ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

การทุจริตจะหมดไป!

การทุจริตจะหมดไป!

“จง​คอย​ท่า​พระ​ยะโฮวา. และ​รักษา​ทาง​ของ​พระองค์​ไว้ . . . ท่าน​คง​จะ​ได้​เห็น, เมื่อ​คน​ชั่ว​ต้อง​ถูก​ตัด​ขาด​เสีย.”​—บทเพลง​สรรเสริญ 37:34

คุณ​มี​ความ​รู้สึก​เหมือน​หลาย ๆ คน​ไหม​ที่​กลัว​ว่า​การ​ทุจริต​จะ​เป็น​ปัญหา​ที่​ไม่​อาจ​เลี่ยง​ได้​และ​ไม่​มี​วัน​ขจัด​ให้​หมด​ไป​ได้? ถ้า​คุณ​รู้สึก​เช่น​นั้น​ก็​ไม่​ใช่​เรื่อง​แปลก. ตลอด​ประวัติศาสตร์ มนุษย์​ได้​ทดลอง​ใช้​ระบอบ​การ​ปกครอง​ทุก​รูป​แบบ​เท่า​ที่​จะ​คิด​ขึ้น​มา​ได้. แต่​กระนั้น พวก​เขา​ก็​ไม่​สามารถ​ขจัด​การ​ทุจริต​คอร์รัปชัน​ได้​อย่าง​ถาวร. มี​หวัง​ไหม​ที่​จะ​เห็น​ยุค​สมัย​ที่​มนุษย์​ทุก​คน​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​กัน?

น่า​ดีใจ​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​มี! พระ​คัมภีร์​บอก​เรา​ว่า​อีก​ไม่​นาน​พระเจ้า​จะ​ลง​มือ​ปฏิบัติการ​เพื่อ​ขจัด​การ​ทุจริต​ให้​หมด​ไป​จาก​แผ่นดิน​โลก. พระองค์​จะ​ทำ​อย่าง​ไร? โดย​ทาง​ราชอาณาจักร​ของ​พระองค์ ซึ่ง​เป็น​รัฐบาล​ใน​สวรรค์​ที่​จะ​เข้า​มา​เปลี่ยน​แปลง​ทุก​สิ่ง​บน​แผ่นดิน​โลก. นี่​คือ​ราชอาณาจักร​ที่​พระ​เยซู​ทรง​สอน​สาวก​ให้​อธิษฐาน​ขอ. ใน​คำ​อธิษฐาน​ที่​เรียก​กัน​ว่า​คำ​อธิษฐาน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​หรือ​บท​สวด​ข้า​แต่​พระ​บิดา พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “ขอ​ให้​อาณาจักร​ของ​พระองค์​ได้​รับ​การ​สถาปนา​ไว้ ขอ​ให้​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​สำเร็จ​ใน​โลก.”—มัดธาย 6:10, ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย

 คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ไว้​ล่วง​หน้า​เกี่ยว​กับ​พระ​เยซู​คริสต์​ผู้​ปกครอง​ของ​ราชอาณาจักร​นี้​ว่า “พระองค์​จะ​ทรง​ช่วย​คน​ขัดสน​เมื่อ​เขา​ร้อง​ทุกข์, และ​จะ​ทรง​ช่วย​คน​อนาถา, ที่​ไม่​มี​ผู้​อุปถัมภ์. พระองค์​จะ​สงสาร​คน​อนาถา​และ​คน​ขัดสน, ชีวิต​ของ​คน​ขัดสน​พระองค์​จะ​ช่วย​ให้​รอด. พระองค์​จะ​ไถ่​ชีวิต​ของ​เขา​ให้​พ้น​จาก​การ​ข่มเหง​และ​การ​ร้ายกาจ.” (บทเพลง​สรรเสริญ 72:12-14) สังเกต​ว่า​พระ​เยซู​ทรง​สงสาร​คน​ที่​ตก​เป็น​เหยื่อ​ของ​การ​ทุจริต​คด​โกง และ​พระองค์​จะ​ทำ​อะไร​บาง​อย่าง​เพื่อ​ขจัด​การ​กดขี่​ข่มเหง​ให้​หมด​ไป! เมื่อ​รู้​เช่น​นี้​คุณ​รู้สึก​สบาย​ใจ​ขึ้น​ไหม?

ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ซึ่ง​ปกครอง​โดย​กษัตริย์​ที่​เปี่ยม​ด้วย​อำนาจ​และ​มี​ความ​เห็น​อก​เห็น​ใจ​จะ​ทำ​ให้​โลก​ของ​เรา​ปลอด​จาก​การ​ทุจริต. โดย​วิธี​ใด? โดย​ขจัด​สาเหตุ​สาม​ประการ​ของ​การ​ทุจริต.

อิทธิพล​ของ​บาป

ใน​เวลา​นี้ เรา​ต้อง​ต่อ​สู้​กับ​แนว​โน้ม​ที่​ผิด​บาป​ซึ่ง​ชัก​นำ​ให้​เรา​ทำ​สิ่ง​ที่​เห็น​แก่​ตัว. (โรม 7:21-23) แต่​ยัง​มี​คน​ดี ๆ ที่​อยาก​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง. พวก​เขา​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​คุณค่า​แห่ง​พระ​โลหิต​ที่​พระ​เยซู​ทรง​หลั่ง​ออก และ​พวก​เขา​สามารถ​ได้​รับ​การ​อภัย​บาป. * (1 โยฮัน 1:7, 9) คน​เหล่า​นี้​จะ​ได้​รับ​ประโยชน์​จาก​การ​จัด​เตรียม​ที่​เปี่ยม​ด้วย​ความ​รัก​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระเจ้า ดัง​ที่​เรา​อ่าน​ใน​โยฮัน 3:16 ว่า “พระเจ้า​ทรง​รัก​โลก​มาก​จน​ถึง​กับ​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระองค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​บุตร​จะ​ไม่​ถูก​ทำลาย แต่​จะ​มี​ชีวิต​นิรันดร์.”

สำหรับ​มนุษย์​ที่​ซื่อ​สัตย์ พระเจ้า​จะ​ทำ​อะไร​บาง​อย่าง​ที่​น่า​ทึ่ง​เพื่อ​พวก​เขา. ใน​โลก​ใหม่​ที่​ใกล้​เข้า​มา พระองค์​จะ​ขจัด​ผล​กระทบ​ทุก​อย่าง​ของ​บาป และ​ใน​ที่​สุด​มนุษย์​ที่​ซื่อ​สัตย์​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​บรรลุ​ความ​สมบูรณ์​และ​มี​ฐานะ​ชอบธรรม​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระเจ้า. (ยะซายา 26:9; 2 เปโตร 3:13) อิทธิพล​ของ​บาป​ซึ่ง​เป็น​สาเหตุ​ที่​ทำ​ให้​มนุษย์​ทุจริต​คด​โกง​จะ​ไม่​มี​อีก​ต่อ​ไป. มนุษย์​ที่​เชื่อ​ฟัง​ซึ่ง​อยู่​ภาย​ใต้​การ​ปกครอง​ของ​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า “จะ​ได้​รับ​การ​ปลด​ปล่อย​ให้​เป็น​อิสระ​จาก​การ​เป็น​ทาส​ความ​เสื่อม.”—โรม 8:20-22

อิทธิพล​ของ​โลก​ชั่ว​ที่​เรา​อาศัย​อยู่

น่า​เศร้า หลาย​คน​ใน​ทุก​วัน​นี้​จงใจ​ทำ​ร้าย​ผู้​อื่น. พวก​เขา​เอา​รัด​เอา​เปรียบ​คน​อนาถา​และ​คน​ยาก​จน อีก​ทั้ง​ยัง​เป็น​พลัง​ชักจูง​ให้​คน​อื่น​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ช้า​เช่น​กัน. คัมภีร์​ไบเบิล​เตือน​คน​เหล่า​นี้​ว่า “ให้​คน​อธรรม​ละ​ทิ้ง​ทาง​ของ​เขา และ​คน​ชั่ว​ละ​ทิ้ง​ความ​คิด​ของ​เขา.” ถ้า​คน​ที่​ทุจริต​คด​โกง​กลับ​ใจ​จริง ๆ คัมภีร์​ไบเบิล​สัญญา​ว่า​พระเจ้า​จะ​ทรง​ให้ “อภัย​อย่าง​เหลือ​ล้น.”—ยะซายา 55:7, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​มาตรฐาน

