ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวาเป็นกลุ่มหนึ่งในนิกายโปรเตสแตนต์ไหม?

พยานพระยะโฮวาเป็นกลุ่มหนึ่งในนิกายโปรเตสแตนต์ไหม?

 ผู้​อ่าน​อยาก​รู้

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​กลุ่ม​หนึ่ง​ใน​นิกาย​โปรเตสแตนต์​ไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ได้​ถือ​ว่า​พวก​เขา​เป็น​กลุ่ม​หนึ่ง​ใน​นิกาย​โปรเตสแตนต์. เพราะ​เหตุ​ใด?

นิกาย​โปรเตสแตนต์​เกิด​ขึ้น​ใน​ทวีป​ยุโรป​เมื่อ​ศตวรรษ​ที่ 16 เนื่อง​จาก​ความ​พยายาม​ที่​จะ​ปฏิรูป​คริสตจักร​โรมัน​คาทอลิก. มี​การ​ใช้​คำ “โปรเตสแตนต์” เป็น​ครั้ง​แรก​กับ​เหล่า​ผู้​ที่​ติด​ตาม​มาร์ติน ลูเทอร์ ณ การ​ประชุม​สภา​ไดเอ็ต​แห่ง​สเปเยอร์​ปี 1529. ตั้ง​แต่​นั้น​มา มี​การ​ใช้​คำ​นี้​โดย​ทั่ว​ไป​เพื่อ​หมาย​ถึง​คน​ที่​ยึด​มั่น​กับ​หลักการ​และ​เป้าหมาย​ของ​การ​ปฏิรูป​ศาสนา. พจนานุกรม​เมร์เรียม-เว็บสเตอรส์ คอลลิจิเอต ฉบับ​ที่ 11 จึง​ได้​ให้​คำ​จำกัดความ​ของ​คำ​ว่า​โปรเตสแตนต์​ดัง​นี้: “สมาชิก​ของ​คริสตจักร​หลาย ๆ นิกาย​ที่​ปฏิเสธ​อำนาจ​ของ​สันตะปาปา​และ​เห็น​พ้อง​กับ​หลักการ​ใน​การ​ปฏิรูป​ที่​ว่า คน​เรา​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ว่า​ชอบธรรม​โดย​ความ​เชื่อ​เท่า​นั้น, ผู้​เชื่อถือ​ทุก​คน​เป็น​พระ, และ​อำนาจ​สูง​สุด​เป็น​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​ฐานะ​แหล่ง​แห่ง​ความ​จริง​ที่​ได้​รับ​การ​เปิด​เผย​เพียง​แหล่ง​เดียว.”

แม้​ว่า​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ปฏิเสธ​อำนาจ​ของ​สันตะปาปา​และ​สนับสนุน​อำนาจ​สูง​สุด​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​อย่าง​สุด​หัวใจ แต่​พวก​เขา​ต่าง​จาก​นิกาย​โปรเตสแตนต์​กลุ่ม​ต่าง ๆ ใน​หลาย​ด้าน​ที่​สำคัญ. ที่​จริง สารานุกรม​เกี่ยว​กับ​ศาสนา (ภาษา​อังกฤษ) กล่าว​ถึง​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ว่า “มี​ลักษณะ​เฉพาะ.” ขอ​ให้​เรา​พิจารณา​สาม​ด้าน​ที่​พวก​เขา​ต่าง​ออก​ไป.

