ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คำถามสี่ข้อเกี่ยวกับอวสานมีคำตอบ

คำถามสี่ข้อเกี่ยวกับอวสานมีคำตอบ

 คำ​ถาม​สี่​ข้อ​เกี่ยว​กับ​อวสาน​มี​คำ​ตอบ

พระ​เยซู​คริสต์​พยากรณ์​ว่า​จะ​มี​วัน​หนึ่ง​ที่ “อวสาน​จะ​มา​ถึง.” พระองค์​ตรัส​เกี่ยว​กับ​เวลา​นั้น​ว่า “จะ​มี​ความ​ทุกข์​ลำบาก​ใหญ่​อย่าง​ที่​ไม่​เคย​เกิด​ขึ้น​เลย​ตั้ง​แต่​เริ่ม​มี​มนุษย์​โลก​จน​บัด​นี้ และ​จะ​ไม่​เกิด​ขึ้น​อีก​เลย.”—มัดธาย 24:14, 21

คำ​ตรัส​ของ​พระ​เยซู​เกี่ยว​กับ​อวสาน​และ​ข้อ​ความ​อื่น ๆ ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้​ทำ​ให้​เกิด​คำ​ถาม​สำคัญ​หลาย​ข้อ. เชิญ​คุณ​เปิด​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​อ่าน​คำ​ตอบ​สำหรับ​คำ​ถาม​เหล่า​นั้น.

1 อะไร​จะ​อวสาน?

คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​สอน​ว่า​แผ่นดิน​โลก​จะ​ถูก​ทำลาย. ผู้​ประพันธ์​เพลง​สรรเสริญ​กล่าว​ว่า “[พระเจ้า] ทรง​ประดิษฐาน​ราก​แผ่นดิน​โลก​ไว้, เพื่อ​จะ​ให้​มั่นคง​เป็น​นิตย์.” (บทเพลง​สรรเสริญ 104:5) คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​สอน​ว่า​ทุก​ชีวิต​จะ​พินาศ​ด้วย​ไฟ​ที่​ผลาญ​ทำลาย​โลก. (ยะซายา 45:18) พระ​เยซู​ชี้​ให้​เห็น​ว่า​จะ​มี​บาง​คน​รอด​ชีวิต​จาก​อวสาน. (มัดธาย 24:21, 22) ถ้า​อย่าง​นั้น คัมภีร์​ไบเบิล​พูด​ถึง​อวสาน​ของ​อะไร?

อวสาน​ของ​รัฐบาล​มนุษย์​ที่​ล้มเหลว. พระเจ้า​ทรง​ดล​ใจ​ผู้​พยากรณ์​ดานิเอล​ให้​เขียน​ว่า “พระเจ้า​แห่ง​สรวง​สวรรค์​จะ​ทรง​ตั้ง​อาณาจักร​อัน​หนึ่ง​ขึ้น, ซึ่ง​จะ​ไม่​มี​วัน​ทำลาย​เสีย​ได้, หรือ​ผู้​ใด​จะ​ชิง​เอา​อาณาจักร​นี้​ไป​ก็​หา​ได้​ไม่; แต่​อาณาจักร​นี้​จะ​ทำลาย​อาณาจักร​อื่น ๆ ลง​ให้​ย่อยยับ​และ​เผา​ผลาญ​เสีย​สิ้น, และ​อาณาจักร​นี้​จะ​ดำรง​อยู่​เป็น​นิจ.”—ดานิเอล 2:44

อวสาน​ของ​สงคราม​และ​ภาวะ​มลพิษ. บทเพลง​สรรเสริญ 46:9 กล่าว​ถึง​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​จะ​ทำ​ดัง​นี้: “พระองค์​ทรง​ปราบ​ปราม​การ​สงคราม​ให้​สงบ​เงียบ​ตลอด​ถึง​ปลาย​แผ่นดิน​โลก; ทรง​หัก​คัน​ธนู​ทรง​ฟาด​ฟัน​ทวน​เสีย​เป็น​ท่อน ๆ: ทรง​เผา​รถ​รบ​เสีย​ใน​ไฟ.” คัมภีร์​ไบเบิล​ยัง​สอน​ด้วย​ว่า​พระเจ้า​จะ “ทำลาย​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ทำลาย​แผ่นดิน​โลก.”—วิวรณ์ 11:18

อวสาน​ของ​อาชญากรรม​และ​ความ​อยุติธรรม. พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​สัญญา​ว่า “คน​ตรง​จะ​ได้​พำนัก​อยู่​ใน​แผ่นดิน, และ​คน​ดี​รอบคอบ​จะ​ได้​ดำรง​อยู่​บน​แผ่นดิน​นั้น. แต่​คน​บาป​หยาบ​ช้า​จะ​ถูก​ตัด​ให้​สิ้น​ศูนย์​จาก​แผ่นดิน, และ​ผู้​ ประทุษร้าย​ทั้ง​หลาย​จะ​ถูก​ถอน​ราก​เหง้า​ออก​เสีย.” *สุภาษิต 2:21, 22

2 อวสาน​จะ​มา​เมื่อ​ไร?

พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ทรง​มี “เวลา​ที่​กำหนด​ไว้” เพื่อ​จะ​ทำลาย​ความ​ชั่ว​และ​สถาปนา​ราชอาณาจักร​ซึ่ง​เป็น​รัฐบาล​ของ​พระองค์. (มาระโก 13:33) แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ชัดเจน​ว่า​เรา​ไม่​สามารถ​คำนวณ​วัน​เวลา​แน่นอน​ที่​จะ​เกิด​อวสาน​ได้. พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “วัน​เวลา​นั้น​ไม่​มี​ใคร​รู้ แม้​ทูตสวรรค์​หรือ​พระ​บุตร​ก็​ไม่​รู้ พระ​บิดา​เท่า​นั้น​ที่​ทรง​รู้.” (มัดธาย 24:36) อย่าง​ไร​ก็​ตาม พระ​เยซู​และ​สาวก​ของ​พระองค์​ได้​บอก​ล่วง​หน้า​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ต่าง ๆ ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​บน​โลก​เมื่อ​ใกล้​ถึง​เวลา​ที่​พระเจ้า​จะ​นำ​อวสาน​มา​สู่​โลก. เมื่อ​เหตุ​การณ์​ทั้ง​หมด ที่​จะ​กล่าว​ต่อ​ไป​นี้​เกิด​ขึ้น​พร้อม​กัน​ทั่ว​ทั้ง​โลก​ก็​แสดง​ว่า​อวสาน​จวน​จะ​มา​ถึง​แล้ว.

การ​เปลี่ยน​แปลง​ขนาน​ใหญ่​ทาง​การ​เมือง, สิ่ง​แวด​ล้อม, และ​สังคม​กำลัง​เกิด​ขึ้น​อย่าง​ที่​ไม่​เคย​เป็น​มา​ก่อน. เมื่อ​ตอบ​คำ​ถาม​สาวก​เกี่ยว​กับ​อวสาน พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “ชาติ​จะ​ต่อ​สู้​ชาติ​และ​อาณาจักร​ต่อ​สู้​อาณาจักร จะ​เกิด​แผ่นดิน​ไหว​แห่ง​แล้ว​แห่ง​เล่า​และ​จะ​เกิด​การ​ขาด​แคลน​อาหาร. สิ่ง​เหล่า​นี้​เป็น​การ​เริ่ม​ต้น​ของ​ความ​ทุกข์​ปวด​ร้าว​เหมือน​ตอน​เจ็บ​ท้อง​คลอด.” (มาระโก 13:8) อัครสาวก​เปาโล​เขียน​ว่า “ใน​สมัย​สุด​ท้าย​จะ​เกิด​วิกฤตกาล​ซึ่ง​ยาก​จะ​รับมือ​ได้. เพราะ​ว่า​คน​จะ​รัก​ตัว​เอง รัก​เงิน อวดดี เย่อหยิ่ง หมิ่น​ประมาท ไม่​เชื่อ​ฟัง​พ่อ​แม่ อกตัญญู ไม่​ภักดี ไม่​มี​ความ​รักใคร่​ตาม​ธรรมชาติ ไม่​ยอม​ประนีประนอม เป็น​คน​ใส่​ร้าย ไม่​มี​การ​ควบคุม​ตน​เอง ดุ​ร้าย ไม่​รัก​ความ​ดี เป็น​คน​ทรยศ หัวดื้อ ทะนง​ตัว เป็น​คน​รัก​การ​สนุกสนาน​แทน​ที่​จะ​รัก​พระเจ้า.”—2 ติโมเธียว 3:1-5

การ​ประกาศ​เผยแพร่​ใน​ภาษา​ต่าง ๆ กำลัง​ทำ​กัน​ทั่ว​โลก. พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่​เพื่อ​ให้​พยาน​หลักฐาน​แก่​ทุก​ชาติ แล้ว​อวสาน​จะ​มา​ถึง.”—มัดธาย 24:14

3 จะ​เกิด​อะไร​ขึ้น​หลัง​จาก​อวสาน?

คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​สอน​ว่า​คน​ดี​ทุก​คน​จะ​ถูก​รับ​ไป​จาก​แผ่นดิน​โลก​เพื่อ​อยู่​ใน​สวรรค์​ตลอด​ไป. แต่​พระ​เยซู​สอน​ว่า​พระ​ประสงค์​แรก​เดิม​ของ​พระเจ้า​สำหรับ​มนุษยชาติ​จะ​สำเร็จ​เป็น​จริง. พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “คน​ที่​จิตใจ​อ่อนโยน​ก็​มี​ความ​สุข เพราะ​เขา​จะ​ได้​รับ​แผ่นดิน​โลก​เป็น​มรดก.” (มัดธาย 5:5; 6:9, 10) สำหรับ​คน​ที่​เสีย​ชีวิต​ก่อน​จะ​ถึง​อวสาน คัมภีร์​ไบเบิล​สัญญา​ว่า พวก​เขา​มี​โอกาส​จะ​กลับ​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​ใน​อนาคต. (โยบ 14:14, 15; โยฮัน 5:28, 29) จะ​เกิด​อะไร​ขึ้น​หลัง​จาก​อวสาน?

พระ​เยซู​จะ​ปกครอง​โลก​ใน​ฐานะ​กษัตริย์​แห่ง​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ซึ่ง​ตั้ง​ขึ้น​ใน​สวรรค์. ผู้​พยากรณ์​ดานิเอล​เขียน​ว่า “ข้าพเจ้า​ได้​ฝัน​เห็น​ใน​กลางคืน​นั้น, และ​นี่​แน่ะ, มี​ผู้​หนึ่ง​รูป​ร่าง​ดัง​บุตร​ของ​มนุษย์ [พระ​เยซู​ผู้​ถูก​ปลุก​ให้​คืน​พระ​ชนม์] ซึ่ง​นั่ง​มา​บน​เมฆ, แล้ว​เข้า​มา​หา​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​แต่​เบื้อง​บรรพ์ [พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า], แล้ว​เขา​ก็​พา​ผู้​นั้น​มา​เฝ้า​ต่อ​หน้า​พระ​ที่​นั่ง. แล้ว​ผู้​นั้น [พระ​เยซู] ได้​รับ​มอบ​รัช, และ​เกียรติยศ​และ​อาณาจักร, เพื่อ​ทุก​ประเทศ​ทุก​ชาติ​ทุก​ภาษา​จะ​ได้​ปฏิบัติ​ท่าน. รัช​ของ​ท่าน​ดำรง​อยู่​เป็น​นิจ, ไม่​มี​วัน​สิ้น​สุด, และ​อาณาจักร​ของ​ท่าน​ไม่​รู้​จัก​ล่ม​จม.”—ดานิเอล 7:13, 14; ลูกา 1:31, 32; โยฮัน 3:13-16

ผู้​ที่​อยู่​ภาย​ใต้​การ​ปกครอง​ของ​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​จะ​มี​สุขภาพ​แข็งแรง​สมบูรณ์, มี​ความ​มั่นคง​ปลอด​ภัย​ถาวร, และ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป. ผู้​พยากรณ์​ยะซายาห์​เขียน​ว่า “คน​ไหน​ปลูก​สร้าง, คน​นั้น​ก็​ได้​อยู่, และ​คน​ไหน​ทำ​สวน​องุ่น, คน​นั้น​ก็​ได้​กิน​ผล. เขา​จะ​ไม่​ต้อง​สร้าง​ให้​คน​อื่น​อยู่, และ​ไม่​ปลูก​ให้​คน​อื่น​กิน.” (ยะซายา 65:21-23) อัครสาวก​โยฮัน​เขียน​เกี่ยว​กับ​สมัย​นั้น​ว่า “ดู​เถิด! พลับพลา​ของ​พระเจ้า​อยู่​กับ​มนุษย์​และ​พระองค์​จะ​สถิต​กับ​พวก​เขา และ​พวก​ เขา​จะ​เป็น​ประชาชน​ของ​พระองค์. พระเจ้า​จะ​ทรง​อยู่​กับ​พวก​เขา. พระองค์​จะ​ทรง​เช็ด​น้ำตา​ทุก​หยด​จาก​ตา​พวก​เขา ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​อีก​เลย ความ​โศก​เศร้า​หรือ​เสียง​ร้องไห้​เสียใจ​หรือ​ความ​เจ็บ​ปวด​จะ​ไม่​มี​อีก​เลย. สิ่ง​ที่​เคย​มี​อยู่​นั้น​ผ่าน​พ้น​ไป​แล้ว.”—วิวรณ์ 21:3, 4

4 คุณ​ต้อง​ทำ​อะไร​เพื่อ​จะ​รอด​จาก​อวสาน?

