ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เรียน​จาก​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า

พระ​เยซู​คริสต์​คือ​ใคร?

พระ​เยซู​คริสต์​คือ​ใคร?

บทความ​นี้​จะ​พิจารณา​คำ​ถาม​ที่​คุณ​อาจ​สงสัย​และ​บอก​ให้​รู้​ว่า​คุณ​จะ​หา​คำ​ตอบ​ได้​จาก​ที่​ไหน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล. พยาน​พระ​ยะโฮวา​ยินดี​สนทนา​กับ​คุณ​เกี่ยว​กับ​คำ​ตอบ​เหล่า​นั้น.

1. พระ​เยซู​คริสต์​คือ​ใคร?

พระ​เยซู​ต่าง​จาก​มนุษย์​คน​อื่น ๆ เพราะ​พระองค์​เคย​มี​ชีวิต​เป็น​กาย​วิญญาณ​อยู่​ใน​สวรรค์​ก่อน​จะ​มา​เกิด​บน​แผ่นดิน​โลก​นี้. (โยฮัน 8:23) พระองค์​เป็น​ผู้​แรก​ที่​พระเจ้า​ทรง​สร้าง​ขึ้น และ​พระองค์​ได้​ช่วย​พระเจ้า​สร้าง​สิ่ง​อื่น ๆ ทั้ง​ปวง. พระ​เยซู​เป็น​ผู้​เดียว​ที่​พระ​ยะโฮวา​สร้าง​ขึ้น​โดย​ตรง และ​เพราะ​เหตุ​นี้​พระองค์​จึง​ถูก​เรียก​ว่า​พระ​บุตร “องค์​เดียว” ของ​พระเจ้า. พระ​เยซู​ทรง​เป็น​โฆษก​ของ​พระเจ้า ดัง​นั้น พระองค์​จึง​ถูก​เรียก​ว่า “พระ​วาทะ” ด้วย.—โยฮัน 1:1-3, 14; อ่าน​สุภาษิต 8:22, 23, 30; โกโลซาย 1:15, 16

2. ทำไม​พระ​เยซู​เสด็จ​มา​ยัง​แผ่นดิน​โลก?

พระเจ้า​ส่ง​พระ​บุตร​ของ​พระองค์​มา​ยัง​แผ่นดิน​โลก​โดย​ย้าย​ชีวิต​พระ​เยซู​มา​อยู่​ใน​ครรภ์​ของ​หญิง​พรหมจารี​ชาว​ยิว​ชื่อ​มาเรีย. พระ​เยซู​จึง​ไม่​มี​บิดา​ที่​เป็น​มนุษย์. (ลูกา 1:30-35) พระ​เยซู​มา​ยัง​แผ่นดิน​โลก​เพื่อ (1) สอน​ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า, (2) วาง​ตัว​อย่าง​ใน​เรื่อง​การ​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า, และ (3) สละ​ชีวิต​มนุษย์​สมบูรณ์​ของ​พระองค์​เป็น “ค่า​ไถ่.”—อ่าน​มัดธาย 20:28; โยฮัน 18:​37

3. ทำไม​เรา​จำเป็น​ต้อง​มี​ค่า​ไถ่?

ค่า​ไถ่​คือ​ราคา​ที่​จ่าย​เพื่อ​ปลด​ปล่อย​คน ๆ หนึ่ง​ให้​เป็น​อิสระ​พ้น​จาก​พันธนาการ. ความ​ตาย​และ​ความ​ชรา​ไม่​ใช่​พระ​ประสงค์​แรก​เดิม​ของ​พระเจ้า​สำหรับ​มนุษย์. เรา​รู้​ได้​อย่าง​ไร? พระเจ้า​บอก​อาดาม​มนุษย์​คน​แรก​ว่า ถ้า​เขา​ทำ​สิ่ง​ที่​พระ​คัมภีร์​เรียก​ว่า​บาป เขา​จะ​ตาย. ถ้า​อาดาม​ไม่​ทำ​บาป เขา​ก็​จะ​ไม่​ตาย. แม้​อาดาม​จะ​มี​ชีวิต​ต่อ​มา​อีก​หลาย​ร้อย​ปี แต่​เขา​ก็​เริ่ม​ตาย​ตั้ง​แต่​วัน​ที่​เขา​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า​แล้ว. (เยเนซิศ 2:16, 17; 5:5) อาดาม​ได้​ถ่ายทอด​บาป​และ​ความ​ตาย​ซึ่ง​เป็น​โทษ​ทัณฑ์​ของ​บาป​ให้​แก่​ลูก​หลาน​ของ​เขา​ทุก​คน. ดัง​นั้น ความ​ตาย​จึง “เข้า​มา” ใน​โลก​โดย​ทาง​อาดาม. ด้วย​เหตุ​นี้​เรา​จึง​จำเป็น​ต้อง​มี​ค่า​ไถ่.—อ่าน​โรม 5:12; 6:23

 4. เหตุ​ใด​พระ​เยซู​ต้อง​สิ้น​พระ​ชนม์?

