ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

การทำให้อุทยานโดยนัยงดงามมากขึ้น

การทำให้อุทยานโดยนัยงดงามมากขึ้น

‘เราจะทำให้ที่วางเท้าของเรามีเกียรติ’—ยซา. 60:13

เพลง 102, 75

1, 2. คำว่า ‘ที่วางเท้า’ ที่อ้างถึงในพระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรูหมายถึงอะไร?

พระยะโฮวาพระเจ้าบอกว่า “สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเราและโลกเป็นที่วางเท้าของเรา” (ยซา. 66:1, ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย ) พระองค์พูดถึง ‘ที่วางเท้า’ ของพระองค์ว่า ‘เราจะทำให้ที่วางเท้าของเรามีเกียรติ’ (ยซา. 60:13) พระองค์จะทำให้โลกซึ่งเป็นเหมือนที่วางเท้าของพระองค์มีเกียรติหรือทำให้งดงามโดยวิธีใด? และเรื่องนี้มีความหมายอย่างไรต่อคนที่อยู่บนโลก?

2 ในพระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรู คำว่า ‘ที่วางเท้า’ ยังหมายถึงพระวิหารในอิสราเอลสมัยโบราณด้วย (1 โคร. 28:2; เพลง. 132:7) พระวิหารงดงามมากสำหรับพระยะโฮวาเพราะเป็นศูนย์กลางของการนมัสการแท้ และที่นั่นเคยใช้เป็นที่ที่ทำให้พระยะโฮวาได้รับเกียรติบนโลก

3. พระวิหารโดยนัยคืออะไร? และการจัดเตรียมนี้เริ่มขึ้นเมื่อไร?

3 ศูนย์กลางของการนมัสการแท้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นพระวิหารจริง ๆ แต่เป็นพระวิหารโดยนัยซึ่งทำให้พระยะโฮวามีเกียรติมากยิ่งกว่าสิ่งก่อสร้างใด ๆ ที่เคยมี แล้วพระวิหารโดยนัยคืออะไร? พระวิหารโดยนัยคือการจัดเตรียม ของพระเจ้าที่เปิดโอกาสให้มนุษย์มาเป็นเพื่อนและนมัสการพระองค์ การจัดเตรียมนี้เป็นไปได้โดยทางค่าไถ่ของพระเยซูเท่านั้นซึ่งการจัดเตรียมนี้เริ่มในปีคริสต์ศักราช 29 เมื่อพระเยซูรับบัพติสมาและถูกเจิมให้เป็นมหาปุโรหิตประจำพระวิหารโดยนัยของพระยะโฮวา—ฮีบรู 9:11, 12

4, 5. (ก) ผู้นมัสการแท้ของพระยะโฮวาอยากทำอะไรตามที่บอกไว้ในเพลงสรรเสริญ บท 99? (ข) คำถามอะไรที่เราควรถามตัวเอง?

4 เราขอบคุณพระยะโฮวามากจริง ๆ ที่พระองค์จัดเตรียมการนมัสการแท้ เราแสดงความขอบคุณโดยบอกคนอื่นเกี่ยวกับชื่อของพระองค์และค่าไถ่ที่เป็นของขวัญอันยอดเยี่ยมจากพระองค์ เราตื่นเต้นที่คริสเตียนแท้มากกว่า 8 ล้านคนกำลังสรรเสริญพระยะโฮวาทุกวัน! ขณะที่ผู้คนในหลายศาสนาคิดผิด ๆ ว่าหลังจากที่พวกเขาตายแล้ว พวกเขาจะไปสรรเสริญพระเจ้าบนสวรรค์ แต่ประชาชนของพระยะโฮวารู้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะสรรเสริญพระยะโฮวาตอนนี้และบนโลก

5 เมื่อเราสรรเสริญพระยะโฮวา เรากำลังเลียนแบบตัวอย่างผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่บอกไว้ในบทเพลงสรรเสริญ 99:1-3, 5-7 (อ่าน) ชายที่ซื่อสัตย์ในอดีต เช่น โมเซ อาโรน และซามูเอลสนับสนุนการจัดเตรียมการนมัสการแท้ของพระเจ้าอย่างเต็มที่ ทุกวันนี้ ก่อนผู้ถูกเจิมที่เหลืออยู่จะเริ่มรับใช้เป็นปุโรหิตกับพระเยซูในสวรรค์ พวกเขารับใช้พระยะโฮวาอย่างซื่อสัตย์ในพระวิหารโดยนัยที่อยู่บนโลก และ “แกะอื่น” หลายล้านคนก็สนับสนุนพวกเขาอย่างภักดี (โย. 10:16) ทั้งสองกลุ่มนมัสการพระยะโฮวาอย่างเป็นเอกภาพ เราแต่ละคน ควรถามตัวเองว่า ‘ฉันสนับสนุนการจัดเตรียมการนมัสการแท้ของพระยะโฮวาอย่างเต็มที่ไหม?’

