ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

พญามารมาจากไหน?

พระเจ้าไม่ได้สร้างพญามาร. พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ขึ้นมากมาย แต่ต่อมาทูตสวรรค์องค์หนึ่งกลายเป็น พญามาร หรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่าซาตาน. คำตรัสของพระเยซูบอกให้รู้ว่าครั้งหนึ่งพญามารเคยยึดมั่นกับความจริงและไม่เคยทำผิดใดๆ. ดังนั้น ในตอนแรกพญามารเป็นทูตสวรรค์ที่ดีและเป็นบุตรองค์หนึ่งของพระเจ้า.—อ่านโยฮัน 8:44

ทูตสวรรค์กลายเป็นพญามารได้อย่างไร?

ทูตสวรรค์ที่กลายเป็นพญามารจงใจต่อต้านพระเจ้าและได้ชักชวนมนุษย์คู่แรกให้ขัดขืนอำนาจของพระเจ้าเช่นกัน. ด้วยเหตุนี้ พญามารจึงทำให้ตัวเอง กลายเป็นซาตาน ซึ่งหมายถึง “ผู้ต่อต้าน.”—อ่านเยเนซิศ 3:1-5; วิวรณ์ 12:9

เช่นเดียวกับทูตสวรรค์องค์อื่นๆที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น ทูตสวรรค์ที่กลายเป็นพญามารมีเสรีภาพที่จะเลือกทำสิ่งที่ถูกหรือผิดก็ได้. แต่พญามารต้องการให้ผู้คนนมัสการมัน และปรารถนาเกียรติยศชื่อเสียงยิ่งกว่าการทำให้พระเจ้าพอพระทัย.—อ่านมัดธาย 4:8, 9; ยาโกโบ 1:13, 14

พญามารใช้อิทธิพลครอบงำมนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้อย่างไร? คุณควรกลัวพญามารไหม? คุณจะพบคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ได้ในคัมภีร์ไบเบิล.