ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คุณจำเป็นต้องเรียนภาษาฮีบรูและกรีกไหม?

คุณจำเป็นต้องเรียนภาษาฮีบรูและกรีกไหม?

 คุณ​จำเป็น​ต้อง​เรียน​ภาษา​ฮีบรู​และ​กรีก​ไหม?

ข้อ​ความ​ส่วน​ใหญ่​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​แต่​เดิม​เขียน​ขึ้น​ใน​สอง​ภาษา​เท่า​นั้น คือ​ฮีบรู​และ​กรีก. * พวก​ผู้​เขียน​ที่​ใช้​ภาษา​เหล่า​นี้​ได้​รับ​การ​ชี้​นำ​จาก​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า. (2 ซามูเอล 23:2) ฉะนั้น กล่าว​ได้​ว่า​ข่าวสาร​ที่​พวก​เขา​บันทึก “มี​ขึ้น​โดย​การ​ดล​ใจ​จาก​พระเจ้า.”—2 ติโมเธียว 3:16, 17

อย่าง​ไร​ก็​ตาม คน​ส่วน​ใหญ่​ที่​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​ทุก​วัน​นี้​ไม่​เข้าใจ​ภาษา​ฮีบรู​หรือ​กรีก. พวก​เขา​จำเป็น​ต้อง​ใช้​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​แปล​เป็น​ภาษา​ของ​ตน. คุณ​เอง​ก็​คง​เป็น​เช่น​นั้น​ด้วย. เนื่อง​จาก​ผู้​ที่​แปล​ฉบับ​เหล่า​นี้​ไม่​ได้​อ้าง​ว่า​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ คุณ​จึง​อาจ​สงสัย​ว่า ‘ฉัน​จะ​เข้าใจ​ข่าวสาร​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​อย่าง​ถ่องแท้​ได้​อย่าง​ไร​ถ้า​ใช้​ฉบับ​ที่​แปล​มา หรือ​ฉัน​ควร​พยายาม​เรียน​ภาษา​ฮีบรู​และ​กรีก​ไหม?’

ปัจจัย​ที่​ควร​คำนึง​ถึง

ก่อน​จะ​ตอบ​คำ​ถาม​นั้น มี​ปัจจัย​หลาย​อย่าง​ที่​คุณ​ต้อง​คำนึง​ถึง. ประการ​แรก การ​มี​ความ​รู้​ใน​ภาษา​ฮีบรู​หรือ​กรีก​โบราณ​เพียง​อย่าง​เดียว​ไม่​ได้​ทำ​ให้​คน​เรา​เข้าใจ​ข่าวสาร​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​มาก​ขึ้น. พระ​เยซู​ตรัส​กับ​ชาว​ยิว​ใน​สมัย​ของ​พระองค์​ว่า “พวก​เจ้า​ค้น​ดู​พระ​คัมภีร์​เพราะ​คิด​ว่า​จะ​ได้​รับ​ชีวิต​นิรันดร์​โดย​อาศัย​พระ​คัมภีร์ และ​พระ​คัมภีร์​นั่น​แหละ​มี​พยาน​หลักฐาน​ยืน​ยัน​ตัว​เรา. แต่​พวก​เจ้า​ก็​ไม่​อยาก​จะ​มา​หา​เรา​เพื่อ​พวก​เจ้า​จะ​ได้​ชีวิต.” (โยฮัน 5:39, 40) อะไร​คือ​ปัญหา​ของ​พวก​เขา? เป็น​เพราะ​ไม่​เข้าใจ​ภาษา​ฮีบรู​ไหม? ไม่​เลย พวก​เขา​รู้​ภาษา​ฮีบรู​เป็น​อย่าง​ดี. แต่​พระ​เยซู​ตรัส​ต่อ​ไป​ว่า “เรา​รู้​ดี​ว่า​พวก​เจ้า​ไม่​รัก​พระเจ้า.”—โยฮัน 5:42

