ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เรียน​จาก​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า

ทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูมายังแผ่นดินโลก?

ทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูมายังแผ่นดินโลก?

บทความ​นี้​จะ​พิจารณา​คำ​ถาม​ที่​คุณ​อาจ​สงสัย​และ​บอก​ให้​รู้​ว่า​คุณ​จะ​หา​คำ​ตอบ​ได้​ที่​ไหน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล. พยาน​พระ​ยะโฮวา​ยินดี​สนทนา​กับ​คุณ​เกี่ยว​กับ​คำ​ตอบ​เหล่า​นั้น.

1. พระ​เยซู​อยู่​ที่​ไหน​ก่อน​ถูก​ส่ง​มา​ยัง​แผ่นดิน​โลก?

ก่อน​จะ​มา​ประสูติ​ที่​เมือง​เบทเลเฮม พระ​เยซู​ทรง​เป็น​กาย​วิญญาณ​อยู่​ใน​สวรรค์. พระองค์​เป็น​ผู้​แรก​ที่​พระเจ้า​ทรง​สร้าง​และ​เป็น​ผู้​เดียว​ที่​พระเจ้า​สร้าง​ขึ้น​โดย​ตรง. ดัง​นั้น นับ​ว่า​เหมาะ​ที่​พระ​เยซู​ถูก​เรียก​ว่า​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระเจ้า. เมื่อ​อยู่​ใน​สวรรค์ พระ​เยซู​มัก​จะ​ทำ​หน้า​ที่​เป็น​ผู้​พูด​แทน​พระเจ้า. เพราะ​เหตุ​นี้​พระองค์​จึง​ถูก​เรียก​ว่า​พระ​วาทะ. นอก​จาก​นี้ พระ​เยซู​ยัง​เป็น​ผู้​ช่วย​ของ​พระเจ้า​และ​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​สร้าง​สิ่ง​อื่น ๆ ทั้ง​หมด. (โยฮัน 1:2, 3, 14) พระ​เยซู​ทรง​อยู่​กับ​พระเจ้า​ใน​สวรรค์​นาน​แสน​นาน​ก่อน​ที่​มนุษย์​จะ​ถูก​สร้าง​ขึ้น.—อ่าน​มีคา 5:2; โยฮัน 17:5

2. พระเจ้า​ทรง​ส่ง​พระ​บุตร​มา​ยัง​แผ่นดิน​โลก​โดย​วิธี​ใด?

พระ​ยะโฮวา​ทรง​ใช้​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ย้าย​ชีวิต​พระ​เยซู​จาก​สวรรค์​มา​อยู่​ใน​ครรภ์​ของ​มาเรีย. พระ​เยซู​จึง​ไม่​มี​บิดา​ที่​เป็น​มนุษย์. ทูตสวรรค์​ได้​แจ้ง​ข่าว​การ​ประสูติ​ของ​พระ​เยซู​แก่​คน​เลี้ยง​แกะ​ชาว​เบทเลเฮม​บาง​คน​ที่​กำลัง​เลี้ยง​ฝูง​แกะ​อยู่​ใน​ทุ่ง​หญ้า​ตอน​กลางคืน. (ลูกา 2:8-12) ดัง​นั้น พระ​เยซู​ไม่​ได้​ประสูติ​ใน​เดือน​ที่​มี​อากาศ​หนาว​ที่​สุด​ของ​ปี แต่​น่า​จะ​ประสูติ​ใน​ช่วง​ต้น​เดือน​ตุลาคม​ซึ่ง​อากาศ​ยัง​ไม่​หนาว. หลัง​จาก​นั้น มาเรีย​กับ​โยเซฟ​สามี​ของ​เธอ​ได้​พา​พระ​เยซู​ไป​ที่​บ้าน​ของ​พวก​เขา​ใน​เมือง​นาซาเรท และ​พระองค์​ทรง​เติบโต​ขึ้น​ที่​นั่น. โยเซฟ​เลี้ยง​ดู​พระ​เยซู​เหมือน​เป็น​ลูก​คน​หนึ่ง​ของ​เขา.—อ่าน​มัดธาย 1:18-23

พระ​เยซู​ทรง​รับ​บัพติสมา​เมื่อ​พระ​ชนมายุ​ประมาณ 30 พรรษา และ​พระเจ้า​ทรง​ประกาศ​อย่าง​เปิด​เผย​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระองค์. หลัง​จาก​นั้น พระ​เยซู​ทรง​เริ่ม​ทำ​งาน​ตาม​ที่​ได้​รับ​มอบหมาย​จาก​พระเจ้า.—อ่าน​มัดธาย 3:16, 17

 3. ทำไม​พระเจ้า​จึง​ส่ง​พระ​เยซู​มา​ยัง​แผ่นดิน​โลก?

