ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ข่าวดีใน 500 ภาษา

ข่าวดีใน 500 ภาษา

 ข่าว​ดี​ใน 500 ภาษา

ใน​ช่วง​สงคราม​กลาง​เมือง​ใน​ประเทศ​รวันดา ผู้​แปล​กลุ่ม​เล็ก ๆ ต้อง​หนี​จาก​บ้าน​โดย​แทบ​ไม่​มี​ทรัพย์​สิ่ง​ของ​ติด​ตัว​ไป. แต่​สิ่ง​ที่​พวก​เขา​พยายาม​นำ​ไป​ยัง​ค่าย​ผู้​ลี้​ภัย​ให้​ได้​ก็​คือ คอมพิวเตอร์​แลปทอป. เพราะ​เหตุ​ใด? ก็​เพื่อ​พวก​เขา​จะ​สามารถ​แปล​หนังสือ​อธิบาย​คัมภีร์​ไบเบิล​ภาษา​คีนยารวันดา​ต่อ​ไป​ได้.

หญิง​สาว​คน​หนึ่ง​ใน​เอเชีย​ตะวัน​ออก​เฉียง​ใต้​พิมพ์​คอมพิวเตอร์​จน​ดึกดื่น​แม้​ว่า​เธอ​จะ​ทั้ง​เหนื่อย, ร้อน, และ​ไฟฟ้า​ที่​ดับ​บ่อย ๆ ก็​ทำ​ให้​งาน​ของ​เธอ​ชะงัก. เธอ​มี​เป้าหมาย​อะไร? ก็​เพื่อ​ทำ​งาน​ให้​เสร็จ​ทัน​กำหนด​เวลา​พิมพ์.

ผู้​แปล​เหล่า​นี้​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​อาสา​สมัคร​ประมาณ 2,300 คน​ซึ่ง​ทำ​งาน​อยู่​ใน​ที่​ต่าง ๆ มาก​กว่า 190 แห่ง​ทั่ว​โลก. พวก​เขา​มี​อายุ​ตั้ง​แต่ 20 ปี​จน​ถึง​เกือบ 90 ปี และ​ทุ่มเท​ตัว​อย่าง​ไม่​รู้​จัก​เหน็ด​เหนื่อย​เพื่อ​ให้​ผู้​คน​ได้​รับ​การ​ชู​ใจ​จาก​ข่าวสาร​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน 500 ภาษา.—วิวรณ์ 7:9

เข้า​ถึง​ผู้​คน​ใน​หลาย​ภาษา

ใน​ช่วง​ไม่​กี่​สิบ​ปี​มา​นี้ งาน​แปล​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ก้าว​หน้า​ไป​มาก​อย่าง​ที่​ไม่​เคย​เป็น​มา​ก่อน. ตัว​อย่าง​เช่น ใน​ปี 1985 มี​การ​ผลิต​วารสาร​หอสังเกตการณ์ ออก​พร้อม​กัน​ใน 23 ภาษา​ซึ่ง​ใน​เวลา​นั้น​ถือ​เป็น​ความ​สำเร็จ​ที่​น่า​ทึ่ง. ปัจจุบัน วารสาร​หอสังเกตการณ์ มี​ใน 176 ภาษา และ​ทุก​ภาษา​ก็​พิมพ์​ออก​พร้อม​กัน​เพื่อ​ให้​ผู้​อ่าน​ทั่ว​โลก​ได้​รับ​ความ​รู้​อย่าง​เดียว​กัน​และ​ใน​เวลา​เดียว​กัน.

ใน​ราว ๆ 50 ภาษา หอสังเกตการณ์ เป็น​วารสาร​เพียง​ฉบับ​เดียว ที่​มี​การ​พิมพ์​ออก​เป็น​ประจำ. เพราะ​เหตุ​ใด? เพราะ​บริษัท​ต่าง ๆ ที่​พิมพ์​หนังสือ​ไม่​มี​แรง​จูง​ใจ​ที่​จะ​พิมพ์​หนังสือ​ใน​ภาษา​ถิ่น​เท่า​ไร​นัก. แต่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทั่ว​โลก​บริจาค​อย่าง​ใจ​กว้าง​และ​มี​การ​จัด​แบ่ง​ทรัพย์​เหล่า​นั้น​อย่าง​ทั่ว​ถึง​เพื่อ​ว่า​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​และ​หนังสือ​อธิบาย​คัมภีร์ไบเบิล​จะ​มี​ให้​อ่าน​ได้​ใน​ทุก​หน​แห่ง​ที่​มี​ความ​ต้องการ.—2 โครินท์ 8:14

