ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

เรื่องที่ 3: คนดีทุกคนไปสวรรค์

เรื่องที่ 3: คนดีทุกคนไปสวรรค์

คำ​สอน​นี้​มา​จาก​ไหน?

หลัง​จาก​อัครสาวก​ของ​พระ​เยซู​เสีย​ชีวิต​ไป​หมด​แล้ว เมื่อ​ถึง​ต้น​ศตวรรษ​ที่​สอง​สากล​ศักราช นัก​เขียน​แห่ง​คริสตจักร​ใน​ยุค​แรก​ก็​เริ่ม​มี​บทบาท​เด่น​ขึ้น​มา. สารานุกรม​คาทอลิก​ฉบับ​ใหม่ (2003) เล่ม 6 หน้า 687 กล่าว​ถึง​คำ​สอน​ของ​พวก​เขา​ว่า “คำ​สอน​โดย​ทั่ว​ไป​มัก​เน้น​ว่า​หลัง​จาก​ตาย จิตวิญญาณ​ที่​ออก​จาก​ร่าง​จะ​ได้​รับ​ความ​สุข​สำราญ​ใน​สวรรค์​ทันที​ที่​ผ่าน​การ​ชำระ​บาป​ตาม​ที่​จำเป็น​แล้ว.”

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​อย่าง​ไร?

“คน​ที่​จิตใจ​อ่อนโยน​ก็​มี​ความ​สุข เพราะ​เขา​จะ​ได้​รับ​แผ่นดิน​โลก เป็น​มรดก.”—มัดธาย 5:5

แม้​ว่า​พระ​เยซู​ทรง​สัญญา​กับ​เหล่า​สาวก​ว่า พระองค์​จะ​ไป “เตรียม​ที่” สำหรับ​พวก​เขา​ใน​สวรรค์ แต่​พระองค์​ก็​ชี้​ว่า​ไม่​ใช่​คน​ชอบธรรม​ทุก​คน​จะ​ไป​สวรรค์. (โยฮัน 3:13; 14:2, 3) พระองค์​ได้​อธิษฐาน​มิ​ใช่​หรือ​ว่า​ขอ​ให้​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​สำเร็จ “บน​แผ่นดิน​โลก เช่น​เดียว​กับ​ใน​สวรรค์”? (มัดธาย 6:9, 10) แท้​จริง​แล้ว มี​จุด​หมาย​ปลาย​ทาง​สอง​อย่าง​สำหรับ​คน​ชอบธรรม. คน​ส่วน​น้อย​จะ​ปกครอง​ร่วม​กับ​พระ​คริสต์​ใน​สวรรค์ แต่​คน​ส่วน​มาก​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป​บน​แผ่นดิน​โลก.—วิวรณ์ 5:10

เมื่อ​เวลา​ผ่าน​ไป คริสตจักร​ยุค​แรก​ก็​มี​ทัศนะ​ที่​เปลี่ยน​ไป​ใน​เรื่อง​บทบาท​ของ​ตน​บน​แผ่นดิน​โลก. ผล​เป็น​อย่าง​ไร? สารานุกรม​บริแทนนิกา​ฉบับ​ใหม่ (ภาษา​อังกฤษ) กล่าว​ว่า “คริสตจักร​ค่อย ๆ เข้า​มา​มี​บทบาท​แทน​ที่​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ที่​คอย​ท่า​กัน​อยู่.” คริสตจักร​เริ่ม​เสริม​อำนาจ​ของ​ตน​ให้​เข้มแข็ง​ยิ่ง​ขึ้น​ด้วย​การ​เข้า​ไป​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​เมือง​โดย​ไม่​สนใจ​คำ​ตรัส​ที่​ชัดเจน​ของ​พระ​เยซู​ที่​ว่า สาวก​ของ​พระองค์​ต้อง ‘ไม่​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​โลก.’ (โยฮัน 15:19; 17:14-16; 18:36) ภาย​ใต้​อิทธิพล​ของ​จักรพรรดิ​คอนสแตนติน​แห่ง​โรม คริสตจักร​ได้​ประนีประนอม​ความ​เชื่อ​บาง​อย่าง หนึ่ง​ใน​นั้น​ก็​คือ​ความ​เชื่อ​เกี่ยว​กับ​ลักษณะ​ที่​แท้​จริง​ของ​พระเจ้า.

เปรียบ​เทียบ​ข้อ​คัมภีร์​เหล่า​นี้: บทเพลง​สรรเสริญ 37:10, 11, 29; โยฮัน 17:3; 2 ติโมเธียว 2:11, 12

ความ​จริง:

คน​ดี​ส่วน​ใหญ่​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป​บน​แผ่นดิน​โลก ไม่​ใช่​ใน​สวรรค์