การระบุตัวคนที่รับใช้ในพระวิหารโดยนัยของพระเจ้า

6, 7. มีอะไรเกิดขึ้นในประชาคมคริสเตียนยุคแรก และเกิดอะไรขึ้นในปี 1919?

6 หลังจากประชาคมคริสเตียนก่อตั้งขึ้นไม่ถึง 100 ปีก็เริ่มมีผู้ออกหากเกิดขึ้นตามที่บอกไว้ล่วงหน้า (กิจ. 20:28-30; 2 เทส. 2:3, 4) การที่จะระบุตัวว่าใครเป็นผู้นมัสการแท้ของพระเจ้าก็ยากขึ้นเรื่อย ๆ แต่หลายร้อยปีต่อมา พระยะโฮวาใช้พระเยซูให้ระบุว่าจริง ๆ แล้วใครเป็นคนที่รับใช้พระยะโฮวาในพระวิหารโดยนัย

7 ในปี 1919 มีการระบุตัวคนที่ได้รับการรับรองโดยพระเจ้าและรับใช้ที่พระวิหารโดยนัยของพระองค์อย่างชัดเจน พวกเขาได้ปรับเปลี่ยนหลายอย่างเพื่อให้พระยะโฮวายอมรับการนมัสการของพวกเขามากขึ้น (ยซา. 4:2, 3; มลคี. 3:1-4) ดังนั้น นิมิตที่อัครสาวกเปาโลได้เห็นล่วงหน้าหลายร้อยปีจึงเริ่มเกิดขึ้นจริง

8, 9. “อุทยาน” ที่เปาโลเห็นในนิมิตคืออะไร?

8 ใน 2 โครินท์ 12:1-4 (อ่าน) พูดถึงนิมิตที่เปาโลเห็น ในนิมิตนั้น พระยะโฮวาแสดงให้เปาโลเห็นบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต “อุทยาน” ที่เปาโลเห็นในนิมิตคืออะไร? อย่างแรก อุทยานนี้คืออุทยานจริง ๆ ที่จะเกิดขึ้นบนโลกในอีกไม่นาน (ลูกา 23:43) อย่างที่สอง อุทยานนี้คืออุทยานโดยนัยที่สมบูรณ์แบบในโลกใหม่ และอย่างที่สาม อุทยานนี้คือ “อุทยานของพระเจ้า” ซึ่งก็คือที่อยู่อันงดงามของพระองค์ในสวรรค์—วิ. 2:7

9 แต่ทำไมเปาโลบอกว่าเขา “ได้ยินถ้อยคำที่ไม่อาจ อธิบายได้ซึ่งถ้ามนุษย์จะพูดก็เป็นการผิด”? เพราะตอนนั้นไม่ใช่เวลาที่เขาจะอธิบายรายละเอียดของสิ่งยอดเยี่ยมต่าง ๆ ที่เขาได้เห็นในนิมิต แต่ทุกวันนี้ พระยะโฮวาให้เราบอกคนอื่นเกี่ยวกับพรต่าง ๆ ที่ประชาชนของพระองค์ได้รับในตอนนี้!

10. ทำไมอุทยานโดยนัยและพระวิหารโดยนัยไม่เหมือนกัน?

10 เรามักพูดถึงอุทยานโดยนัยบ่อย ๆ แต่อุทยานโดยนัยคืออะไร? อุทยานโดยนัยคือสภาพแวดล้อมที่มีสันติสุขระหว่างเรากับพระยะโฮวาและระหว่างพี่น้องร่วมความเชื่อ ส่วนพระวิหารโดยนัยคือการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่อการนมัสการแท้ซึ่งกลุ่มคนที่อยู่ในอุทยานโดยนัยจะมานมัสการพระยะโฮวาที่พระวิหารโดยนัย ดังนั้น อุทยานโดยนัยและพระวิหารโดยนัยจึงไม่เหมือนกัน—มลคี. 3:18

11. เราได้รับสิทธิพิเศษอะไรในทุกวันนี้?

