ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

วิธีพบความสุข

วิธีพบความสุข

 สิ่ง​ที่​เรา​เรียน​จาก​พระ​เยซู

วิธี​พบ​ความ​สุข

อะไร​ทำ​ให้​มี​ความ​สุข?

▪ ความ​สุข​เป็น​สิ่ง​แรก​ที่​พระ​เยซู​ตรัส​ถึง​ใน​คำ​เทศน์​ที่​มี​ชื่อเสียง​ที่​สุด​ของ​พระองค์. พระองค์​ตรัส​ว่า “ผู้​ที่​สำนึก​ถึง​ความ​จำเป็น​ฝ่าย​วิญญาณ​ก็​มี​ความ​สุข.” (มัดธาย 5:3) พระองค์​หมาย​ความ​ว่า​อย่าง​ไร? ความ​จำเป็น​ฝ่าย​วิญญาณ​คือ​อะไร?

เพื่อ​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ได้​เรา​จำเป็น​ต้อง​หายใจ, ดื่ม, และ​กิน เช่น​เดียว​กับ​สัตว์. แต่​เพื่อ​จะ​มี​ความ​สุข​เรา​จำเป็น​ต้อง​มี​สิ่ง​หนึ่ง​ซึ่ง​สัตว์​ไม่​มี นั่น​คือ เรา​จำเป็น​ต้อง​เข้าใจ​ว่า​จุด​มุ่ง​หมาย​ของ​ชีวิต​คือ​อะไร. มี​เพียง​พระ​ผู้​สร้าง​ชีวิต​เท่า​นั้น​ที่​สามารถ​สนอง​ความ​จำเป็น​นี้​ได้. เพราะ​เหตุ​นี้ พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ว่า “มนุษย์​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​อย่าง​เดียว​ไม่​ได้ แต่​ต้อง​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​คำ​ตรัส​ทุก​คำ​ที่​ออก​มา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​ยะโฮวา.” (มัดธาย 4:4) ผู้​ที่​สำนึก​ถึง​ความ​จำเป็น​ฝ่าย​วิญญาณ​จะ​มี​ความ​สุข​เพราะ​พวก​เขา​ใกล้​ชิด​กับ​พระ​ยะโฮวา “พระเจ้า​ผู้​มี​ความ​สุข” และ​พระองค์​ได้​ประทาน​สิ่ง​หนึ่ง​ที่​พวก​เขา​จำเป็น​ต้อง​มี​เพื่อ​จะ​มี​ความ​สุข นั่น​คือ ความ​หวัง.—1 ติโมเธียว 1:11

พระ​เยซู​ประทาน​ความ​หวัง​โดย​วิธี​ใด?

▪ พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “คน​ที่​จิตใจ​อ่อนโยน​ก็​มี​ความ​สุข เพราะ​เขา​จะ​ได้​รับ​แผ่นดิน​โลก​เป็น​มรดก.” (มัดธาย 5:5) พระ​เยซู​ประทาน​ความ​หวัง​แก่​มนุษย์​โดย​รักษา​คน​ป่วย​และ​ปลุก​คน​ตาย​ให้​กลับ​มี​ชีวิต​อีก​ครั้ง​บน​แผ่นดิน​โลก. นอก​จาก​นั้น พระองค์​ยัง​บอก​ข่าวสาร​ที่​ให้​ความ​หวัง​ด้วย. พระองค์​อธิบาย​ว่า “พระเจ้า​ทรง​รัก​โลก​มาก​จน​ถึง​กับ​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระองค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​บุตร​จะ​ไม่​ถูก​ทำลาย แต่​จะ​มี​ชีวิต​นิรันดร์.” (โยฮัน 3:16) คน​ที่​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า​จะ​มี​ชีวิต​นิรันดร์​บน​แผ่นดิน​โลก. คุณ​นึก​ภาพ​ออก​ไหม​ว่า​จะ​เป็น​อย่าง​ไร​ถ้า​ได้​อยู่​กับ​ผู้​คน​ที่​มี​จิตใจ​อ่อนโยน​โดย​ไม่​ต้อง​แก่​ชรา? นับ​ว่า​เหมาะ​อย่าง​ยิ่ง​ที่​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​กล่าว​ว่า “จง​ปีติ​ยินดี​ใน​ความ​หวัง.” (โรม 12:12) นอก​จาก​นั้น พระ​เยซู​ยัง​ตรัส​ถึง​วิธี​ที่​เรา​จะ​พบ​ความ​สุข​ใน​เวลา​นี้​ด้วย.

 แนว​ทาง​ชีวิต​แบบ​ใด​ที่​พระ​เยซู​สอน​ว่า​จะ​ทำ​ให้​มี​ความ​สุข?

