ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

“ช่างไม้”

“ช่างไม้”

 ชีวิต​คริสเตียน​ใน​ศตวรรษ​แรก

“ช่าง​ไม้”

“คน​นี้​เป็น​ลูก​ช่าง​ไม้​มิ​ใช่​หรือ?”—มัดธาย 13:55

ผู้​คน​ไม่​ได้​รู้​จัก​พระ​เยซู​ใน​ฐานะ “ลูก​ช่าง​ไม้” เท่า​นั้น แต่​พวก​เขา​ยัง​เรียก​พระองค์​ว่า “ช่าง​ไม้” ด้วย. (มาระโก 6:3) พระองค์​คง​ได้​เรียน​อาชีพ​นี้​จาก​โยเซฟ​บิดา​เลี้ยง​ของ​พระองค์.

เพื่อ​จะ​เป็น​ช่าง​ไม้​ที่​ชำนาญ​พระ​เยซู​จำเป็น​ต้อง​มี​ทักษะ​อะไร​และ​ต้อง​รู้​วิธี​ใช้​เครื่อง​มือ​อะไร​บ้าง? พระ​เยซู​อาจ​ทำ​สิ่ง​ของ​เครื่อง​ใช้​และ​ช่วย​ซ่อมแซม​อะไร​ให้​กับ​ชาว​เมือง​นาซาเรท? และ​การ​ที่​พระ​เยซู​เคย​ฝึก​เป็น​ช่าง​ไม้​มี​ผล​ต่อ​พระองค์​อย่าง​ไร​ใน​เวลา​ต่อ​มา?

กิจการ​ของ​ครอบครัว รูป​ภาพ​ข้าง​ล่าง​นี้​เป็น​ภาพ​ที่​พ่อ​กำลัง​สอน​ลูก​ชาย​คน​โต​ให้​รู้​วิธี​ใช้​สว่าน​คัน​ชัก​อย่าง​ถูก​ต้อง​และ​ปลอด​ภัย. ส่วน​ลูก​ชาย​อีก​คน​ก็​กำลัง​ดู​และ​ฟัง​อย่าง​ตั้ง​อก​ตั้งใจ.

ตาม​ปกติ​แล้ว​เด็ก​ผู้​ชาย​มัก​เริ่ม​ฝึก​งาน​ช่าง​ไม้​อย่าง​จริง ๆ จัง ๆ เมื่อ​อายุ​ประมาณ 12 ถึง 15 ปี. พวก​เขา​มัก​ฝึก​ทำ​งาน​กับ​พ่อ. เด็ก​ชาย​เหล่า​นี้​จะ​ต้อง​ฝึกฝน​อยู่​หลาย​ปี​และ​พวก​เขา​ต้อง​พยายาม​อย่าง​เต็ม​ที่​เพื่อ​จะ​เชี่ยวชาญ​ใน​ทักษะ​ที่​จำเป็น​ต่าง ๆ จน​กว่า​จะ​เป็น​ช่าง​ไม้​ที่​ชำนาญ. ขอ​ให้​นึก​ถึง​เวลา​ที่​น่า​ ยินดี​หลาย​ชั่วโมง​ที่​โยเซฟ​ได้​ทำ​งาน​ด้วย​กัน​กับ​พระ​เยซู ทั้ง​พูด​คุย​และ​ถ่ายทอด​วิชา​ความ​รู้​ให้​กับ​พระองค์. โยเซฟ​คง​ต้อง​ปลาบปลื้ม​ใจ​แน่ ๆ เมื่อ​เห็น​พระ​เยซู​เรียน​รู้​ทักษะ​ต่าง ๆ ได้​อย่าง​ดี​จน​กลาย​เป็น​ช่าง​ไม้​ที่​มี​ฝีมือ!

