ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คุณจะเลือกฉบับแปลคัมภีร์ไบเบิลที่ดีได้อย่างไร?

คุณจะเลือกฉบับแปลคัมภีร์ไบเบิลที่ดีได้อย่างไร?

คุณ​จะ​เลือก​ฉบับ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ดี​ได้​อย่าง​ไร?

แต่​เดิม​ไบเบิล​เขียน​ขึ้น​ด้วย​ภาษา​ฮีบรู​โบราณ, ภาษา​อาระเมอิก, และ​ภาษา​กรีก. ดัง​นั้น ผู้​คน​ส่วน​ใหญ่​ที่​ต้องการ​อ่าน​พระ​คัมภีร์​จึง​ต้อง​อ่าน​จาก​ฉบับ​ที่​แปล​แล้ว.

ทุก​วัน​นี้ คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​หนังสือ​ที่​ได้​รับ​การ​แปล​อย่าง​กว้างขวาง​ที่​สุด​ใน​โลก—ส่วน​ต่าง ๆ ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​หา​อ่าน​ได้​ใน​กว่า 2,400 ภาษา. บาง​ภาษา​มี​ฉบับ​แปล​ต่าง ๆ มาก​มาย. หาก​ใน​ภาษา​ของ​คุณ​มี​คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​เลือก​อ่าน​หลาย​ฉบับ แน่นอน​ว่า​คุณ​คง​ต้องการ​เลือก​ฉบับ​ที่​ดี​ที่​สุด​เท่า​ที่​จะ​หา​ได้.

เพื่อ​จะ​เลือก​ได้​อย่าง​สุขุม คุณ​จำเป็น​ต้อง​ทราบ​คำ​ตอบ​สำหรับ​คำ​ถาม​ต่อ​ไป​นี้: มี​ฉบับ​แปล​แบบ​ไหน​ให้​เลือก​บ้าง? ข้อ​ดี​และ​ข้อ​ด้อย​ของ​การ​แปล​แต่​ละ​แบบ​มี​อะไร​บ้าง? และ​ทำไม​คุณ​ควร​ระวัง​เมื่อ​อ่าน​ฉบับ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​บาง​ฉบับ?

การ​แปล​ที่​ต่าง​กัน​อย่าง​สุด​โต่ง

คัมภีร์​ไบเบิล​แต่​ละ​ฉบับ​มี​ลักษณะ​ต่าง​กัน​ออก​ไป​มาก​มาย แต่​สามารถ​แยก​ได้​เป็น​สาม​ประเภท​หลัก ๆ. ฉบับ​แปล​แบบ​สุด​โต่ง​ประเภท​หนึ่ง​คือ​ฉบับ​ที่​แทรก​คำ​แปล​ระหว่าง​บรรทัด. ฉบับ​แปล​ประเภท​นี้​จะ​มี​ข้อ​ความ​ต้น​ฉบับ​พร้อม​ด้วย​คำ​แปล​แบบ​คำ​ต่อ​คำ.

อีก​ประเภท​หนึ่ง​ซึ่ง​ตรง​กัน​ข้าม​อย่าง​สิ้นเชิง​คือ​ฉบับ​ที่​แปล​แบบ​ถอด​ความ. ผู้​แปล​พระ​คัมภีร์​ฉบับ​เหล่า​นี้​จะ​เรียบเรียง​ข่าวสาร​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ออก​มา​อย่าง​อิสระ​ตาม​ความ​เข้าใจ​ของ​พวก​เขา​เอง​และ​ใน​วิธี​ที่​พวก​เขา​คิด​ว่า​ผู้​อ่าน​น่า​จะ​ชอบ.

ประเภท​ที่​สาม​คือ​ฉบับ​แปล​ที่​พยายาม​จะ​รักษา​ความ​สมดุล​ระหว่าง​การ​แปล​สอง​อย่าง​ที่​ต่าง​กัน​อย่าง​สุด​โต่ง. ฉบับ​แปล​ประเภท​นี้​พยายาม​จะ​ถ่ายทอด​ความ​หมาย​และ​อรรถรส​ของ​ข้อ​ความ​ใน​ภาษา​ต้น​ฉบับ​และ​ขณะ​เดียว​กัน​ก็​พยายาม​ทำ​ให้​ข้อ​ความ​ที่​แปล​แล้ว​อ่าน​ง่าย.

