ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ผู้อ่านอยากรู้ . . .

อีสเตอร์เป็นงานฉลองของคริสเตียนไหม?

อีสเตอร์เป็นงานฉลองของคริสเตียนไหม?

สารานุกรมบริแทนนิกา อธิบายว่า อีสเตอร์ “เป็นเทศกาลที่สำคัญของคริสต์ศาสนจักรเพื่อฉลองการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์” แต่อีสเตอร์เป็นงานฉลองของคริสเตียนจริง ๆ ไหม?

ถ้าอยากรู้ว่าวัตถุโบราณชิ้นไหนเป็นของแท้ การตรวจดูรายละเอียดเป็นเรื่องสำคัญ เช่นเดียวกัน เพื่อเราจะรู้ว่าอีสเตอร์เป็นงานฉลองของคริสเตียนไหม ก็ต้องตรวจดูรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้

สิ่งหนึ่งที่พระเยซูสั่งให้สาวกทำกันก็คือระลึกถึงการเสียชีวิต ของท่าน ไม่ใช่ฉลองการฟื้นขึ้นจากตาย อัครสาวกเปาโลเรียกงานนี้ว่า “อาหารมื้อเย็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า”—1 โครินท์ 11:20; ลูกา 22:19, 20

สารานุกรมบริแทนนิกา บอกเพิ่มเติมว่า ส่วนใหญ่แล้ว เทศกาลอีสเตอร์ “แทบไม่เกี่ยวอะไรเลย” กับการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซู “แต่สืบทอดมาจากธรรมเนียมพื้นบ้าน” อย่างเช่น ไข่กับกระต่าย ที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของเทศกาลอีสเตอร์ สารานุกรมศาสนา (ภาษาอังกฤษ) บอกว่า “ไข่เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ที่กำลังจะออกมา ซึ่งก็เปรียบเหมือนการฟื้นขึ้นจากตาย” และบอกอีกว่า “กระต่ายเป็นสัตว์ที่มีลูกดกและขยายพันธุ์เร็ว มันจึงเป็นสัญลักษณ์ถึงฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึง”

ฟิลิป วอลเทอร์ ศาสตราจารย์ด้านงานประพันธ์ยุคกลางอธิบายว่าประเพณีเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลอีสเตอร์ได้อย่างไร เขาเขียนว่า “เมื่อต้องการเปลี่ยนพวกนอกรีตให้เข้ามาเป็นคริสเตียน” จึงมีการเชื่อมโยงการฉลองเทศกาล “ฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ” ของพวกนอกรีตให้เข้ากับการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซู วอลเทอร์ยังบอกอีกว่า นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ “งานฉลองของคริสเตียน” ค่อย ๆ เข้ามาอยู่ในปฏิทินของชาวนอกรีต

ในสมัยที่สาวกคนสนิทของพระเยซูยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยมีการฉลองเทศกาลแบบนี้ เพราะพวกเขาทำหน้าที่ “หน่วงเหนี่ยว” สาวกของพระเยซูไว้จากพวกนอกรีต (2 เทสซาโลนิเก 2:7) อัครสาวกเปาโลเตือนว่าเมื่อท่าน “ไปแล้ว” จะมีบางคน “พูดบิดเบือนความจริงเพื่อชักนำเหล่าสาวกให้ติดตามพวกเขาไป” (กิจการ 20:29, 30) ในช่วงปลายศตวรรษแรก อัครสาวกโยฮันก็เขียนว่า มีบางคนได้ชักนำพี่น้องคริสเตียนให้หลงผิด (1 โยฮัน 2:18, 26) นี่เป็นการเปิดทางให้ประเพณีนอกรีตเข้ามาในที่สุด

“อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ”—2 โครินท์ 6:14

อย่างไรก็ตาม บางคนรู้สึกว่าการยอมให้ประเพณีอีสเตอร์เข้ามาไม่ใช่เรื่องผิดเพราะถือว่าเป็นการช่วย “พวกนอกรีต” ให้เข้าใจความหมายของการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูมากขึ้น แต่เปาโลไม่เคยเห็นด้วยกับเรื่องนี้ แม้ว่าเปาโลจะรู้เห็นประเพณีนอกรีตมากมายในช่วงที่เขาเดินทางประกาศไปทั่วจักรวรรดิโรมัน แต่เขาก็ไม่เคยเอาประเพณีเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับคำสอนเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจเรื่องพระเยซูดีขึ้น ตรงกันข้าม เขาเตือนพี่น้องคริสเตียนว่า “อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะความชอบธรรมจะเป็นพวกเดียวกับความชั่วได้อย่างไร ความสว่างจะรวมกับความมืดได้อย่างไร พระยะโฮวาตรัสว่า ‘ฉะนั้น จงแยกออกมาจากพวกเขาและอยู่ต่างหาก และเลิกแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาด’”—2 โครินท์ 6:14, 17

หลังจากพิจารณาเรื่องนี้อย่างคร่าว ๆ แล้ว เราได้ข้อสรุปอะไร? เห็นได้ชัดเลยว่าจริง ๆ แล้วเทศกาลอีสเตอร์ไม่ได้เป็นงานฉลองของคริสเตียน