ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

เรื่องที่ 5: มาเรียเป็นมารดาของพระเจ้า

เรื่องที่ 5: มาเรียเป็นมารดาของพระเจ้า

คำ​สอน​นี้​มา​จาก​ไหน?

“การ​ยกย่อง​แม่​พระ​ได้​รับ​การ​ส่ง​เสริม​เมื่อ . . . มวลชน​นอก​รีต​ได้​หลั่งไหล​เข้า​มา​ใน​คริสตจักร. . . . ความ​ศรัทธา​และ​จิต​สำนึก​ทาง​ศาสนา​ของ​พวก​เขา [คน​นอก​รีต​ที่​เปลี่ยน​มา​เป็น​คริสเตียน] ได้​ก่อ​ตัว​ขึ้น​เป็น​เวลา​หลาย​พัน​ปี​แล้ว โดย​ลัทธิ​บูชา​เทพ​ธิดา ‘แม่​องค์​ใหญ่​ยิ่ง’ และ ‘แม่​พระ​พรหมจารี.’ ”—สารานุกรม​บริแทนนิกา​ฉบับ​ใหม่ (1988) เล่ม 16 หน้า 326 และ 327

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​อย่าง​ไร?

“ท่าน​จะ​ตั้ง​ครรภ์​และ​ให้​กำเนิด​บุตร​ชาย​คน​หนึ่ง ท่าน​จะ​ตั้ง​ชื่อ​เขา​ว่า เยซู เขา​จะ​เป็น​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่​และ​พระเจ้า​ผู้​สูง​สุด​จะ​เรียก​เขา​ว่า​เป็น​บุตร​ของ​พระองค์ . . . บุตร​ที่​เกิด​มา​จะ​เป็น​ผู้​ศักดิ์สิทธิ์​และ​จะ​รับ​นาม​ว่า​บุตร​ของ​พระเจ้า.”—เรา​ทำ​ให้​เป็น​ตัว​เอน; ลูกา 1:31-35, พระ​คัมภีร์​ภาค​พันธสัญญา​ใหม่ โดย​คณะ​กรรมการ​คาทอลิก​เพื่อ​พระ​คัมภีร์

ข้อ​คัมภีร์​นี้​กล่าว​ชัดเจน​ว่า มาเรีย​เป็น​มารดา “บุตร​ของ​พระเจ้า” ไม่​ใช่​มารดา​ของ​พระเจ้า. เป็น​ไป​ได้​หรือ​ที่​เธอ​จะ​ตั้ง​ครรภ์​องค์​ยิ่ง​ใหญ่​ซึ่ง ‘ฟ้า​สวรรค์​ยัง​ไม่​อาจ​รับ​ไว้​ได้’? (1 กษัตริย์ 8:27, ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย ) เธอ​ไม่​เคย​อ้าง​ว่า​เป็น​มารดา​ของ​พระเจ้า. คำ​สอน​เรื่อง​ตรีเอกานุภาพ​นั่น​เอง​ที่​ทำ​ให้​เกิด​ความ​สับสน​ว่า​แท้​จริง​แล้ว​มาเรีย​เป็น​ใคร. ใน​ปี ส.ศ. 431 สภา​ประชุม​แห่ง​เอเฟโซส์​ได้​ประกาศ​ว่า เธอ​คือ​เทโอโทคอส (คำ​ภาษา​กรีก​ซึ่ง​แปล​ว่า “ผู้​ให้​กำเนิด​พระเจ้า”) หรือ “มารดา​ของ​พระเจ้า” ซึ่ง​เป็น​การ​ปู​ทาง​ให้​มี​การ​บูชา​มาเรีย. เป็น​เวลา​นาน​หลาย​ศตวรรษ เมือง​เอเฟโซส์​ซึ่ง​เป็น​ที่​ประชุม​ของ​สภา​คริสตจักร​ดัง​กล่าว​เป็น​ศูนย์กลาง​การ​นมัสการ​รูป​เคารพ และ​การ​เฉลิม​ฉลอง​อาร์เตมิส เทพ​ธิดา​แห่ง​การ​เจริญ​พันธุ์.

ดัง​นั้น หลาย​แง่​มุม​ของ​การ​นมัสการ​รูป​จำลอง​เทพ​ธิดา​อาร์เตมิส​ซึ่ง “ตก​ลง​มา​จาก​ฟ้า” เช่น การ​จัด​ขบวน​แห่ จึง​ได้​ถูก​รวม​เข้า​กับ​การ​บูชา​มาเรีย. (กิจการ 19:35) กิจ​ปฏิบัติ​อีก​อย่าง​หนึ่ง​ที่​ค่อย ๆ เข้า​มา​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​คำ​สอน​คริสเตียน​ก็​คือ การ​ใช้​รูป​จำลอง​ของ​มาเรีย​และ​คน​อื่น ๆ ใน​การ​นมัสการ.

เปรียบ​เทียบ​ข้อ​คัมภีร์​เหล่า​นี้: มัดธาย 13:53-56; มาระโก 3:31-35; ลูกา 11:27, 28

ความ​จริง:

มาเรีย​เป็น​มารดา​บุตร​ของ​พระเจ้า ไม่​ใช่​มารดา​พระเจ้า. คำ​สอน​เรื่อง​ตรีเอกานุภาพ​ก่อ​ให้​เกิด​การ​บูชา​มาเรีย​ใน​ฐานะ​มารดา​ของ​พระเจ้า