อย่าง​ไร​ก็​ตาม ถ้า​คน​ชั่ว​ยัง​ดื้อดึง​และ​ไม่​ยอม​เปลี่ยน​แนว​ทาง​ชีวิต พระเจ้า​ก็​จำเป็น​ต้อง​ขจัด​พวก​เขา​ออก​ไป. ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​คำ​สัญญา​นี้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​สำเร็จ​เป็น​จริง ที่​ว่า “จง​คอย​ท่า​พระ​ยะโฮวา. และ​รักษา​ทาง​ของ​พระองค์​ไว้ . . . ท่าน​คง​จะ​ได้​เห็น, เมื่อ​คน​ชั่ว​ต้อง​ถูก​ตัด​ขาด​เสีย.” * (บทเพลง​สรรเสริญ 37:34) เมื่อ​คน​ชั่ว​ที่​ไม่​ยอม​กลับ​ใจ​ถูก​ทำลาย​หมด​แล้ว เหล่า​ผู้​นมัสการ​ที่​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระเจ้า​ก็​จะ​ไม่​ตก​เป็น​เหยื่อ​ของ​การ​ทุจริต​อีก​ต่อ​ไป.

อิทธิพล​ของ​ซาตาน​พญา​มาร

ผู้​ทำ​บาป​ที่​ใจ​แข็ง​ดื้อด้าน​ที่​สุด​คือ​ซาตาน​พญา​มาร. เรา​รู้สึก​ยินดี​จริง ๆ ที่​รู้​ว่า​อีก​ไม่​นาน​พระ​ยะโฮวา​จะ​กัก​ขัง​ซาตาน​เพื่อ​ไม่​ให้​มัน​ครอบ​งำ​มนุษย์​ได้​อีก. ใน​ที่​สุด พระเจ้า​จะ​ทำลาย​ซาตาน​ให้​พินาศ​ตลอด​ไป. พญา​มาร​ผู้​ชั่ว​ช้า​จะ​ไม่​สามารถ​ชักจูง​ผู้​คน​ให้​ทำ​สิ่ง​ที่​ทุจริต​คด​โกง​ได้​อีก​เลย.

จริง​อยู่ ความ​คิด​ที่​ว่า​พระเจ้า​จะ​ขจัด​สาเหตุ​ทุก​อย่าง​ของ​การ​ทุจริต​ให้​หมด​ไป​อาจ​ดู​เหมือน​เป็น​เรื่อง​เพ้อ​ฝัน. คุณ​อาจ​สงสัย​ว่า ‘พระเจ้า​ทรง​มี​วิธี​แก้ไข​ปัญหา​เหล่า​นี้​จริง ๆ ไหม? ถ้า​มี ทำไม​พระองค์​ไม่​ทำ​ตั้ง​แต่​เดี๋ยว​นี้​ล่ะ?’ นี่​เป็น​คำ​ถาม​ที่​ดี และ​คัมภีร์​ไบเบิล​มี​คำ​ตอบ​ที่​น่า​พอ​ใจ. * เรา​ขอ​เชิญ​คุณ​ตรวจ​สอบ​ด้วย​ตัว​เอง​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​อย่าง​ไร​เกี่ยว​กับ​อนาคต​อัน​ใกล้​นี้​เมื่อ​การ​ทุจริต​ทุก​รูป​แบบ​จะ​หมด​สิ้น​ไป​ตลอด​กาล.

^ วรรค 8 สำหรับ​ราย​ละเอียด​เพิ่ม​เติม​เกี่ยว​กับ​คุณค่า​แห่ง​ค่า​ไถ่​ที่​พระ​เยซู​ทรง​จ่าย​ด้วย​ชีวิต​ของ​พระองค์ โปรด​ดู​บท 5 ของ​หนังสือ​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​อะไร​จริง​ๆ? จัด​พิมพ์​โดย​พยาน​พระ​ยะโฮวา.

^ วรรค 12 ยะโฮวา คือ​พระ​นาม​ของ​พระเจ้า​ที่​บอก​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล.