ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พระวาทะเป็น “พระเจ้า” ผู้ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง หรือเป็น “พระเจ้าองค์หนึ่ง”?

พระวาทะเป็น “พระเจ้า” ผู้ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง หรือเป็น “พระเจ้าองค์หนึ่ง”?

นี่​คือ​คำ​ถาม​ที่​ผู้​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ต้อง​คิด​ถึง​เมื่อ​แปล​ข้อ​แรก​ใน​กิตติคุณ​ของ​โยฮัน. ใน​พระ​คัมภีร์​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่​มี​การ​แปล​ข้อ​นี้​ไว้​ว่า “ใน​ตอน​เริ่ม​ต้น​พระ​วาทะ​เป็น​อยู่​แล้ว พระ​วาทะ​อยู่​กับ​พระเจ้า และ​พระ​วาทะ​เป็น​พระเจ้า​องค์​หนึ่ง.” (โยฮัน 1:1) ฉบับ​แปล​อื่น ๆ บาง​ฉบับ​ได้​แปล​ส่วน​ท้าย​ของ​ข้อ​นี้​ว่า​พระ​วาทะ “เป็น​อย่าง​พระเจ้า” หรือ​แปล​เป็น​อย่าง​อื่น​ใน​ทำนอง​นี้. (อะ นิว แทรนสเลชัน ออฟ เดอะ ไบเบิล โดย​เจมส์ มอฟฟัตต์; เดอะ นิว อิงลิช ไบเบิล) อย่าง​ไร​ก็​ตาม มี​หลาย​ฉบับ​ที่​แปล​ส่วน​ท้าย​ของ​โยฮัน 1:1 ว่า “และ​พระ​วาทะ​ทรง​เป็น​พระเจ้า.”—ฉบับ R73, ฉบับ 2002.

ไวยากรณ์​ภาษา​กรีก​และ​ท้อง​เรื่อง​แสดง​ให้​เห็น​อย่าง​ชัดเจน​ว่า การ​แปล​ใน​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่​เป็น​การ​แปล​ที่​ถูก​ต้อง และ​ไม่​ควร​กล่าว​ว่า “พระ​วาทะ” เป็น​องค์​เดียว​กับ “พระเจ้า” ที่​ได้​กล่าว​ถึง​ก่อน​หน้า​นั้น. อย่าง​ไร​ก็​ตาม บาง​คน​อาจ​ยัง​ไม่​แน่​ใจ​ใน​เรื่อง​นี้ เนื่อง​จาก​ภาษา​กรีก​ใน​ศตวรรษ​แรก​ไม่​มี​คำนำ​หน้า​นาม​ที่​ไม่​ชี้​เฉพาะ​เจาะจง. เพื่อ​จะ​เข้าใจ​เรื่อง​นี้​ชัด​ขึ้น ให้​เรา​มา​ดู​ฉบับ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​ภาษา​หนึ่ง​ที่​ใช้​พูด​กัน​ใน​ศตวรรษ​แรก ๆ ของ​สากล​ศักราช.

ภาษา​ที่​ว่า​นี้​คือ​ภาษา​ถิ่น​ซาฮิดิก​ซึ่ง​อยู่​ใน​กลุ่ม​ภาษา​คอปติก. ภาษา​คอปติก​เป็น​ภาษา​ที่​ใช้​พูด​กัน​ใน​อียิปต์​ใน​ช่วง​หลาย​ศตวรรษ​ต่อ​จาก​สมัย​ที่​พระ​เยซู​ทรง​ทำ​งาน​รับใช้​อยู่​บน​แผ่นดิน​โลก และ​ภาษา​ถิ่น​ซาฮิดิก​ก็​เป็น​รูป​แบบ​แรก ๆ ของ​ ภาษา​คอปติก​ที่​ใช้​เป็น​ภาษา​เขียน. พจนานุกรม ดิ แองเคอร์ ไบเบิล (ภาษา​อังกฤษ) กล่าว​ถึง​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แรก ๆ ที่​แปล​เป็น​ภาษา​คอปติก​ว่า “เนื่อง​จาก [ฉบับ​เซปตัวจินต์] และ [พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก] ได้​แปล​เป็น​ภาษา​คอปติก​ใน​ช่วง​ศตวรรษ​ที่ 3 สากล​ศักราช ฉบับ​แปล​ภาษา​คอปติก​จึง​อาศัย [สำเนา​พระ​คัมภีร์​ภาษา​กรีก] เป็น​หลัก ซึ่ง​สำเนา​เหล่า​นั้น​ถือ​ว่า​เก่า​แก่​กว่า​สำเนา​ส่วน​ใหญ่​ที่​มี​อยู่​ใน​ปัจจุบัน​มาก​ที​เดียว.”