11 น่าตื่นเต้นที่ได้รู้ว่าตั้งแต่ปี 1919 พระยะโฮวาเปิดโอกาสให้มนุษย์ที่ผิดบาปทำงานกับพระองค์ในการเตรียม พัฒนา และขยายอุทยานโดยนัย คุณกำลังช่วยงานสำคัญนี้ไหม? คุณเห็นคุณค่าสิทธิพิเศษในการทำงานร่วมกับพระยะโฮวาเพื่อทำให้พระองค์ได้รับเกียรติบนโลกนี้ไหม?

พระยะโฮวาทำให้องค์การของพระองค์งดงามมากขึ้น

12. เรารู้ได้อย่างไรว่าคำพยากรณ์ในยะซายา 60:17 เกิดขึ้นจริง? (ดูภาพแรก)

12 ผู้พยากรณ์ยะซายาห์บอกล่วงหน้าว่า การเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างจะเกิดขึ้นในองค์การของพระยะโฮวาที่อยู่บนโลก (อ่านยะซายา 60:17) วัยรุ่นและคนที่เพิ่งเข้ามาเป็นคริสเตียนอาจแค่เคยอ่าน หรือเคยได้ยิน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แต่พี่น้องชายหญิงหลายคนมีสิทธิพิเศษได้เห็น การปรับเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นด้วยตัวเอง! ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์เหล่านี้มั่นใจว่าพระเจ้ากำลังใช้พระเยซูกษัตริย์ของเราให้ชี้นำองค์การของพระองค์ เมื่อเราได้ฟังประสบการณ์ต่าง ๆ ของพี่น้องเหล่านั้น ความเชื่อและความไว้วางใจของเราในพระยะโฮวาก็จะเข้มแข็งขึ้น

13. ตามที่บอกไว้ในบทเพลงสรรเสริญ 48:12-14 เราต้องทำอะไร?

13 คริสเตียนแท้ทุกคนต้องบอกคนอื่นเกี่ยวกับองค์การของพระยะโฮวา การที่เรามีสังคมพี่น้องที่มีสันติสุขและเอกภาพแม้จะอยู่ในโลกชั่วของซาตานถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริง ๆ เรามีความสุขมากที่ได้บอกคน “รุ่นหลัง” เกี่ยวกับองค์การของพระยะโฮวาและเกี่ยวกับอุทยานโดยนัย—อ่านบทเพลงสรรเสริญ 48:12-14

14, 15. มีการปรับเปลี่ยนอะไรหลังจากปี 1970 และองค์การได้รับประโยชน์อย่างไร?

14 ผู้สูงอายุหลายคนในประชาคมต่าง ๆ ได้เห็นด้วยตัวเองถึงการปรับเปลี่ยนที่ทำให้องค์การของพระยะโฮวาส่วนที่อยู่บนโลกงดงามมากขึ้น พวกเขาจำได้ว่าในสมัยก่อนประชาคมต่าง ๆ ไม่ได้มีคณะผู้ปกครองในประชาคมแต่มีผู้ปกครองแค่คนเดียวที่เรียกว่าผู้รับใช้ประชาคม และในประเทศต่าง ๆ ไม่ได้มีคณะกรรมการสาขาแต่มีแค่ผู้รับใช้สาขาคนเดียว หรือเมื่อมีการชี้นำในองค์การก็ไม่ได้ชี้นำโดยคณะกรรมการปกครองของพยานพระยะโฮวาเหมือนตอนนี้แต่ทำโดยนายกสมาคมว็อชเทาเวอร์เพียงคนเดียว แม้ว่าพี่น้องเหล่านี้มีผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์หลายคนคอยช่วยเหลือ แต่จริง ๆ แล้วหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในประชาคม ในสำนักงานสาขา และสำนักงานใหญ่จะทำโดย คนเพียงคนเดียว แต่หลังจากปี 1970 เป็นต้นมา การตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนเรื่องต่าง ๆ จะทำโดยคณะผู้ปกครองไม่ใช่ผู้ปกครองแค่คนเดียว

15 ทำไมการปรับเปลี่ยนเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ? เพราะการปรับเปลี่ยนเหล่านี้อาศัยความเข้าใจในพระคัมภีร์ที่ชัดเจนขึ้น ดังนั้น แทนที่จะให้คน ๆ เดียวตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมด องค์การได้รับประโยชน์จากคุณลักษณะที่ดีของผู้ปกครองทุกคน ซึ่งพวกเขาเป็น “ของประทานในลักษณะมนุษย์” ที่พระยะโฮวาจัดเตรียมให้—เอเฟ. 4:8; สุภา. 24:6

พระยะโฮวาจัดเตรียมคำแนะนำที่จำเป็นแก่ผู้คนทั่วโลก (ดูข้อ 16, 17)

16, 17. การปรับเปลี่ยนอะไรเมื่อไม่นานมานี้ที่ทำให้คุณประทับใจ และทำไม?

