ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 จง​สอน​ลูก

ทำไมพระเยซูไม่รีบไป?

ทำไมพระเยซูไม่รีบไป?

พระ​เยซู​ได้​ยิน​ว่า​ลาซะโร​เพื่อน​สนิท​ของ​พระองค์​ไม่​สบาย​มาก. มาร์ทา​กับ​มาเรีย​พี่​สาว​ของ​ลาซะโร​ได้​ใช้​คน​ไป​บอก​พระ​เยซู. คน​นั้น​มา​จาก​หมู่​บ้าน​เบทาเนีย​ซึ่ง​ลาซะโร​อาศัย​อยู่​กับ​พี่​สาว. พี่​สาว​ของ​ลาซะโร​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​สามารถ​รักษา​น้อง​ชาย​ให้​หาย​ได้​แม้​ว่า​พวก​เขา​จะ​อยู่​ไกล​คน​ละ​ฟาก​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน. พวก​เธอ​รู้​ว่า​พระ​เยซู​เคย​รักษา​ผู้​คน​ให้​หาย​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​เดิน​ทาง​ไป​หา​ด้วย​ซ้ำ.—มัดธาย 8:5-13; โยฮัน 11:1-3

เมื่อ​คน​ที่​มา​ส่ง​ข่าว​พบ​พระ​เยซู​และ​บอก​ข่าว​ร้าย​ให้​รู้ พระองค์​ไม่​ได้​รีบ​ไป​ช่วย. คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “พระองค์​ก็​ยัง​ทรง​อยู่​ที่​เดิม​อีก​สอง​วัน.” (โยฮัน 11:6) ลูก​รู้​ไหม​ว่า​ทำไม​พระ​เยซู​ไม่​รีบ​ไป​ช่วย​ลาซะโร?— * เรา​มา​หา​คำ​ตอบ​เรื่อง​นี้​ด้วย​กัน​ดี​ไหม?

พระ​เยซู​รู้​ว่า​ลาซะโร​ตาย​แล้ว พระองค์​จึง​บอก​พวก​อัครสาวก​ว่า “ไป​ยูเดีย​กัน​อีก​ครั้ง​เถิด.” พวก​เขา​ทัก​ท้วง​ว่า “พวก​ยูเดีย​เพิ่ง​พยายาม​เอา​หิน​ขว้าง​พระองค์​เมื่อ​ไม่​นาน​นี้​เอง พระองค์​จะ​เสด็จ​ไป​ที่​นั่น​อีก​หรือ?” พระ​เยซู​อธิบาย​ว่า “ลาซะโร​สหาย​ของ​เรา​หลับ​พักผ่อน​ไป​แล้ว แต่​เรา​จะ​ไป​ปลุก​เขา.”

พวก​อัครสาวก​ตอบ​ว่า “พระองค์​เจ้าข้า ถ้า​เขา​ได้​หลับ​พักผ่อน​แล้ว เขา​คง​จะ​หาย​ป่วย.” พระ​เยซู​จึง​บอก​ว่า “ลาซะโร​ตาย​แล้ว.” แล้ว​พระองค์​ก็​พูด​ว่า “เรา​ยินดี​ที่​เรา​ไม่​ได้​อยู่​ที่​นั่น . . . ไป​หา​เขา​กัน​เถิด.” พวก​สาวก​คง​แปลก​ใจ​ที่​พระ​เยซู​พูด​อย่าง​นั้น.

โทมัส​พูด​อย่าง​กล้า​หาญ​ว่า ‘พวก​เรา​ก็​ไป​ด้วย​เถิด จะ​ได้​ตาย​ด้วย​กัน​กับ​พระ​เยซู.’ โทมัส​รู้​ว่า​พวก​ศัตรู​จะ​หา​ทาง​ฆ่า​พระ​เยซู​อีก​และ​พวก​อัครสาวก​ก็​อาจ​จะ​ถูก​ฆ่า​ด้วย. แต่​ทั้ง ๆ ที่​รู้​อย่าง​นั้น​พวก​เขา​ก็​ไป. หลัง​จาก​นั้น​สอง​สาม​วัน พระ​เยซู​กับ​สาวก​ก็​มา​ถึง​เบทาเนีย​บ้าน​เกิด​ของ​ลาซะโร​ซึ่ง​อยู่​ห่าง​จาก​กรุง​เยรูซาเลม​ประมาณ​สาม​กิโลเมตร.—โยฮัน 11:7-18

ลูก​รู้​ไหม​ว่า​ทำไม​พระ​เยซู​ดีใจ​ที่​ไม่​ได้​ไป​ถึง​ที่​นั่น​เร็ว​กว่า​นี้?— ก่อน​หน้า​นั้น​พระ​เยซู​เคย​ปลุก​คน​ตาย​มา​แล้ว แต่​ตอน​ที่​พระ​เยซู​ปลุก​คน​เหล่า​นั้น​พวก​เขา​พึ่ง​ตาย​ไป​ได้​ไม่​กี่​ชั่วโมง​เท่า​นั้น. (ลูกา 7:11-17, 22; 8:49-56) แต่​ศพ​ของ​ลาซะโร​อยู่​ใน​อุโมงค์​มา​นาน​หลาย​วัน​แล้ว. ไม่​มี​ใคร​สงสัย​เลย​ว่า​ลาซะโร​ตาย​แล้ว​จริง ๆ!