อัครสาวก​เปาโล​กล่าว​กับ​คริสเตียน​ที่​พูด​ภาษา​กรีก​ใน​เมือง​โครินท์​โบราณ​ใน​ทำนอง​เดียว​กัน​ว่า “ชาว​ยิว​ก็​ขอ​เห็น​ข้อ​พิสูจน์​และ​ชาว​กรีก​ก็​ค้น​หา​สติ​ปัญญา แต่​เรา​ประกาศ​เรื่อง​พระ​คริสต์​ถูก​ตรึง​บน​เสา ซึ่ง​เป็น​เรื่อง​ที่​ทำ​ให้​ชาว​ยิว​ขุ่นเคือง แต่​เป็น​เรื่อง​โง่​เขลา​สำหรับ​ชน​ต่าง​ชาติ.” (1 โครินท์ 1:22, 23) ดัง​นั้น เห็น​ได้​ชัด​ว่า​การ​เพียง​แต่​พูด​ภาษา​ฮีบรู​หรือ​กรีก​ไม่​ใช่​ปัจจัย​สำคัญ​ที่​ทำ​ให้​คน​เรา​ยอม​รับ​ข่าวสาร​ใน​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า.

 ประการ​ที่​สอง ถึง​แม้​บาง​คน​ใน​ทุก​วัน​นี้​จะ​พูด​ภาษา​ฮีบรู​หรือ​กรีก​ที่​ใช้​ใน​ปัจจุบัน​ได้ แต่​ภาษา​เหล่า​นี้​ต่าง​จาก​ภาษา​ฮีบรู​และ​กรีก​ที่​ใช้​เขียน​คัมภีร์​ไบเบิล​มาก​ที​เดียว. ผู้​ที่​พูด​ภาษา​กรีก​ส่วน​ใหญ่​ใน​ทุก​วัน​นี้​พบ​ว่า​ไม่​ใช่​เรื่อง​ง่าย​ที่​จะ​เข้าใจ​ภาษา​กรีก​ที่​ใช้​เขียน​คัมภีร์​ไบเบิล​อย่าง​ถูก​ต้อง. ที่​เป็น​เช่น​นั้น​ก็​เพราะ​มี​คำ​ใหม่ ๆ เพิ่ม​เข้า​มา​แทน​คำ​เดิม​ที่​เคย​ใช้ และ​หลาย​คำ​ที่​ยัง​ใช้​อยู่​ก็​มี​ความ​หมาย​เปลี่ยน​ไป. ตัว​อย่าง​เช่น คำ​ที่​มี​การ​แปล​ว่า “งดงาม” ใน​กิจการ 7:20 และ​ฮีบรู 11:23 ใน​ภาษา​กรีก​ปัจจุบัน​มี​ความ​หมาย​ว่า “ตลก.” นอก​จาก​นั้น ลักษณะ​ของ​ไวยากรณ์​และ​ความ​สัมพันธ์​ของ​คำ​ต่าง ๆ ใน​ประโยค​ก็​เปลี่ยน​ไป​มาก​เช่น​กัน.

ถึง​แม้​ว่า​คุณ​จะ​เรียน​ภาษา​ฮีบรู​หรือ​ภาษา​กรีก​ที่​ใช้​ใน​ปัจจุบัน ก็​ไม่​ได้​หมาย​ความ​ว่า​คุณ​จะ​เข้าใจ​คัมภีร์​ไบเบิล​ได้​ถูก​ต้อง​ยิ่ง​ขึ้น​เมื่อ​อ่าน​จาก​ภาษา​ต้น​ฉบับ. คุณ​ยัง​ต้อง​อาศัย​พจนานุกรม​และ​หนังสือ​ไวยากรณ์​เพื่อ​จะ​เข้าใจ​ว่า​มี​การ​ใช้​ภาษา​เหล่า​นั้น​อย่าง​ไร​เมื่อ​หนังสือ​ต่าง ๆ ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ได้​รับ​การ​เขียน​ขึ้น​ใน​ตอน​แรก.

