ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

‘พวกคุณใกล้จะได้รับการช่วยให้รอดแล้ว’!

‘พวกคุณใกล้จะได้รับการช่วยให้รอดแล้ว’!

“เจ้าทั้งหลายจงยืดตัวตรงและเงยหน้าขึ้นเพราะพวกเจ้าใกล้จะได้รับการช่วยให้รอดแล้ว”—ลูกา 21:28

เพลง 133, 43

1. ในปี ค.ศ. 66 มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง? (ดูภาพแรก)

ลองนึกภาพว่าคุณเป็นคริสเตียนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเลมในปี ค.ศ. 66 ตอนนั้นมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่โรมันชื่อฟลอรุสได้ยึดเงินเหรียญ 17 ตะลันต์จากตู้เก็บเงินถวายในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ พวกยิวตอบโต้ด้วยความโกรธแค้นทันที พวกเขาฆ่าทหารโรมันหลายคน และประกาศว่าจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจการปกครองของโรมอีกต่อไป แต่โรมก็ตอบโต้อย่างฉับไวเช่นกัน ภายใน 3 เดือนเซสติอุส กัลลุสก็นำทหาร 30,000 นายมาล้อมกรุงเยรูซาเลม คนยิวที่กบฏได้หนีไปซ่อนตัวในพระวิหาร แต่ในที่สุด ทหารโรมันก็เข้าไปถึงด้านนอกของกำแพงพระวิหารและพยายามขุดใต้กำแพงเข้าไป ทุกคนในเมืองตื่นตกใจ คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าเห็นเหตุการณ์เหล่านั้น?

2. คริสเตียนต้องทำอะไรเมื่อพวกเขาเห็นทหารโรมันล้อมเมือง และพวกเขาจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร?

2 หลายปีก่อนหน้านั้น พระเยซูเตือนสาวกของท่านเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้และ สั่งพวกเขาว่า “เมื่อพวกเจ้าเห็นกองทัพมาตั้งค่ายล้อมกรุงเยรูซาเลม จงรู้ว่ากรุงนี้ใกล้จะร้างเปล่าแล้ว เวลานั้นให้คนที่อยู่ในแคว้นยูเดียเริ่มหนีไปยังภูเขา ให้คนที่อยู่ในกรุงออกไป และคนที่อยู่นอกกรุงอย่าเข้ามา” (ลูกา 21:20, 21) พวกเขาจะเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูที่ให้หนีออกจากกรุงเยรูซาเลมได้อย่างไรทั้ง ๆ ที่มีทหารล้อมเมืองเต็มไปหมด? แต่เรื่องคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น จู่ ๆ กองทัพโรมันก็ถอนทัพจากกรุงเยรูซาเลม! เหมือนกับที่พระเยซูได้บอกไว้ว่าการโจมตีจะถูกทำให้ “สั้นลง” (มัด. 24:22) ทันทีที่ทหารถอนทัพ คริสเตียนที่ซื่อสัตย์จึงทำตามที่พระเยซูบอกโดยรีบหนีไปที่ภูเขา * ต่อมา ในปี 70 กองกำลังชุดใหม่ของโรมก็กลับมาที่กรุงเยรูซาเลมอีก และคราวนี้พวกเขาได้ทำลายกรุงนี้จนย่อยยับ แต่ทุกคนที่เชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูปลอดภัย

3. อีกไม่นานคริสเตียนจะเจอเหตุการณ์อะไรคล้าย ๆ กัน? และเราจะเรียนอะไรในบทความนี้?

