ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

การให้อภัยของพระยะโฮวามีความหมายเช่นไรสำหรับคุณ?

การให้อภัยของพระยะโฮวามีความหมายเช่นไรสำหรับคุณ?

“พระ​ยะโฮวา [ทรง​เป็น] พระเจ้า​ผู้​ทรง​เมตตา​กรุณา, ผู้​ทรง​อด​พระทัย​ได้​นาน . . . ผู้​ทรง​โปรด​ยก​ความ​ชั่ว​การ​ล่วง​ละเมิด​และ​บาป​ของ​เขา.”—เอ็ก. 34:6, 7

1, 2. (ก) พระ​ยะโฮวา​ทรง​เป็น​พระเจ้า​แบบ​ใด​สำหรับ​ชาติ​อิสราเอล? (ข) เรา​จะ​เรียน​รู้​อะไร​ใน​บทความ​นี้?

ใน​สมัย​นะเฮมยา ชาว​เลวี​กลุ่ม​หนึ่ง​ที่​อธิษฐาน​ร่วม​กัน​ยอม​รับ​ว่า​บรรพบุรุษ​ของ​พวก​เขา “ไม่​เชื่อ​ฟัง” พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​ยะโฮวา. แต่​พระ​ยะโฮวา​ทรง​ให้​อภัย​พวก​เขา​ครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า. พระองค์​ทรง​เป็น “พระเจ้า​พร้อม​ที่​จะ​ทรง​ให้​อภัย​มี​พระทัย​เมตตา​และ​กรุณา​ทรง​พระ​พิโรธ​ช้า​และ​ทรง​อุดม​ด้วย​ความ​รัก​มั่นคง.” พระ​ยะโฮวา​ทรง​แสดง​พระ​กรุณา​อัน​ใหญ่​หลวง​ต่อ​ไป​ต่อ​ชาว​ยิว​เหล่า​นี้​ที่​กลับ​จาก​การ​เนรเทศ​ใน​สมัย​ของ​นะเฮมยา.—นเฮม. 9:16, 17, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ 1971

2 เรา​แต่​ละ​คน​อาจ​ถาม​ตัว​เอง​ว่า ‘การ​ให้​อภัย​ของ​พระ​ยะโฮวา​มี​ความ​หมาย​เช่น​ไร​สำหรับ​ฉัน?’ เพื่อ​ช่วย​ตอบ​คำ​ถาม​สำคัญ​นี้ ขอ​ให้​เรา​พิจารณา​วิธี​ที่​พระ​ยะโฮวา​ทรง​ปฏิบัติ​ต่อ​กษัตริย์​สอง​องค์​ที่​ได้​รับ​ประโยชน์​จาก​การ​ให้​อภัย​ของ​พระองค์ คือ​ดาวิด​และ​มะนาเซ.

ความ​ผิด​ร้ายแรง​ของ​ดาวิด

3-5. ดาวิด​ทำ​ผิด​ร้ายแรง​อะไร?

3 แม้​ว่า​ดาวิด​เกรง​กลัว​พระเจ้า แต่​ท่าน​ทำ​ผิด​ร้ายแรง​บาง​อย่าง. ความ​ผิด​สอง​อย่าง​ที่​ท่าน​ทำ​เกี่ยว​ข้อง​กับ​คู่​สมรส​คู่​หนึ่ง คือ​อูรียาห์​กับ​บัธเซบะ. ความ​ผิด​ดัง​กล่าว​ทำ​ให้​เกิด​ผล​เสียหาย​ที่​เจ็บ​ปวด​แก่​ทุก​คน​ที่​เกี่ยว​ข้อง. อย่าง​ไร​ก็​ตาม วิธี​ที่​พระ​ยะโฮวา​ทรง​แก้ไข​ดาวิด​บอก​ให้​เรา​รู้​หลาย​อย่าง​เกี่ยว​กับ​การ​ให้​อภัย​ของ​พระองค์. ขอ​ให้​พิจารณา​สิ่ง​ที่​เกิด​ขึ้น.