ประการ​ที่​สาม การ​เรียน​ภาษา​ใหม่​อาจ​เป็น​เรื่อง​ที่​ยาก​มาก. ถึง​แม้​ใน​ตอน​แรก​อาจ​ดู​เหมือน​ง่าย​ที่​จะ​เรียน​สอง​สาม​ประโยค​ใน​อีก​ภาษา​หนึ่ง แต่​อาจ​ต้อง​อาศัย​ความ​พยายาม​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​เป็น​เวลา​หลาย​ปี​กว่า​ที่​คุณ​จะ​เข้าใจ​แง่​มุม​เล็ก ๆ น้อย ๆ ของ​ภาษา​นั้น. กว่า​คุณ​จะ​รู้​มาก​ขนาด​นั้น ภาษิต​เก่า​แก่​อาจ​เป็น​จริง​ที่​ว่า ความ​รู้​งู ๆ ปลา ๆ เป็น​อันตราย. เป็น​เช่น​นั้น​ได้​อย่าง​ไร?

ความ​หมาย​ที่​แท้​จริง​คือ​อะไร?

เคย​มี​ใคร​ที่​กำลัง​เรียน​ภาษา​ของ​คุณ​ถาม​คุณ​เกี่ยว​กับ​ความ​หมาย​ของ​คำ​ใด​คำ​หนึ่ง​ไหม? ถ้า​มี คุณ​คง​รู้​ว่า​ไม่​ใช่​เรื่อง​ง่าย​เสมอ​ไป​ที่​จะ​ตอบ. ทำไม​จึง​เป็น​เช่น​นั้น? ก็​เพราะ​ว่า​คำ​คำ​หนึ่ง​อาจ​มี​ความ​หมาย​ได้​หลาย​อย่าง. คุณ​คง​จะ​ขอ​ให้​คน​นั้น​ยก​ตัว​อย่าง​ประโยค​ที่​ใช้​คำ​นั้น. ถ้า​ไม่​รู้​ท้อง​เรื่อง​ก็​อาจ​เป็น​เรื่อง​ยาก​ที่​จะ​บอก​ว่า​คำ​นั้น​กำลัง​ใช้​ใน​ความ​หมาย​ใด. ตัว​อย่าง​เช่น อาจ​มี​คน​ถาม​คุณ​ว่า คำ​ว่า “ปาก” หมาย​ถึง​อะไร. คำ​นี้​คำ​เดียว​อาจ​มี​ความ​หมาย​หลาย​อย่าง​ขึ้น​อยู่​กับ​ท้อง​เรื่อง. คำ​นี้​อาจ​หมาย​ถึง​อวัยวะ​หนึ่ง​บน​ใบ​หน้า, ขอบ, หรือ​ต้น​ทาง​เข้า​ออก. ใน​ท้อง​เรื่อง​อื่น คำ​นี้​อาจ​หมาย​ถึง​ลักษณะ​นาม​ของ​แห​หรือ​อวน. เมื่อ​อธิบาย​การ​กระทำ คำ​นี้​อาจ​หมาย​ถึง​การ​พูด. เมื่อ​ใช้​เป็น​สำนวน​ว่า “ปาก​เหยี่ยว​ปากกา” คำ​นี้​มี​ความ​หมาย​ต่าง​ออก​ไป​อย่าง​สิ้นเชิง คือ​หมาย​ถึง​ภัย​อันตราย. ความ​หมาย​ไหน​ล่ะ​ที่​ถูก​ต้อง?