3 คำเตือนและคำสั่งของพระเยซูยังใช้ได้กับสมัยของเราด้วย อีกไม่นาน เราจะเจอเหตุการณ์คล้าย ๆ กัน พระเยซูใช้เหตุการณ์ต่าง ๆ ในศตวรรษแรกเพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ “ความทุกข์ลำบากใหญ่” เริ่มต้นอย่างกะทันหัน (มัด. 24:3, 21, 29) เหมือนกับคริสเตียนที่ซื่อสัตย์รอดชีวิตจากการทำลายกรุงเยรูซาเลม “ชนฝูงใหญ่” ก็จะรอดจากการทำลายล้างทั่วโลกที่ใกล้เข้ามา (อ่านวิวรณ์ 7:9, 13, 14) นับว่าสำคัญมากที่เราจะเข้าใจสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลบอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำไมล่ะ? เพราะชีวิตของเราขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ ดังนั้น เราจะเรียนว่าเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อเราแต่ละคนอย่างไร?

การเริ่มต้นของความทุกข์ลำบากใหญ่

4. ความทุกข์ลำบากใหญ่จะเริ่มต้นอย่างไร?

4 ความทุกข์ลำบากใหญ่จะเริ่มต้นโดยการทำลายศาสนาเท็จทั้งหมด ซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลเรียกศาสนาเท็จว่า “บาบิโลนใหญ่ แม่ของหญิงแพศยา [หญิงโสเภณี] ทั้งหลาย” (วิ. 17:5-7) ทำไมศาสนาเท็จถูกเรียกว่าหญิงโสเภณี? เพราะนักเทศน์นักบวชของศาสนาเท็จไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า แทนที่จะสนับสนุนพระเยซูและรัฐบาลของท่านอย่างภักดี พวกเขากลับสนับสนุนรัฐบาลของมนุษย์และไม่สนใจคำสอนของคัมภีร์ไบเบิล พวกเขาทำอย่างนั้นเพื่อที่จะมีอิทธิพลทางการเมืองมากขึ้น การนมัสการของพวกเขาไม่เหมือนกับการนมัสการที่สะอาดของผู้ถูกเจิม (2 โค. 11:2; ยโก. 1:27; วิ. 14:4) แต่ใครจะทำลายบาบิโลนใหญ่? คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระยะโฮวาจะใส่ “ความคิดของพระองค์” ให้กับ “เขาสิบเขา” ของ “สัตว์ร้ายสีแดงเข้ม” ซึ่ง “สัตว์ร้ายสีแดงเข้ม” หมายถึงสหประชาชาติ และ “เขาสิบเขา” หมายถึงอำนาจทางการเมืองทั้งหมดที่สนับสนุนสหประชาชาติ—อ่านวิวรณ์ 17:3, 16-18

5, 6. ทุกคนที่เป็นสมาชิกของศาสนาเท็จจะถูกทำลายเมื่อบาบิโลนใหญ่ถูกทำลายไหม? ขออธิบาย

5 เมื่อบาบิโลนใหญ่ถูกทำลาย ทุกคนที่เป็นสมาชิกของศาสนาเท็จจะถูกทำลายด้วยไหม? ไม่ เพราะพระยะโฮวาดลใจผู้พยากรณ์ซะคาระยาห์ให้เขียนเกี่ยวกับคนที่เคยอยู่ในศาสนาเท็จ ซึ่งตอนนั้นบางคนจะบอกว่า “‘ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้พยากรณ์ ข้าพเจ้าเป็นชาวนา เพราะว่ามีคนสอนข้าพเจ้าให้เลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ข้าพเจ้ายังหนุ่ม ๆ’ และถ้าผู้ใดจะถามเขาว่า ‘ทำไมท่านมีแผลในมือทั้งสอง’ เขาจะตอบว่า ‘ข้าพเจ้าได้แผลนั้นในเรือนของพวกเพื่อน ของข้าพเจ้า’” (ซคา. 13:4-6, ฉบับคิงเจมส์ ) แม้แต่ผู้นำศาสนาก็จะอ้างว่าเขาไม่ใช่คนเคร่งศาสนา และไม่เคยเกี่ยวข้องกับศาสนาเท็จเลย

