ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

โลกที่ไม่มีความยากจนเป็นไปได้หรือ?

พระเจ้าจะทำให้ความยากจนหมดไปจากโลกนี้อย่างไร?—มัดธาย 6:9, 10

ทุก ๆ ปี ความยากจนข้นแค้นทำให้หลายล้านคนต้องตายเพราะเจ็บป่วยและขาดอาหาร ถึงแม้หลายส่วนของโลกจะอุดมสมบูรณ์ แต่ผู้คนจำนวนมากก็ยังอยู่อย่างขัดสน คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าความยากจนจะเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับมนุษย์ตลอดไป—อ่านโยฮัน 12:8

เพื่อความยากจนจะหมดไป ต้องมีรัฐบาลเดียวที่ปกครองทั้งโลกซึ่งสามารถกระจายทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้กับผู้คนอย่างยุติธรรมและขจัดสงครามต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของความยากจน พระเจ้าสัญญาว่าจะตั้งรัฐบาลนี้เพื่อปกครองทั่วโลก—อ่านดานิเอล 2:44

ใครสามารถขจัดความยากจนได้?

พระเจ้ามอบหมายให้พระเยซูลูกของพระองค์ปกครองมนุษย์ (บทเพลงสรรเสริญ 2:4-8) พระเยซูจะช่วยเหลือคนยากจนและขจัดการกดขี่และความรุนแรงให้หมดไป—อ่านบทเพลงสรรเสริญ 72:8, 12-14

มีการบอกล่วงหน้าว่า พระเยซูซึ่งเป็น “องค์สันติราช” จะทำให้โลกมีสันติสุขและปลอดภัย จากนั้นทุกคนบนโลกจะได้อยู่ในบ้านของตัวเอง ได้ทำงานที่ทำให้มีความสุข และมีอาหารกินอย่างอิ่มหนำ—อ่านยะซายา 9:6, 7; 65:21-23