หอสังเกตการณ์ พฤศจิกายน 2014 | ซาตานมีจริงไหม?

ถ้าซาตานไม่มีอยู่จริง คนที่เชื่อว่ามีจริงก็ถูกหลอก แต่ถ้าซาตานเป็นจอมหลอกลวงที่ควบคุมบงการมนุษย์ มันก็เป็นบุคคลอันตรายมากกว่าที่หลายคนคิด

จากปก

ซาตานมีอยู่จริงไหม?

ซาตานเป็นแค่สัญลักษณ์ของความชั่วร้ายหรือมีตัวตนอยู่จริง?

จากปก

ซาตานเป็นแค่สัญลักษณ์ของความชั่วร้ายไหม?

เรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิล 2 เรื่องจะตอบคำถามนี้

จากปก

เราควรกลัวซาตานไหม?

พระเจ้าเตรียมสิ่งที่พิเศษ 4 อย่างเพื่อช่วยปกป้องคุณจากการโจมตีของซาตาน

การสนทนากับเพื่อนบ้าน

ราชอาณาจักรของพระเจ้าเริ่มปกครองเมื่อไร? (ตอน 2)

คำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลและเรื่องที่พระเจ้าให้กษัตริย์บาบิโลนฝันช่วยให้เราระบุปีที่แน่นอนได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไร

จงเลียนแบบความเชื่อของเขา

‘ข้าจะทำบาปต่อพระเจ้าได้อย่างไร?’

ทำไมโยเซฟปฏิเสธคำชักชวนของภรรยาโพติฟา?

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

การที่พระเยซูปลุกคนตายให้มีชีวิตอีกทำให้เรามั่นใจอะไรเกี่ยวกับคำสัญญาของท่านเรื่องอนาคต?

เรื่องอื่น ๆ ในเว็บไซต์

พระเจ้าสร้างพญามารเพื่อทดสอบเราไหม?

ซาตานมาจากไหน? อ่านว่าทำไมพระเยซูตรัสถึงพญามารว่า “มันไม่ได้ยึดมั่นกับความจริง”?