ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พวกเขาไม่กลัวอวสานอีกต่อไป

พวกเขาไม่กลัวอวสานอีกต่อไป

 พวก​เขา​ไม่​กลัว​อวสาน​อีก​ต่อ​ไป

ปลาย​ทศวรรษ 1970 แกรี​และ​คาเรน​เชื่อ​มั่น​ว่า​โลก​ใกล้​จะ​อวสาน​แล้ว. พวก​เขา​จึง​ย้าย​ออก​จาก​เมือง​ไป​อยู่​ชนบท​และ​ตัดสิน​ใจ​จะ​ใช้​ชีวิต​แบบ​พึ่ง​พา​ตน​เอง. พวก​เขา​ต้องการ​รอด​เมื่อ​อวสาน​มา​ถึง.

เพื่อ​จะ​มี​ทักษะ​ที่​จำเป็น​ใน​การ​ดำรง​ชีวิต พวก​เขา​ได้​ซื้อ​หนังสือ, เข้า​ร่วม​อบรม​และ​สัมมนา​ต่าง ๆ, และ​พูด​คุย​ซัก​ถาม​คน​อื่น ๆ ให้​มาก​ที่​สุด​เท่า​ที่​จะ​ทำ​ได้. พวก​เขา​ทำ​สวน​ผัก​และ​ปลูก​ไม้​ผล​พันธุ์​แคระ 50 ต้น. พวก​เขา​รวบ​รวม​เมล็ด​พืช​และ​เครื่อง​มือ​ต่าง ๆ. พวก​เขา​เรียน​วิธี​ปลูก​พืช​และ​ถนอม​อาหาร. เพื่อน​คน​หนึ่ง​สอน​พวก​เขา​ให้​รู้​วิธี​ชำแหละ​เนื้อ​สัตว์​และ​วิธี​เก็บ​รักษา​ไว้​ได้​นาน. คาเรน​ศึกษา​เกี่ยว​กับ​พืช​และ​ราก​ไม้​ใน​ป่า​เพื่อ​ว่า​พวก​เขา​จะ​อยู่​รอด​ได้​ถ้า​เกิด​การ​ขาด​แคลน​อาหาร. แกรี​เรียน​วิธี​ผลิต​เชื้อเพลิง​จาก​ข้าว​โพด, ประกอบ​เตา​เหล็ก​ที่​ใช้​ฟืน​สำหรับ​ทำ​อาหาร, และ​สร้าง​บ้าน​ที่​ไม่​ต้อง​พึ่ง​ระบบ​สาธารณูปโภค​ของ​รัฐ.

คาเรน​บอก​ว่า “เนื่อง​จาก​สภาพการณ์​โลก​ใน​เวลา​นั้น​ย่ำแย่​มาก ฉัน​จึง​รู้สึก​ว่า​อีก​ไม่​นาน​โลก​ที่​เจริญ​รุ่งเรือง​นี้​จะ​ต้อง​อวสาน​แน่ ๆ.” แกรี​อธิบาย​ว่า “ผม​ก็​เหมือน​กับ​คน​หนุ่ม​สาว​ส่วน​ใหญ่​ใน​เวลา​นั้น​ที่​พยายาม​จะ​เข้า​ไป​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​แก้ไข​ปัญหา​การ​เหยียด​ผิว, สงคราม​เวียดนาม, และ​การ​ทุจริต. แต่​ไม่​นาน​ผม​ก็​ต้อง​ผิด​หวัง. ผม​รู้สึก​ว่า​มนุษย์​กำลัง​ทำ​ให้​ตัว​เอง​พบ​กับ​จุด​จบ.”

 แกรี​บอก​ว่า “ใน​คืน​หนึ่ง ผม​พอ​จะ​มี​เวลา​ว่าง ผม​จึง​หยิบ​คัมภีร์​ไบเบิล​มา​อ่าน​ตั้ง​แต่​มัดธาย​จน​ถึง​วิวรณ์. สี่​คืน​ต่อ​มา​ผม​ก็​อ่าน​ซ้ำ​อีก. เช้า​วัน​ถัด​มา​ผม​ก็​บอก​คาเรน​ว่า ‘เรา​กำลัง​อยู่​ใน​สมัย​สุด​ท้าย. พระเจ้า​กำลัง​จะ​ล้าง​โลก​แล้ว. เรา​ต้อง​ไป​หา​กลุ่ม​คน​ที่​จะ​รอด​ชีวิต.’ ” จาก​นั้น แกรี​กับ​คาเรน​ได้​ลอง​เข้า​ร่วม​กับ​กลุ่ม​ศาสนา​ต่าง ๆ เพื่อ​จะ​ค้น​หา​ว่า​กลุ่ม​ไหน​กำลัง​เตรียม​ตัว​สำหรับ​อวสาน.