พจนานุกรม​อาจ​บอก​ความ​หมาย​ทั้ง​หมด​ที่​เป็น​ไป​ได้​ของ​คำ​คำ​หนึ่ง. พจนานุกรม​บาง​เล่ม​ถึง​กับ​เรียง​ลำดับ​ความ​หมาย​ต่าง ๆ ไว้​ตาม​ที่​ใช้​กัน​มาก​ไป​หา​น้อย. แต่​ท้อง​เรื่อง​ของ​คำ​นั้น​ต่าง​หาก​ที่​จะ​ช่วย​คุณ​ให้​รู้​ว่า​คำ​นั้น​หมาย​ถึง​อะไร​จริง ๆ. เพื่อ​เป็น​ตัว​อย่าง: สมมุติ​ว่า​คุณ​ไม่​ค่อย​มี​ความ​รู้​ทาง​การ​แพทย์ และ​ต้องการ​จะ​หา​ว่า​อาการ​บาง​อย่าง​ที่​คุณ​เป็น​อยู่​มี​สาเหตุ​มา​จาก​อะไร. คุณ​อาจ​ค้น​ดู​ใน​สารานุกรม​แพทย์. สารานุกรม​นั้น​อาจ​บอก​คุณ​ว่า 90 เปอร์เซ็นต์​ของ​ผู้​ที่​มี​อาการ​เหมือน​คุณ​เป็น​โรค​ชนิด​หนึ่ง แต่​ใน​อีก 10 เปอร์เซ็นต์​อาการ​เหล่า​นี้​บ่ง​ชี้​ว่า​เป็น​โรค​อื่น​ที่​ต่าง​ไป​อย่าง​สิ้นเชิง. คุณ​จะ​ต้อง​หา​ความ​รู้​ให้​มาก​ขึ้น​จึง​จะ​สรุป​ได้​อย่าง​ถูก​ต้อง​ว่า​เป็น​โรค​อะไร. ทำนอง​เดียว​กัน การ​ที่​คำ​หนึ่ง​ถูก​ใช้​ใน​ความ​หมาย​หนึ่ง 90 เปอร์เซ็นต์ ก็​ไม่​ได้​ช่วย​คุณ​ให้​เข้าใจ​ข้อ​ความ​หนึ่ง​ที่​สำคัญ​ซึ่ง​ใช้​คำ​นั้น​ใน​ความ​หมาย​อื่น. คุณ​จำเป็น​ต้อง​รู้​ท้อง​เรื่อง​ให้​มาก​ขึ้น​จึง​จะ​เข้าใจ​คำ​นั้น​ได้.

เมื่อ​ศึกษา​คำ​ต่าง ๆ ที่​ใช้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล คุณ​จำเป็น​ต้อง​รู้​ท้อง​เรื่อง​ที่​มี​การ​ใช้​คำ​นั้น​ด้วย. ตัว​อย่าง​เช่น คำ​ใน​ภาษา​ฮีบรู​และ​กรีก​ซึ่ง​แปล​ว่า “วิญญาณ” อาจ​มี​ความ​หมาย​หลาย​อย่าง​ขึ้น​อยู่​กับ​ท้อง​เรื่อง. บาง​ครั้ง คำ​เหล่า​นั้น​อาจ​แปล​ได้​อย่าง​ถูก​ต้อง​ว่า “ลม.” (เอ็กโซโด 10:13; โยฮัน 3:8) ใน​ท้อง​เรื่อง​อื่น​คำ​เหล่า​นั้น​หมาย​ถึง​พลัง​ชีวิต หรือ​ลม​หายใจ​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทุก​ชนิด​ทั้ง​คน​และ​สัตว์. (เยเนซิศ 7:22; บทเพลง​สรรเสริญ 104:29; ยาโกโบ 2:26) นอก​จาก​นั้น สิ่ง​มี​ชีวิต​ใน​สวรรค์​ที่​มอง​ไม่​เห็น​ก็​ถูก​เรียก​ว่า​ วิญญาณ​ด้วย. (1 กษัตริย์ 22:21, 22, ฉบับ R​73; มัดธาย 8:16) พลัง​ปฏิบัติการ​ของ​พระเจ้า​ถูก​เรียก​ว่า​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์. (เยเนซิศ 1:2; มัดธาย 12:28) คำ​เดียว​กัน​นี้​ถูก​ใช้​เพื่อ​หมาย​ถึง​พลัง​ที่​ทำ​ให้​คน​หนึ่ง​แสดง​ทัศนะ, นิสัย​ใจ​คอ, หรือ​อารมณ์​บาง​อย่าง และ​ยัง​หมาย​ถึง​ลักษณะ​หรือ​แนว​โน้ม​ทาง​ใจ​ที่​คน​กลุ่ม​หนึ่ง​แสดง​ออก​อย่าง​เด่น​ชัด.—ยะโฮซูอะ 2:11; กาลาเทีย 6:18