ฉบับ​ที่​แปล​แบบ​คำ​ต่อ​คำ​ดี​ที่​สุด​ไหม?

บ่อย​ครั้ง​การ​แปล​แบบ​คำ​ต่อ​คำ​อย่าง​เคร่งครัด​อาจ​ไม่​ใช่​วิธี​ที่​ดี​ที่​สุด​ที่​เป็น​ไป​ได้​ใน​การ​ถ่ายทอด​ความ​หมาย​ของ​ข้อ​คัมภีร์​แต่​ละ​ข้อ. ทำไม​จึง​เป็น​เช่น​นั้น? มี​เหตุ​ผล​หลาย​ประการ​ด้วย​กัน. ต่อ​ไป​นี้​คือ​เหตุ​ผล​สอง​ประการ:

1. ไม่​มี​สอง​ภาษา​ใด​ที่​เหมือน​กัน​ทุก​ประการ​ใน​เรื่อง​ไวยากรณ์, คำ​ศัพท์, และ​โครง​สร้าง​ประโยค. ดร. เอส. อาร์. ไดรเวอร์ ศาสตราจารย์​ด้าน​ภาษา​ฮีบรู​กล่าว​ว่า ภาษา “ไม่​ได้​แตกต่าง​กัน​ที่​ไวยากรณ์​และ​คำ​ศัพท์​เท่า​นั้น แต่​ยัง​ต่าง​กัน . . . ที่​วิธี​รวม​แนว​คิด​เข้า​ด้วย​กัน​เพื่อ​สร้าง​เป็น​ประโยค​ด้วย.” คน​ที่​พูด​ภาษา​ต่าง​กัน​มี​วิธี​คิด​ต่าง​กัน. ศาสตราจารย์​ไดรเวอร์​กล่าว​ต่อ​ว่า “ดัง​นั้น โครง​สร้าง​ของ​ประโยค​ใน​ภาษา​ต่าง ๆ จึง​ไม่​เหมือน​กัน.”

เนื่อง​จาก​ไม่​มี​ภาษา​ใด​มี​คำ​ศัพท์​และ​ไวยากรณ์​ตรง​กัน​กับ​ภาษา​ฮีบรู​และ​กรีก​ที่​ใช้​เขียน​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​ทุก​ด้าน คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​แปล​แบบ​คำ​ต่อ​คำ​จึง​ไม่​ชัดเจน​หรือ​อาจ​ถึง​กับ​ถ่ายทอด​ความ​หมาย​ผิด. ขอ​พิจารณา​ตัว​อย่าง​ต่อ​ไป​นี้.

ใน​จดหมาย​ที่​อัครสาวก​เปาโล​เขียน​ถึง​ชาว​เอเฟโซส์ ท่าน​ใช้​สำนวน​หนึ่ง​ซึ่ง​แปล​ตรง​ตัว​ว่า “ใน​ลูก​บาศก์ (ลูก​เต๋า) ของ​มนุษย์.” (เอเฟโซส์ 4:14, พระ​คัมภีร์​ภาษา​กรีก​ฉบับ​แปล​คิงดอม อินเตอร์ลิเนียร์) * สำนวน​นี้​มา​จาก​การ​โกง​คน​อื่น​เมื่อ​ใช้​ลูก​เต๋า. แต่​ใน​ภาษา​ส่วน​ใหญ่ การ​แปล​ตรง​ตัว​ไม่​สื่อ​ความ​หมาย​อะไร. การ​แปล​สำนวน​นี้​ว่า “กล​อุบาย​ของ​มนุษย์” เป็น​การ​แปล​ที่​ถ่ายทอด​ความ​หมาย​ได้​ชัดเจน​กว่า.