6 จะเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนของพระเจ้าในช่วงนั้น? พระเยซูอธิบายว่า ที่จริง ถ้าพระเจ้า ‘ไม่ทำให้ช่วงเวลานั้นสั้นลง จะไม่มีใครรอดเลย แต่เพราะเห็นแก่เหล่าผู้ถูกเลือก จึงทำให้ช่วงเวลานั้นสั้นลง’ (มัด. 24:22) ในศตวรรษแรก ความทุกข์ลำบากในกรุงเยรูซาเลมถูกทำให้ “สั้นลง” จึงทำให้ “เหล่าผู้ถูกเลือก” ซึ่งก็คือคริสเตียนผู้ถูกเจิมมีโอกาสหนี คล้ายกัน ช่วงแรกของความทุกข์ลำบากใหญ่ก็จะถูกทำให้ “สั้นลง” เพื่อเห็นแก่ “เหล่าผู้ถูกเลือก” และพระเจ้าจะไม่ยอมให้ “เขาสิบเขา” ซึ่งก็คืออำนาจทางการเมืองมาทำลายประชาชนของพระองค์ เมื่อการทำลายศาสนาเท็จผ่านไปแล้วจะมีช่วงเวลาที่มีความสงบสุขสั้น ๆ

ช่วงแห่งการทดสอบและพิพากษา

7, 8. เราจะมีโอกาสอะไรหลังการทำลายศาสนาเท็จ? และในตอนนั้นประชาชนของพระเจ้าจะแตกต่างจากคนอื่น ๆ อย่างไร?

7 จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากศาสนาเท็จถูกทำลาย? ตอนนั้นเป็นโอกาสที่เราจะแสดงให้เห็นว่าหัวใจเราเป็นอย่างไรจริง ๆ คนส่วนใหญ่จะให้องค์การต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เป็นเหมือน “โขดหินตามภูเขา” ช่วยปกป้องพวกเขา (วิ. 6:15-17) แต่ประชาชนของพระยะโฮวาจะให้พระองค์ปกป้อง ในศตวรรษแรกเมื่อการโจมตีถูกทำให้ “สั้นลง” นั่นไม่ใช่เวลาที่คนยิวทุกคนจะเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียน แต่เป็นเวลาที่คริสเตียนจะออกจากกรุงเยรูซาเลมตามที่พระเยซูได้สั่งไว้ คล้ายกัน เมื่อการโจมตีบาบิโลนใหญ่ถูกทำให้ “สั้นลง” นั่นไม่ใช่เวลาที่หลายคนจะเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียน แต่จะเป็นเวลาที่ผู้นมัสการแท้จะพิสูจน์ตัวว่าพวกเขารักพระยะโฮวาและสนับสนุนผู้ถูกเจิม—มัด. 25:34-40

8 เราไม่รู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงแห่งการทดสอบนั้น แต่เรารู้ว่าชีวิตในตอนนั้นจะลำบากและเราต้องพร้อมที่จะสละหลายสิ่ง ในศตวรรษแรก คริสเตียนต้องทิ้งบ้านของพวกเขาและอดทนความยากลำบากเพื่อจะรอดชีวิต (มโก. 13:15-18) ดังนั้น เราควรถามตัวเองว่า ‘ฉันพร้อมจะสละทรัพย์สมบัติไหม? ฉันเต็มใจทำอะไรก็ตามที่จำเป็นเพื่อรักษาความภักดีต่อพระยะโฮวาไหม?’ คิดดูสิ! ในตอนนั้นจะมีพวกเราเพียงกลุ่มเดียวที่เลียนแบบตัวอย่างของผู้พยากรณ์ดานิเอลในการนมัสการพระเจ้าของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม—ดานิ. 6:10, 11

9, 10. (ก) ข่าวสารอะไรที่ประชาชนของพระเจ้าจะประกาศในช่วงความทุกข์ลำบากใหญ่? (ข) ศัตรูของประชาชนของพระเจ้าอยากจะทำอะไร?

