ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

การทุจริต—ทำไมมีมากเหลือเกิน?

การทุจริต—ทำไมมีมากเหลือเกิน?

“บริษัท​ของ​เรา​รับ​งาน​หลาย​อย่าง​จาก​หน่วย​งาน​ของ​รัฐ​ใน​ท้องถิ่น. บ่อย​ครั้ง​กว่า​จะ​ได้​รับ​เงิน​ค่า​จ้าง​เรา​ต้อง​รอ​นาน​ถึง​สอง​สาม​เดือน. แต่​เมื่อ​ไม่​นาน​มา​นี้​มี​เจ้าหน้าที่​คน​หนึ่ง​โทร​มา​หา​ผม. เขา​เสนอ​ว่า​จะ​ช่วย​ให้​เรา​ได้​รับ​เงิน​เร็ว​ขึ้น​ถ้า​เรา​ยอม​จ่าย​ค่า​วิ่ง​เต้น​ให้​เขา.”—จอห์น *

คุณ​เคย​ได้​รับ​ข้อ​เสนอ​ทำนอง​นี้​ไหม? บาง​ที​คุณ​อาจ​ไม่​เคย​เจอ​เหตุ​การณ์​เช่น​นี้ แต่​คุณ​คง​ได้​รับ​ผล​กระทบ​จาก​การ​ทุจริต​คอร์รัปชัน​ไม่​มาก​ก็​น้อย.

ดัชนี​ชี้​วัด​คอร์รัปชัน * ปี 2011 ที่​ทำ​โดย​องค์กร​เพื่อ​ความ​โปร่ง​ใส​นานา​ชาติ (ทีไอ) เปิด​เผย​ว่า “ผล​การ​ประเมิน​กลุ่ม​ประเทศ​และ​เขต​ปกครอง 183 แห่ง​แสดง​ว่า ประเทศ​เหล่า​นี้​ส่วน​ใหญ่​ได้​คะแนน​อยู่​ใน​ระดับ​ต่ำ​กว่า​ห้า​จาก​คะแนน​ระหว่าง 0 (ทุจริต​มาก) ถึง 10 (โปร่ง​ใส​มาก).” สอง​ปี​ก่อน​หน้า​นี้ องค์กร​ทีไอ​ยอม​รับ​ว่า​รายงาน​ประจำ​ปี 2009 เผย​ให้​เห็น​ขอบ​เขต​ที่​แท้​จริง​ของ​ปัญหา​การ​ทุจริต โดย​กล่าว​ว่า “เห็น​ได้​ชัด​ว่า​ไม่​มี​ภูมิภาค​ใด​ของ​โลก​ที่​ปลอด​จาก​การ​ทุจริต​คอร์รัปชัน.”

“การ​ทุจริต​คือ​การ​ใช้​อำนาจ​ที่​ได้​มา​เพื่อ​แสวง​หา​ผล​ประโยชน์​ส่วน​ตัว​โดย​มิ​ชอบ. การ​ทุจริต​ทำ​ร้าย​ทุก​คน​ที่​ชีวิต​ความ​เป็น​อยู่​หรือ​ความ​สุข​ของ​เขา​ขึ้น​อยู่​กับ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​บุคคล​ที่​มี​ตำแหน่ง​หน้า​ที่​ใน​บ้าน​เมือง.”​—องค์กร​เพื่อ​ความ​โปร่ง​ใส​นานา​ชาติ

ใน​บาง​กรณี​การ​ทุจริต​สร้าง​ความ​เสียหาย​ร้ายแรง​จน​ไม่​อาจ​ประเมิน​ได้. ตัว​อย่าง​เช่น วารสาร​ไทม์ รายงาน​ว่า “การ​ทุจริต​คอร์รัปชัน​และ​ความ​ประมาท​เลินเล่อ” เป็น​สาเหตุ​ประการ​หนึ่ง​ที่​ทำ​ให้​มี​ผู้​เสีย​ชีวิต​จำนวน​มาก​ใน​เหตุ​การณ์​แผ่นดิน​ ไหว​ครั้ง​รุนแรง​ซึ่ง​เกิด​ขึ้น​ที่​ประเทศ​เฮติ​ใน​ปี 2010. วารสาร​นี้​ยัง​กล่าว​ด้วย​ว่า “อาคาร​บ้าน​เรือน​ส่วน​ใหญ่​สร้าง​ขึ้น​โดย​ไม่​มี​วิศวกร​เป็น​ผู้​ออก​แบบ และ​การ​ติด​สินบน​เจ้าหน้าที่​ผู้​ตรวจ​สอบ​ของ​รัฐ​ก็​เป็น​เรื่อง​ปกติ.”

มี​ทาง​ใด​ไหม​ที่​จะ​ขจัด​ปัญหา​การ​ทุจริต​คอร์รัปชัน​ให้​หมด​ไป​ได้​อย่าง​ถาวร? เพื่อ​จะ​ตอบ​คำ​ถาม​นี้ เรา​ต้อง​เข้าใจ​ก่อน​ว่า​สาเหตุ​ที่​แท้​จริง​ของ​การ​ทุจริต​คือ​อะไร. เรา​จะ​พิจารณา​เรื่อง​นี้​ใน​บทความ​ถัด​ไป.

^ วรรค 2 ชื่อ​สมมุติ.

^ วรรค 4 “ดัชนี​ชี้​วัด​คอร์รัปชัน​เป็น​การ​จัด​อันดับ​ผล​สำรวจ​การ​รับ​รู้​ของ​กลุ่ม​ตัว​อย่าง​ที่​มี​ต่อ​การ​คอร์รัปชัน​ของ​ภาค​รัฐ​ใน​ประเทศ​ต่าง ๆ.”—องค์กร​เพื่อ​ความ​โปร่ง​ใส​นานา​ชาติ