ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 จากปก | การอธิษฐานช่วยอะไรได้ไหม?

มีใครฟังคำอธิษฐานอยู่ไหม?

มีใครฟังคำอธิษฐานอยู่ไหม?

บางคนรู้สึกว่าอธิษฐานไปก็เท่านั้น เสียเวลาเปล่า ๆ เพราะไม่มีใครฟัง ส่วนคนอื่นที่พยายามอธิษฐานก็รู้สึกว่าไม่ได้รับคำตอบ คนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าพยายามจะนึกภาพว่าพระองค์น่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร แล้วเขาก็อธิษฐานว่า “ขอแค่กระซิบบอกผมก็พอ” แต่เขาบอกว่าพระเจ้าก็ “เงียบไม่ตอบอะไรเลย”

แต่คัมภีร์ไบเบิลรับรองกับเราว่ามีพระเจ้าที่ฟังคำอธิษฐานอยู่จริง ๆ พระคัมภีร์บันทึกคำพูดที่พระเจ้าพูดกับคนหนึ่งนานมาแล้วว่า “พอได้ยินเสียงเจ้าร้องไห้ พระองค์ [พระเจ้า] จะทรงเมตตาแก่เจ้า พอพระองค์ได้ยินคำร้องขอพระองค์ก็จะทรงตอบเจ้า” (ยะซายา 30:19) ข้อคัมภีร์อีกข้อหนึ่งบอกว่า “คำอธิษฐานของคนเที่ยงธรรมเป็นที่ปีติยินดีแก่พระองค์”—สุภาษิต 15:8, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971

พระเยซูอธิษฐานถึงพ่อของท่าน “และพระเจ้าทรงโปรดฟัง”—ฮีบรู 5:7

คัมภีร์ไบเบิลยังมีตัวอย่างของคำอธิษฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้ารับฟัง มีข้อหนึ่งบอกว่า พระเยซู “อ้อนวอน . . . ต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์” และ “พระเจ้าทรงโปรดฟัง” (ฮีบรู 5:7) มีตัวอย่างอื่น ๆ อีกด้วยที่บันทึกไว้ในหนังสือดานิเอล 9:21 และ 2 โครนิกา 7:1

แล้วทำไมบางคนถึงรู้สึกว่าคำอธิษฐานของเขาไม่ได้รับคำตอบ? เพื่อพระเจ้าจะฟัง เราต้องอธิษฐานถึงพระยะโฮวา *พระเจ้าที่คัมภีร์ไบเบิลพูดถึงเท่านั้น ไม่ใช่อธิษฐานถึงเทพองค์อื่น ๆ หรือบรรพบุรุษ พระเจ้ายังเรียกร้องเราให้ขอสิ่งที่ “สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์” และขอในสิ่งที่พระองค์เห็นชอบ ถ้าเราอธิษฐานตามนั้น พระเจ้าสัญญากับเราว่า “พระองค์จะทรงฟังเรา” (1 โยฮัน 5:14) ดังนั้น ถ้าเราอยากให้พระเจ้าฟังคำอธิษฐาน เราก็ต้องรู้จักกับพระเจ้าที่คัมภีร์ไบเบิลพูดถึงและเรียนรู้ว่าพระองค์ต้องการให้เราทำอะไร

หลายคนเชื่อว่าการอธิษฐานไม่ได้เป็นเพียงกิจปฏิบัติทางศาสนาเท่านั้น แต่พระเจ้ายังรับฟังและตอบคำอธิษฐานจริง ๆ ไอแซคจากเคนยาบอกว่า “ผมอธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยผมเข้าใจสิ่งที่เขียนไว้ในคัมภีร์ไบเบิล หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนมาหาและยินดีช่วยผม” ในฟิลิปปินส์ ฮิลดาอยากเลิกบุหรี่ แต่ก็เลิกไม่ได้สักที สามีจึงแนะนำเธอว่า “ทำไมไม่อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยล่ะ?” เธอก็ทำตามคำแนะนำของเขา และยังบอกว่า “วิธีที่พระเจ้าช่วยฉันน่าทึ่งจริง ๆ จู่ ๆ ฉันก็ไม่นึกอยากสูบอีก แล้วฉันก็เลิกบุหรี่ได้”

ดังนั้น ถ้าเรื่องที่คุณเป็นห่วงสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าเห็นชอบ คุณก็มั่นใจได้เลยว่าพระองค์อยากจะช่วยคุณแน่นอน

^ วรรค 6 ยะโฮวา เป็นชื่อของพระเจ้าตามที่บอกไว้ในคัมภีร์ไบเบิล