9 ในช่วงความทุกข์ลำบากใหญ่ไม่ใช่ เวลาที่จะประกาศ “ข่าวดีเรื่องราชอาณาจักร” เพราะช่วงแห่งการประกาศข่าวสารเรื่องนั้นได้ผ่านไปแล้ว และ “อวสาน” จะมาถึง! (มัด. 24:14) แทนที่จะเป็นอย่างนั้น ประชาชนของพระเจ้าจะประกาศข่าวสารแห่งการพิพากษาที่รุนแรงอย่างกล้าหาญซึ่งจะกระทบทุกคน ข่าวสารอาจเป็นเรื่องที่ว่าโลกชั่วของซาตานจะถูกทำลายจนสิ้นซาก คัมภีร์ไบเบิลเปรียบข่าวสารนี้กับลูกเห็บเมื่อบอกว่า “ลูกเห็บห่าใหญ่ซึ่งทุกก้อนหนักประมาณยี่สิบกิโลกรัมตกจากฟ้าใส่คนทั้งหลาย พวกเขาจึงหมิ่นประมาทพระเจ้าเนื่องจากภัยลูกเห็บนั้น เพราะภัยลูกเห็บนั้นร้ายแรงนัก”—วิ. 16:21

10 ศัตรูของเราจะได้ยินข่าวสารที่รุนแรงนี้ พระยะโฮวา ดลใจผู้พยากรณ์ยะเอศเคลให้อธิบายถึงวิธีที่กลุ่มชาติต่าง ๆ ที่คัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าโกกแห่งมาโกกจะทำว่า “พระยะโฮวาเจ้าตรัสดังนี้ว่า ก็จะเป็นมาในวันนั้น คำทั้งหลายจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่าน และท่านจะคิดอ่านมุ่งร้าย และท่านจะว่า เราจะขึ้นไปยังแผ่นดิน อันมีแต่บ้านเล็กน้อย และจะไปยังคนอันอยู่ในที่ที่เขาไม่มีกำแพงและประตูและดานสลัก ซึ่งเป็นสุขอยู่ปกติทั้งสิ้น เพื่อจะแย่งชิงและปล้นเอาทรัพย์สมบัติ เพื่อจะให้มือของท่านกลับมายังตำบลทั้งหลายที่ร้างเปล่าอันคนอาศัยอยู่ และมายังประเทศที่อยู่ ณ สะดือแผ่นดิน อันมีฝูงสัตว์และทรัพย์สมบัติ ซึ่งรวบรวมมาแต่นานาประเทศ” (ยเอศ. 38:10-12) ประชาชนของพระเจ้าจะแตกต่างจากคนอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับว่าพวกเขายืนอยู่ที่ “สะดือแผ่นดิน” หรือใจกลางโลก นั่นกระตุ้นให้ชาติต่าง ๆ อยากโจมตีผู้ถูกเจิมของพระยะโฮวาและคนที่สนับสนุนพวกเขา

11. (ก) เราควรจำอะไรเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงความทุกข์ลำบากใหญ่? (ข) ผู้คนจะแสดงอาการอย่างไรเมื่อเห็นสัญญาณต่าง ๆ?

11 จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น? คัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บอกเวลาที่แน่นอนของลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่เหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นในเวลาใกล้ ๆ กัน ในคำพยากรณ์ของพระเยซูเกี่ยวกับอวสานของระบบนี้ท่านบอกว่า “จะมีสัญญาณบอกเหตุที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว ทั้งจะเกิดความทุกข์ร้อนอย่างหนักแก่ชาติทั้งหลายบนแผ่นดินโลก พวกเขาจะไม่รู้ทางออกเพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่นที่ปั่นป่วน ผู้คนจะสลบไปเพราะความกลัวและคอยท่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก ด้วยว่าสิ่งที่มีอำนาจในฟ้าสวรรค์จะสั่นสะเทือน แล้วพวกเขาจะเห็นบุตรมนุษย์มาในเมฆด้วยอำนาจและฐานะที่มีเกียรติอันรุ่งโรจน์อย่างยิ่ง” (ลูกา 21:25-27; อ่านมาระโก 13:24-26) เป็นไปได้ไหมที่คำพยากรณ์นี้รวมทั้งสัญญาณที่น่ากลัวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องฟ้าจะเกิดขึ้นจริง? เราต้องรอดูกันต่อไป อย่างไรก็ตาม เรารู้ว่าเมื่อศัตรูของพระเจ้าเห็นสัญญาณต่าง ๆ พวกเขาจะหวาดกลัวและตกใจ

เรามั่นใจว่าจะได้รับการช่วยให้รอด! (ดูข้อ 12, 13)

12, 13. (ก) จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเยซูมา “ด้วยอำนาจและฐานะที่มีเกียรติอันรุ่งโรจน์อย่างยิ่ง”? (ข) ผู้รับใช้พระเจ้าจะทำอะไรในตอนนั้น?

12 จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเยซูมา “ด้วยอำนาจและฐานะที่มีเกียรติอันรุ่งโรจน์อย่างยิ่ง”? ท่านจะให้รางวัลคนที่ซื่อสัตย์และจะทำลายคนที่ไม่ซื่อสัตย์ (มัด. 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28-30) พระเยซูใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบหนึ่งเพื่ออธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดมากขึ้น ท่านบอกว่า “เมื่อบุตรมนุษย์มาในฐานะที่มีเกียรติอันรุ่งโรจน์พร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งปวง ท่านจะนั่งบนบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ของท่าน และชาติทั้งปวงจะถูกรวบรวมมาอยู่ต่อหน้าท่าน และท่านจะแยกผู้คนออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ แล้วท่านจะให้แกะอยู่ด้านขวามือของท่าน แต่ให้แพะอยู่ด้านซ้ายมือ” (มัด. 25:31-33) จะเกิดอะไรขึ้นกับแกะและแพะ? พวกเขาจะถูกพิพากษา จากตัวอย่างเปรียบเทียบนี้แพะหรือคนที่ไม่ซื่อสัตย์ “จะถูกทำลายชั่วนิรันดร์” ส่วนแกะหรือคนที่ซื่อสัตย์จะได้รับชีวิตตลอดไป—มัด. 25:46

13 แพะจะทำอะไรเมื่อรู้ว่าตัวเองจะถูกทำลาย? พวกเขา “จะร่ำไห้ตีอกชกหัว” (มัด. 24:30) แต่ผู้ถูกเจิมและเหล่าคนที่สนับสนุนพวกเขาจะทำอะไร? พวกเขาจะทำตามที่พระเยซูบอกไว้ว่า “ขณะที่เหตุการณ์เหล่านี้เริ่มเกิดขึ้น เจ้าทั้งหลายจงยืดตัวตรงและเงยหน้าขึ้นเพราะพวกเจ้าใกล้จะได้รับการช่วยให้รอดแล้ว”—ลูกา 21:28

 ส่องแสงจ้าในราชอาณาจักร

14, 15. การรวบรวมอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่โกกแห่งมาโกกเริ่มโจมตี และเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างไร?