ประการ​แรก ถึง​แม้​นิกาย​โปรเตสแตนต์​ปฏิเสธ​รูป​แบบ​การ​นมัสการ​บาง​อย่าง​ของ​คาทอลิก แต่​ผู้​นำ​การ​ปฏิรูป​ยัง​ยึด​ถือ​คำ​สอน​บาง​อย่าง​ของ​คาทอลิก​อยู่ เช่น ความ​เชื่อ​ใน​เรื่อง​ตรีเอกานุภาพ, ไฟ​นรก, และ​มนุษย์​มี​จิตวิญญาณ​อมตะ. อย่าง​ไร​ก็​ตาม พยาน​พระ​ยะโฮวา​เชื่อ​ว่า​หลัก​คำ​สอน​เหล่า​นี้​ไม่​เพียง​ขัด​กับ​คัมภีร์​ไบเบิล​เท่า​นั้น แต่​ยัง​ส่ง​เสริม​ทัศนะ​ที่​บิดเบือน​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า​ด้วย.—ดู​หน้า 4-7 ของ​วารสาร​นี้

ประการ​ที่​สอง ศาสนา​ที่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​สนับสนุน​ไม่​ใช่​ศาสนา​ที่​มุ่ง​ต่อ​ต้าน​คริสตจักร​นิกาย​ใด​นิกาย​หนึ่ง แต่​มุ่ง​สอน​สิ่ง​ที่​ดี. พวก​เขา​ถือ​ว่า​คำ​แนะ​นำ​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​เรื่อง​สำคัญ​ที่​ว่า “ผู้​รับใช้​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ต้อง​ไม่​วิวาท​กัน แต่​จะ​ต้อง​อ่อนโยน​ต่อ​ทุก​คน รู้​จัก​สอน​และ​อด​ทน เขา​จะ​ต้อง​อบรม​สั่ง​สอน​ผู้​ที่​ขัด​แย้ง​ด้วย​ความ​อ่อน​หวาน.” (2 ติโมเธียว 2:24, 25, พระ​คัมภีร์​ภาค​พันธสัญญา​ใหม่ โดย​คณะ​กรรมการ​คาทอลิก​เพื่อ​พระ​คัมภีร์) พยาน​พระ​ยะโฮวา​ชี้​ให้​เห็น​ความ​แตกต่าง​ระหว่าง​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​กับ​สิ่ง​ที่​หลาย​ศาสนา​สอน. กระนั้น เป้าหมาย​ที่​พวก​เขา​ทำ​เช่น​นั้น​ไม่​ใช่​เพื่อ​ปฏิรูป​องค์กร​ศาสนา​อื่น ๆ. แต่​จุด​มุ่ง​หมาย​ของ​พวก​เขา​คือ​เพื่อ​ช่วย​ปัจเจกบุคคล ที่​จริง​ใจ​ให้​ได้​รับ​ความ​รู้​ถ่องแท้​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า​และ​คัมภีร์​ไบเบิล พระ​คำ​ของ​พระองค์. (โกโลซาย 1:9, 10) เมื่อ​ผู้​ที่​มี​ความ​เชื่อ​ต่าง​ออก​ไป​ไม่​เห็น​พ้อง​กับ​พวก​เขา พยาน​พระ​ยะโฮวา​ก็​จะ​หลีก​เลี่ยง​การ​โต้​เถียง​ที่​ไร้​ประโยชน์.—2 ติโมเธียว 2:23

ประการ​ที่​สาม พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​สังคม​พี่​น้อง​ทั่ว​โลก​ที่​มี​เอกภาพ​ไม่​เหมือน​กับ​นิกาย​โปรเตสแตนต์​ที่​แตก​ออก​เป็น​หลาย​ร้อย​กลุ่ม. ใน​เรื่อง​หลัก​คำ​สอน​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน 230 กว่า​ประเทศ​ทำ​ตาม​คำ​แนะ​นำ​ของ​อัครสาวก​เปาโล​ที่​ว่า “พูด​ให้​สอดคล้อง​กัน.” พวก​เขา​ไม่​แบ่ง​แยก​เป็น​กลุ่ม ๆ. แทน​ที่​จะ​เป็น​เช่น​นั้น พวก​เขา “มี​จิตใจ​และ​แนว​ความ​คิด​อย่าง​เดียว​กัน” อย่าง​แท้​จริง. (1 โครินท์ 1:10) พวก​เขา​พยายาม​ร่วม​กัน “เพื่อ​รักษา​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ด้วย​สันติ​สุข.”—เอเฟโซส์ 4:3