ถึง​แม้​พจนานุกรม​ภาษา​ฮีบรู​หรือ​กรีก​อาจ​จะ​ให้​ความ​หมาย​ต่าง ๆ เหล่า​นี้ แต่​ท้อง​เรื่อง​ต่าง​หาก​ที่​จะ​ช่วย​คุณ​ให้​รู้​ว่า​ความ​หมาย​ไหน​ที่​เหมาะ​สม. * นี่​เป็น​ความ​จริง​ไม่​ว่า​คุณ​จะ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​ภาษา​เดิม​หรือ​ฉบับ​ที่​แปล​เป็น​ภาษา​ของ​คุณ.

ผิด​ไหม​ที่​จะ​ใช้​ฉบับ​ที่​แปล​มา?

บาง​คน​พยายาม​อย่าง​หนัก​เพื่อ​เรียน​ภาษา​ฮีบรู​หรือ​กรีก​ที่​ใช้​เขียน​คัมภีร์​ไบเบิล​หรือ​ทั้ง​สอง​ภาษา. ถึง​แม้​จะ​รู้​ว่า​ตน​เอง​เข้าใจ​ภาษา​นั้น​ได้​จำกัด แต่​พวก​เขา​ก็​รู้สึก​ยินดี​ที่​ได้​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​ภาษา​ต้น​ฉบับ​และ​รู้สึก​ว่า​ความ​พยายาม​นั้น​ให้​ผล​คุ้มค่า. อย่าง​ไร​ก็​ตาม ถ้า​คุณ​ไม่​สามารถ​ทำ​เช่น​นั้น​ได้​คุณ​ควร​ท้อ​ใจ​หรือ​เลิก​ค้น​หา​ความ​จริง​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ไหม? อย่า​ให้​เป็น​เช่น​นั้น​เลย! มี​เหตุ​ผล​ที่​ดี​หลาย​ประการ.

ประการ​แรก เป็น​เรื่อง​เหมาะ​สม​ที่​จะ​ใช้​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​มี​การ​แปล​ไว้. ที่​จริง บ่อย​ครั้ง​ผู้​เขียน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​หรือ​ที่​เรียก​ว่า​พันธสัญญา​ใหม่​ก็​ใช้​ฉบับ​แปล​ภาษา​กรีก​เมื่อ​ยก​ข้อ​ความ​จาก​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู. * (บทเพลง​สรรเสริญ 40:6; ฮีบรู 10:5, 6) แม้​ว่า​พวก​เขา​พูด​ภาษา​ฮีบรู​และ​สามารถ​จะ​ยก​ข้อ​ความ​จาก​พระ​คัมภีร์​ ภาค​ภาษา​ฮีบรู​โดย​ตรง​ได้ แต่​เห็น​ได้​ชัด​ว่า​พวก​เขา​ก็​ยินดี​ที่​จะ​ยก​ข้อ​คัมภีร์​จาก​ฉบับ​ที่​แปล​แล้ว​ซึ่ง​มี​ใช้​กัน​อย่าง​กว้างขวาง​ใน​หมู่​คน​ที่​พวก​เขา​เขียน​ถึง.—เยเนซิศ 12:3; กาลาเทีย 3:8

