หอสังเกตการณ์—ฉบับศึกษา ตุลาคม 2013

ฉบับนี้พิจารณาหลักฐานจากสิ่งทรงสร้างที่เผยให้เห็นฤทธิ์อำนาจและสติปัญญาของพระผู้สร้าง. นอกจากนั้น เชิญเรียนรู้วิธีที่เราจะทำสอดคล้องกับคำอธิษฐานที่เปี่ยมด้วยความรักของพระเยซู.

พวกเขาเสนอตัวด้วยความเต็มใจในฟิลิปปินส์

เชิญอ่านว่าอะไรกระตุ้นบางคนให้ลาออกจากงาน ขายทรัพย์สินส่วนใหญ่ และย้ายไปอยู่ในที่โดดเดี่ยวห่างไกลในประเทศฟิลิปปินส์.

สิ่งทรงสร้างบอกว่ามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

เชิญเรียนวิธีที่เราจะช่วยคนอื่นให้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระผู้สร้าง และขณะเดียวกันตัวเราเองก็จะมีความเชื่อในพระองค์มากขึ้น

“จงรับใช้พระยะโฮวาอย่างทาสที่ขยันขันแข็ง”

เราจะไม่ตกเป็นทาสของซาตานได้อย่างไร? รางวัลของการรับใช้พระยะโฮวาในฐานะทาสที่ซื่อสัตย์คืออะไร?

เรื่องราวชีวิตจริง

เราอิ่มใจที่ได้พึ่งพระยะโฮวา

มัลคอล์มกับเกรซ แอลเลนรับใช้พระยะโฮวามามากกว่า 75 ปี. เชิญอ่านวิธีที่พวกเขาเรียนรู้ที่จะพึ่งพระยะโฮวาและได้รับการอวยพรจากพระองค์.

บทเรียนจากคำอธิษฐานที่เตรียมอย่างดี

เราอาจเรียนอะไรได้จากคำอธิษฐานของชาวเลวี? เราจะอธิษฐานอย่างที่มีความหมายมากขึ้นได้อย่างไร?

ทำสอดคล้องกับคำอธิษฐานที่เปี่ยมด้วยความรักของพระเยซู

เมื่อพระเยซูอธิษฐาน พระองค์ให้พระประสงค์ของพระยะโฮวามาก่อนความต้องการของพระองค์เอง. เราจะทำสอดคล้องกับคำอธิษฐานของพระองค์ได้อย่างไร?

คุณจะเตือนคนอื่นมากขึ้นได้ไหม?

เชิญเรียนรู้วิธีที่บางคนใช้ทุกโอกาสที่มีเพื่อประกาศแก่ผู้อื่นขณะที่ทำกิจวัตรประจำวัน.