ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​คำ​สอน​ที่​มา​จาก​พระเจ้า​จริง ๆ ไหม?

คุณ​อาจ​คิด​ว่า​คำ​สอน​ของ​พระเจ้า​น่า​จะ​มี​อะไร​ที่​พิเศษ​และ​แตกต่าง​จาก​หนังสือ​เล่ม​อื่น ๆ และ​คัมภีร์​ไบเบิล​ก็​เป็น​อย่าง​นั้น​จริง ๆ มี​การ​พิมพ์​คัมภีร์​ไบเบิล​หลาย​พัน​ล้าน​เล่ม​ใน​หลาย​ร้อย​ภาษา คำ​แนะ​นำ​ที่​เป็น​ประโยชน์​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​มี​พลัง​ถึง​ขนาด​ที่​เปลี่ยน​ชีวิต​คน​เรา​ให้​ดี​ขึ้น​ได้—อ่าน 1 เทสซาโลนิเก 2:13; 2 ติโมเธียว 3:16

เรา​รู้​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​ต้อง​มา​จาก​พระเจ้า​แน่นอน เพราะ​พระ​คัมภีร์​พยากรณ์​ล่วง​หน้า​ถึง​เหตุ​การณ์​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต​ได้​อย่าง​ถูก​ต้อง ไม่​มี​มนุษย์​คน​ใด​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น​ได้​ด้วย​ตัว​เขา​เอง เช่น ให้​เรา​ดู​สำเนา​ฉบับ​หนึ่ง​ของ​หนังสือ​ยะซายา​ที่​ถูก​ค้น​พบ​ใน​ถ้ำ​ใกล้​ทะเล​เดดซี สำเนา​นี้​ทำ​ขึ้น​ก่อน พระ​เยซู​เกิด​นาน​กว่า​หนึ่ง​ร้อย​ปี​ด้วย​ซ้ำ ข้อ​ความ​ใน​สำเนา​นี้​บอก​ว่า​เมือง​บาบิโลน​จะ​กลาย​เป็น​เมือง​ที่​ไม่​มี​ผู้​คน​อาศัย​อยู่​เลย และ​เรื่อง​นี้​ก็​เกิด​ขึ้น​จริง​หลัง​จาก ที่​พระ​เยซู​เสร็จ​สิ้น​งาน​ประกาศ​สั่ง​สอน​บน​แผ่นดิน​โลก​นาน​หลาย​ปี​ที​เดียว—อ่าน​ยะซายา 13:19, 20; 2 เปโตร 1:20, 21

คัมภีร์​ไบเบิล​เขียน​ขึ้น​มา​ได้​อย่าง​ไร?

คัมภีร์​ไบเบิล​ใช้​เวลา​เขียน​นาน​ถึง 1,600 ปี โดย​มี​ผู้​เขียน​ประมาณ 40 คน พวก​เขา​เขียน​เนื้อหา​ที่​มี​สาระ​สำคัญ​เดียว​กัน​ตลอด​ทั้ง​เล่ม​โดย​ไม่​ขัด​แย้ง​กัน เป็น​ไป​ได้​อย่าง​ไร? พวก​เขา​ทำ​อย่าง​นั้น​ได้​เพราะ​มี​พระเจ้า​เป็น​ผู้​ชี้​นำ—อ่าน 2 ซามูเอล 23:2

บาง​ครั้ง​พระเจ้า​ใช้​ทูตสวรรค์ ภาพ​นิมิต หรือ​ความ​ฝัน​เพื่อ​ถ่ายทอด​สิ่ง​ที่​พระองค์​ต้องการ​ให้​พวก​เขา​เขียน โดย​ปกติ​แล้ว พระเจ้า​จะ​ใส่​ความ​คิด​ของ​พระองค์​เข้า​ไป​ใน​ความ​คิด​ของ​พวก​เขา แต่​ก็​ให้​เขา​มี​อิสระ​ที่​จะ​ถ่ายทอด​ข่าวสาร​ของ​พระองค์​โดย​เลือก​ใช้​คำ​พูด​ที่​เป็น​สำนวน​ภาษา​ของ​เขา​เอง—อ่าน​วิวรณ์ 1:1; 21:3-5