หอสังเกตการณ์ พฤศจิกายน 2009

จากปก

คำสอนเท็จเรื่องหนึ่งนำไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง

เชิญเปรียบเทียบคำสอนเท็จเหล่านี้กับสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลสอนจริง ๆ

จากปก

เรื่องที่ 1: มีบางส่วนของมนุษย์ยังคงอยู่หลังจากร่างกายตายแล้ว

เรียนรู้ว่าคัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์หลังจากตาย

จากปก

เรื่องที่ 2: คนชั่วถูกทรมานในนรก

พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักลงโทษผู้คนด้วยการทรมานชั่วกัปชั่วกัลป์ไหม?

จากปก

เรื่องที่ 3: คนดีทุกคนไปสวรรค์

คนดีส่วนใหญ่จะมีชีวิตในสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลก?

จากปก

เรื่องที่ 4: พระเจ้าเป็นตรีเอกานุภาพ

คัมภีร์ไบเบิลไม่มีคำว่าตรีเอกานุภาพหรือคำสอนที่ว่ามีสามบุคคลอยู่ในพระเจ้าองค์เดียว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

จากปก

เรื่องที่ 5: มาเรียเป็นมารดาของพระเจ้า

เรียนรู้ว่าคำสอนเรื่องการบูชามาเรียมาจากไหน และคัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับนาง

จากปก

เรื่องที่ 6: พระเจ้าทรงเห็นชอบกับการใช้รูปเคารพและรูปบูชาในการนมัสการ

เรียนรู้ว่าทำไมอัครสาวกโยฮันเตือนคริสเตียนไม่ให้ใช้รูปเคารพ

กุญแจสู่ความสุขในครอบครัว

เมื่อคู่สมรสต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

เชิญอ่านคำแนะนำ 3 อย่างที่ช่วยให้ชีวิตคู่รับมือกับการเจ็บป่วยเรื้อรังได้

เรื่องราวการอยู่รอดที่น่าทึ่งของคัมภีร์ไบเบิล

เรียนรู้ว่าคัมภีร์ไบเบิลถูกคุกคามอย่างไร และการที่คัมภีร์ไบเบิลอยู่รอดมาจนทุกวันนี้พิสูจน์อย่างไรว่านี่เป็นหนังสือที่ไม่ธรรมดา