จำเป็น​ต้อง​มี​ความ​รู้, ความ​แข็ง​แกร่ง, และ​ความ​ชำนาญ ช่าง​ไม้​จำเป็น​ต้อง​รู้​จัก​ลักษณะ​ของ​ไม้​ที่​เขา​ใช้. เขา​อาจ​เลือก​ใช้​ไม้​จาก​ท้องถิ่น เช่น ไม้​สน​ไซเปรส, ไม้​โอ๊ก, ไม้​สน​ซีดาร์, ไม้​มะเดื่อ, และ​ไม้​มะกอก. แต่​ใน​สมัย​ศตวรรษ​แรก​ไม่​มี​โรง​เลื่อย​หรือ​ร้าน​ขาย​อุปกรณ์​ต่าง ๆ ที่​ช่าง​ไม้​สามารถ​ไป​เลือก​ซื้อ​ไม้​แปรรูป​ตาม​ขนาด​ที่​ต้องการ. เขา​ต้อง​เข้า​ไป​ใน​ป่า เลือก​ต้น​ไม้​ที่​ต้องการ, โค่น​มัน​ลง, แล้ว​ลาก​ท่อน​ซุง​ที่​ทั้ง​ใหญ่​ทั้ง​หนัก​กลับ​ไป​ยัง​บริเวณ​ที่​พวก​เขา​ใช้​ทำ​งาน.

ช่าง​ไม้​จะ​เอา​ไม้​ที่​ได้​มา​นี้​ไป​ทำ​อะไร​บ้าง? เขา​อาจ​ทำ​งาน​อยู่​กลาง​แดด​หลาย​ชั่วโมง​เพื่อ​ทำ​ส่วน​ประกอบ​ต่าง ๆ ที่​จะ​ใช้​ใน​การ​สร้าง​บ้าน. เขา​อาจ​นำ​ท่อน​ไม้​มา​ทำ​เป็น​โครง​หลัก​สำหรับ​หลังคา, ทำ​บันได​ภาย​ใน​บ้าน, และ​ทำ​ประตู​หน้าต่าง, รวม​ทั้ง​ทำ​โครง​สำหรับ​ผนัง​บ้าน.

นอก​จาก​นั้น ช่าง​ไม้​อาจ​ทำ​เฟอร์นิเจอร์​ต่าง ๆ ดัง​ที่​เห็น​ใน​ภาพ เช่น ตู้​เก็บ​ของ​แบบ​ต่าง ๆ ทั้ง​แบบ​ที่​มี​ลิ้น​ชัก, แบ่ง​เป็น​ชั้น ๆ, หรือ​มี​ประตู​เปิด​ปิด​ได้ (1); ม้า​นั่ง (2), เก้าอี้ (3), และ​โต๊ะ (4) ซึ่ง​มี​หลาย​ขนาด​และ​รูป​ทรง; รวม​ทั้ง​เปล​สำหรับ​เด็ก. เขา​อาจ​ตกแต่ง​เฟอร์นิเจอร์​บาง​ชิ้น​ด้วย​การ​ฝัง​ชิ้น​ไม้​ที่​แกะ​เป็น​ลวด​ลาย​ต่าง ๆ อย่าง​ประณีต. หลัง​จาก​นั้น​เขา​อาจ​จะ​เคลือบ​เฟอร์นิเจอร์​ด้วย​ขี้ผึ้ง, น้ำ​ยา​เคลือบ​เงา, หรือ​น้ำมัน เพื่อ​ความ​สวย​งาม​และ​ปก​ป้อง​เนื้อ​ไม้.