ไม่​นาน พยาน​พระ​ยะโฮวา​คน​หนึ่ง​ก็​มา​ที่​บ้าน​และ​พวก​เขา​ได้​เริ่ม​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​กับ​พยาน​ฯ. คาเรน​เล่า​ว่า “ฉัน​ตื่นเต้น​มาก​เพราะ​ฉัน​ได้​รับ​คำ​อธิบาย​เกี่ยว​กับ​พระ​คัมภีร์. ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​เวลา​อวสาน​คือ​สิ่ง​ที่​ฉัน​เสาะ​หา​มา​ตลอด​และ​ใน​ที่​สุด​ฉัน​ก็​ได้​พบ. มี​ความ​หวัง​ที่​แน่นอน​สำหรับ​อนาคต. แต่​ที่​ยอด​เยี่ยม​กว่า​นั้น​คือ ฉัน​ได้​มี​มิตรภาพ​กับ​พระ​บิดา​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์ ซึ่ง​เป็น​พระ​ผู้​สร้าง​และ​พระเจ้า​แห่ง​เอกภพ.”

แกรี​บอก​ว่า “ผม​พบ​จุด​มุ่ง​หมาย​ที่​แท้​จริง​ของ​ชีวิต. เมื่อ​ได้​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล ผม​กระหาย​ที่​จะ​รู้​มาก​ขึ้น​เรื่อย ๆ. ผม​อ่าน​คำ​พยากรณ์​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล ตรวจ​สอบ​หลักฐาน​ที่​แสดง​ว่า​คำ​พยากรณ์​นั้น​กำลัง​เกิด​ขึ้น​จริง แล้ว​ผม​ก็​รู้สึก​มั่น​ใจ​ว่า​พระเจ้า​กำลัง​จะ​ลง​มือ​ปฏิบัติการ​ใน​ไม่​ช้า. ผม​คิด​ว่า ‘ผู้​คน​ควร​จะ​เตรียม​ตัว​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ชีวิต​ที่​พระเจ้า​ประทาน​ให้​เรา ไม่​ใช่​เตรียม​ตัว​เพื่อ​รับมือ​กับ​ภัย​พิบัติ.’ ” แกรี​และ​คาเรน​เริ่ม​มอง​อนาคต​ใน​แง่​ดี. แทน​ที่​จะ​กังวล​เกี่ยว​กับ​อวสาน​ของ​โลก พวก​เขา​มั่น​ใจ​ว่า​พระเจ้า​จะ​ขจัด​ปัญหา​ต่าง ๆ ที่​ก่อ​ความ​ทุกข์​เดือดร้อน​แก่​มนุษย์​และ​จะ​ฟื้นฟู​แผ่นดิน​โลก​ให้​เป็น​อุทยาน.

เวลา​ผ่าน​ไป​มาก​กว่า 25 ปี​แล้ว ตอน​นี้​แกรี​และ​คาเรน​กำลัง​ทำ​อะไร? คาเรน​บอก​ว่า “ฉัน​เสริม​สร้าง​ความ​รัก​ต่อ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​และ​ความ​เชื่อ​ที่​มี​ต่อ​พระองค์​อยู่​เสมอ และ​ฉัน​พยายาม​จะ​ช่วย​คน​อื่น ๆ ให้​ทำ​อย่าง​เดียว​กัน. ฉัน​กับ​แกรี​คอย​ช่วยเหลือ​กัน​และ​กัน ใน​ขณะ​เดียว​กัน​เรา​ก็​พยายาม​รักษา​ครอบครัว​ให้​เข้มแข็ง​และ​รับใช้​พระเจ้า​ร่วม​กัน​อย่าง​เป็น​เอกภาพ. เรา​พยายาม​ทำ​ให้​ชีวิต​มี​ระเบียบ​และ​เรียบ​ง่าย​เพื่อ​เรา​จะ​สามารถ​เอา​ใจ​ใส่​คน​อื่น ๆ และ​ความ​จำเป็น​ของ​พวก​เขา​ได้.”

แกรี​พูด​ว่า “ผม​อธิษฐาน​เสมอ​ขอ​ให้​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​มา​ช่วย​ให้​หลาย​ล้าน​คน​พ้น​ทุกข์. ทุก​ครั้ง​ที่​มี​โอกาส​บอก​ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​แก่​คน​อื่น ๆ ผม​อธิษฐาน​ขอ​ให้​ผม​สามารถ​ช่วย​อย่าง​น้อย​สัก​คน​หนึ่ง​ให้​ได้​รู้​ความ​หวัง​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล. ตลอด​เวลา​กว่า 25 ปี พระ​ยะโฮวา​ทรง​ตอบ​คำ​อธิษฐาน​ของ​ผม. ผม​กับ​คาเรน​เชื่อ​ว่า​อีก​ไม่​นาน​พระ​ยะโฮวา​จะ​ทำ​ให้​เกิด​การ​เปลี่ยน​แปลง​ครั้ง​ใหญ่​บน​โลก​นี้ แต่​เรา​ไม่​กลัว​อวสาน​อีก​ต่อ​ไป​แล้ว.”—มัดธาย 6:9, 10; 2 เปโตร 3:11, 12

[ภาพ​หน้า 9]

ตอน​นี้​แกรี​กับ​คาเรน​กำลัง​ช่วย​คน​อื่น​ให้​รู้​ความ​หวัง​จาก​ข่าวสาร​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล