ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 จากปก: บทเรียนจากชีวิตของโมเซ

โมเซเป็นใคร?

โมเซเป็นใคร?

คุณนึกถึงอะไรเมื่อได้ยินชื่อโมเซ? คุณนึกถึง . . .

  • เด็กทารกที่แม่ซ่อนไว้ในตะกร้าและเอาไปลอยในแม่น้ำไนล์ไหม?
  • เด็กชายที่ธิดาฟาโรห์เก็บไปเลี้ยงและเติบโตมาอย่างสุขสบาย แต่ไม่เคยลืมว่าตัวเองเป็นชาวอิสราเอลไหม?
  • ชายเลี้ยงแกะที่ใช้ชีวิตในแผ่นดินมิดยานนานถึง 40 ปีไหม?
  • บุรุษที่เคยสนทนากับพระยะโฮวา *หน้าพุ่มไม้ที่มีไฟลุกโชนไหม?
  • บุรุษที่กล้าไปเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งอียิปต์เพื่อขอให้ปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสไหม?
  • บุรุษที่ได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าให้ประกาศภัยพิบัติสิบประการเหนืออียิปต์เมื่อกษัตริย์ฟาโรห์ท้าทายอำนาจพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ไหม?
  • บุรุษที่นำหน้าชาวอิสราเอลในการอพยพครั้งใหญ่ออกจากอียิปต์ไหม?
  • บุรุษที่พระเจ้าใช้ให้แยกทะเลแดงไหม?
  • บุรุษที่ได้รับบัญญัติสิบประการจากพระเจ้าและนำไปมอบแก่ชาวอิสราเอลไหม?

โมเซเป็นทั้งหมดที่กล่าวมานี้และท่านยังทำสิ่งต่างๆอีกมากมาย. ไม่แปลกเลยที่ชายผู้ซื่อสัตย์คนนี้ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงจากทั้งชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมุสลิม!

เห็นได้ชัดว่า โมเซเป็นผู้พยากรณ์ที่ทำ “การอันน่าเกรงกลัวและใหญ่โต.” (พระบัญญัติ 34:10-12, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971) ท่านยอมให้พระเจ้าใช้ท่านทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากมาย. แต่โมเซก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง. เช่นเดียวกับผู้พยากรณ์เอลียาห์ โมเซเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึก “เหมือนเรา.” (ยาโกโบ 5:17) โมเซเผชิญปัญหาหลายอย่างเหมือนเราและท่านสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้สำเร็จ.

คุณอยากรู้ไหมว่าท่านทำได้อย่างไร? ให้เรามาพิจารณาคุณลักษณะที่ดีสามประการของโมเซ และสิ่งที่เราสามารถเรียนได้จากตัวอย่างของท่าน.

^ วรรค 7 ยะโฮวา เป็นพระนามของพระเจ้าตามที่บอกไว้ในคัมภีร์ไบเบิล.