หอสังเกตการณ์ กันยายน 2014 | โลกจะถูกทำลายจนแก้ไม่ได้ไหม?

เราจะทำอย่างไรเพื่อจะไม่ทำลายโลกมากไปกว่านี้?

จากปก

โลกจะถูกทำลายจนแก้ไม่ได้ไหม?

คัมภีร์ไบเบิลบอกล่วงหน้าว่าทรัพยากรธรรมชาติจะถูกทำลาย และบอกด้วยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

กฎหมายของพระเจ้าที่ให้กับชาติอิสราเอลยุติธรรมไหม?

หลักการสี่ข้อที่ช่วยผู้พิพากษาอิสราเอลตัดสินอย่างยุติธรรม

เรื่องราวชีวิตจริง

รางวัลชีวิตจากการรับใช้พระเจ้า

65 ปีที่แล้ว ปีเตอร์ คารร์เบลโลได้มาเข้าใจคัมภีร์ไบเบิลและเปลี่ยนแนวทางชีวิต

ฉบับเพชิตตาภาษาซีเรียโบราณ ประตูสู่โลกของการแปลคัมภีร์ไบเบิลในยุคแรก ๆ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่าแก่นี้ทำให้เรารู้ว่าคัมภีร์ไบเบิลในปัจจุบันบางฉบับได้รวมเอาข้อความที่ไม่เคยมีอยู่ในต้นฉบับของพระคัมภีร์มาใส่ไว้

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

เราควรอธิษฐานหรือร้องขอให้ทูตสวรรค์ช่วยไหม?

เรื่องอื่น ๆ ในเว็บไซต์

ราชอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร?

พิจารณาว่าทำไมรัฐบาลของพระเจ้าเหนือกว่ารัฐบาลหลาย