ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ผู้​อ่าน​อยาก​รู้ . . .

ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการรู้จักพระเจ้าไหม?

ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการรู้จักพระเจ้าไหม?

เมื่อ​มี​คน​ถาม​พระ​เยซู​ว่า​บัญญัติ​ข้อ​ใด​สำคัญ​ที่​สุด พระองค์​ตรัส​ว่า “จง​รัก​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ของ​เจ้า​ด้วย​สุด​หัวใจ​ของ​เจ้า ด้วย​สุด​ชีวิต​ของ​เจ้า และ​ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​เจ้า.” (มัดธาย 22:37) แต่​ก่อน​ที่​จะ​รัก​พระเจ้า​ได้ คน​เรา​จำเป็น​ต้อง​ได้​รับ​ความ​รู้​ถ่องแท้​เกี่ยว​กับ​พระองค์. (โยฮัน 17:3) ทุก​คน​จะ​มี​โอกาส​เท่า​เทียม​กัน​ใน​การ​ได้​รับ​ความ​รู้​นี้​ไหม?

แหล่ง​ที่​ให้​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า​มาก​ที่​สุด​คือ​คัมภีร์​ไบเบิล. (2 ติโมเธียว 3:16) หลาย​คน​อาศัย​อยู่​ใน​ที่​ที่​หา​คัมภีร์​ไบเบิล​อ่าน​ได้​ไม่​ยาก. คน​เหล่า​นี้​อาจ​เคย​ได้​รับ​คำ​เชิญ​หลาย​ครั้ง​ให้​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​เพื่อ​จะ​มี​ความ​รู้​ถ่องแท้​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า. (มัดธาย 28:19) บาง​คน​อาจ​เติบโต​มา​โดย​มี​พ่อ​แม่​คริสเตียน​ที่​รัก​และ​สอน​ลูก​ของ​เขา​ทุก​วัน​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า.—พระ​บัญญัติ 6:6, 7; เอเฟโซส์ 6:4

อย่าง​ไร​ก็​ตาม หลาย​คน​มี​สภาพการณ์​ใน​ชีวิต​ที่​ต่าง​ออก​ไป. บาง​คน​เติบโต​มา​ใน​ครอบครัว​ที่​มี​ปัญหา​เนื่อง​จาก​พ่อ​แม่​ไม่​ได้​แสดง​ความ​รักใคร่​ตาม​ธรรมชาติ​ต่อ​ลูก​อย่าง​เหมาะ​สม. (2 ติโมเธียว 3:1-5) คน​ที่​โต​มา​ใน​สภาพ​แวด​ล้อม​เช่น​นั้น​อาจ​รู้สึก​ว่า​ยาก​ที่​จะ​คิด​ถึง​พระเจ้า​ใน​ฐานะ​พระ​บิดา​องค์​เปี่ยม​ด้วย​ความ​รัก​ผู้​อยู่​ใน​สวรรค์. บาง​คน​มี​การ​ศึกษา​น้อย​จึง​รู้สึก​ว่า​ไม่​ง่าย​ที่​จะ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล. บาง​คน​ถูก​ปิด​หู​ปิด​ตา​เนื่อง​จาก​คำ​สอน​เท็จ​ของ​ศาสนา​ต่าง ๆ หรือ​พวก​เขา​อาจ​อยู่​ใน​ครอบครัว, ชุมชน, หรือ​ประเทศ​ที่​ไม่​ยอม​รับ​ความ​จริง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล. (2 โครินท์ 4:4) คน​ที่​อยู่​ใน​สภาพการณ์​เหล่า​นี้​สามารถ​โอกาส​รู้​จัก​และ​รัก​พระเจ้า​ได้​ไหม?

พระ​เยซู​ทรง​ยอม​รับ​ว่า​สภาพการณ์​ใน​ชีวิต​ของ​บาง​คน​อาจ​เป็น​อุปสรรค​สำหรับ​เขา​ที่​จะ​รัก​และ​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า. (มัดธาย 19:23, 24) อย่าง​ไร​ก็​ตาม พระ​เยซู​ทรง​ย้ำ​กับ​พวก​สาวก​ว่า​แม้​อุปสรรค​บาง​อย่าง​ดู​เหมือน​ยาก​สำหรับ​มนุษย์​ที่​จะ​เอา​ชนะ​ได้ “แต่​พระเจ้า​ทรง​ทำ​ให้​ทุก​สิ่ง​เป็น​ไป​ได้.”—มัดธาย 19:25, 26

ขอ​ให้​นึก​ถึง​ข้อ​เท็จ​จริง​นี้: พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ทรง​คอย​ดู​แล​ให้​หนังสือ​คัมภีร์​ไบเบิล​ซึ่ง​เป็น​พระ​คำ​ของ​พระองค์​จำหน่าย​จ่าย​แจก​ออก​ไป​อย่าง​กว้างขวาง​ที่​สุด​ตลอด​ทุก​ยุค​ทุก​สมัย. คัมภีร์​ไบเบิล​พยากรณ์​ว่า​ข่าว​ดี​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า​และ​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​สำหรับ​แผ่นดิน​โลก​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป “ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่.” (มัดธาย 24:14) ปัจจุบัน พยาน​พระ​ยะโฮวา​กำลัง​ประกาศ​ข่าว​ดี​นี้​ใน​กว่า 230 ดินแดน​และ​ผลิต​สิ่ง​พิมพ์​ที่​อธิบาย​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​ราว ๆ 500 ภาษา. แม้​แต่​คน​ที่​ไม่​มี​โอกาส​ได้​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ก็​ยัง​สามารถ​เรียน​หลาย​สิ่ง​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า​องค์​เที่ยง​แท้​ได้​โดย​การ​สังเกต​สิ่ง​ที่​พระองค์​ได้​ทรง​สร้าง.—โรม 1:20

นอก​จาก​นั้น พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​กล่าว​ว่า “พระ​ยะโฮวา​ทรง​ตรวจ​พิจารณา​จิตใจ​ทุก​ดวง, และ​ทรง​ทราบ​บรรดา​ความ​คิด​มุ่ง​หมาย: ถ้า​เจ้า​แสวง​หา​พระองค์ ๆ จะ​ทรง​โปรด​ให้​เจ้า​ประสบ​พระองค์.” (1 โครนิกา 28:9) ดัง​นั้น ถึง​แม้​ว่า​โอกาส​ที่​ทุก​คน​จะ​ได้​รู้​จัก​พระ​ยะโฮวา​อาจ​จะ​ไม่​ได้​เท่า​เทียม​กัน​ทุก​ประการ แต่​ทุก​คน​ที่​มี​หัวใจ​สุจริต​มี​โอกาส​ได้​เรียน​รู้​จัก​พระองค์​แน่ ๆ. พระองค์​ถึง​กับ​ทำ​ให้​แน่​ใจ​ว่า​คน​ที่​ยัง​ไม่​เคย​มี​โอกาส​ได้​เรียน​รู้​เกี่ยว​กับ​พระองค์​จะ​มี​โอกาส​ได้​รู้ โดย​ได้​รับ​การ​ปลุก​ให้​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​สู่​ชีวิต​ใน​โลก​ใหม่​อัน​ชอบธรรม.—กิจการ 24:15