4 ดาวิด​ส่ง​กองทัพ​ไป​ล้อม​ราบา​เมือง​หลวง​ของ​ชาว​อำโมน. เมือง​นี้​ตั้ง​อยู่​ทาง​ตะวัน​ออก​ของ​กรุง​เยรูซาเลม​ห่าง​ออก​ไป​ประมาณ 80 กิโลเมตร และ​อยู่​อีก​ฟาก​หนึ่ง​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน. ขณะ​ดำเนิน​อยู่​บน​หลังคา​พระ​ราชวัง​ใน​กรุง​เยรูซาเลม ดาวิด​เห็น​บัธเซบะ​ซึ่ง​มี​สามี​แล้ว​กำลัง​อาบ​น้ำ​อยู่. สามี​นาง​ไม่​อยู่. ดาวิด​จ้อง​มอง​บัธเซบะ​จน​เกิด​ความ​ปรารถนา​ใน​ตัว​นาง​อย่าง​ยิ่ง จึง​ส่ง​คน​ให้​ไป​นำ​ตัว​นาง​มา​ที่​ราชวัง​และ​ทำ​ผิด​ประเวณี​กับ​นาง.—2 ซามู. 11:1-4

 5 เมื่อ​ดาวิด​รู้​ว่า​บัธเซบะ​ตั้ง​ครรภ์ ท่าน​จึง​เรียก​ตัว​อูรียาห์​ผู้​เป็น​สามี​ให้​กลับ​มา​กรุง​เยรูซาเลม​โดย​หวัง​ว่า​เขา​จะ​มี​เพศ​สัมพันธ์​กับ​นาง. แต่​อูรียาห์​ไม่​ยอม​แม้​แต่​จะ​เข้า​ไป​ใน​บ้าน แม้​ว่า​ดาวิด​พยายาม​จะ​ให้​เขา​ทำ​อย่าง​นั้น. เมื่อ​เป็น​เช่น​นั้น กษัตริย์​จึง​ส่ง​จดหมาย​ลับ​ไป​ถึง​ผู้​บัญชา​การ​กองทัพ​สั่ง​ให้​ส่ง​อูรียาห์ “เป็น​กอง​หน้า, ให้​เข้า​ไป​ยัง​ที่​ที่​ข้าศึก​แข็งแรง” และ​ให้​เพื่อน​ทหาร​ของ​เขา​ล่า​ถอย​ออก​มา. เมื่อ​ตก​เป็น​เป้า​ที่​ถูก​โจมตี​ได้​ง่าย​เช่น​นี้ อูรียาห์​จึง​ตาย​ใน​สนาม​รบ​อย่าง​ที่​ดาวิด​วาง​แผน​ไว้. (2 ซามู. 11:12-17) ดัง​นั้น ดาวิด​ไม่​เพียง​แต่​มี​ความ​ผิด​ฐาน​ผิด​ประเวณี แต่​ยัง​มี​ความ​ผิด​ฐาน​ฆ่า​ผู้​บริสุทธิ์​อีก​ด้วย.

ดาวิด​เปลี่ยน​ทัศนคติ

6. พระเจ้า​ทรง​ทำ​อะไร​หลัง​จาก​ที่​ดาวิด​ทำ​ผิด และ​เรื่อง​นี้​บอก​ให้​เรา​รู้​อะไร​เกี่ยว​กับ​พระ​ยะโฮวา?

6 แน่นอน พระ​ยะโฮวา​ทรง​เห็น​ทุก​สิ่ง​ที่​เกิด​ขึ้น. ไม่​มี​สิ่ง​ใด​จะ​พ้น​การ​สังเกต​ของ​พระองค์​ไป​ได้. (สุภา. 15:3) แม้​ว่า​ใน​ที่​สุด​กษัตริย์​รับ​บัธเซบะ​มา​เป็น​ภรรยา แต่ “สิ่ง​ซึ่ง​ดาวิด​ทรง​ทำ​นั้น​ชั่ว​ร้าย​ใน​สาย​พระ​เนตร [พระ​ยะโฮวา].” (2 ซามู. 11:27, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​มาตรฐาน) พระเจ้า​ทรง​ทำ​อย่าง​ไร​เมื่อ​ดาวิด​ทำ​ผิด​ร้ายแรง​เช่น​นั้น? พระองค์​ทรง​ส่ง​ผู้​พยากรณ์​นาธาน​ไป​หา​ดาวิด. เนื่อง​จาก​พระ​ยะโฮวา​ทรง​เป็น​พระเจ้า​ที่​พร้อม​จะ​ให้​อภัย พระองค์​ทรง​ประสงค์​จะ​แสดง​ความ​เมตตา​ต่อ​ดาวิด. แต่​พระองค์​จำเป็น​ต้อง​รู้​ก่อน​ว่า​ดาวิด​กลับ​ใจ​อย่าง​แท้​จริง​หรือ​ไม่. เป็น​เรื่อง​ที่​ให้​กำลังใจ​อย่าง​ยิ่ง​ที่​พระ​ยะโฮวา​ทรง​เต็ม​พระทัย​ทำ​อย่าง​นี้. พระองค์​ไม่​ได้​บังคับ​ดาวิด​ให้​สารภาพ​ความ​ผิด. พระองค์​เพียง​แต่​ส่ง​นาธาน​ให้​ไป​เล่า​เรื่อง​หนึ่ง​ให้​กษัตริย์​ฟัง​เพื่อ​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​ความ​ผิด​ที่​ดาวิด​ทำ​นั้น​เลว​ร้าย​ขนาด​ไหน. (อ่าน 2 ซามูเอล 12:1-4) นั่น​เป็น​วิธี​ที่​ดี​มาก​ที่​ทำ​ให้​พระ​ยะโฮวา​ทรง​รู้​ว่า​ความ​รู้สึก​ที่​แท้​จริง​ของ​ดาวิด​เป็น​เช่น​ไร!