เมื่อ​เปาโล​เขียน​ไป​ถึง​ชาว​โรมัน ท่าน​ใช้​สำนวน​ภาษา​กรีก​ที่​มี​ความ​หมาย​ตาม​ตัว​อักษร​ว่า “วิญญาณ​ที่​เดือด​พล่าน.” (โรม 12:11, คิงดอม อินเตอร์ลิเนียร์) คำ​พูด​นี้​ฟัง​เข้าใจ​ไหม​ใน​ภาษา​ของ​คุณ? สำนวน​นี้​แท้​จริง​แล้ว​มี​ความ​หมาย​ว่า “รุ่ง​โรจน์​ด้วย​พระ​วิญญาณ.”

ใน​คำ​ตรัส​ที่​มี​ชื่อเสียง​ที่​สุด​ครั้ง​หนึ่ง​ของ​พระ​เยซู พระองค์​ทรง​ใช้​สำนวน​ซึ่ง​มัก​มี​การ​แปล​ว่า “บุคคล​ผู้​ใด​รู้สึก​บกพร่อง​ฝ่าย​วิญญาณ​ก็​เป็น​สุข.” (มัดธาย 5:3) แต่​ใน​หลาย​ภาษา​คำ​แปล​ตาม​ตัว​อักษร​สื่อ​ความ​หมาย​ไม่​ชัดเจน. ใน​บาง​กรณี การ​แปล​ตาม​ตัว​อักษร​ทุก​คำ​อาจ​ถึง​กับ​แสดง​นัย​ว่า​บุคคล​ที่ “บกพร่อง​ฝ่าย​วิญญาณ” คือ​คน​ที่​ไม่​สมดุล​ทาง​ความ​คิด​หรือ​ขาด​กำลัง​และ​ความ​มุ่ง​มั่น. อย่าง​ไร​ก็​ตาม ใน​ข้อ​นี้​พระ​เยซู​กำลัง​สอน​ประชาชน​ว่า​ความ​สุข​ของ​พวก​เขา​ขึ้น​อยู่​กับ​การ​ยอม​รับ​ว่า​พวก​เขา​จำเป็น​ต้อง​ได้​รับ​การ​ชี้​นำ​จาก​พระเจ้า ไม่​ใช่​การ​สนอง​ความ​จำเป็น​ด้าน​ร่าง​กาย​ของ​ตน​เอง. (ลูกา 6:20) ดัง​นั้น การ​แปล​ว่า “ผู้​ที่​สำนึก​ถึง​ความ​จำเป็น​ฝ่าย​วิญญาณ” หรือ “ผู้​ใด​รู้สึก​ว่า​ตน​ต้องการ​พระเจ้า” ถ่ายทอด​ความ​หมาย​ของ​สำนวน​นี้​ได้​ถูก​ต้อง​กว่า.—มัดธาย 5:3; ฉบับ​ประชา​นิยม.

2. ความ​หมาย​ของ​คำ​หรือ​สำนวน​อาจ​เปลี่ยน​ไป​ได้​ขึ้น​อยู่​กับ​ท้อง​เรื่อง​ที่​มี​การ​ใช้​คำ​นั้น. ตัว​อย่าง​เช่น คำ​ภาษา​ฮีบรู​ซึ่ง​ตาม​ปกติ​แล้ว​หมาย​ถึง​มือ​มนุษย์​อาจ​มี​ความ​หมาย​หลาย​อย่าง. ตัว​อย่าง​เช่น คำ​นี้​อาจ​แปล​ว่า “ที่​ระลึก,” “อำนาจ,” หรือ “ริม [แม่น้ำ].” (1 ซามูเอล 15:12; 2 ซามูเอล 8:3; ยิระมะยา 46:6) ที่​จริง พระ​คัมภีร์​บริสุทธิ์​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ภาษา​อังกฤษ​ใช้​มาก​กว่า 40 วิธี​ใน​การ​แปล​คำ​นี้.

