หอสังเกตการณ์—ฉบับศึกษา กรกฎาคม 2015

ฉบับนี้มีบทความศึกษาที่เริ่มใช้วันที่ 31 สิงหาคมถึง 27 กันยายน 2015

พวกเขาเต็มใจไปรับใช้ที่รัสเซีย

เชิญอ่านเกี่ยวกับคนโสดและคนที่แต่งงานแล้วที่ได้ย้ายไปรัสเซียเพื่อรับใช้ในที่ที่ต้องการผู้ประกาศมากกว่า พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระยะโฮวามากขึ้น!

การทำให้อุทยานโดยนัยงดงามมากขึ้น

อุทยานโดยนัยและพระวิหารโดยนัยเหมือนกันไหม? ‘อุทยาน’ ที่เปาโลเห็นใน ‘สวรรค์ชั้นที่สาม’ คืออะไร?

รับใช้พระยะโฮวาใน “ยามทุกข์ร้อน”

คุณจะรักษาความเชื่อให้เข้มแข็งและกระตือรือร้นในงานรับใช้พระยะโฮวาได้อย่างไร? ให้เรามาดูเรื่องราวของผู้รับใช้ที่สูงอายุของพระเจ้าในสมัยคัมภีร์ไบเบิลที่รับใช้พระองค์ด้วยความยินดี

‘พวกคุณใกล้จะได้รับการช่วยให้รอดแล้ว’!

จะมีการประกาศข่าวสารอะไรหลังจากความทุกข์ลำบากใหญ่เริ่มต้น? จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ถูกเจิมในตอนนั้น?

เป็นเรื่องสำคัญไหมที่จะมีใครเห็นงานที่คุณทำ?

ตัวอย่างของบะซาเล็ลและอาโฮลีอาบช่วยเราให้เห็นค่าความจริงที่สำคัญที่ว่า พระยะโฮวาเห็นงานของเราแม้ไม่มีใครเห็น

รักษาความภักดีต่อรัฐบาลของพระเจ้าเสมอ

คริสเตียนจะฝึกตัวเองเพื่อจะภักดีต่อพระยะโฮวาและรัฐบาลของพระองค์ได้อย่างไร?

นี่เป็นสถานนมัสการของเรา

เราจะแสดงความนับถือต่อสถานนมัสการของเราอย่างไร? มีการก่อสร้างหอประชุมราชอาณาจักรอย่างไร และได้รับเงินสำหรับบำรุงรักษาจากที่ไหน?

คุณรู้ไหม?

คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าหลายพื้นที่ในแผ่นดินแห่งคำสัญญาเคยเป็นป่าไม้ แต่เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ไหมเมื่อดูสภาพป่าในปัจจุบัน?