14 จะเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนของพระเจ้าหลังจากโกกแห่งมาโกกเริ่มโจมตีพวกเขา? คัมภีร์ไบเบิลบอกว่า พระเยซู “จะส่งเหล่าทูตสวรรค์ออกไปรวบรวม เหล่าผู้ถูกเลือกของท่านจากทั้งสี่ทิศ จากสุดแผ่นดินโลกจนถึงสุดฟ้าสวรรค์” (มโก. 13:27; มัด. 24:31) การรวบรวมครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการเลือกสาวกให้มาเป็นผู้ถูกเจิม และไม่ได้หมายถึงการประทับตราขั้นสุดท้ายของผู้ถูกเจิมที่ยังอยู่บนโลก (มัด. 13:37, 38) เพราะการประทับตราขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นไม่นานก่อนความทุกข์ลำบากใหญ่เริ่มต้น (วิ. 7:1-4) แต่การรวบรวมนี้คืออะไร? คือการรวบรวมผู้ถูกเจิมที่ยังอยู่บนโลกให้ไปรับรางวัลในสวรรค์ (1 เทส. 4:15-17; วิ. 14:1) เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งหลังจากโกกแห่งมาโกกเริ่มโจมตี (ยเอศ. 38:11) จากนั้น พระเยซูบอกว่า “ผู้ชอบธรรมจะส่องแสงจ้าดุจดวงอาทิตย์ในราชอาณาจักรของพระบิดาของพวกเขา”มัด. 13:43 *

15 หลายคนในคริสต์ศาสนจักรเชื่อว่าคริสเตียนจะถูกรับไปสวรรค์ขณะที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์ พวกเขายังเชื่อด้วยว่าจะได้เห็นกับตาจริง ๆ เมื่อพระเยซูกลับมาปกครองโลก แต่การกลับมาของพระเยซูไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาซึ่งคัมภีร์ไบเบิลบอกอย่างชัดเจนว่า “สัญญาณบอกเหตุการณ์เกี่ยวกับบุตรมนุษย์จะปรากฏในท้องฟ้า” และพระเยซูจะ “มาบนเมฆในท้องฟ้า” (มัด. 24:30) คัมภีร์ไบเบิลยังบอกอีกว่า “มนุษย์ซึ่งประกอบด้วยเนื้อและเลือดจะมีส่วนร่วมในราชอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้” ดังนั้น ก่อนที่ผู้ถูกเจิมจะถูกรับไปสวรรค์ พวกเขา ต้อง “ถูกเปลี่ยนแปลงหมด ในชั่วประเดี๋ยวเดียว ในชั่วพริบตา ระหว่างการเป่าแตรครั้งสุดท้าย” * (อ่าน 1 โครินท์ 15:50-53) และผู้ถูกเจิมที่ซื่อสัตย์ที่เหลืออยู่บนโลกจะถูกรวบรวมพร้อมกันในทันที

16, 17. จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นก่อนงานแต่งงานของพระเยซู?

16 ทันทีที่ผู้ถูกเจิมทั้ง 144,000 คนอยู่ในสวรรค์ การเตรียมขั้นสุดท้ายสำหรับงานแต่งงานของพระเยซูก็เริ่มขึ้น (วิ. 19:9) แต่ต้องมีบางสิ่งเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นนั้น ขอจำไว้ว่า โกกจะโจมตีประชาชนของพระเจ้าขณะที่ยังมีผู้ถูกเจิมเหลืออยู่บนโลก (ยเอศ. 38:16) แล้วประชาชนของพระเจ้าจะทำอย่างไร? พวกเขาจะทำตามคำสั่งที่ว่า “ในการนี้ท่านทั้งหลายไม่ต้องสู้รบ แต่จงยืนนิ่งอยู่กับที่ แล้วท่านทั้งหลายคงจะได้เห็นความสงเคราะห์ช่วยเหลือของพระยะโฮวา ซึ่งทรงสถิตอยู่ด้วย . . . อย่ากลัว อย่าตกใจเลย” (2 โคร. 20:17) ช่วงใดช่วงหนึ่งหลังจากที่โกกเริ่มโจมตี ผู้ถูกเจิมที่ยังเหลืออยู่บนโลกทุกคนจะถูกรับไปสวรรค์ จากนั้น วิวรณ์ 17:14 ได้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการโจมตีนี้ว่า ศัตรูของประชาชนของพระเจ้า “จะสู้รบกับพระเมษโปดก [พระเยซู] แต่พระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขาเพราะพระองค์เป็นเจ้านายแห่งเจ้านายทั้งหลายและเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย คนเหล่านั้นที่ถูกเรียกและเลือกไว้และซื่อสัตย์ซึ่งอยู่กับพระองค์ก็จะชนะเช่นกัน” ดังนั้น พระเยซูกับผู้ถูกเจิม 144,000 คนซึ่งเป็นกษัตริย์แล้วในสวรรค์จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนของพระเจ้าที่อยู่บนโลก