เนื่อง​จาก​ท้อง​เรื่อง​อาจ​มี​ผล​ต่อ​การ​แปล​คำ​คำ​หนึ่ง ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ จึง​ใช้​ศัพท์​และ​สำนวน​ภาษา​อังกฤษ​เกือบ 16,000 คำ​เพื่อ​แปล​คำ​ภาษา​กรีก​ราว 5,500 คำ และ​ใช้​คำ​ภาษา​อังกฤษ​มาก​กว่า 27,000 คำ​เพื่อ​แปล​คำ​ภาษา​ฮีบรู​ราว 8,500 คำ. * ทำไม​จึง​ใช้​คำ​มาก​มาย​ใน​การ​แปล? คณะ​กรรมการ​การ​แปล​มี​ความ​เห็น​ว่า​การ​แปล​คำ​เหล่า​นี้​ให้​มี​ความ​หมาย​สอดคล้อง​กับ​ท้อง​เรื่อง​มี​ความ​สำคัญ​มาก​กว่า​การ​แปล​ตาม​ตัว​อักษร​อย่าง​เคร่งครัด. ถึง​อย่าง​นั้น​ก็​ตาม ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ รักษา​ความ​เสมอ​ต้น​เสมอ​ปลาย​เท่า​ที่​เป็น​ไป​ได้​เมื่อ​แปล​คำ​ภาษา​ฮีบรู​และ​กรีก​เป็น​ภาษา​อังกฤษ.

เห็น​ชัด​ว่า การ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​เป็น​เพียง​การ​แปล​คำ​ใน​ภาษา​ต้น​ฉบับ​ด้วย​สำนวน​เดียว​กัน​ทุก​ครั้ง​ที่​มี​คำ​นี้​ปรากฏ. ผู้​แปล​ต้อง​ใช้​วิจารณญาณ​เพื่อ​จะ​เลือก​คำ​ที่​ถ่ายทอด​แนว​คิด​ใน​ข้อ​ความ​ต้น​ฉบับ​ได้​ถูก​ต้อง​และ​เข้าใจ​ได้. นอก​จาก​นี้​ขณะ​ที่​แปล​พวก​เขา​ยัง​ต้อง​เอา​คำ​มา​ผูก​ให้​เป็น​ประโยค​ที่​ถูก​ต้อง​ตาม​หลัก​ไวยากรณ์​ของ​ภาษา​ซึ่ง​ใช้​แปล​ด้วย.

จะ​ว่า​อย่าง​ไร​กับ​การ​แปล​แบบ​อิสระ?

ผู้​แปล​ที่​แปล​ฉบับ​ต่าง ๆ ซึ่ง​บ่อย​ครั้ง​เรียก​กัน​ว่า คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​ถอด​ความ​หรือ​ฉบับ​อิสระ ได้​แปล​ข้อ​ความ​ต่าง​ไป​จาก​ต้น​ฉบับ. ต่าง​อย่าง​ไร? พวก​เขา​อาจ​สอด​แทรก​ความ​คิด​ของ​ตัว​เอง​เกี่ยว​กับ​ความ​หมาย​ของ​ต้น​ฉบับ​หรือ​ตัด​ข้อมูล​บาง​อย่าง​ที่​มี​ใน​ต้น​ฉบับ​ออก​ไป. ฉบับ​แปล​แบบ​ถอด​ความ​อาจ​ดู​น่า​อ่าน​เพราะ​อ่าน​ง่าย. แต่​เนื่อง​จาก​ผู้​แปล​พยายาม​ทำ​ให้​อ่าน​ง่าย บาง​ครั้ง​ความ​หมาย​ของ​ต้น​ฉบับ​จึง​กำกวม​หรือ​เปลี่ยน​ไป.