ช่าง​ไม้​ยัง​ทำ​เครื่อง​มือ​ให้​กับ​ชาว​นา​ชาว​ไร่​ใน​ท้องถิ่น​ด้วย เช่น แอก (5) ซึ่ง​ทำ​จาก​ไม้​ที่​มี​ความ​เหนียว​และ​ทนทาน​รวม​ทั้ง​ส้อม​สำหรับ​โกย​หญ้า, คราด, และ​พลั่ว (6). คัน​ไถ (7) ที่​เขา​ทำ​จะ​ต้อง​แข็งแรง​ทนทาน​เพราะ​มี​ผาล​ที่​เป็น​เหล็ก​และ​จะ​ต้อง​ไถ​เซาะ​หน้า​ดิน​ที่​แข็ง​และ​มี​หิน​ปน​ให้​เป็น​ร่อง. เขา​จะ​ทำ​เกวียน​แบบ​ต่าง ๆ (8) รวม​ทั้ง​ล้อ​เกวียน​แบบ​ทึบ​และ​แบบ​มี​ซี่​ล้อ. งาน​ของ​เขา​ยัง​รวม​ถึง​การ​ซ่อมแซม​และ​บำรุง​รักษา​เฟอร์นิเจอร์, เครื่อง​มือ, และ​เกวียน​ที่​เขา​ทำ​ด้วย.

คุณ​นึก​ภาพ​ออก​ไหม​ว่า​งาน​ช่าง​ไม้​จะ​ทำ​ให้​พระ​เยซู​มี​รูป​ร่าง​ลักษณะ​เช่น​ไร? ขอ​ให้​คิด​ถึง​ผิว​ของ​พระ​เยซู​ที่​ถูก​แสง​อาทิตย์​ของ​ตะวัน​ออก​กลาง​อาบ​จน​เป็น​สี​แทน, กล้ามเนื้อ​เป็น​มัด ๆ เนื่อง​จาก​ทำ​งาน​หนัก​มา​นาน​หลาย​ปี, และ​มือ​ที่​แข็งแรง​เพราะ​ต้อง​จับ​ไม้​ที่​สาก ๆ, ขวาน, ค้อน, และ​เลื่อย.

ที่​มา​ของ​ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ พระ​เยซู​ทรง​ชำนาญ​ใน​การ​ใช้​สิ่ง​ธรรมดา​ที่​ผู้​คน​คุ้น​เคย​ดี​มา​เป็น​ตัว​อย่าง​เพื่อ​สอน​ความ​จริง​ที่​ลึกซึ้ง​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า. สิ่ง​ที่​พระองค์​ใช้​เป็น​ตัว​อย่าง​ใน​การ​สอน​นั้น​มา​จาก​ประสบการณ์​ของ​พระองค์​ใน​ฐานะ​ช่าง​ไม้​ไหม? ให้​เรา​มา​ดู​บาง​ตัว​อย่าง. พระ​เยซู​บอก​กับ​ฝูง​ชน​ว่า “เหตุ​ใด​เจ้า​จึง​มอง​ดู​เศษ​ฟาง​ใน​ตา​พี่​น้อง​ของ​เจ้า แต่​ไม่​มอง​ท่อน​ไม้​ใน​ตา​ของ​เจ้า​เอง?” คน​ที่​เป็น​ช่าง​ไม้​คง​รู้​ดี​ว่า​ท่อน​ไม้​แบบ​ที่​นำ​มา​ทำ​โครง​หลังคา​ใน​สมัย​นั้น​มี​ขนาด​ใหญ่​แค่​ไหน. (มัดธาย 7:3) ใน​อีก​โอกาส​หนึ่ง พระ​เยซู​ตรัส​กับ​ฝูง​ชน​ว่า “คน​ที่​เอา​มือ​จับ​คัน​ไถ​แล้ว​หัน​ไป​มอง​สิ่ง​ต่าง ๆ ที่​อยู่​เบื้อง​หลัง​ก็​ไม่​เหมาะ​สม​กับ​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า.” พระองค์​คง​เคย​ทำ​คัน​ไถ​มา​แล้ว​หลาย​คัน. (ลูกา 9:62) ใน​คำ​เชิญ​หนึ่ง​ที่​อบอุ่น​ที่​สุด​ของ​พระ​เยซู พระองค์​ตรัส​ถึง​เครื่อง​มือ​อย่าง​หนึ่ง​ที่​ช่าง​ไม้​ได้​ทำ. พระ​เยซู​ตรัส​ว่า  “จง​รับ​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้​และ​เรียน​จาก​เรา . . . แอก​ของ​เรา​พอ​เหมาะ​และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา.” (มัดธาย 11:29, 30) พระ​เยซู​คง​รู้​วิธี​ทำ​แอก​ที่ “พอ​เหมาะ” หรือ​พอ​ดี​กับ​คอ​ของ​สัตว์​ซึ่ง​จะ​ไม่​ทำ​ให้​มัน​เจ็บ.