ใคร​จะ​จ่าย​ค่า​ไถ่​เพื่อ​ช่วย​เรา​หลุด​พ้น​จาก​ความ​ตาย​ได้? เมื่อ​เรา​ตาย เรา​ก็​ได้​รับ​โทษ​สำหรับ​บาป​ของ​เรา​เอง. ไม่​มี​มนุษย์​ที่​ผิด​บาป​คน​ใด​สามารถ​ไถ่​บาป​ของ​คน​อื่น​ได้.—อ่าน​บทเพลง​สรรเสริญ 49:7-9

เนื่อง​จาก​พระ​เยซู​ไม่​ได้​รับ​บาป​จาก​บิดา​ที่​เป็น​มนุษย์ พระองค์​จึง​ไม่​ได้​สิ้น​พระ​ชนม์​เพราะ​บาป​ของ​พระองค์​เอง แต่​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​บาป​ของ​คน​อื่น ๆ. พระเจ้า​ส่ง​พระ​บุตร​ลง​มา​พลี​ชีวิต​เพื่อ​เรา​ซึ่ง​เป็น​การ​แสดง​ถึง​ความ​รัก​อัน​ใหญ่​ยิ่ง​ที่​พระองค์​มี​ต่อ​มนุษย์. พระ​เยซู​เอง​ก็​แสดง​ความ​รัก​ต่อ​เรา​โดย​เชื่อ​ฟัง​พระ​บิดา​และ​สละ​ชีวิต​ของ​พระองค์​เพื่อ​ไถ่​บาป​ให้​เรา.—อ่าน​โยฮัน 3:16; โรม 5:18, 19

5. พระ​เยซู​ทรง​ทำ​อะไร​ใน​ขณะ​นี้?

โดย​รักษา​คน​ป่วย​ให้​หาย ปลุก​คน​ตาย และ​ช่วยเหลือ​ผู้​คน​ที่​ตก​อยู่​ใน​อันตราย พระ​เยซู​ทรง​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​พระองค์​จะ​ทำ​อะไร​เพื่อ​มนุษย์​ที่​เชื่อ​ฟัง​ใน​อนาคต. (ลูกา 18:35-42; โยฮัน 5:28, 29) หลัง​จาก​พระ​เยซู​สิ้น​พระ​ชนม์ พระเจ้า​ได้​ปลุก​พระองค์​ให้​มี​ชีวิต​เป็น​กาย​วิญญาณ​อีก. (1 เปโตร 3:18) จาก​นั้น พระ​เยซู​ได้​นั่ง​อยู่​เบื้อง​ขวา​พระ​หัตถ์​ของ​พระเจ้า​และ​คอย​จน​กระทั่ง​พระ​ยะโฮวา​ประทาน​อำนาจ​แก่​พระองค์​เพื่อ​จะ​ปกครอง​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​แผ่นดิน​โลก​ทั้ง​สิ้น. (ฮีบรู 10:12, 13) ตอน​นี้ พระ​เยซู​กำลัง​ปกครอง​เป็น​กษัตริย์​ใน​สวรรค์ และ​สาวก​ของ​พระองค์​บน​แผ่นดิน​โลก​กำลัง​ประกาศ​ข่าว​ดี​นี้​ไป​ทั่ว​โลก.—อ่าน​ดานิเอล 7:13, 14; มัดธาย 24:14

ใน​ไม่​ช้า พระ​เยซู​จะ​ใช้​อำนาจ​ของ​พระองค์​ฐานะ​กษัตริย์​เพื่อ​ขจัด​ความ​ทุกข์​และ​ผู้​ที่​ก่อ​ความ​ทุกข์​ทั้ง​สิ้น​ให้​หมด​ไป. หลาย​ล้าน​คน​ที่​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​และ​เชื่อ​ฟัง​พระองค์​จะ​ได้​อยู่​ใน​อุทยาน​บน​แผ่นดิน​โลก​อย่าง​มี​ความ​สุข.—อ่าน​บทเพลง​สรรเสริญ 37:9-11

หลาย​ล้าน​คน​ที่​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​และ​เชื่อ​ฟัง​พระองค์​จะ​ได้​อยู่​ใน​อุทยาน​บน​แผ่นดิน​โลก​อย่าง​มี​ความ​สุข