7. ดาวิด​แสดง​ปฏิกิริยา​อย่าง​ไร​ต่อ​เรื่อง​ที่​นาธาน​เล่า?

7 เรื่อง​ที่​นาธาน​เล่า​กระตุ้น​ความ​รู้สึก​ของ​กษัตริย์​ใน​เรื่อง​ความ​ยุติธรรม. ดาวิด​พิโรธ​ชาย​ผู้​มั่งมี​ใน​เรื่อง​นั้น​และ​พูด​กับ​นาธาน​ว่า “พระ​ยะโฮวา​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่​แน่​ฉัน​ใด, ผู้​ทำ​การ​เช่น​นี้​ควร​จะ​ตาย​แน่​ฉัน​นั้น.” ยิ่ง​กว่า​นั้น ดาวิด​กล่าว​ว่า​คน​ที่​ขโมย​แกะ​ไป​ต้อง​ชด​ใช้​ให้​แก่​ชาย​ยาก​จน. แต่​นาธาน​ประกาศ​ออก​มา​ว่า “ท่าน​เอง​เป็น​คน​นั้น​แหละ”! คำ​พูด​นี้​ทำ​ให้​ดาวิด​ตะลึงงัน. แล้ว​นาธาน​ก็​บอก​ดาวิด​ว่า​เนื่อง​จาก​สิ่ง​ที่​ดาวิด​ได้​ทำ ท่าน​จะ​ต้อง​ประสบ​เหตุ​การณ์​ที่​น่า​เศร้า​และ​เหตุ​ร้าย​จะ​เกิด​แก่​เชื้อ​วงศ์​ของ​ท่าน. นอก​จาก​นั้น ท่าน​จะ​ถูก​ทำ​ให้​อับอาย​ต่อ​หน้า​ธารกำนัล​เพราะ​ความ​ผิด​ของ​ท่าน. ดาวิด​สำนึก​ถึง​ความ​ร้ายแรง​ของ​สิ่ง​ที่​ท่าน​ได้​ทำ​และ​ยอม​รับ​ด้วย​ความ​สำนึก​เสียใจ​ว่า “เรา​ทำ​ผิด​เฉพาะ​พระ​ยะโฮวา​แล้ว.”—2 ซามู. 12:5-14

คำ​อธิษฐาน​ของ​ดาวิด​และ​การ​ให้​อภัย​ของ​พระเจ้า

8, 9. ถ้อย​คำ​ใน​เพลง​สรรเสริญ​บท 51 เผย​ให้​เห็น​ความ​คิด​ใน​ส่วน​ลึก​ที่​สุด​ของ​ดาวิด​อย่าง​ไร และ​เรา​เรียน​อะไร​ได้​เกี่ยว​กับ​พระ​ยะโฮวา​จาก​เพลง​บท​นี้?