ข้อ​ความ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ภาษา​คอปติก​แบบ​ซาฮิดิก​มี​ความ​น่า​สนใจ​เป็น​พิเศษ​เนื่อง​ด้วย​เหตุ​ผล​สอง​ประการ. ประการ​แรก ดัง​ที่​กล่าว​ไป​ใน​ตอน​ต้น ข้อ​ความ​ดัง​กล่าว​ช่วย​ให้​รู้​ว่า​ผู้​คน​เข้าใจ​พระ​คัมภีร์​อย่าง​ไร​ใน​ช่วง​ก่อน​ศตวรรษ​ที่​สี่ ซึ่ง​เป็น​ตอน​ที่​หลัก​คำ​สอน​เรื่อง​ตรีเอกานุภาพ​จะ​ได้​รับ​การ​ยอม​รับ​อย่าง​เป็น​ทาง​การ. ประการ​ที่​สอง ไวยากรณ์​ภาษา​คอปติก​มี​ลักษณะ​อย่าง​หนึ่ง​ที่​คล้ายคลึง​กับ​ไวยากรณ์​ภาษา​อังกฤษ​มาก. ฉบับ​แปล​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​ที่​เก่า​แก่​ที่​สุด​คือ​ฉบับ​ภาษา​ซีรีแอค, ภาษา​ละติน, และ​ภาษา​คอปติก. ภาษา​ซีรีแอค​และ​ภาษา​ละติน​มี​ลักษณะ​เหมือน​กับ​ภาษา​กรีก​ใน​สมัย​นั้น คือ​ไม่​มี​คำนำ​หน้า​นาม​ที่​ไม่​ชี้​เฉพาะ​เจาะจง ใน​ขณะ​ที่​ภาษา​คอปติก​มี. นอก​จาก​นั้น ผู้​เชี่ยวชาญ​โทมัส โอ. แลมบ์​ดิน ก็​ได้​กล่าว​ใน​งาน​เขียน​ของ​เขา​ที่​ชื่อ​ความ​เป็น​มา​ของ​ภาษา​คอปติก​แบบ​ซาฮิดิก (ภาษา​อังกฤษ) ว่า “การ​ใช้​คำนำ​หน้า​นาม​ใน​ภาษา​คอปติก ทั้ง​ที่​ชี้​เฉพาะ​เจาะจง​และ​ไม่​ชี้​เฉพาะ​เจาะจง มี​ลักษณะ​คล้าย​กัน​มาก​กับ​การ​ใช้​คำนำ​หน้า​นาม​ใน​ภาษา​อังกฤษ.”

ฉะนั้น คัมภีร์​ไบเบิล​ภาษา​คอปติก​จึง​ให้​หลักฐาน​ที่​น่า​สนใจ​ซึ่ง​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​ใน​สมัย​นั้น​มี​การ​เข้าใจ​โยฮัน 1:1 อย่าง​ไร. เรา​พบ​หลักฐาน​อะไร​บ้าง? เรา​ได้​พบ​ว่า ใน​ฉบับ​ภาษา​คอปติก​แบบ​ซาฮิดิก​มี​การ​ใช้​คำนำ​หน้า​นาม​ที่​ไม่​ชี้​เฉพาะ​เจาะจง​กับ​คำ​ว่า “พระเจ้า” ซึ่ง​อยู่​ใน​ส่วน​ท้าย​ของ​โยฮัน 1:1. ดัง​นั้น เมื่อ​แปล​ข้อ​ความ​นี้​เป็น​ภาษา​อังกฤษ​สมัย​ปัจจุบัน ก็​จะ​อ่าน​ได้​ว่า “และ​พระ​วาทะ​นั้น​เป็น​พระเจ้า​องค์​หนึ่ง.” เห็น​ได้​ชัด​ว่า ผู้​แปล​ใน​สมัย​โบราณ​เข้าใจ​ดี​ว่า​คำ​กล่าว​ของ​โยฮัน​ซึ่ง​บันทึก​ไว้​ที่​โยฮัน 1:1 ไม่​ได้​หมาย​ความ​ว่า​พระ​เยซู​คือ​พระเจ้า​ผู้​ทรง​ฤทธิ์​ใหญ่​ยิ่ง. พระ​วาทะ​เป็น​พระเจ้า​องค์​หนึ่ง ไม่​ใช่​พระเจ้า​ผู้​ทรง​ฤทธิ์​ใหญ่​ยิ่ง.