ลอง​พิจารณา​วิธี​ที่​ฉบับ​แปล​แบบ​ถอด​ความ​ฉบับ​หนึ่ง​แปล​คำ​อธิษฐาน​แบบ​อย่าง​ของ​พระ​เยซู​ที่​หลาย​คน​รู้​จัก​ดี: “ข้า​แต่​พระ​บิดา​ใน​สวรรค์ ขอ​ทรง​เปิด​เผย​พระองค์​เอง.” (มัดธาย 6:9, เดอะ แมสเซจ: เดอะ ไบเบิล อิน คอนเทมโพรารี แลงเกวจ) ฉบับ​แปล​ที่​ถูก​ต้อง​กว่า​แปล​คำ​ตรัส​ของ​พระ​เยซู​ตอน​นี้​ว่า “ข้า​แต่​พระ​บิดา​ของ​ข้าพเจ้า​ทั้ง​หลาย​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์ ขอ​ให้​พระ​นาม​ของ​พระองค์​เป็น​ที่​นับถือ​อัน​บริสุทธิ์.” ขอ​สังเกต​ด้วย​ว่า​มี​การ​แปล​โยฮัน 17:26 อย่าง​ไร​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​บาง​ฉบับ. พระ​คัมภีร์​ฉบับ​หนึ่ง​ที่​แปล​แบบ​อิสระ​กล่าว​ว่า ใน​คืน​ที่​พระ​เยซู​ถูก​จับ พระองค์​ทรง​อธิษฐาน​ถึง​พระ​บิดา​ว่า “ลูก​ให้​เขา​รู้​จัก​พระองค์.” (ฉบับ​ประชา​นิยม) อย่าง​ไร​ก็​ตาม ฉบับ​แปล​ที่​ซื่อ​สัตย์​กว่า​แปล​คำ​อธิษฐาน​ของ​พระ​เยซู​ดัง​นี้: “ข้าพเจ้า​ได้​ทำ​ให้​พวก​เขา​รู้​จัก​พระ​นาม​ของ​พระองค์.” คุณ​มอง​เห็น​วิธี​ที่​ผู้​แปล​บาง​คน​ปิด​ซ่อน​ความ​จริง​ที่​ว่า​พระเจ้า​ทรง​มี​พระ​นาม​ซึ่ง​เรา​ควร​ใช้​และ​ยกย่อง​ไหม?

ทำไม​จำเป็น​ต้อง​ระวัง?

ฉบับ​แปล​แบบ​อิสระ​บาง​ฉบับ​ทำ​ให้​มาตรฐาน​ศีลธรรม​ที่​บอก​ไว้​ใน​ข้อ​ความ​ต้น​ฉบับ​ไม่​ชัดเจน. ตัว​อย่าง​เช่น ฉบับ​แปล​เดอะ แมสเซจ: เดอะ ไบเบิล อิน คอนเทมโพรารี แลงเกวจ กล่าว​ที่ 1 โครินท์ 6:9, 10 ว่า “ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​รู้​หรือ​ว่า​นี่​ไม่​ใช่​วิธี​ที่​ควร​ดำเนิน​ชีวิต? คน​อธรรม​ซึ่ง​ไม่​สนใจ​เรื่อง​พระเจ้า​จะ​ไม่​ได้​มี​ส่วน​ใน​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า? คน​ที่​ใช้​คน​ด้วย​กัน​และ​ใช้​ใน​ทาง​ผิด, คน​ที่​ใช้​เพศ​และ​ใช้​ใน​ทาง​ผิด, คน​ที่​ใช้​โลก​และ​ทุก​สิ่ง​ใน​โลก​และ​ใช้​ใน​ทาง​ผิด ไม่​มี​คุณสมบัติ​จะ​เป็น​ราษฎร​ใน​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า.”

เปรียบ​เทียบ​ฉบับ​นี้​กับ​การ​แปล​ที่​ถูก​ต้อง​กว่า​ใน​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่: “ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​รู้​หรือ​ว่า​คน​อธรรม​จะ​ไม่​ได้​รับ​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า? อย่า​หลง​ผิด​เลย. คน​ผิด​ประเวณี คน​ไหว้​รูป​เคารพ คน​เล่นชู้ ชาย​ที่​บำเรอ​ชาย ชาย​รัก​ร่วม​เพศ ขโมย คน​โลภ คน​ขี้เมา คน​ปาก​ร้าย คน​กรรโชก​ทรัพย์ จะ​ไม่​ได้​รับ​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า.” ขอ​สังเกต​ว่า​ราย​ละเอียด​ที่​อัครสาวก​เปาโล​แจก​แจง​อย่าง​เจาะจง​เกี่ยว​กับ​การ​ประพฤติ​ที่​เรา​ควร​หลีก​เลี่ยง​นั้น​ไม่​มี​กล่าว​ถึง​ใน​ฉบับ​แปล​อิสระ​ที่​ยก​มา​เลย​ด้วย​ซ้ำ.

