แน่นอน

พระ​ยะโฮวา​เป็น​พระเจ้า​ผู้​ให้​ชีวิต (บทเพลง​สรรเสริญ 36:9) ดัง​นั้น ตาม​เหตุ​ผล​แล้ว​พระเจ้า​องค์​เดียว​กัน​นี้​ก็​น่า​จะ​ทำ​ให้​ทุก​คน​ที่​ตาย​ไป​แล้ว​กลับ​มา​มี​ชีวิต​ได้​อีก​จริง​ไหม? คัมภีร์​ไบเบิล​รับรอง​กับ​เรา​ว่า พระองค์​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น​แน่ ๆ ใน​อนาคต (อ่าน​กิจการ 24:15) แต่​พระเจ้า​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น​ทำไม?

พระเจ้า​ที่​สร้าง​ตัว​เรา​ตั้งใจ​ไว้​แต่​แรก​แล้ว​ว่า​จะ​ให้​มนุษย์​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป​บน​โลก​นี้ (เยเนซิศ 1:31; 2:15-17) และ​พระเจ้า​ก็​ตั้งใจ​อย่าง​นั้น​ไม่​เคย​เปลี่ยน พระองค์​รู้สึก​เจ็บ​ปวด​กับ​สิ่ง​ที่​เรา​ต้อง​เจอ​ใน​ทุก​วัน​นี้ คือ​ชีวิต​อัน​แสน​สั้น​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​สารพัด​ปัญหา—อ่าน​โยบ 14:1, 14, 15

คน​ที่​กลับ​มา​มี​ชีวิต​อีก​ครั้ง​จะ​อยู่​ที่​ไหน​ล่ะ?

พระเจ้า​สร้าง​มนุษย์​ให้​อยู่​บน​สวรรค์​ไหม? ไม่! พระเจ้า​สร้าง​ทูตสวรรค์​ให้​อยู่​บน​สวรรค์ แต่​สร้าง​มนุษย์​ให้​อยู่​บน​โลก (เยเนซิศ 1:28; โยบ 38:4, 7) ขอ​ให้​คิด​ถึง​ตอน​ที่​พระ​เยซู​ปลุก​คน​ตาย​ให้​ฟื้น​ด้วย​การ​อัศจรรย์ ท่าน​ปลุก​คน​ตาย​ให้​ฟื้น​ขึ้น​มา​อยู่​บน​โลก​ไม่​ใช่​บน​สวรรค์ ดัง​นั้น คน​ส่วน​ใหญ่​ที่​จะ​ถูก​ปลุก​ให้​ฟื้น​ใน​อนาคต​ก็​เหมือน​กัน พวก​เขา​จะ​อยู่​บน​โลก​นี้—อ่าน​โยฮัน 5:28, 29; 11:44

แต่​พระเจ้า​ก็​เลือก​ปลุก​คน​บาง​คน​ให้​ไป​อยู่​บน​สวรรค์ แล้ว​พวก​เขา​ก็​จะ​มี​กาย​ทิพย์​ซึ่ง​ต่าง​จาก​มนุษย์ (ลูกา 12:32; 1 โครินท์ 15:49, 50) คน​ที่​ถูก​ปลุก​เพื่อ​ไป​อยู่​บน​สวรรค์​จะ​ได้​เป็น​กษัตริย์​ปกครอง​โลก​ร่วม​กับ​พระ​คริสต์—อ่าน​วิวรณ์ 5:9, 10