8 ถ้อย​คำ​ใน​บทเพลง​หนึ่ง​ที่​กษัตริย์​ดาวิด​แต่ง​ใน​ภาย​หลัง​เผย​ให้​เห็น​ถึง​ความ​สำนึก​ผิด​จาก​ใจ​จริง. เพลง​สรรเสริญ​บท 51 มี​คำ​วิงวอน​ของ​ดาวิด​ต่อ​พระ​ยะโฮวา​ที่​น่า​ซาบซึ้ง​ใจ​และ​แสดง​ให้​เห็น​อย่าง​ชัดเจน​ว่า​ท่าน​ไม่​เพียง​ยอม​รับ​ความ​ผิด​ของ​ตัว​เอง. ท่าน​กลับ​ใจ​จาก​การ​ทำ​ผิด​ด้วย. สิ่ง​ที่​ดาวิด​เป็น​ห่วง​มาก​ที่​สุด​คือ​สาย​สัมพันธ์​กับ​พระเจ้า. ท่าน​สารภาพ​ผิด​ว่า “ข้าพเจ้า​ได้​กระทำ​ผิด​ต่อ​พระองค์, ต่อ​พระองค์​แต่​ผู้​เดียว.” ท่าน​ทูล​วิงวอน​พระ​ยะโฮวา​ว่า “ข้า​แต่​พระเจ้า, ขอ​พระองค์​ทรง​เนรมิต​ใจ​สะอาด​ให้​แก่​ข้าพเจ้า และ​ขอ​ทรง​ชุบ​ย้อม​น้ำใจ​ภาย​ใน​ของ​ข้าพเจ้า​ให้​เป็น​ของ​ใหม่. . . . ขอ​พระองค์​ทรง​คืน​ความ​ยินดี​ใน​ความ​รอด​ของ​พระองค์​กลับ​มา​ให้​ข้าพเจ้า ขอ​โปรด​ให้​ข้าพเจ้า​ยัง​คง​มี​ความ​สมัคร​ใจ.” (เพลง. 51:1-4, 7-12) เมื่อ​คุณ​อธิษฐาน​ถึง​พระ​ยะโฮวา​เกี่ยว​กับ​ข้อ​บกพร่อง​ของ​คุณ คุณ​ทูล​พระองค์​อย่าง​จริง​ใจ​และ​ซื่อ​ตรง​เหมือน​กับ​ดาวิด​ไหม?

9 พระ​ยะโฮวา​ไม่​ได้​ขจัด​ผล​อัน​เจ็บ​ปวด​ที่​เกิด​จาก​การ​ทำ​ผิด​ของ​ดาวิด. ผล​กระทบ​ที่​เกิด​จาก​การ​ทำ​ผิด​จะ​อยู่​กับ​ท่าน​ไป​ตลอด​ชีวิต. แต่​เนื่อง​จาก​ดาวิด​มี “ใจ​แตก​และ​ฟก​ช้ำ” หรือ​มี​เจตคติ​ที่​กลับ​ใจ พระ​ยะโฮวา​จึง​ทรง​ให้​อภัย​ท่าน. (อ่าน​บทเพลง​สรรเสริญ  32:5; เพลง. 51:17) พระเจ้า​ผู้​ทรง​ฤทธิ์​ใหญ่​ยิ่ง​ทรง​เข้าใจ​เจตคติ​และ​แรง​กระตุ้น​ที่​แท้​จริง​ที่​ทำ​ให้​คน​เรา​ทำ​ผิด. แทน​ที่​จะ​ให้​ผู้​พิพากษา​ที่​เป็น​มนุษย์​ตัดสิน​ลง​โทษ​ดาวิด​และ​บัธเซบะ​ให้​ถึง​แก่​ความ​ตาย​ตาม​พระ​บัญญัติ​ของ​โมเซ พระ​ยะโฮวา​ทรง​แสดง​ความ​เมตตา​โดย​เข้า​แทรกแซง​และ​จัด​การ​เรื่อง​นี้​ด้วย​พระองค์​เอง. (เลวี. 20:10) พระเจ้า​ทรง​โปรด​ให้​โซโลมอน​ราชบุตร​ของ​ทั้ง​สอง​เป็น​กษัตริย์​ชาติ​อิสราเอล​องค์​ถัด​ไป​ด้วย​ซ้ำ.—2 ซามู. 7:11, 12

10. (ก) อาจ​มี​เหตุ​ผล​อะไร​อีก​ที่​ทำ​ให้​พระ​ยะโฮวา​ให้​อภัย​ดาวิด? (ข) คน​เรา​ต้อง​ทำ​อะไร​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย​จาก​พระ​ยะโฮวา?

10 เหตุ​ผล​อีก​อย่าง​หนึ่ง​ที่​อาจ​ทำ​ให้​พระ​ยะโฮวา​ให้​อภัย​ดาวิด​คือ​ท่าน​ได้​แสดง​ความ​เมตตา​ต่อ​ซาอูล. (1 ซามู. 24:4-7) ดัง​ที่​พระ​เยซู​ทรง​อธิบาย พระ​ยะโฮวา​ทรง​ปฏิบัติ​ต่อ​เรา​อย่าง​ที่​เรา​ปฏิบัติ​ต่อ​ผู้​อื่น. พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “จง​เลิก​ตัดสิน​ผู้​อื่น​เพื่อ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จะ​ไม่​ถูก​ตัดสิน เพราะ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ตัดสิน​ผู้​อื่น​อย่าง​ไร เจ้า​จะ​ถูก​ตัดสิน​อย่าง​นั้น และ​เจ้า​ปฏิบัติ​ต่อ​ผู้​อื่น​อย่าง​ไร เขา​จะ​ปฏิบัติ​ต่อ​เจ้า​อย่าง​นั้น.” (มัด. 7:1, 2) เรา​ได้​รับ​กำลังใจ​จริง ๆ ที่​รู้​ว่า​พระ​ยะโฮวา​จะ​ทรง​ให้​อภัย​ความ​ผิด​ของ​เรา แม้​แต่​ความ​ผิด​ที่​ร้ายแรง​อย่าง​การ​เล่นชู้​และ​การ​ฆ่า​คน! พระองค์​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น​ถ้า​เรา​เต็ม​ใจ​ให้​อภัย ถ้า​เรา​สารภาพ​ความ​ผิด ต่อ​พระองค์ และ​ถ้า​เรา​เปลี่ยน​เจตคติ ที่​มี​ต่อ​การ​กระทำ​ที่​เลว​ร้าย​ของ​เรา. เมื่อ​คน​ทำ​ผิด​กลับ​ใจ​อย่าง​แท้​จริง พระ​ยะโฮวา​ประทาน “เวลา​ชื่นชม​ยินดี” แก่​พวก​เขา​หรือ​ช่วย​พวก​เขา​ให้​มี​สติ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ที่​สะอาด.—อ่าน​กิจการ 3:19

มะนาเซ​ทำ​ผิด​ร้ายแรง​แต่​กลับ​ใจ

11. กษัตริย์​มะนาเซ​ทำ​อะไร​บ้าง​ที่​ชั่ว​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระเจ้า?

11 ขอ​ให้​พิจารณา​อีก​เรื่อง​หนึ่ง​ใน​พระ​คัมภีร์​ซึ่ง​แสดง​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ทรง​เต็ม​พระทัย​จะ​ให้​อภัย​แม้​แต่​ความ​ผิด​ที่​ร้ายแรง​อย่าง​ยิ่ง. ประมาณ 360 ปี​หลัง​จาก​ดาวิด​เริ่ม​ปกครอง มะนาเซ​ขึ้น​เป็น​กษัตริย์​ของ​อาณาจักร​ยูดาห์. การ​ปกครอง​ของ​เขา​ซึ่ง​ยาว​นาน 55 ปี​ขึ้น​ชื่อ​ใน​เรื่อง​ความ​ชั่ว​ช้า. กิจ​ปฏิบัติ​ต่าง ๆ อัน​น่า​รังเกียจ​ของ​เขา​ทำ​ให้​พระ​ยะโฮวา​พิพากษา​ลง​โทษ​เขา. นอก​จาก​สิ่ง​อื่น​ที่​เขา​ทำ​แล้ว มะนาเซ​ยัง​ได้​ตั้ง​แท่น​บูชา​เพื่อ​นมัสการ​พระ​บาอัล (บาละ) นมัสการ “ดวง​ดาว​ทั้ง​หลาย​ใน​ท้องฟ้า” ให้​เหล่า​ราชบุตร​ลุย​ไฟ และ​ส่ง​เสริม​กิจ​ปฏิบัติ​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ผี​ปิศาจ. เขา​ได้ “กระทำ​การ​ชั่ว​มาก​ต่อ​พระ​เนตร​พระ​ยะโฮวา.”—2 โคร. 33:1-6

12. มะนาเซ​กลับ​มา​หา​พระ​ยะโฮวา​อย่าง​ไร?