เมื่อ​มาร์ทา​พี่​สาว​ของ​ลาซะโร​ได้​ยิน​ว่า​พระ​เยซู​ใกล้​จะ​ถึง​เบทาเนีย​แล้ว เธอ​ก็​วิ่ง​ไป​พบ​พระองค์. เธอ​ทูล​พระองค์​ว่า “พระองค์​เจ้าข้า ถ้า​ตอน​นั้น​พระองค์​อยู่​ที่​นี่ น้อง​ชาย​ข้าพเจ้า​คง​ไม่​ตาย.” พระ​เยซู​สัญญา​กับ​เธอ​ว่า “น้อง​ชาย​ของ​เจ้า​จะ​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย.” มาร์ทา​วิ่ง​กลับ​ไป​ที่​บ้าน​แล้ว​กระซิบ​บอก​มาเรีย​น้อง​สาว​ว่า “ท่าน​อาจารย์​มา​แล้ว​และ​ทรง​เรียก​เจ้า.”

มาเรีย​ออก​ไป​หา​พระ​เยซู​ทันที. แต่​ฝูง​ชน​คิด​ว่า​เธอ​กำลัง​จะ​ไป​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​จึง​ตาม​เธอ​ไป​ด้วย. เมื่อ​พระ​เยซู​เห็น​มาเรีย​กับ​ฝูง​ชน​ที่​มา​ด้วย​พา​กัน​ร้องไห้​ พระองค์​ก็​ทรง​ร้องไห้​ด้วย. ไม่​ช้า ทั้ง​หมด​ก็​มา​ถึง​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​ซึ่ง​มี​หิน​ก้อน​ใหญ่​ปิด​อยู่. พระ​เยซู​สั่ง​ว่า “เอา​หิน​ออก​ไป​เถิด.” แต่​มาร์ทา​คัดค้าน​ว่า “พระองค์​เจ้าข้า ตอน​นี้​ศพ​คง​มี​กลิ่น​เหม็น​เพราะ​ตาย​มา​สี่​วัน แล้ว.”

ฝูง​ชน​ก็​เอา​หิน​ออก​ตาม​ที่​พระ​เยซู​สั่ง. แล้ว​พระองค์​จึง​อธิษฐาน​ขอบคุณ​พระ​ยะโฮวา​เพราะ​พระองค์​รู้​ว่า​พระเจ้า​จะ​ประทาน​พลัง​อำนาจ​ให้​พระองค์​เพื่อ​จะ​ปลุก​ลาซะโร​ให้​มี​ชีวิต​อีก. พระ​เยซู​ร้อง​เรียก “ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า ‘ลาซะโร ออก​มา​เถิด!’” ลาซะโร​ก็​เดิน​ออก​มา​ทั้ง ๆ ที่ ‘มี​ผ้า​พัน​อยู่.’ พระ​เยซู​จึง​สั่ง​ว่า “จง​เอา​ผ้า​ที่​พัน​เขา​ไว้​ออก​เสีย เขา​จะ​ได้​ไป.”—โยฮัน 11:19-44

ตอน​นี้​ลูก​เข้าใจ​หรือ​ยัง​ว่า​ทำไม​พระ​เยซู​จึง​ไม่​รีบ​ไป?— พระองค์​รู้​ว่า​ถ้า​พระองค์​รอ​อีก​สัก​หน่อย พระองค์​จะ​แสดง​ให้​ผู้​คน​เห็น​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระ​ยะโฮวา​พระ​บิดา​ของ​พระองค์​ได้​ชัดเจน​กว่า. และ​เนื่อง​จาก​พระ​เยซู​ได้​เลือก​เวลา​ที่​เหมาะ​ที่​สุด หลาย​คน​จึง​เข้า​มา​เป็น​ผู้​เชื่อถือ. (โยฮัน 11:45) ลูก​คิด​ว่า​เรา​จะ​เลียน​แบบ​พระ​เยซู​ได้​อย่าง​ไร?—

ลูก​อาจ​ทำ​เหมือน​พระ​เยซู​ได้​โดย​เลือก​เวลา​ที่​ลูก​เห็น​ว่า​เหมาะ​เพื่อ​บอก​คน​อื่น​ให้​รู้​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ดี ๆ ที่​พระเจ้า​ได้​ทำ​ไป​แล้ว​และ​ที่​พระองค์​จะ​ทำ​ใน​อนาคต. บาง​ที​ลูก​อาจ​พูด​กับ​เพื่อน​นัก​เรียน​หรือ​ครู​ก็​ได้. แม้​แต่​ใน​ระหว่าง​ชั่วโมง​เรียน เด็ก ๆ บาง​คน​ก็​ใช้​โอกาส​นั้น​พูด​ถึง​สิ่ง​ดี ๆ ที่​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​จะ​ทำ​เพื่อ​มนุษย์. จริง​อยู่ ลูก​ไม่​สามารถ​ปลุก​คน​ตาย​ได้ แต่​ลูก​สามารถ​จะ​ช่วย​คน​อื่น​ให้​มา​รู้​จัก​พระเจ้า​ผู้​มี​ทั้ง​ความ​สามารถ​และ​ความ​ต้องการ​ที่​จะ​ทำ​ให้​คน​ที่​เรา​รัก​กลับ​มา​มี​ชีวิต​อีก​ครั้ง.

^ วรรค 4 ถ้า​คุณ​อ่าน​กับ​ลูก ขีด​ยาว​เป็น​การ​เตือน​ให้​หยุด​เพื่อ​ให้​ลูก​ตอบ.