ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

สีมีอิทธิพลต่อคุณอย่างไร?

สีมีอิทธิพลต่อคุณอย่างไร?

ขณะที่คุณมองไปรอบตาและสมองของคุณจะทำงานประสานกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล. คุณเห็นผลไม้ชิ้นหนึ่งวางอยู่ใกล้แล้วคุณก็ชั่งใจว่าจะกินหรือไม่กินดี. คุณมองดูท้องฟ้าและคิดว่าวันนี้ฝนคงไม่ตก. เมื่อคุณเห็นประโยคที่กำลังอ่านอยู่นี้ คุณก็คิดถึงความหมายของคำแต่ละคำในประโยคนั้น. ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพราะอิทธิพลของสี. จริงหรือ?

สีของผลไม้ที่คุณเห็นช่วยให้รู้ว่าตอนนี้มันดิบหรือสุก และช่วยคุณตัดสินใจว่าจะกินหรือไม่. สีของท้องฟ้าและเมฆช่วยให้คุณรู้ว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไร. เมื่อคุณอ่านคำต่างในบทความนี้ ตาของคุณสามารถรับข้อมูลได้ง่ายเพราะสีที่ต่างกันของข้อความกับพื้นหลัง. เห็นได้ชัดว่า คุณใช้ประโยชน์จากสีอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยประมวลข้อมูลต่างรอบตัวโดยที่คุณเองอาจไม่รู้. แต่สียังมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคุณด้วย.

สีมีผลต่ออารมณ์

ขณะที่คุณเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้า คุณจะเห็นกล่องหรือหีบห่อสินค้ามากมายที่ถูกออกแบบอย่างดีเพื่อดึงดูดสายตาคุณ. ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ นักโฆษณาเลือกใช้สีอย่างพิถีพิถันเพื่อจูงใจลูกค้าทุกเพศทุกวัยรวมทั้งตัวคุณด้วย. นักตกแต่งบ้าน นักออกแบบเสื้อผ้า และศิลปิน ต่างก็รู้ดีว่าสีมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนเราอย่างไร.

ผู้คนต่างวัฒนธรรมต่างประเพณีอาจตีความหมายของสีต่างกัน. ตัวอย่างเช่น ชาวเอเชียบางคนมองว่าสีแดงเป็นสีมงคลและสีแห่งการเฉลิมฉลอง ขณะที่ผู้คนในบางภูมิภาคของทวีปแอฟริกามองว่าสีแดงเป็นสีแห่งความโศกเศร้า. แต่ไม่ว่าคนเราจะเติบโตมาในวัฒนธรรมเช่นไร ความรู้สึกที่พวกเขามีต่อสีบางสีก็คล้ายกัน. ให้เรามาดูว่าสามสีต่อไปนี้ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนเราอย่างไร.

สีแดงเป็นสีที่เห็นได้ชัด. สีแดงมักจะเกี่ยวข้องกับพลังงาน สงคราม และอันตราย. สีแดงให้ความรู้สึกร้อนแรง กระตุ้นการเผาผลาญอาหารของร่างกาย เพิ่มอัตราการหายใจ และทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น.

คำว่า “สีแดง” ที่ใช้ในคัมภีร์ไบเบิลภาคภาษาฮีบรูมาจากคำที่มีความหมายว่า “เลือด.” คัมภีร์ไบเบิลใช้สีแดงก่ำหรือสีแดงเข้มเพื่อทำให้ภาพของหญิงแพศยาที่ฆ่าคนอย่างเลือดเย็นติดตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้อ่าน. หญิงแพศยาคนนี้แต่งตัวด้วยผ้าสีม่วงกับสีแดงเข้มและนั่งอยู่บน “สัตว์ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อต่างที่เป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้าอยู่ทั่วทั้งตัว.”—วิวรณ์ 17:1-6

สีเขียวให้ความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับสีแดง เพราะเป็นสีที่ทำให้การเผาผลาญอาหารลดลงและทำให้จิตใจสงบ. สีเขียวทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมักจะเกี่ยวข้องกับความสงบร่มรื่น. เรารู้สึกสดชื่นสบายใจเมื่อเห็นสีเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้าในสวนหรือตามป่าเขา. บันทึกเรื่องการสร้างในหนังสือเยเนซิศบอกว่าพระเจ้าสร้างพืชผักสีเขียวเพื่อมนุษย์.—เยเนซิศ 1:11, 12, 29, 30

สีขาวมักจะเกี่ยวข้องกับความสว่าง ความปลอดภัย และความสะอาด. สีนี้ยังเกี่ยวข้องกับความดีและความบริสุทธิ์ผุดผ่อง. สีขาวเป็นสีที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดในคัมภีร์ไบเบิล. ในนิมิตหลายเรื่อง มนุษย์และทูตสวรรค์สวมชุดสีขาวเพื่อแสดงว่าพวกเขาเป็นผู้ชอบธรรมและ ปราศจากด่างพร้อยในสายตาของพระเจ้า. (โยฮัน 20:12; วิวรณ์ 3:4; 7:9, 13, 14) ม้าขาวกับผู้ขี่ม้าที่สวมชุดผ้าลินินสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของสงครามอันชอบธรรม. (วิวรณ์ 19:14) พระเจ้าใช้สีขาวเพื่อเน้นว่าพระองค์เต็มใจให้อภัยบาปของมนุษย์. พระองค์บอกว่า “แม้บาปของเจ้าจะแดงเป็นเหมือนสีที่แดงก่ำ, บาปนั้นก็อาจจะกลับกลายเป็นสีขาวเหมือนอย่างหิมะ.”—ยะซายา 1:18

สีเป็นเครื่องช่วยจำ

การใช้สีในคัมภีร์ไบเบิลแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเข้าใจว่าสีมีอิทธิพลอย่างไรต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์. ตัวอย่างเช่น หนังสือวิวรณ์บอกล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่มนุษย์ในสมัยนี้ต้องประสบ ไม่ว่าจะเป็นสงคราม ความอดอยาก หรือความตายอันเนื่องมาจากการขาดแคลนอาหารและโรคระบาด. เพื่อช่วยให้เราจดจำเรื่องนี้ นิมิตที่น่าตื่นเต้นจึงพรรณนาว่าผู้ที่นั่งบนหลังม้าไม่ได้ขี่ม้าธรรมดา แต่ขี่ม้าสีต่างกันและแต่ละสีก็มีความหมายเฉพาะ.

ม้าตัวแรกเป็นสีขาวแสดงถึงสงครามอันชอบธรรมของพระคริสต์เยซู. ม้าตัวถัดไปที่เห็นในนิมิตเป็นสีแดงเพลิงซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชาติต่างๆ. ม้าตัวที่สามเป็นสีดำทะมึนซึ่งหมายถึงความอดอยากหิวโหย. และม้าตัวสุดท้ายเป็น “ม้าสีซีดตัวหนึ่ง ผู้ที่ขี่ม้านั้นชื่อความตาย.” (วิวรณ์ 6:1-8) สีของม้าแต่ละตัวกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกในใจเราซึ่งตรงกับความหมายของภาพนิมิตเหล่านี้. เราสามารถจำม้าสีต่างเหล่านี้ได้ง่ายและเข้าใจว่านิมิตนี้กำลังบอกอะไรเกี่ยวกับสมัยของเรา.

มีหลายตัวอย่างในคัมภีร์ไบเบิลที่ใช้สีเพื่อทำให้เรื่องราวมีอรรถรสน่าอ่านยิ่งขึ้น. พระเจ้าผู้สร้างแสง สี และดวงตาของมนุษย์ใช้สีอย่างเชี่ยวชาญเป็นเครื่องช่วยสอนเพื่อพรรณนาภาพให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและจดจำได้. สีช่วยเราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล. สีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเรา. สีช่วยเราจดจำแนวคิดสำคัญต่างๆ. สีเป็นของประทานที่แสดงถึงความรักจากพระผู้สร้างของเราผู้ปรารถนาให้เรามีความสุขกับชีวิต.