12 ใน​ที่​สุด มะนาเซ​ก็​ถูก​จับ​ไป​เป็น​เชลย​และ​ถูก​ขัง​ไว้​ใน​คุก​ที่​บาบิโลน. เมื่อ​อยู่​ที่​นั่น​เขา​อาจ​นึก​ถึง​คำ​พูด​ของ​โมเซ​ที่​กล่าว​กับ​ชาติ​อิสราเอล​ว่า “เมื่อ​เจ้า​มี​ความ​ลำบาก, และ​บรรดา​เหตุ​เหล่า​นี้​มา​ถึง​เจ้า​ทั้ง​หลาย​แล้ว, ใน​วัน​ที่​สุด​นั้น​ถ้า​เจ้า​จะ​กลับ​หัน​หา​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ของ​เจ้า, และ​เชื่อ​ฟัง​คำ​ตรัส​ของ​ พระองค์.” (บัญ. 4:30) มะนาเซ​ได้​กลับ​มา​หา​พระ​ยะโฮวา​จริง ๆ. เป็น​เช่น​นั้น​อย่าง​ไร? เขา “อ่อนน้อม​ถ่อม​ลง​ต่อ​พระเจ้า” และ “ได้​กราบ​ทูล​ขอ” ต่อ​พระเจ้า (ดัง​ใน​รูป​หน้า 21). (2 โคร. 33:12, 13) คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​บอก​ว่า​มะนาเซ​กล่าว​อะไร​ใน​คำ​อธิษฐาน แต่​เรา​อาจ​นึก​ภาพ​ได้​ว่า​คำ​พูด​ของ​เขา​อาจ​คล้าย​กับ​คำ​อธิษฐาน​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​ดัง​บันทึก​ใน​เพลง​สรรเสริญ​บท 51. ไม่​ว่า​จะ​เป็น​เช่น​ไร​จริง ๆ มะนาเซ​เปลี่ยน​ทัศนคติ​ของ​เขา​อย่าง​สิ้นเชิง.

13. เหตุ​ใด​พระ​ยะโฮวา​ทรง​ให้​อภัย​มะนาเซ?

13 พระ​ยะโฮวา​ทรง​ทำ​อะไร​เมื่อ​มะนาเซ​อธิษฐาน​ถึง​พระองค์​อย่าง​นั้น? “พระองค์​ได้​ทรง​โปรด​สดับ​ฟัง​คำ​อ้อน​วอน.” เช่น​เดียว​กับ​ดาวิด มะนาเซ​ยอม​รับ​ว่า​เขา​ได้​ทำ​บาป​ร้ายแรง​และ​ได้​กลับ​ใจ​อย่าง​แท้​จริง. นั่น​เป็น​เหตุ​ผล​ที่​พระเจ้า​ทรง​ให้​อภัย​มะนาเซ​และ​ช่วย​ให้​เขา​ได้​กลับ​มา​เป็น​กษัตริย์​ใน​กรุง​เยรูซาเลม​อีก​ครั้ง​หนึ่ง. “มะนาเซ​จึง​ทราบ​ว่า พระ​ยะโฮวา​เป็น​พระเจ้า​ที่​เที่ยง​แท้.” (2 โคร. 33:13) ช่าง​ให้​กำลังใจ​จริง ๆ ที่​ได้​เห็น​หลักฐาน​เพิ่ม​เติม​จาก​เรื่อง​นี้​ว่า​พระเจ้า​ของ​เรา​ผู้​เปี่ยม​ด้วย​ความ​เมตตา​ทรง​ให้​อภัย​คน​ที่​กลับ​ใจ​อย่าง​แท้​จริง!

เพราะ​พระ​ยะโฮวา​ทรง​ให้​อภัย มะนาเซ​จึง​ได้​กลับ​มา​เป็น​กษัตริย์​ใน​กรุง​เยรูซาเลม​อีก​ครั้ง​หนึ่ง

พระ​ยะโฮวา​ทรง​ให้​อภัย​เสมอ​ไหม?

14. พระ​ยะโฮวา​ทรง​ใช้​อะไร​เป็น​เกณฑ์​ตัดสิน​ว่า​จะ​ให้​อภัย​คน​ที่​ทำ​ผิด​หรือ​ไม่?

14 มี​ผู้​รับใช้​ของ​พระเจ้า​ไม่​กี่​คน​ใน​ทุก​วัน​นี้​ที่​ต้อง​ขอ​การ​ให้​อภัย​ความ​ผิด​ที่​ร้ายแรง​เหมือน​กับ​ดาวิด​และ​มะนาเซ. ถึง​กระนั้น ข้อ​เท็จ​จริง​ที่​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ทรง​ให้​อภัย​กษัตริย์​ทั้ง​สอง​องค์​นี้​ช่วย​เรา​ให้​รู้​ว่า​พระเจ้า​ของ​เรา​ทรง​เต็ม​พระทัย​ที่​จะ​ให้​อภัย​แม้​แต่​ความ​ผิด​ที่​ร้ายแรง​ถ้า​ผู้​ทำ​ผิด​กลับ​ใจ​อย่าง​แท้​จริง.

15. เรา​รู้​ได้​อย่าง​ไร​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ได้​ให้​อภัย​ทุก​คน​เสมอ?

15 เรา​ไม่​ควร​ลง​ความ​เห็น​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ทรง​ให้​อภัย​ทุก​คน​เสมอ. ใน​เรื่อง​นี้ ขอ​ให้​เรา​เปรียบ​เทียบ​ทัศนคติ​ของ​ดาวิด​และ​มะนาเซ​กับ​ทัศนคติ​ของ​ประชาชน​ที่​ดื้อดึง​ใน​อาณาจักร​อิสราเอล​และ​ยูดาห์. พระเจ้า​ทรง​ส่ง​นาธาน​ไป​หา​ดาวิด​และ​ให้​โอกาส​ท่าน​เปลี่ยน​ทัศนคติ. ดาวิด​ตอบรับ​การ​ช่วยเหลือ​นี้​ด้วย​ความ​ขอบคุณ. เมื่อ​มะนาเซ​ตก​อยู่​ใน​สภาพ​ที่​ทุกข์​ลำบาก เขา​สำนึก​ว่า​ต้อง​กลับ​ใจ. แต่​บ่อย​ครั้ง​ราษฎร​ ของ​อาณาจักร​อิสราเอล​และ​ยูดาห์​ไม่​กลับ​ใจ​แม้​ว่า​พระเจ้า​ทรง​ส่ง​ผู้​พยากรณ์​ไป​บอก​พวก​เขา​ครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า​ว่า​พระองค์​ทรง​คิด​อย่าง​ไร​ต่อ​การ​กระทำ​อัน​ชั่ว​ร้าย​ของ​พวก​เขา. ด้วย​เหตุ​นั้น พระ​ยะโฮวา​จึง​ไม่​ทรง​ให้​อภัย​พวก​เขา. (อ่าน​นะเฮมยา 9:30) แม้​แต่​หลัง​จาก​ที่​ผู้​ถูก​เนรเทศ​กลับ​จาก​บาบิโลน​มา​ยัง​มาตุภูมิ พระ​ยะโฮวา​ยัง​ส่ง​ผู้​ส่ง​ข่าว​ที่​ซื่อ​สัตย์​ไป​หา​พวก​เขา เช่น ปุโรหิต​เอษรา​และ​ผู้​พยากรณ์​มาลาคี. เมื่อ​ประชาชน​ปฏิบัติ​สอดคล้อง​กับ​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​ยะโฮวา พวก​เขา​ก็​มี​ความ​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง.—นเฮม. 12:43-47

16. (ก) เกิด​อะไร​ขึ้น​กับ​ชาติ​อิสราเอล​เนื่อง​จาก​พวก​เขา​ไม่​กลับ​ใจ? (ข) พระ​ยะโฮวา​ทรง​ให้​โอกาส​อะไร​แก่​คน​ที่​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​ชาติ​อิสราเอล?