พระเจ้า​ส่ง​พระ​เยซู​มา​เพื่อ​สอน​ผู้​คน​ให้​รู้​จัก​ความ​จริง. พระ​เยซู​ทรง​สอน​เรื่อง​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า ซึ่ง​เป็น​รัฐบาล​ใน​สวรรค์​ที่​จะ​ทำ​ให้​ทั้ง​โลก​มี​สันติ​สุข. พระ​เยซู​ประทาน​ความ​หวัง​เรื่อง​ชีวิต​นิรันดร์​แก่​มนุษย์​ด้วย. (โยฮัน 4:14; 18:36, 37) นอก​จาก​นั้น พระ​เยซู​ยัง​สอน​ผู้​คน​ให้​รู้​ว่า​จะ​พบ​ความ​สุข​แท้​ได้​อย่าง​ไร. (มัดธาย 5:3; 6:19-21) พระองค์​สอน​โดย​การ​วาง​ตัว​อย่าง เช่น พระองค์​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​มนุษย์​สามารถ​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​ได้​แม้​เผชิญ​ความ​ยาก​ลำบาก. เมื่อ​พระ​เยซู​ถูก​ปฏิบัติ​อย่าง​เลว​ร้าย พระองค์​ไม่​เคย​ตอบ​โต้.—อ่าน 1 เปโตร 2:21-24

พระ​เยซู​สอน​สาวก​ของ​พระองค์​ให้​มี​ความ​รัก​แบบ​เสีย​สละ. พระ​เยซู​เคย​มี​สิทธิ​พิเศษ​หลาย​อย่าง​เมื่อ​อยู่​ใน​สวรรค์​กับ​พระ​บิดา แต่​พระองค์​ถ่อม​พระทัย​เชื่อ​ฟัง​พระ​บิดา​และ​มา​อยู่​กับ​มนุษย์​บน​แผ่นดิน​โลก. ไม่​มี​ใคร​เป็น​แบบ​อย่าง​ใน​เรื่อง​ความ​รัก​ได้​ดี​เยี่ยม​เท่า​กับ​พระ​เยซู.—อ่าน​โยฮัน 15:12, 13; ฟิลิปปอย 2:5-8

4. ทำไม​พระ​เยซู​ต้อง​สิ้น​พระ​ชนม์?

พระ​เยซู​ทรง​ถูก​ส่ง​มา​เพื่อ​สละ​ชีวิต​เป็น​ค่า​ไถ่​ให้​เรา​ด้วย. (โยฮัน 3:16) เรา​ทุก​คน​เป็น​คน​บาป ซึ่ง​หมาย​ความ​ว่า​เรา​เป็น​มนุษย์​ไม่​สมบูรณ์​และ​มี​บาป​ติด​ตัว. เพราะ​เหตุ​นี้​เรา​จึง​ป่วย​และ​ตาย. แต่​อาดาม​มนุษย์​คน​แรก​เป็น​มนุษย์​สมบูรณ์. เขา​ไม่​มี​บาป​และ​ไม่​ต้อง​ตาย​หรือ​เจ็บ​ป่วย. แต่​เมื่อ​อาดาม​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า เขา​ได้​สูญ​เสีย​ความ​สมบูรณ์​และ​กลาย​เป็น​คน​บาป. เรา​ก็​ได้​รับ​บาป​ตก​ทอด​มา​จาก​อาดาม รวม​ถึง​ผล​ของ​บาป​คือ​ความ​ตาย.—อ่าน​โรม 5:12; 6:23

พระ​เยซู​ทรง​เป็น​มนุษย์​สมบูรณ์​และ​พระองค์​ไม่​ได้​ตาย​เพราะ​บาป​ของ​พระองค์​เอง. พระ​เยซู​ตาย​เพื่อ​บาป​ของ​เรา. การ​สิ้น​พระ​ชนม์​ของ​พระ​เยซู​ทำ​ให้​เรา​มี​ความ​หวัง​ที่​จะ​ได้​รับ​ชีวิต​นิรันดร์​และ​พระ​พร​จาก​พระเจ้า.—อ่าน 1 เปโตร 3:18