▪ พระ​เยซู​ทรง​ให้​คำ​แนะ​นำ​ที่​ใช้​ได้​จริง​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ต่าง ๆ เช่น การ​ปฏิบัติ​ต่อ​ผู้​อื่น, ชีวิต​สมรส, ความ​ถ่อม​ใจ, และ​ทัศนะ​ที่​เหมาะ​สม​ใน​เรื่อง​วัตถุ​เงิน​ทอง. (มัดธาย 5:21-32; 6:1-5, 19-34) การ​ทำ​ตาม​คำ​แนะ​นำ​ของ​พระ​เยซู​จะ​ช่วย​ให้​คุณ​มี​ความ​สุข.

การ​มี​น้ำใจ​เอื้อเฟื้อ​ทำ​ให้​มี​ความ​สุข. (กิจการ 20:35) ตัว​อย่าง​เช่น พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “เมื่อ​เจ้า​จัด​งาน​เลี้ยง จง​เชิญ​คน​จน คน​พิการ คน​ง่อย คน​ตา​บอด แล้ว​เจ้า​จะ​มี​ความ​สุข เพราะ​พวก​เขา​ไม่​มี​อะไร​จะ​ตอบ​แทน​เจ้า.” (ลูกา 14:13, 14) เรา​จะ​มี​ความ​สุข​ถ้า​เรา​ช่วย​ให้​คน​อื่น​มี​ความ​สุข ไม่​ใช่​คิด​ถึง​แต่​ความ​สุข​ของ​ตัว​เอง​เท่า​นั้น.

อะไร​ที่​ทำ​ให้​มี​ความ​สุข​มาก​ที่​สุด?

▪ การ​ทำ​เพื่อ​ผู้​อื่น​อาจ​ทำ​ให้​คุณ​มี​ความ​สุข แต่​การ​ทำ​เพื่อ​พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​คุณ​มี​ความ​สุข​ยิ่ง​กว่า​นั้น​อีก. แม้​แต่​ความ​สุข​ของ​การ​ได้​เป็น​พ่อ​แม่​ก็​ยัง​ไม่​อาจ​เทียบ​ได้. เรื่อง​นี้​เห็น​ได้​ชัด​จาก​เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​พระ​เยซู​สอน​ฝูง​ชน. “ผู้​หญิง​คน​หนึ่ง​ใน​ฝูง​ชน​ร้อง​ทูล​พระองค์​ว่า ‘สตรี​ที่​ตั้ง​ครรภ์​พระองค์​และ​ให้​พระองค์​ดูด​นม​ก็​มี​ความ​สุข!’ แต่​พระองค์​ตรัส​ว่า “หา​มิ​ได้ ผู้​ที่​ได้​ยิน​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​และ​ปฏิบัติ​ตาม​ต่าง​หาก​ที่​มี​ความ​สุข!’ ”—ลูกา 11:27, 28

พระ​เยซู​เอง​ทรง​รู้สึก​อิ่ม​เอม​ใจ​และ​มี​ความ​สุข​เมื่อ​ได้​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​บิดา​ผู้​อยู่​ใน​สวรรค์. พระเจ้า​ทรง​ประสงค์​ให้​ผู้​คน​ได้​ยิน​ความ​หวัง​เรื่อง​ชีวิต​นิรันดร์. หลัง​จาก​พระ​เยซู​ทรง​อธิบาย​ความ​หวัง​เรื่อง​นี้​แก่​คน​ที่​สนใจ​ใน​ข่าวสาร​ของ​พระองค์ พระองค์​ได้​ตรัส​ว่า “อาหาร​ของ​เรา​คือ​การ​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา​และ​ทำ​การ​ของ​พระองค์​ให้​สำเร็จ.” (โยฮัน 4:13, 14, 34) คุณ​ก็​มี​ความ​สุข​เช่น​เดียว​กับ​พระ​เยซู​ได้ ถ้า​คุณ​ทำ​ให้​พระเจ้า​พอ​พระทัย​โดย​บอก​ให้​คน​อื่น ๆ รู้​ความ​จริง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล.

สำหรับ​ราย​ละเอียด​เพิ่ม​เติม โปรด​ดู​บท 1 ของ​หนังสือ​นี้ คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​อะไร​จริง​ๆ? ซึ่ง​จัด​พิมพ์​โดย​พยาน​พระ​ยะโฮวา.

[ภาพ​หน้า 16]

เรา​จะ​พบ​ความ​สุข​แท้​ถ้า​เรา​สามารถ​เข้าใจ​ว่า​จุด​มุ่ง​หมาย​ของ​ชีวิต​คือ​อะไร