หอสังเกตการณ์—ฉบับศึกษา พฤศจิกายน 2013

เราจะแสดงความขอบคุณสำหรับความอดทนของพระเจ้าขณะที่เราคอยให้พระยะโฮวาจัดการระบบชั่วนี้ได้อย่างไร? ปัจจุบัน พระยะโฮวาและพระเยซูดูแลฝูงแกะของพระองค์บนแผ่นดินโลกอย่างไร?

‘จงตื่นตัวและเอาใจใส่ในการอธิษฐาน’

ทำไมคริสเตียนแท้ควรอธิษฐานอยู่เสมอ? ใครได้รับประโยชน์เมื่อคุณอธิษฐานเพื่อผู้อื่น?

เราจะช่วยเหลือคนอื่นตามความจำเป็นได้อย่างไร?

เชิญเรียนรู้ว่าเงินบริจาคสำหรับงานทั่วโลกของพยานพระยะโฮวาช่วยดูแลความจำเป็นด้านร่างกายและฝ่ายวิญญาณของคนอื่นอย่างไร.

เราจะ “คอยท่า” อย่างอดทนและไว้วางใจได้อย่างไร?

เหตุการณ์อะไรจะเป็นสัญญาณบอกว่าอวสานที่เรากำลังคอยให้พระยะโฮวาลงมือจัดการระบบชั่วนี้มาใกล้แล้ว? เราจะแสดงความขอบคุณสำหรับความอดทนของพระเจ้าได้อย่างไร?

เรื่องราวชีวิตจริง

การรับใช้พระเจ้าเป็นยาสำหรับเขา!

โอเนสมุชาวเคนยาเป็นโรคกระดูกเปราะตั้งแต่เกิด. คำสัญญาของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ให้กำลังใจเขาอย่างไร?

“ผู้เลี้ยงแกะเจ็ดคนและเจ้านายแปดคน” มีความหมายอย่างไรสำหรับเราในสมัยนี้?

ฮิศคียาห์, ยะซายาห์, มีคา, และเจ้านายแห่งเยรูซาเลมแสดงให้เห็นอย่างไรว่าพวกเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะหรือผู้บำรุงเลี้ยงที่ดี? ผู้เลี้ยงแกะเจ็ดคนและเจ้านายแปดคนคือใครในทุกวันนี้?

จงเชื่อฟังผู้เลี้ยงแกะของพระยะโฮวา

ผู้ปกครองได้รับการแต่งตั้งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้บำรุงเลี้ยงประชาคมของพระเจ้า. ทำไมแกะควรเชื่อฟังพวกเขา?

ผู้บำรุงเลี้ยงทั้งหลาย จงเลียนแบบผู้บำรุงเลี้ยงองค์ยิ่งใหญ่

ผู้ปกครองจะดูแลความจำเป็นของฝูงแกะโดยไม่ทำเกินขอบเขตที่พระเจ้ามอบให้ได้อย่างไร?

จดหมายเหตุของเรา

“ผมเป็นเหมือนเต่าในกระดอง—ผมอยู่ที่ไหน บ้านก็อยู่ที่นั่น”

ช่วงปลายปี 1929 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นที่นำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลก. ผู้รับใช้เต็มเวลารับมือได้อย่างไรในช่วงวิกฤติเช่นนั้น?