อคติ​ใน​ด้าน​หลัก​คำ​สอน​ก็​เป็น​อีก​สิ่ง​หนึ่ง​ที่​มี​ผล​กระทบ​ต่อ​งาน​ของ​ผู้​แปล. ตัว​อย่าง​เช่น ฉบับ​ประชา​นิยม แปล​คำ​ตรัส​ของ​พระ​เยซู​ที่​ตรัส​กับ​สาวก​ของ​พระองค์​ดัง​นี้: “จง​เข้า​ไป​ทาง​ประตู​แคบ​เถิด เพราะ​ประตู​กว้าง​และ​ทาง​เดิน​สบาย​ย่อม​นำ​ไป​สู่​นรก มี​คน​มาก​มาย​เดิน​ทาง​สาย​นั้น.” (มัดธาย 7:13) ผู้​แปล​ได้​ใส่​คำ “นรก” เข้า​ไป ถึง​แม้​ว่า​บันทึก​ของ​มัดธาย​จะ​บอก​ชัด​ว่า “ความ​พินาศ.” ทำไม​พวก​เขา​จึง​ทำ​เช่น​นั้น? อาจ​เป็น​ได้​ว่า​พวก​เขา​ต้องการ​ส่ง​เสริม​ความ​คิด​ที่​ว่า​คน​ชั่ว​จะ​ถูก​ทรมาน​ตลอด​กาล ไม่​ใช่​ถูก​ทำลาย. *

จะ​พบ​ฉบับ​แปล​ที่​ดี​ที่​สุด​ได้​อย่าง​ไร?

คัมภีร์​ไบเบิล​เขียน​ขึ้น​ด้วย​ภาษา​ที่​คน​ธรรมดา เช่น ชาว​นา​ชาว​ไร่, คน​เลี้ยง​แกะ, และ​ชาว​ประมง​ใช้​กัน​ใน​ชีวิต​ประจำ​วัน. (นะเฮมยา 8:8, 12; กิจการ 4:13) ฉะนั้น ฉบับ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ดี​จะ​ต้อง​ทำ​ให้​ข่าวสาร​ของ​พระ​คัมภีร์​เข้า​ถึง​ผู้​คน​ที่​จริง​ใจ ไม่​ว่า​คน​เหล่า​นั้น​จะ​มี​ภูมิหลัง​เช่น​ไร. นอก​จาก​นี้ ฉบับ​แปล​ที่​ดี​จะ​มี​ลักษณะ​ดัง​ต่อ​ไป​นี้​ด้วย:

◗ ถ่ายทอด​ข่าวสาร​ดั้งเดิม​ที่​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ​จาก​พระเจ้า​อย่าง​ถูก​ต้อง.—2 ติโมเธียว 3:16.

◗ แปล​ความ​หมาย​ของ​คำ​ต่าง ๆ เป็น​อีก​ภาษา​หนึ่ง​ตาม​ตัว​อักษร ใน​กรณี​ที่​คำ​และ​โครง​สร้าง​ของ​ข้อ​ความ​ต้น​ฉบับ​เอื้อ​ต่อ​การ​ทำ​เช่น​นั้น.

◗ ถ่ายทอด​ความ​หมาย​ที่​ถูก​ต้อง​ของ​คำ​หรือ​วลี​ใน​กรณี​ที่​การ​แปล​ภาษา​ต้น​ฉบับ​ตาม​ตัว​อักษร​ทำ​ให้​ความ​หมาย​ผิด​เพี้ยน​ไป​หรือ​เข้าใจ​ยาก.

◗ ใช้​ภาษา​ที่​เป็น​ธรรมชาติ เข้าใจ​ง่าย​ซึ่ง​ทำ​ให้​น่า​อ่าน.