ประการ​ที่​สอง ถึง​แม้​ว่า​คน​หนึ่ง​สามารถ​เข้าใจ​ภาษา​ที่​ใช้​เขียน​คัมภีร์​ไบเบิล แต่​คำ​ตรัส​ของ​พระ​เยซู​มี​ให้​อ่าน​ได้​ใน​ภาษา​ที่​แปล​มา​เท่า​นั้น. ที่​เป็น​เช่น​นี้​ก็​เพราะ​ผู้​เขียน​กิตติคุณ​ทั้ง​สี่​เล่ม​ใช้​ภาษา​กรีก​ใน​การ​บันทึก​คำ​ตรัส​ของ​พระ​เยซู​ที่​ได้​ตรัส​ใน​ภาษา​ฮีบรู​รูป​แบบ​หนึ่ง. * ใคร​ก็​ตาม​ที่​คิด​ว่า​การ​มี​ความ​สามารถ​ที่​จะ​อ่าน​ถ้อย​คำ​ของ​ผู้​รับใช้​ที่​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​ยะโฮวา​ใน​สมัย​โบราณ​ใน​ภาษา​เดิม​ได้​เป็น​สิ่ง​ที่​แสดง​ถึง​สติ​ปัญญา​พิเศษ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง​นั้น​ควร​คิด​ให้​ดี​ว่า​ความ​คิด​เช่น​นั้น​แสดง​ถึง​อะไร. ความ​จริง​ที่​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ทรง​ดล​ใจ​ให้​มี​การ​เก็บ​รักษา​คำ​ตรัส​ของ​พระ​เยซู ผู้​รับใช้​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​สุด​เอา​ไว้​ใน​ภาษา​ที่​แปล​แล้ว​เท่า​นั้น​ซึ่ง​คน​ทั่ว​ไป​ใน​สมัย​นั้น​เข้าใจ​ได้ แสดง​ให้​เห็น​ว่า​ไม่​ว่า​เรา​จะ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​ภาษา​ใด​ก็​ไม่​ใช่​เรื่อง​สำคัญ. สิ่ง​ที่​สำคัญ​คือ เรา​อ่าน​ข่าวสาร​ที่​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ​ของ​พระ​คัมภีร์​ใน​ภาษา​ที่​เรา​สามารถ​เข้าใจ​และ​ทำ​ตาม​ได้.

ประการ​ที่​สาม “ข่าว​ดี” ที่​บันทึก​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​จะ​ต้อง​มี​ไว้​พร้อม​สำหรับ​คน​ถ่อม​ใจ​จาก “ทุก​ประเทศ ทุก​ตระกูล ทุก​ภาษา และ​ทุก​ชน​ชาติ.” (วิวรณ์ 14:6; ลูกา 10:21; 1 โครินท์ 1:27-29) สอดคล้อง​กับ​เรื่อง​นี้ ผู้​คน​มาก​มาย​ใน​ทุก​วัน​นี้​สามารถ​เรียน​รู้​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​ภาษา​ของ​ตน​เอง​โดย​ไม่​จำเป็น​ต้อง​เรียน​ภาษา​อื่น. หลาย​ภาษา​มี​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​ต่าง ๆ มาก​มาย​ซึ่ง​ผู้​อ่าน​สามารถ​เลือก​อ่าน​ได้. *