คน​ที่​ต่อ​ต้าน​พระ​เยซู​คง​มี​เจตนา​จะ​ดูถูก​พระองค์​โดย​เรียก​พระองค์​ว่า “ลูก​ช่าง​ไม้.” แต่​เช่น​เดียว​กับ​คริสเตียน​ใน​ศตวรรษ​แรก คริสเตียน​ใน​ทุก​วัน​นี้​รู้สึก​เป็น​เกียรติ​อย่าง​ยิ่ง​ที่​ได้​เป็น​สาวก​ของ​อดีต​ช่าง​ไม้​ผู้​ถ่อม​ตน​คน​นี้.

[กรอบ/ภาพ​หน้า 26]

กล่อง​เครื่อง​มือ​ของ​ช่าง​ไม้

พระ​เยซู​และ​ช่าง​ไม้​ทุก​คน​ใน​ศตวรรษ​แรก​คง​ต้อง​รู้​วิธี​ใช้​เครื่อง​มือ​ต่าง ๆ ใน​ภาพ​นี้​เป็น​อย่าง​ดี. เลื่อย (1) ของ​เขา​มี​โครง​เป็น​ไม้​และ​มี​ใบ​เลื่อย​เหล็ก​ที่​มี​ฟัน​เอียง​ไป​ทาง​ด้าน​ที่​ดึง​เพื่อ​ตัด​ไม้. เขา​จะ​ใช้​เหล็ก​ฉาก (2) เพื่อ​ปรับ​ไม้​ให้​ได้​มุม​ฉาก และ​ใช้​ลูก​ดิ่ง (3) เพื่อ​วัด​ดู​ว่า​ไม้​ได้​ฉาก​กับ​พื้น​หรือ​ไม่. นอก​จาก​นั้น ใน​กล่อง​เครื่อง​มือ​ของ​เขา​ยัง​มี​ระดับ​น้ำ (4), ไม้​วัด​ระยะ (5), กบ​ไส​ไม้​ซึ่ง​มี​ใบ​มีด​ที่​คม​และ​ปรับ​ได้​สำหรับ​ทำ​ให้​หน้า​ไม้​เรียบ (6), และ​ขวาน (7) สำหรับ​ตัด​ต้น​ไม้.

ช่าง​ไม้​จะ​ใช้​เครื่อง​กลึง​แบบ​มี​คัน​ชัก (8) และ​สิ่ว​เซาะ​ร่อง​ปาก​โค้ง (9) เพื่อ​ตัด​แต่ง​ไม้​และ​ทำ​ให้​เป็น​รูป​ทรง​ต่าง ๆ. บน​ฝา​กล่อง​เครื่อง​มือ​คุณ​จะ​เห็น​ค้อน​ไม้ (10) ที่​ใช้​สำหรับ​ตอก​เดือย​เพื่อ​ยึด​ไม้​เข้า​ด้วย​กัน​หรือ​เพื่อ​ตอก​สิ่ว. นอกจาก​นั้น คุณ​จะ​เห็น​เลื่อย​มือ​เล็ก ๆ (11), มีด​ถาก​ไม้ (12), และ​ตะปู (13). ด้าน​หน้า​กล่อง​เครื่อง​มือ​มี​ค้อน​เหล็ก (14) และ​ขวาน​ถาก​ไม้ (15). บน​ฝา​กล่อง​ยัง​มี​มีด (16) และ​สิ่ว (17) ขนาด​ต่าง ๆ. สว่าน​คัน​ชัก (18) วาง​พิง​อยู่​กับ​กล่อง​เครื่อง​มือ.