อัครสาวก​เปโตร​ยอม​รับ​ว่า​บาง​คน​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ช่วง​เวลา​อวสาน​จะ​เยาะเย้ย​ความ​คิด​ที่​ว่า​พระเจ้า​จะ​เข้า​แทรกแซง​กิจกรรม​ของ​มนุษย์​และ​ทำลาย​ความ​ชั่ว​ใน​โลก. (2 เปโตร 3:3, 4) แต่​กระนั้น ท่าน​ได้​กระตุ้น​ให้​คน​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​สมัย​ของ​เรา​ทำ​สิ่ง​ต่อ​ไป​นี้:

เรียน​จาก​อดีต. เปโตร​เขียน​ว่า​พระเจ้า “ไม่​ได้​ทรง​งด​เว้น​การ​ลง​โทษ​โลก​สมัย​โบราณ แต่​ทรง​คุ้มครอง​โนอาห์​ผู้​ประกาศ​ความ​ชอบธรรม​กับ​คน​อื่น​อีก​เจ็ด​คน​ให้​ปลอด​ภัย​เมื่อ​พระองค์​ทรง​ทำ​ให้​เกิด​น้ำ​ท่วม​โลก​ที่​มี​แต่​คน​ดูหมิ่น​พระเจ้า.” (2 เปโตร 2:5) เปโตร​กล่าว​ถึง​คน​ที่​เยาะเย้ย​ว่า “พวก​เขา​ไม่​อยาก​รู้​ความ​จริง​ข้อ​นี้ คือ​ว่า โดย​คำ​ตรัส​ของ​พระเจ้า จึง​เกิด​มี​ท้องฟ้า​ตั้ง​แต่​สมัย​โบราณ และ​มี​แผ่นดิน​โลก​ที่​แยก​ต่าง​หาก​จาก​น้ำ​และ​อยู่​ท่ามกลาง​น้ำ ด้วย​ สิ่ง​เหล่า​นี้ โลก​สมัย​โน้น​จึง​ถูก​ทำลาย​เมื่อ​น้ำ​ท่วม​โลก. แต่​โดย​คำ​ตรัส​เดียว​กัน​นั้น ฟ้า​สวรรค์​กับ​แผ่นดิน​โลก *ที่​อยู่​เดี๋ยว​นี้​จึง​ถูก​เก็บ​ไว้​ให้​ไฟ​เผา​และ​เก็บ​ไว้​จน​ถึง​วัน​พิพากษา​และ​วัน​พินาศ​ของ​คน​ที่​ดูหมิ่น​พระเจ้า.”—2 เปโตร 3:5-7

ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​มาตรฐาน​ศีลธรรม​ของ​พระเจ้า. เปโตร​เขียน​ว่า คน​ที่​ปรารถนา​จะ​รอด​จาก​อวสาน​จะ ‘ประพฤติ​บริสุทธิ์​และ​ทำ​สิ่ง​ที่​แสดง​ว่า​เลื่อมใส​พระเจ้า.’ (2 เปโตร 3:11) น่า​สังเกต เปโตร​เน้น​ว่า​ต้อง “ประพฤติ บริสุทธิ์” และ ‘ทำ สิ่ง​ที่​แสดง​ว่า​เลื่อมใส​พระเจ้า.’ อย่าง​ไร​ก็​ตาม การ​เพียง​แค่​บอก​ว่า​เชื่อ​ใน​พระเจ้า​หรือ​พยายาม​จะ​ทำ​ให้​พระองค์​พอ​พระทัย​ใน​นาที​สุด​ท้าย​เพื่อ​จะ​รอด​นั้น​ไม่​พอ.

ความ​ประพฤติ​และ​การ​กระทำ​แบบ​ไหน​ที่​พระเจ้า​ทรง​ยอม​รับ? คง​จะ​ดี​ถ้า​คุณ​เปรียบ​เทียบ​สิ่ง​ที่​คุณ​รู้​กับ​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้. พยาน​พระ​ยะโฮวา​ยินดี​ช่วย​คุณ. คุณ​อาจ​ขอ​ให้​เขา​เปิด​ให้​คุณ​ดู​คำ​ตอบ​ที่​อยู่​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล. การ​ทำ​เช่น​นั้น​จะ​ช่วย​คุณ​ให้​เผชิญ​สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต​ได้​อย่าง​กล้า​หาญ​และ​มั่น​ใจ แม้​โลก​ทุก​วัน​นี้​จะ​มี​หลาย​สิ่ง​ที่​ทำ​ให้​เรา​หวาด​กลัว.

[เชิงอรรถ]

^ วรรค 19 คำ​ว่า “แผ่นดิน​โลก” ที่​เปโตร​ใช้​ใน​ที่​นี้​ไม่​ได้​หมาย​ถึง​แผ่นดิน​โลก​ตาม​ตัว​อักษร แต่​หมาย​ถึง​คน​ที่​ดูหมิ่น​พระเจ้า​ต่าง​หาก​ที่​จะ​ถูก​ทำลาย.

[คำ​โปรย​หน้า 7]

สิ่ง​ที่​จะ​ต้อง​อวสาน​ไม่​ใช่​แผ่นดิน​โลก แต่​เป็น​คน​ที่​ทำลาย​แผ่นดิน​โลก​ต่าง​หาก