ฉะนั้น คุณ​จะ​แน่​ใจ​ได้​อย่าง​ไร​ว่า​คุณ​เข้าใจ​ความ​จริง​ที่​มี​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​จริง ๆ? พยาน​พระ​ยะโฮวา​พบ​ว่า​การ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​เรื่อง ๆ ไป​โดย​คำนึง​ถึง​ท้อง​เรื่อง เป็น​วิธี​ที่​ช่วย​ให้​เข้าใจ​ข่าวสาร​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ได้​เป็น​อย่าง​ดี. ยก​ตัว​อย่าง พวก​เขา​จะ​พิจารณา​เรื่อง​หนึ่ง เช่น “การ​สมรส” และ​ค้น​ดู​ข้อ​คัมภีร์​ต่าง ๆ ที่​พูด​ถึง​เรื่อง​นั้น. โดย​วิธี​นี้ ส่วน​หนึ่ง​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ก็​จะ​อธิบาย​ความ​หมาย​ของ​อีก​ส่วน​หนึ่ง. คง​จะ​ดี​มิ​ใช่​หรือ​ที่​จะ​รับ​ประโยชน์​จาก​หลัก​สูตร​การ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​ฟรี​ที่​บ้าน​ซึ่ง​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เสนอ​ให้​กับ​ทุก​คน? ไม่​ว่า​คุณ​จะ​พูด​ภาษา​อะไร พระเจ้า​ทรง​ประสงค์​ให้ “คน​ทุก​ชนิด​รอด​และ​ได้​รับ​ความ​รู้​ถ่องแท้​เรื่อง​ความ​จริง.”—1 ติโมเธียว 2:4; วิวรณ์ 7:9

[เชิงอรรถ]

^ วรรค 2 ข้อ​ความ​บาง​ตอน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เขียน​ขึ้น​ใน​ภาษา​อาระเมอิก​ซึ่ง​เป็น​ภาษา​ที่​เกี่ยว​ข้อง​อย่าง​ใกล้​ชิด​กับ​ภาษา​ฮีบรู​ที่​ใช้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล. ตัว​อย่าง​เช่น เอษรา 4:8 ถึง 6:18 และ 7:12-26, ยิระมะยา 10:11, และ​ดานิเอล 2:4​ข ถึง 7:28.

^ วรรค 14 ขอ​ให้​สังเกต​ว่า​พจนานุกรม​และ​ศัพทานุกรม​เกี่ยว​กับ​คัมภีร์​ไบเบิล​บาง​เล่ม​เพียง​แต่​บอก​ให้​ทราบ​ว่า​มี​การ​แปล​คำ​นั้น​อย่าง​ไร​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​ใด​ฉบับ​หนึ่ง เช่น ฉบับ​แปล​คิงเจมส์ แทน​ที่​จะ​ให้​ความ​หมาย​ของ​คำ​นั้น.

^ วรรค 17 เมื่อ​ถึง​สมัย​ของ​พระ​เยซู​และ​อัครสาวก หนังสือ​ทุก​เล่ม​ของ​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​มี​ให้​อ่าน​ได้​ใน​ภาษา​กรีก. ต่อ​มา​ฉบับ​แปล​นี้​ถูก​เรียก​ว่า​ฉบับ​เซปตัวจินต์ และ​มี​การ​ใช้​กัน​อย่าง​กว้างขวาง​ใน​หมู่​ชาว​ยิว​ที่​พูด​ภาษา​กรีก. ข้อ​ความ​จาก​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​ที่​พบ​ใน​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​หลาย​ร้อย​ครั้ง ส่วน​ใหญ่​แล้ว​เป็น​ข้อ​ความ​ที่​ยก​มา​จาก​ฉบับ​เซปตัวจินต์.

^ วรรค 18 เชื่อ​กัน​ว่า​กิตติคุณ​มัดธาย​แต่​เดิม​เขียน​เป็น​ภาษา​ฮีบรู​โดย​อัครสาวก​มัดธาย. ถึง​กระนั้น สิ่ง​ที่​เก็บ​รักษา​ไว้​จน​ถึง​ปัจจุบัน​นี้​คือ​ฉบับ​แปล​ภาษา​กรีก​ที่​แปล​มา​จาก​ภาษา​ฮีบรู ซึ่ง​อาจ​เป็น​ไป​ได้​ว่า​มัดธาย​เอง​เป็น​ผู้​แปล.

^ วรรค 19 สำหรับ​การ​พิจารณา​ลักษณะ​การ​แปล​ที่​แตกต่าง​กัน​ของ​ฉบับ​แปล​ต่าง ๆ และ​วิธี​เลือก​ฉบับ​แปล​ที่​ถูก​ต้อง โปรด​ดู​บทความ “คุณ​จะ​เลือก​ฉบับ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ดี​ได้​อย่าง​ไร?” ใน​วารสาร​นี้​ฉบับ 1 พฤษภาคม 2008.