ผู้​คน​ถือ​ว่า​ข่าวสาร​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​ภาษา​ของ​ตน​นั้น​มี​ค่า​สูง. ตัว​อย่าง​เช่น เมื่อ​ไม่​นาน​มา​นี้​มี​การ​พิมพ์​หนังสือ​อธิบาย​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​ภาษา​มิสคิโท ซึ่ง​ผู้​คน​ประมาณ 200,000 คน​ใน​นิการากัว​ใช้​พูด​กัน. ผู้​หญิง​คน​หนึ่ง​ขอ​รับ​หนังสือ​ของ​ฉัน​เกี่ยว​ด้วย​เรื่อง​ราว​ใน​พระ​คัมภีร์​ไบเบิ้ล * ใน​ภาษา​มิสคิโท และ​ตอน​ที่​มี​คน​นำ​หนังสือ​มา​ให้​เธอ​บาทหลวง​ใน​หมู่​บ้าน​ก็​อยู่​ที่​นั่น​ด้วย. เมื่อ​เห็น​หนังสือ​ที่​สวย​งาม​นี้ บาทหลวง​ก็​อยาก​ได้. ผู้​หญิง​คน​นี้​ไม่​ยอม​ให้​แม้​ว่า​บาทหลวง​จะ​เสนอ​เมล็ด​กาแฟ 20 กิโลกรัม​ให้​เธอ​เพื่อ​แลก​กับ​หนังสือ​นั้น.

 ใน​ช่วง​สิบ​ปี​ที่​ผ่าน​มา มี​การ​แปล​หนังสือ​อธิบาย​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ภาษา​ถิ่น​ของ​เม็กซิโก​ใน​สิบ​กว่า​ภาษา รวม​ทั้ง​ภาษา​มายา, นาอัวเติล, และ​ทโซทซิล. ใน​เวลา​ไม่​ถึง​สิบ​ปี จำนวน​ประชาคม​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​ใช้​ภาษา​ถิ่น​และ​ภาษา​มือ​ได้​เพิ่ม​ขึ้น​จาก 72 ประชาคม​เป็น 1,200 กว่า​ประชาคม. พยาน​พระ​ยะโฮวา​อาจ​เพาะ​ข่าวสาร​ของ​คัมภีร์ไบเบิล​ไว้​ใน​หัวใจ​ของ​ผู้​คน แต่​พระเจ้า​เป็น​ผู้​ทำ​ให้​เมล็ด​แห่ง​ความ​จริง​นั้น​งอกงาม.—1 โครินท์ 3:5-7

คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​สมัย​ใหม่​ใน 80 ภาษา

ไม่​กี่​สิบ​ปี​มา​นี้ พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทุ่มเท​อย่าง​เต็ม​ที่​เพื่อ​จะ​พิมพ์​พระ​คัมภีร์​บริสุทธิ์​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ทั้ง​ครบ​ชุด​หรือ​บาง​ส่วน​เป็น​ภาษา​ต่าง ๆ 80 ภาษา. ผล​เป็น​เช่น​ไร? พยาน​ฯ ชาว​แอฟริกา​ใต้​คน​หนึ่ง​ได้​พูด​ถึง​คัมภีร์​ไบเบิล​ภาษา​ทซวานา​ดัง​นี้: “เป็น​คู่มือ​ที่​วิเศษ​จริง ๆ. พระ​คัมภีร์​ฉบับ​นี้​จะ​ช่วย​ให้​ผม​เห็น​คุณค่า​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​มาก​ยิ่ง​ขึ้น. ภาษา​ที่​ใช้​ก็​เข้าใจ​ง่าย​และ​น่า​อ่าน.” ผู้​อ่าน​ภาษา​ทซองกา​คน​หนึ่ง​ใน​โมซัมบิก​เขียน​ว่า “แม้​จะ​มี​หนังสือ​อธิบาย​คัมภีร์​ไบเบิล​เหล่า​นี้​ทุก​เล่ม​แต่​ไม่​มี​คัมภีร์​ไบเบิล ก็​เหมือน​กับ​มี​ฟ้า​แลบ​ฟ้า​ร้อง​แต่​ไม่​มี​ฝน! แต่​แล้ว​ฝน​ก็​ตก​ลง​มา​เมื่อ​มี​การ​ออก​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ใน​ภาษา​ทซองกา.”

ผู้​ที่​แปล​และ​เผยแพร่​ข่าว​ดี​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​กำลัง​ทำ​ให้​คำ​พยากรณ์​เก่า​แก่​ข้อ​หนึ่ง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​สำเร็จ​เป็น​จริง​ใน​วิธี​ที่​น่า​ทึ่ง. พระ​เยซู​คริสต์​เอง​ได้​ตรัส​ว่า “ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่​เพื่อ​ให้​พยาน​หลักฐาน​แก่​ทุก​ชาติ แล้ว​อวสาน​จะ​มา​ถึง.”—มัดธาย 24:14

[เชิงอรรถ]

^ วรรค 8 จัด​พิมพ์​โดย​พยาน​พระ​ยะโฮวา.

[แผนภูมิ​หน้า 25]

(ราย​ละเอียด​ดู​จาก​วารสาร)

ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่

ครบ​ชุด​หรือ​บาง​ส่วน

1950 1*

1970 7*

1990 13*

2000 36*

2010 80*

หนังสือ​อื่น ๆ

1950 88*

1960 125*

1970 165*

1980 190*

1990 200*

2010 500*

จำนวน​ภาษา

[ภาพ​หน้า 24, 25]

อาสา​สมัคร​ประมาณ 2,300 คน​แปล​หนังสือ อธิบาย​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ภาษา​ต่าง ๆ 500 ภาษา

เบนิน

สโลวีเนีย

เอธิโอเปีย

บริเตน