ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

จะช่วยลูกให้รักพระเจ้าได้อย่างไร?

สอนลูกให้รู้จักและรักพระเจ้าโดยดูจากสิ่งที่พระองค์สร้าง

ลูกของคุณจะรักพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเขาเชื่อว่าพระองค์มีอยู่จริงและมั่นใจว่าพระองค์รักเขาจริง ๆ และที่เขาจะรักพระเจ้าได้ก็ต้องรู้จักพระองค์ก่อน (1 โยฮัน 4:8) เช่น เขาต้องรู้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาทำไม? ทำไมพระเจ้ายอมให้มีความทุกข์? ในอนาคตพระเจ้าจะทำอะไรบ้างเพื่อมนุษย์?—อ่านฟิลิปปอย 1:9

เพื่อคุณจะช่วยลูกให้รักพระเจ้า คุณต้องทำให้เขาเห็นว่าคุณเองก็รักพระเจ้า เมื่อลูกเห็นว่าคุณรักพระเจ้า เขาก็อยากจะเลียนแบบคุณ—อ่านพระบัญญัติ 6:5-7; สุภาษิต 22:6

จะสอนอย่างไรให้เข้าถึงใจลูก?

คัมภีร์ไบเบิล พระคำของพระเจ้ามีพลังมาก (ฮีบรู 4:12) ดังนั้น คุณควรช่วยลูกให้เรียนคำสอนพื้นฐานของคัมภีร์ไบเบิล พระเยซูเคยใช้คำถาม ตั้งใจฟัง และอธิบายพระคัมภีร์เพื่อให้เข้าถึงใจผู้คน คุณก็เลียนแบบวิธีการสอนของพระเยซูได้เพื่อเข้าถึงใจลูก—อ่านลูกา 24:15-19, 27, 32

นอกจากนั้น เรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าปฏิบัติต่อประชาชนก็สามารถช่วยลูกให้รู้จักและรักพระเจ้าได้ หนังสือที่ออกแบบเพื่อช่วยเรื่องนี้มีให้ดาวน์โหลดที่ www.jw.org/th—อ่าน 2 ติโมเธียว 3:16