17 การช่วยเหลือนี้จะเกิดขึ้นในสงครามอาร์มาเก็ดดอนซึ่งจะทำให้ชื่ออันบริสุทธิ์ของพระยะโฮวาได้รับเกียรติ (วิ. 16:16) ทุกคนที่ถูกตัดสินว่าเป็นแพะหรือคนที่ไม่ซื่อสัตย์จะถูกทำลาย “ชนฝูงใหญ่” จะรอดชีวิตผ่านอาร์มาเก็ดดอน และความชั่วบนโลกจะไม่มีอีกต่อไป แล้วเหตุการณ์ท้าย ๆ ที่น่าตื่นเต้นของหนังสือวิวรณ์จะเกิดขึ้นนั่นคือ งานแต่งงานของพระเยซู! (วิ. 21:1-4) * ตอนนั้นทุกคนบนโลกที่รอดชีวิตจะยินดีที่พระเจ้าโปรดปรานพวกเขาและยังได้รับความรักและความเอื้อเฟื้ออย่างยิ่งจากพระองค์ เรารอคอยให้ถึงเวลานั้นอย่างใจจดใจจ่อ ช่างเป็นงานแต่งงานที่ทำให้มีความสุขความยินดีจริง ๆ!—อ่าน 2 เปโตร 3:13

18. เมื่อรู้ว่าอีกไม่นานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าตื่นเต้นจะเกิดขึ้น เราแต่ละคนควรตั้งใจจะทำอะไร?

18 เมื่อรู้ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าตื่นเต้นจะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน ตอนนี้เราแต่ละคนควรทำอะไร? พระยะโฮวาดลใจอัครสาวกเปโตรให้เขียนว่า “เนื่องจากสิ่งทั้งปวงนี้จะต้องสลายไปเช่นนั้น ท่านทั้งหลายจงคิดให้ดีว่าควรเป็นคนอย่างไร ท่านทั้งหลายควรเป็นคนที่ประพฤติบริสุทธิ์และทำสิ่งที่แสดงว่าท่านเลื่อมใสพระเจ้า พร้อมกับเฝ้าคอยและคิดถึงเวลาที่วันของพระยะโฮวามาถึงอยู่เสมอ . . . ฉะนั้น พี่น้องที่รัก เนื่องจากท่านทั้งหลายกำลังคอยท่าสิ่งเหล่านี้ จงพยายามสุดกำลัง เพื่อในที่สุดพระองค์จะทรงเห็นว่าพวกท่านปราศจากด่างพร้อยและตำหนิ และมีสันติสุข” (2 เป. 3:11, 12, 14) ดังนั้น ขอเราตั้งใจรักษาการนมัสการของเราให้บริสุทธิ์ ไม่ติดต่อเกี่ยวข้องกับศาสนาเท็จ และสนับสนุนพระเยซูคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์แห่งสันติสุขด้วยความภักดี

^ วรรค 15 ผู้ถูกเจิมที่ยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นจะไม่ถูกรับไปสวรรค์ในร่างกายมนุษย์ (1 โค. 15:48, 49) ร่างกายมนุษย์ของพวกเขาดูเหมือนจะหายไปเหมือนกับร่างกายของพระเยซู

^ วรรค 17 บทเพลงสรรเสริญ 45 ได้ให้รายละเอียดบางอย่างของเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามลำดับ ตอนแรกกษัตริย์ต่อสู้ในสงคราม และจากนั้นก็มีงานแต่งงานเกิดขึ้น