16 ขอให้คิดถึงการปรับเปลี่ยนบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ของเราเมื่อไม่นานมานี้ เรายินดีที่ได้เสนอสิ่งพิมพ์ที่เป็นประโยชน์และน่าดึงดูดใจในงานรับใช้ของเรา และขอให้คิดถึงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกาศข่าวดี เช่น เว็บไซต์ jw.org ซึ่งเข้าถึงผู้คนมากขึ้นจึงทำให้พวกเขาได้รับการช่วยเหลือที่จำเป็นจริง ๆ การปรับเปลี่ยนทั้งหมดเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่า พระยะโฮวามีความรักและสนใจอย่างลึกซึ้งต่อผู้คน

17 เราเห็นคุณค่าการปรับเปลี่ยนการประชุมต่าง ๆ ซึ่งทำให้เรามีเวลาสำหรับการนมัสการประจำครอบครัวหรือการศึกษาส่วนตัว และเรายังเห็นคุณค่าการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมใหญ่ ดูเหมือนว่าการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ทำให้การประชุมดีขึ้นทุกปี เรายังขอบคุณสำหรับการฝึกอบรมที่เราได้รับจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่องค์การจัดเตรียม การปรับเปลี่ยนทั้งหมดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า พระยะโฮวากำลังชี้นำ องค์การของพระองค์และทำให้อุทยานโดยนัยงดงามมากขึ้นเรื่อย ๆ

วิธีที่เรา ทำให้อุทยานโดยนัยงดงามมากขึ้น

18, 19. เราจะทำให้อุทยานโดยนัยงดงามมากขึ้นโดยวิธีใด?

18 เราได้รับเกียรติจากพระยะโฮวาที่มีส่วนทำให้อุทยานโดยนัยงดงามมากขึ้น แต่เราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร? โดยขยันขันแข็งในการประกาศข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรและสอนคนให้เป็นสาวก ทุกครั้งที่เราช่วยใครสักคนให้มาเป็นผู้รับใช้พระเจ้า เราก็กำลังทำให้อุทยานโดยนัยขยายออกไป—ยซา. 26:15; 54:2

19 เรายังทำให้อุทยานโดยนัยงดงามมากขึ้นโดยพยายามปรับปรุงบุคลิกภาพแบบคริสเตียนของเราให้ดีขึ้น การทำอย่างนี้ช่วยให้ผู้คนสนใจอุทยานโดยนัยมากขึ้น ที่จริง สิ่งที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาในองค์การและเข้ามาหาพระยะโฮวาและพระเยซูไม่ใช่แค่ความรู้ในคัมภีร์ไบเบิล แต่เป็นการประพฤติที่สะอาดและสันติสุขที่มีอยู่ท่ามกลางพวกเรา

คุณสามารถทำให้อุทยานโดยนัยขยายออกไปได้ (ดูข้อ 18, 19)

20. ตามที่บอกไว้ในสุภาษิต 14:35 เราอยากเป็นคนแบบไหน?

20 พระยะโฮวาและพระเยซูคงต้องมีความสุขมากที่ได้เห็นความงดงามของอุทยานโดยนัย ความสุขจากการที่ได้มีส่วนทำให้อุทยานโดยนัยงดงามมากขึ้นในตอนนี้เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของความสุขที่เราจะได้รับเมื่อเราได้ช่วยทำให้ทั้งโลกเป็นอุทยานจริง ๆ เราควรจำสุภาษิต 14:35 (ฉบับคิงเจมส์ ) ไว้เสมอที่บอกว่า “ข้าราชการที่เฉลียวฉลาดก็ได้รับความโปรดปรานจากกษัตริย์” ดังนั้น ขอให้เราเป็นคนฉลาดโดยการทำงานหนักเพื่อทำให้อุทยานโดยนัยงดงามมากขึ้น!