ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พระยะโฮวาทรงให้เรามีทางเลือก

พระยะโฮวาทรงให้เรามีทางเลือก

 จง​ใกล้​ชิด​พระเจ้า

พระ​ยะโฮวา​ทรง​ให้​เรา​มี​ทาง​เลือก

พระ​บัญญัติ 30:11-20

“ฉัน​มัก​จะ​รู้สึก​กลัว​โดย​ไม่​มี​เหตุ​ผล กลัว​ว่า​ตัว​เอง​จะ​ไม่​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​พระ​ยะโฮวา.” สตรี​คริสเตียน​คน​หนึ่ง​กล่าว​เช่น​นั้น​เพราะ​ประสบการณ์​ที่​เลว​ร้าย​ตอน​เป็น​เด็ก​ทำ​ให้​เธอ​รู้สึก​ว่า​ตน​เอง​คง​ไม่​มี​ทาง​เป็น​คน​ดี​ได้​แน่ ๆ. เป็น​เช่น​นั้น​จริง ๆ ไหม? เรา​จะ​ต้อง​เป็น​คน​ไม่​ดี​อย่าง​เลี่ยง​ไม่​ได้​จริง ๆ หรือ? ไม่​เลย. พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ทรง​ให้​เรา​มี​เสรีภาพ​ใน​การ​เลือก เรา​จึง​สามารถ​เลือก​ได้​ว่า​จะ​ใช้​ชีวิต​อย่าง​ไร. พระ​ยะโฮวา​ทรง​ประสงค์​ให้​เรา​เลือก​อย่าง​ถูก​ต้อง และ​คัมภีร์​ไบเบิล​พระ​คำ​ของ​พระองค์​ก็​บอก​เรา​ว่า​จะ​เลือก​อย่าง​ถูก​ต้อง​ได้​อย่าง​ไร. ขอ​พิจารณา​คำ​กล่าว​ของ​โมเซ​ที่​พระ​บัญญัติ​บท 30.

เป็น​เรื่อง​ยาก​ไหม​ที่​จะ​รู้​ว่า​พระเจ้า​ประสงค์​ให้​เรา​ทำ​อะไร​และ​ทำ​ตาม​นั้น? * โมเซ​กล่าว​ว่า “พระ​บัญญัติ​ที่​เรา​สั่ง​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​วัน​นี้, ไม่​เป็น​ข้อ​ยาก​เหลือ​ปัญญา​ของ​เจ้า, และ​มิ​ได้​อยู่​ห่าง​ไกล​จาก​เจ้า​ทั้ง​หลาย.” (ข้อ 11) พระ​ยะโฮวา​ไม่​ได้​ขอ​ให้​เรา​ทำ​สิ่ง​ที่​เป็น​ไป​ไม่​ได้. ข้อ​เรียก​ร้อง​ของ​พระองค์​มี​เหตุ​ผล​และ​ทำ​ได้​จริง อีก​ทั้ง​เป็น​สิ่ง​ที่​เรา​รู้​ได้​ด้วย. เรา​ไม่​จำเป็น​ต้อง​ขึ้น “ไป​ยัง​สวรรค์” หรือ​เดิน​ทาง “ข้าม​ทะเล” เพื่อ​จะ​รู้​ว่า​พระเจ้า​ประสงค์​ให้​เรา​ทำ​สิ่ง​ใด. (ข้อ 12, 13) คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​เรา​อย่าง​ชัดเจน​ว่า​เรา​ควร​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​ไร.—มีคา 6:8

อย่าง​ไร​ก็​ตาม พระ​ยะโฮวา​ไม่​ทรง​บังคับ​ให้​เรา​เชื่อ​ฟัง​พระองค์. โมเซ​บอก​ว่า “วัน​นี้​เรา​ได้​ตั้ง​ชีวิต​และ​ความ​ดี, กับ​ความ​ตาย​และ​ความ​ชั่ว​ไว้​ตรง​หน้า​เจ้า​ทั้ง​หลาย.” (ข้อ 15) เรา​มี​อิสระ​ที่​จะ​เลือก​ระหว่าง​ชีวิต​กับ​ความ​ตาย, ความ​ดี​กับ​ความ​ชั่ว. เรา​สามารถ​เลือก​นมัสการ​และ​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า​แล้ว​รับ​พระ​พร​จาก​พระองค์ หรือ​เลือก​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระองค์​แล้ว​รับ​ผล​ที่​เลว​ร้าย. ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ทาง​ไหน เรา​ต้อง​เลือก​เอง.—ข้อ 16-18; กาลาเทีย 6:7, 8

