ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คำสอนเท็จเรื่องหนึ่งนำไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง

คำสอนเท็จเรื่องหนึ่งนำไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง

“ระวัง​ให้​ดี” เป็น​ถ้อย​คำ​ของ​อัครสาวก​เปาโล​เมื่อ​เขียน​ถึง​คริสเตียน​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ช่วง​ครึ่ง​หลัง​ของ​ศตวรรษ​ที่​หนึ่ง​สากล​ศักราช. ท่าน​เตือน​ให้​ระวัง​อะไร? “อาจ​มี​คน​ทำ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ตก​เป็น​เหยื่อ​เขา​โดย​ใช้​หลัก​ปรัชญา​และ​คำ​ล่อ​ลวง​เหลวไหล​ที่​อาศัย​ประเพณี​ของ​มนุษย์.”—โกโลซาย 2:8

แม้​เปาโล​จะ​เตือน​เช่น​นั้น แต่​เมื่อ​ถึง​กลาง​ศตวรรษ​ที่​สอง ส.ศ. ได้​มี​คริสเตียน​บาง​คน​เริ่ม​นำ​แนว​คิด​ของ​นัก​ปรัชญา​ชาว​กรีก​สมัย​โบราณ​มา​ใช้​เพื่อ​อธิบาย​ความ​เชื่อ​ของ​ตน​เอง. เพราะ​เหตุ​ใด? ก็​เพราะ​พวก​เขา​ต้องการ​เป็น​ที่​ยอม​รับ​ของ​คน​ที่​มี​การ​ศึกษา​สูง​ใน​จักรวรรดิ​โรมัน​เพื่อ​จะ​ทำ​ให้​อีก​หลาย​คน​เข้า​มา​เชื่อถือ.

จัสติน มาร์เทอร์ ผู้​มี​ชื่อเสียง​ที่​สุด​คน​หนึ่ง​ใน​หมู่​คริสเตียน​เหล่า​นี้​เชื่อ​ว่า​โฆษก​ของ​พระเจ้า​ได้​มา​ปรากฏ​แก่​นัก​ปรัชญา​ชาว​กรีก​นาน​ก่อน​ที่​พระ​เยซู​จะ​เสด็จ​มา​ยัง​โลก. จัสติน​และ​พวก​ผู้​สอน​ที่​มี​แนว​คิด​อย่าง​เดียว​กัน​คิด​ว่า​การ​นำ​หลัก​ปรัชญา​และ​เทพนิยาย​เข้า​มา​ผสมผสาน​กับ​ศาสนา​คริสเตียน​ทำ​ให้​ศาสนา​นี้​มี​ความ​เป็น​สากล​อย่าง​แท้​จริง.

ศาสนา​คริสเตียน​ใน​แบบ​ของ​จัสติน มาร์เทอร์ ประสบ​ความ​สำเร็จ​อย่าง​มาก​ใน​การ​ทำ​ให้​ผู้​คน​เข้า​มา​เป็น​คริสเตียน. อย่าง​ไร​ก็​ดี การ​นำ​เอา​คำ​สอน​เท็จ​เรื่อง​หนึ่ง​เข้า​มา​ทำ​ให้​มี​การ​คิด​คำ​สอน​เท็จ​อื่น ๆ ขึ้น​มา​อีก และ​ทำ​ให้​เกิด​คำ​สอน​ที่​เชื่อ​กัน​ใน​ปัจจุบัน​ว่า​เป็น​หลัก​คำ​สอน​ของ​คริสเตียน. เพื่อ​คุณ​จะ​รู้​ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​คำ​สอน​เหล่า​นี้ ขอ​ให้​เทียบ​ข้อมูล​จาก​แหล่ง​อ้างอิง​ใน​บทความ​ต่าง ๆ ต่อ​จาก​นี้​กับ​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​จริง ๆ.