[กรอบ/ภาพ​หน้า 22]

ฉบับ​เซปตัวจินต์

ชาว​ยิว​ที่​พูด​ภาษา​กรีก​ใน​สมัย​พระ​เยซู​และ​อัครสาวก​นิยม​ใช้​ฉบับ​เซปตัวจินต์ ภาษา​กรีก​อย่าง​กว้างขวาง. นี่​เป็น​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​ที่​แปล​เป็น​ภาษา​กรีก. ฉบับ​เซปตัวจินต์ นี้​ไม่​เพียง​โดด​เด่น​เพราะ​เป็น​ผล​งาน​ชิ้น​แรก​เท่า​ที่​รู้​จัก​กัน​ที่​มี​การ​พยายาม​แปล​พระ​คัมภีร์​บริสุทธิ์​เป็น​ภาษา​อื่น แต่​ยัง​น่า​ประทับใจ​เนื่อง​จาก​เป็น​โครงการ​แปล​ที่​ใช้​เวลา​นาน​มาก​ด้วย. ผู้​แปล​กลุ่ม​หนึ่ง​ได้​เริ่ม​แปล​ฉบับ​เซปตัวจินต์ ใน​ศตวรรษ​ที่​สาม​ก่อน​สากล​ศักราช และ​อีก​ร้อย​กว่า​ปี​ต่อ​มา​งาน​แปล​ก็​แล้ว​เสร็จ​โดย​ผู้​แปล​คน​อื่น ๆ.

คริสเตียน​ใน​ศตวรรษ​แรก​ไม่​รอ​ช้า​ที่​จะ​ใช้​ประโยชน์​จาก​ฉบับ​เซปตัวจินต์ เพื่อ​พิสูจน์​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​พระ​คริสต์​หรือ​พระ​มาซีฮา​ตาม​คำ​สัญญา. พวก​เขา​ใช้​ฉบับ​เซปตัวจินต์ อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ​มาก​จน​ทำ​ให้​บาง​คน​มอง​ว่า​เป็น​ฉบับ​แปล​ของ “คริสเตียน.” นี่​ทำ​ให้​ฉบับ​เซปตัวจินต์ ไม่​เป็น​ที่​นิยม​ของ​ชาว​ยิว​อีก​ต่อ​ไป​และ​จึง​มี​การ​แปล​ฉบับ​ใหม่ ๆ ใน​ภาษา​กรีก​ขึ้น​มา​อีก​หลาย​ฉบับ. หนึ่ง​ใน​นั้น​ก็​คือ​ฉบับ​ที่​แปล​ขึ้น​ใน​ศตวรรษ​ที่​สอง​สากล​ศักราช​โดย​อะคีลัส ชาว​ยิว​ที่​เปลี่ยน​มา​เป็น​คริสเตียน. ผู้​คง​แก่​เรียน​ด้าน​คัมภีร์​ไบเบิล​คน​หนึ่ง​พูด​ถึง​ฉบับ​แปล​นี้​ว่า “มี​ลักษณะ​อย่าง​หนึ่ง​ที่​เหนือ​ความ​คาด​หมาย​ที​เดียว.” พระ​นาม​ของ​พระเจ้า ยะโฮวา ใน​รูป​อักษร​ฮีบรู​โบราณ​ปรากฏ​อยู่​หลาย​ครั้ง​ใน​ฉบับ​แปล​ภาษา​กรีก​ของ​อะคีลัส.

[ที่​มา​ของ​ภาพ]

Israel Antiquities Authority

[ภาพ​หน้า 23]

นับ​ว่า​สำคัญ​ที่​เรา​จะ​อ่าน​ข่าวสาร​ที่​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​ภาษา​ที่​เรา​สามารถ​เข้าใจ​และ​ทำ​ตาม​ได้