หอสังเกตการณ์ กุมภาพันธ์ 2013 | บทเรียนจากชีวิตของโมเซ

มารู้จักคุณลักษณะที่ดีสามประการของโมเซและสิ่งที่เราสามารถเรียนได้จากตัวอย่างของท่าน.

จากปก

โมเซเป็นใคร?

ชายผู้ซื่อสัตย์คนนี้ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงจากทั้งชาวคริสต์ ชาวยิว ชาวมุสลิม และคนอื่นๆ. คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโมเซ?

จากปก

โมเซ—บุรุษผู้มีความเชื่อ

โมเซมีความเชื่อเข้มแข็งเพราะท่านถือว่าคำสัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของท่าน. คุณจะพัฒนาความเชื่อแบบเดียวกับโมเซได้อย่างไร?

จากปก

โมเซ—บุรุษผู้ถ่อมใจ

หลายคนคิดว่าความถ่อมใจคือความอ่อนแอ. พระเจ้ามีทัศนะอย่างไรในเรื่องความถ่อมใจ? โมเซแสดงความถ่อมใจอย่างไร?

จากปก

โมเซ—บุรุษผู้มีความรัก

โมเซแสดงความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนร่วมชาติชาวอิสราเอล. เราได้บทเรียนอะไรจากตัวอย่างของท่าน?

จงใกล้ชิดพระเจ้า

“พระองค์ . . . เป็นพระเจ้าของคนเป็น”

พระเจ้าทรงมีอำนาจที่จะแก้ไขผลเสียหายที่เกิดจากความตายโดยให้มีการกลับเป็นขึ้นจากตาย. เราจะเชื่อคำสัญญานี้ได้แค่ไหน?

คัมภีร์ไบเบิลเปลี่ยนชีวิตคน

“พวกท่านอยากให้ผมพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเอง”

ลูอิส อาลีฟองโซอยากเป็นมิชชันนารีมอร์มอน. การศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเปลี่ยนเป้าหมายและชีวิตของเขาอย่างไร?

กุญแจสู่ความสุขในครอบครัว

เมื่อคุณมีลูกพิการ

ขอพิจารณาปัญหาสามประการที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ และดูว่าคำแนะนำในคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยได้อย่างไร.

“กิตติคุณของยูดาส” คืออะไร?

กิตติคุณนี้เขียนขึ้นโดยยูดาส สาวกผู้ทรยศพระเยซูไหม? เอกสารชุดนี้ควรมีผลกระทบต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ไหม?

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

ถ้าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง พระองค์ได้สร้างพญามารด้วยไหม? เชิญอ่านดูว่าคัมภีร์ไบเบิลตอบอย่างไร.

เรื่องอื่น ๆ ในเว็บไซต์

การ์ด​ไบเบิล​เอซาว

เอซาว​แสดง​ให้​เห็น​อย่าง​ไร​ว่า​เขา​ไม่​รู้​คุณค่า​สิ่ง​ศักดิ์สิทธิ์? พิมพ์​การ์ด​ไบเบิล​นี้​เพื่อ​หา​คำ​ตอบ

คุณจะแสดงความเมตตาไหม?

เจาะลึกลงไปเกี่ยวกับตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องชาวซะมาเรียผู้ใจดี และดูว่าคุณจะได้บทเรียนอะไร