ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

อุทยานสูญเสียไปได้อย่างไร?

อุทยานสูญเสียไปได้อย่างไร?

 สำหรับ​เยาวชน​ของ​เรา

อุทยาน​สูญ​เสีย​ไป​ได้​อย่าง​ไร?

คำ​แนะ​นำ: ทำ​แบบ​ฝึก​หัด​นี้​ใน​ที่​เงียบ ๆ. ขณะ​ที่​คุณ​อ่าน​ข้อ​คัมภีร์ ลอง​สมมุติ​ว่า​คุณ​กำลัง​อยู่​ใน​เหตุ​การณ์​นั้น. ขอ​ให้​นึก​ภาพ​ฉาก​เหตุ​การณ์ เสียง​ที่​คุณ​ได้​ยิน และ​อารมณ์​ความ​รู้สึก​ของ​บุคคล​หลัก ๆ ใน​เรื่อง. ให้​คิด​เสมือน​ว่า​เหตุ​การณ์​กำลัง​เกิด​ขึ้น​ใน​ตอน​นี้.

วิเคราะห์​ฉาก​เหตุ​การณ์.—อ่าน​เยเนซิศ 3:1-24

คุณ​คิด​ว่า​ใน​ตอน​แรก​ฮาวา​มี​ปฏิกิริยา​อย่าง​ไร​เมื่อ​งู​เริ่ม​พูด​กับ​เธอ?

․․․․․

เมื่อ​นึก​ถึง​ว่า​อาดาม​กับ​ฮาวา​ได้​ทำ​บาป​โดย​เจตนา คุณ​คิด​ว่า​ความ​รู้สึก​ของ​พวก​เขา​ใน​ตอน​นั้น​เป็น​อย่าง​ไร​ดัง​ที่​บันทึก​ในข้อ 7-10?

․․․․․

คุณ​นึก​ภาพ​ออก​ไหม​ว่า​เหตุ​การณ์​เป็น​อย่าง​ไร​ตอน​ที่​อาดาม​กับ​ฮาวา​ถูก​ขับ​ออก​จาก​สวน​เอเดน ดัง​ที่​พรรณนา​ไว้​ในข้อ 22-24?

․․․․․

เจาะ​ลึก​ลง​ไป​อีก.

ตา​ของ​ฮาวา​ทำ​ให้​เธอ​พบ​กับ​ความ​หายนะ​อย่าง​ไร? (อ่านข้อ 6 อีก​ครั้ง)

․․․․․

ทำไม​ผลไม้​นั้น​จึง​กลาย​เป็น​สิ่ง​ที่ “งาม” สำหรับ​ฮาวา? (อ่านข้อ 4 และ 5 อีก​ครั้ง)

․․․․․

อะไร​อาจ​กระตุ้น​อาดาม​ให้​ทำ​บาป​ร่วม​กับ​ฮาวา? (อ่านข้อ 6 อีก​ครั้ง)

․․․․․

บาป​จะ​ส่ง​ผล​เสียหาย​ต่อ​ความ​สัมพันธ์​ระหว่าง​ผู้​ชาย​และ​ผู้​หญิง​ใน​ชั่ว​อายุ​ต่อ ๆ มา​อย่าง​ไร? (อ่านข้อ 16 อีก​ครั้ง)

․․․․․

ดู​เหมือน​ว่า​บาป​ได้​ทำ​ให้​ความ​สัมพันธ์​ระหว่าง​อาดาม​กับ​ฮาวา​ตึงเครียด​อย่าง​ไร? (อ่านข้อ 12 อีก​ครั้ง)

․․․․․

พระ​ยะโฮวา​ทรง​วาง​แนว​ทาง​แก้ไข​ปัญหา​ใน​ทันที​อย่าง​ไร​เพื่อ​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​จะ​สำเร็จ? (อ่านข้อ 15 อีก​ครั้ง)

․․․․․

นำ​สิ่ง​ที่​เรียน​ไป​ใช้. เขียน​สิ่ง​ที่​คุณ​ได้​เรียน​ใน​เรื่อง . . .

อันตราย​ของ​การ​มี​ทัศนะ​ที่​ไม่​ขึ้น​กับ​ใคร.

․․․․․

วิธี​ที่​ตา​สามารถ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​ปรารถนา​ที่​ผิด ๆ.

․․․․․

การ​โยน​ความ​ผิด​ให้​คน​อื่น​ไม่​ได้​ช่วย​ให้​อะไร​ดี​ขึ้น.

․․․․․

แง่​มุม​ใด​ใน​บันทึก​เรื่อง​นี้​ที่​เป็น​ประโยชน์​กับ​คุณ​มาก​ที่​สุด และ​เพราะ​เหตุ​ใด?

․․․․․