ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เรียน​จาก​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า

จะเกิดอะไรขึ้นในวันพิพากษา?

จะเกิดอะไรขึ้นในวันพิพากษา?

บทความ​นี้​จะ​พิจารณา​คำ​ถาม​ที่​คุณ​อาจ​สงสัย​และ​บอก​ให้​รู้​ว่า​คุณ​จะ​หา​คำ​ตอบ​ได้​ที่​ไหน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล. พยาน​พระ​ยะโฮวา​ยินดี​สนทนา​กับ​คุณ​เกี่ยว​กับ​คำ​ตอบ​เหล่า​นั้น.

1. วัน​พิพากษา​คือ​อะไร?

ดัง​ที่​เห็น​ใน​ภาพ​ด้าน​ขวา หลาย​คน​คิด​ว่า​ใน​วัน​พิพากษา​ผู้​คน​หลาย​พัน​ล้าน​คน​จะ​ถูก​นำ​ตัว​มา​อยู่​ต่อ​หน้า​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​เพื่อ​รับ​การ​พิพากษา​ตาม​การ​กระทำ​ของ​พวก​เขา​ใน​อดีต. บาง​คน​จะ​ได้​รับ​บำเหน็จ​ชีวิต​ใน​สวรรค์ ส่วน​คน​อื่น ๆ จะ​ถูก​ทรมาน​ใน​นรก. แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ให้​รู้​ว่า​วัน​พิพากษา​เป็น​การ​ช่วย​มนุษย์​ให้​รอด​จาก​ความ​อยุติธรรม. (บทเพลง​สรรเสริญ 96:13) พระเจ้า​ได้​แต่ง​ตั้ง​พระ​เยซู​เป็น​ผู้​พิพากษา​เพื่อ​ทำ​ให้​สังคม​มนุษย์​มี​ความ​ยุติธรรม​อีก​ครั้ง​หนึ่ง.—อ่าน​ยะซายา 11:1-5; กิจการ 17:31

2. วัน​พิพากษา​จะ​ฟื้นฟู​ความ​ยุติธรรม​โดย​วิธี​ใด?

เมื่อ​อาดาม มนุษย์​คน​แรก​จงใจ​กบฏ​ต่อ​พระเจ้า เขา​ทำ​ให้​ลูก​หลาน​ของ​เขา​ทุก​คน​ต้อง​กลาย​เป็น​ทาส​บาป ความ​ทุกข์ และ​ความ​ตาย. (โรม 5:12) เพื่อ​แก้ไข​ความ​อยุติธรรม​นี้ พระ​เยซู​จะ​ทำ​ให้​หลาย​พัน​ล้าน​คน​ที่​ตาย​ไป​กลับ​มา​มี​ชีวิต​อีก. หนังสือ​วิวรณ์​เปิด​เผย​ว่า​พระ​คริสต์​เยซู​จะ​ทำ​เช่น​นั้น​ใน​ช่วง​หนึ่ง​พัน​ปี​ที่​พระองค์​ปกครอง.—อ่าน​วิวรณ์ 20:4, 11, 12

คน​ที่​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​จะ​ไม่​ถูก​พิพากษา​ตาม​การ​กระทำ​ของ​เขา​ก่อน​ตาย. แต่​ดัง​ที่​วิวรณ์​บท 20 กล่าว​ไว้ พวก​เขา​จะ​ถูก​พิพากษา​ตาม​การ​กระทำ​ของ​ตน​หลัง​จาก​ที่​ข้อ​ความ​ใน “ม้วน​หนังสือ” หรือ​ข้อ​กำหนด​เพิ่ม​เติม​ของ​พระเจ้า​ได้​รับ​การ​เปิด​เผย​แล้ว. (โรม 6:7) อัครสาวก​เปาโล​บอก​ว่า “ทั้ง​คน​ชอบธรรม​และ​คน​ไม่​ชอบธรรม” จะ​ได้​กลับ​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​และ​มี​โอกาส​เรียน​รู้​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า.—อ่าน​กิจการ 24:15

 3. วัน​พิพากษา​จะ​นำ​พระ​พร​อะไร​มา​สู่​มนุษยชาติ?

คน​ที่​ตาย​ไป​โดย​ยัง​ไม่​รู้​จัก​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​และ​รับใช้​พระองค์​จะ​มี​โอกาส​ได้​เปลี่ยน​แปลง​แนว​ทาง​ชีวิต​และ​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง. ถ้า​เขา​ทำ​เช่น​นั้น เขา​จะ “เป็น​ขึ้น​มา​สู่​ชีวิต.” แต่​บาง​คน​ที่​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​จะ​ไม่​ต้องการ​เรียน​รู้​จัก​แนว​ทาง​ของ​พระ​ยะโฮวา. ดัง​นั้น เขา​จะ “เป็น​ขึ้น​มา​สู่​การ​พิพากษา.”—อ่าน​โยฮัน 5:28, 29; ยะซายา 26:10; 65:20

ตอน​สิ้น​สุด​วัน​พิพากษา​ซึ่ง​นาน​หนึ่ง​พัน​ปี พระ​ยะโฮวา​จะ​ช่วย​ให้​มนุษย์​ที่​เชื่อ​ฟัง​กลับ​สู่​ความ​สมบูรณ์​อย่าง​ที่​เคย​เป็น​ใน​ตอน​แรก. (1 โครินท์ 15:24-28) ช่าง​เป็น​ความ​หวัง​ที่​ยอด​เยี่ยม​จริง ๆ สำหรับ​ทุก​คน​ที่​เชื่อ​ฟัง! ใน​การ​ทดสอบ​ครั้ง​สุด​ท้าย พระเจ้า​จะ​ปล่อย​ซาตาน​พญา​มา​รอ​อก​จาก​ขุม​ลึก​หลัง​จาก​ที่​ขัง​มัน​ไว้​หนึ่ง​พัน​ปี. ซาตาน​จะ​พยายาม​ชักจูง​ผู้​คน​ให้​ละ​ทิ้ง​พระ​ยะโฮวา​อีก​ครั้ง แต่​คน​ที่​ไม่​ยอม​คล้อย​ตาม​ซาตาน​จะ​ได้​อยู่​บน​แผ่นดิน​โลก​อย่าง​มี​ความ​สุข​ตลอด​ไป.—อ่าน​ยะซายา 25:8; วิวรณ์ 20:7-9

4. วัน​พิพากษา​อะไร​อีก​ที่​จะ​นำ​พระ​พร​มา​สู่​มนุษยชาติ?

คำ​ว่า “วัน​พิพากษา” ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ยัง​หมาย​ถึง​อีก​เหตุ​การณ์​หนึ่ง​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​ยุค​ปัจจุบัน​ถึง​กาล​อวสาน. วัน​พิพากษา​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​อย่าง​ฉับพลัน​เหมือน​น้ำ​ท่วม​โลก​สมัย​โนอาห์​ที่​กวาด​ล้าง​คน​ชั่ว​ใน​ยุค​นั้น​ไป​จน​หมด. น่า​ดีใจ การ​พิพากษา​ลง​โทษ “คน​ที่​ดูหมิ่น​พระเจ้า” ซึ่ง​ใกล้​เข้า​มา​นี้​จะ​เป็น​การ​เตรียม​แผ่นดิน​โลก​ให้​พร้อม​สำหรับ​สังคม​ใหม่​ซึ่ง​จะ​มี “ความ​ชอบธรรม​อยู่​จริง.”—อ่าน 2 เปโตร 3:6, 7, 13