พระ​ยะโฮวา​ทรง​ถือ​ว่า​แนว​ทาง​ที่​เรา​เลือก​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​ไหม? แน่นอน! โมเซ​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ​จาก​พระเจ้า​ให้​กล่าว​ว่า “จง​เลือก​เอา​ข้าง​ชีวิต.” (ข้อ 19, ฉบับ R​73) แต่​เรา​จะ​เลือก​เอา​ข้าง​ชีวิต​ได้​อย่าง​ไร? โมเซ​อธิบาย​ว่า “โดย​รัก​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ของ​ท่าน โดย​รับ​ฟัง​พระ​สุรเสียง​ของ​พระองค์​และ​โดย​ติด​สนิท​กับ​พระองค์.” (ข้อ 20, ล.ม.) ถ้า​เรา​รัก​พระ​ยะโฮวา เรา​ก็​ต้องการ​จะ​เชื่อ​ฟัง​พระองค์​และ​ติด​สนิท​กับ​พระองค์​อย่าง​ภักดี​ไม่​ว่า​จะ​เกิด​อะไร​ขึ้น​ก็​ตาม. ถ้า​เรา​ทำ​อย่าง​นั้น เรา​ก็​ได้​เลือก​เอา​ข้าง​ชีวิต​ซึ่ง​เป็น​แนว​ทาง​ชีวิต​ที่​ดี​ที่​สุด​ใน​ขณะ​นี้ และ​มี​ความ​หวัง​จะ​ได้​ชีวิต​นิรันดร์​ใน​โลก​ใหม่​ของ​พระเจ้า​ที่​กำลัง​จะ​มา​ถึง.—2 เปโตร 3:11-13; 1 โยฮัน 5:3

คำ​กล่าว​ของ​โมเซ​สอน​ความ​จริง​อย่าง​หนึ่ง​ที่​ทำ​ให้​อบอุ่น​ใจ. ไม่​ว่า​คุณ​จะ​เคย​ประสบ​เหตุ​การณ์​อะไร​ใน​โลก​ที่​ชั่ว​ช้า​นี้ คุณ​ไม่​จำเป็น​ต้อง​กลาย​เป็น​คน​ไม่​ดี​หรือ​มี​ชีวิต​ที่​ล้มเหลว​โดย​ไม่​มี​ทาง​เลือก. พระ​ยะโฮวา​ทรง​ให้​เกียรติ​คุณ​โดย​ให้​คุณ​มี​เสรีภาพ​ใน​การ​เลือก. ใช่​แล้ว คุณ​สามารถ​เลือก​ที่​จะ​รัก​พระ​ยะโฮวา, เชื่อ​ฟัง​พระองค์, และ​ภักดี​ต่อ​พระองค์​เสมอ. ถ้า​คุณ​เลือก​อย่าง​นั้น พระ​ยะโฮวา​จะ​ทรง​อวย​พร​ความ​พยายาม​ของ​คุณ.

ความ​จริง​ที่​ว่า เรา​มี​อิสระ​ใน​การ​เลือก​ด้วย​ตัว​เอง​ที่​จะ​รัก​และ​รับใช้​พระ​ยะโฮวา ทำ​ให้​สตรี​ที่​กล่าว​ถึง​ใน​ตอน​ต้น​ได้​รับ​การ​ปลอบโยน. เธอ​บอก​ว่า “ฉัน​รัก​พระ​ยะโฮวา​มาก. บาง​ครั้ง​ฉัน​ลืม​ไป​ว่า​สิ่ง​สำคัญ​ที่​สุด​คือ​ฉัน​รัก​พระ​ยะโฮวา. ดัง​นั้น ฉัน​สามารถ ซื่อ​สัตย์​ต่อ​พระองค์​ได้.” ด้วย​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พระ​ยะโฮวา คุณ​ก็​ทำ​ได้​เช่น​กัน.

[เชิงอรรถ]