มี​ฉบับ​แปล​เช่น​นั้น​ไหม? หลาย​ล้าน​คน​ที่​อ่าน​วารสาร​นี้​ชอบ​ใช้​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่. เพราะ​เหตุ​ใด? ก็​เพราะ​พวก​เขา​เห็น​พ้อง​กับ​วิธี​การ​แปล​ที่​คณะ​กรรมการ​การ​แปล​ของ​ฉบับ​นี้​ได้​ใช้ ดัง​ที่​ชี้​แจง​ใน​คำนำ​ของ​พระ​คัมภีร์​ฉบับ​ภาษา​อังกฤษ​ที่​พิมพ์​เป็น​งวด​แรก​ว่า “เรา​ไม่​แปล​พระ​คัมภีร์​แบบ​ถอด​ความ. เรา​พยายาม​แปล​ตรง​ตัว​ให้​มาก​เท่า​ที่​จะ​ทำ​ได้ เมื่อ​มี​สำนวน​เดียว​กัน​ใน​ภาษา​อังกฤษ​สมัย​ปัจจุบัน​และ​เมื่อ​การ​แปล​แบบ​ตรง​ตัว​ไม่​ทำ​ให้​ความ​หมาย​กำกวม​หรือ​ฟัง​แปลก.”

มี​การ​พิมพ์​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ทั้ง​เล่ม​หรือ​บาง​ส่วน​เป็น​ภาษา​ต่าง ๆ มาก​กว่า 60 ภาษา โดย​มี​ยอด​พิมพ์​ทั้ง​สิ้น​มาก​กว่า 145,000,000 เล่ม! ถ้า​ใน​ภาษา​ของ​คุณ​มี​ฉบับ​แปล​นี้ คุณ​อาจ​ขอ​เล่ม​หนึ่ง​ได้​จาก​พยาน​พระ​ยะโฮวา แล้ว​ดู​ด้วย​ตัว​เอง​ว่า​คุณ​ได้​ประโยชน์​อย่าง​ไร​จาก​ฉบับ​แปล​ที่​ถูก​ต้อง​นี้.

นัก​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​จริง​ใจ​ต้องการ​เข้าใจ​ข่าวสาร​ที่​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ​จาก​พระเจ้า​และ​ปฏิบัติ​ตาม​นั้น. ถ้า​คุณ​เป็น​คน​เช่น​นั้น คุณ​ก็​จำเป็น​ต้อง​มี​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​ที่​แปล​ถูก​ต้อง. ที่​จริง คุณ​คู่​ควร​กับ​คัมภีร์​ไบเบิล​อย่าง​นั้น.

[เชิงอรรถ]

^ วรรค 13 ใน​ฉบับ​แปล​ที่​แทรก​คำ​แปล​ระหว่าง​บรรทัด​ผู้​อ่าน​จะ​เห็น​คำ​แปล​ที่​ตรง​ตัว​ของ​แต่​ละ​คำ​พร้อม ๆ กับ​ข้อ​ความ​ใน​ภาษา​ต้น​ฉบับ.

^ วรรค 17 น่า​สังเกต​ว่า​ฉบับ​แปล​ภาษา​อังกฤษ​บาง​ฉบับ​ใช้​คำ​แปล​หลาก​หลาย​กว่า​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ฉบับ​เหล่า​นั้น​จึง​มี​ความ​เสมอ​ต้น​เสมอ​ปลาย​น้อย​กว่า.

^ วรรค 25 คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ว่า​เมื่อ​เรา​ตาย เรา​ก็​กลับ​เป็น​ดิน และ​ไม่​มี​ส่วน​ใด​ของ​ตัว​เรา​ที่​รอด​จาก​ความ​ตาย และ​เรา​ไม่​มี​ความ​คิด​หรือ​ความ​รู้สึก​อีก​ต่อ​ไป. (เยเนซิศ 3:19; ท่าน​ผู้​ประกาศ 9:5, 6; ยะเอศเคล 18:4) ไม่​มี​ข้อ​ใด​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​สอน​ว่า​คน​ชั่ว​จะ​ทุกข์​ทรมาน​ตลอด​กาล​ใน​ไฟ​นรก.

[คำ​โปรย​หน้า 21]

ฉบับ​แปล​แบบ​ถอด​ความ​อาจ​ดู​น่า​อ่าน​เพราะ​อ่าน​ง่าย. แต่​บาง​ครั้ง​วิธี​แปล​ที่​เป็น​อิสระ​มาก​ก็​ทำ​ให้​ความ​หมาย​กำกวม​หรือ​ผิด​ไป​จาก​ต้น​ฉบับ

[คำ​โปรย​หน้า 22]

มี​การ​พิมพ์​พระ​คัมภีร์​บริสุทธิ์​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ทั้ง​เล่ม​หรือ​บาง​ส่วน​เป็น​ภาษา​ต่าง ๆ มาก​กว่า 60 ภาษา โดย​มี​ยอด​พิมพ์​ทั้ง​สิ้น​มาก​กว่า 145,000,000 เล่ม!

[กรอบ/ภาพ​หน้า 20]

ฉบับ​ถอด​ความ​ที่​เก่า​แก่

คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​แปล​แบบ​ถอด​ความ​หรือ​แปล​แบบ​อิสระ​มี​มา​นาน​แล้ว. ใน​สมัย​โบราณ ชาว​ยิว​รวบ​รวม​ข้อ​เขียน​ที่​เรียก​กัน​ใน​ปัจจุบัน​ว่า ทาร์กุม​ภาษา​อาระเมอิก ซึ่ง​เป็น​พระ​คัมภีร์​ที่​แปล​แบบ​ถอด​ความ​จน​ต่าง​ไป​จาก​ต้น​ฉบับ​มาก. แม้​จะ​ไม่​ใช่​ฉบับ​แปล​ที่​ถูก​ต้อง แต่​ทาร์กุม​เหล่า​นี้​ก็​ทำ​ให้​รู้​ว่า​ชาว​ยิว​เข้าใจ​ข้อ​ความ​บาง​ตอน​อย่าง​ไร​และ​ช่วย​ให้​ผู้​แปล​คน​อื่น ๆ ตัดสิน​ได้​ว่า​ข้อ​ความ​บาง​ตอน​ที่​เข้าใจ​ยาก​น่า​จะ​มี​ความ​หมาย​อย่าง​ไร. ตัว​อย่าง​เช่น ที่​โยบ 38:7 มี​การ​อธิบาย​ว่า “เหล่า​บุตร​ของ​พระเจ้า” หมาย​ถึง “หมู่​ทูตสวรรค์.” ที่​เยเนซิศ 10:9 ฉบับ​ทาร์กุม​ชี้​ว่า​คำ​บุพบท​ภาษา​ฮีบรู​ที่​ใช้​อธิบาย​ความ​เป็น​ปรปักษ์​ของ​นิมโรด​นั้น​มี​ความ​หมาย​ว่า “ต่อ​สู้” หรือ “ต่อ​ต้าน” แทน​ที่​จะ​เป็น “ต่อ” ใน​ความ​หมาย​กลาง ๆ เท่า​นั้น. มี​การ​ใช้​ส่วน​ที่​ถอด​ความ​นี้​ร่วม​กับ​ข้อ​ความ​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​แต่​ไม่​เคย​มี​จุด​ประสงค์​ที่​จะ​ใช้​แทน​คัมภีร์​ไบเบิล.

[รูป​ภาพ]

ส่วน​หนึ่ง​ของ​ฉบับ​แปล “บิบลิอา โพลีกลอตตา” ของ​วอลตัน แปล​เสร็จ​ใน​ปี 1657 โยบ 38:1-15

ข้อ​ความ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ภาษา​ฮีบรู (พร้อม​ด้วย​คำ​แปล​ที่​แทรก​ระหว่าง​บรรทัด​ใน​ภาษา​ละติน)

ข้อ​ความ​ที่​มี​ความ​หมาย​ตรง​กัน​ใน​ทาร์กุม​ภาษา​อาระเมอิก

[ภาพ​หน้า 19]

ส่วน​หนึ่ง​ของ “พระ​คัมภีร์​ภาษา​กรีก​ฉบับ​แปล​คิงดอม อินเตอร์ลิเนียร์” เอเฟโซส์ 4:14

ข้อ​ความ​ด้าน​ซ้าย​คือ​การ​แปล​แบบ​คำ​ต่อ​คำ. ข้อ​ความ​ด้าน​ขวา​คือ​การ​แปล​ตาม​ความ​หมาย

[ที่​มา​ของ​ภาพ​หน้า 18]

Background: Shrine of the Book, Israel Museum, Jerusalem