16 หลัง​จาก​ที่​พระ​เยซู​ถูก​ส่ง​มา​ยัง​แผ่นดิน​โลก​และ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ไถ่​ที่​สมบูรณ์​แล้ว พระ​ยะโฮวา​ไม่​ทรง​ยอม​รับ​เครื่อง​บูชา​ที่​เป็น​สัตว์​ที่​เคย​กำหนด​ให้​ชาติ​อิสราเอล​ถวาย​อีก​ต่อ​ไป. (1 โย. 4:9, 10) ใน​ฐานะ​มนุษย์ พระ​เยซู​ทรง​แสดง​ให้​เห็น​ทัศนะ​ของ​พระ​ยะโฮวา​เมื่อ​พระองค์​ตรัส​ถ้อย​คำ​ที่​กระตุ้น​ใจ ที่​ว่า “เยรูซาเลม โอ​เยรูซาเลม​ผู้​ที่​ฆ่า​เหล่า​ผู้​พยากรณ์​และ​เอา​หิน​ขว้าง​ผู้​ที่​ถูก​ส่ง​มา​หา​เจ้า! บ่อย​เพียง​ไร​ที่​เรา​อยาก​รวบ​รวม​ลูก ๆ ของ​เจ้า​เข้า​มา​อย่าง​ที่​แม่​ไก่​รวบ​รวม​ลูก ๆ เข้า​มา​ไว้​ใต้​ปีก​ของ​มัน! แต่​พวก​เจ้า​ไม่​ต้องการ.” ดัง​นั้น พระ​เยซู​ทรง​ประกาศ​ว่า “พระ​วิหาร​หลัง​นี้​ก็​ถูก​ทิ้ง​ร้าง​และ​ละ​ไว้​ให้​พวก​เจ้า.” (มัด. 23:37, 38) ชาติ​นี้​ที่​ทำ​ผิด​และ​ไม่​กลับ​ใจ​ถูก​แทน​ที่​ด้วย​ชาติ​อิสราเอล​ฝ่าย​วิญญาณ. (มัด. 21:43; กลา. 6:16) เป็น​ไป​ได้​ไหม​ที่​แต่​ละ​คน​ที่​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​ชาติ​อิสราเอล​จะ​ได้​รับ​การ​ให้​อภัย​ความ​ผิด​ของ​ตน? เป็น​ไป​ได้. พระ​ยะโฮวา​ทรง​ให้​อภัย​และ​แสดง​ความ​เมตตา​แก่​พวก​เขา​ถ้า​พวก​เขา​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​พระเจ้า​และ​ใน​เครื่อง​บูชา​ของ​พระ​เยซู​คริสต์. คน​ที่​ตาย​ไป​โดย​ไม่​ทัน​ได้​กลับ​ใจ​จาก​บาป​ของ​ตน​และ​ถูก​ปลุก​ให้​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​มา​มี​ชีวิต​บน​แผ่นดิน​โลก​ที่​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​สะอาด​จะ​มี​โอกาส​ได้​รับ​การ​ให้​อภัย​และ​ความ​เมตตา​จาก​พระ​ยะโฮวา​ด้วย.—โย. 5:28, 29; กิจ. 24:15

รับ​ประโยชน์​จาก​การ​ให้​อภัย​ของ​พระ​ยะโฮวา

17, 18. เรา​จะ​ได้​รับ​การ​ให้​อภัย​จาก​พระ​ยะโฮวา​ได้​โดย​วิธี​ใด?

17 เนื่อง​จาก​พระ​ยะโฮวา​ทรง​เต็ม​พระทัย​จะ​ให้​อภัย​เรา เรา​ควร​ทำ​อะไร? แน่นอน เรา​ควร​กลับ​ใจ​เหมือน​กับ​ดาวิด​และ​มะนาเซ. เรา​ควร​ยอม​รับ​ว่า​เรา​เป็น​คน​บาป กลับ​ใจ​จาก​การ​กระทำ​ผิด ทูล​วิงวอน​ขอ​การ​ให้​อภัย​จาก​พระ​ยะโฮวา และ​ขอ​ให้​พระองค์​ทรง​สร้าง​ใจ​บริสุทธิ์​สะอาด​ให้​เรา. (เพลง. 51:10) ถ้า​เรา​ทำ​ผิด​ร้ายแรง เรา​ควร​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​ผู้​ปกครอง. (ยโก. 5:14, 15) ไม่​ว่า​สภาพการณ์​ของ​เรา​จะ​เป็น​เช่น​ไร เป็น​เรื่อง​ที่​ให้​กำลังใจ​ที่​เรา​จะ​ระลึก​เสมอ​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ทรง​เป็น​อย่าง​ที่​พระองค์​พรรณนา​แก่​โมเซ​ว่า พระองค์​เป็น “พระเจ้า​ผู้​ทรง​เมตตา​กรุณา, ผู้​ทรง​อด​พระทัย​ได้​นาน, และ​บริบูรณ์​ด้วย​ความ​ดี​และ​ความ​จริง ผู้​ทรง​เมตตา​ต่อ​มนุษย์​ถึง​หลาย​พัน​ชั่ว​อายุ​คน, ผู้​ทรง​โปรด​ยก​ความ​ชั่ว​การ​ล่วง​ละเมิด​และ​บาป​ของ​เขา.” พระ​ยะโฮวา​ไม่​เคย​เปลี่ยน.—เอ็ก. 34:6, 7

18 พระ​ยะโฮวา​ทรง​สัญญา​กับ​ชาว​อิสราเอล​ที่​กลับ​ใจ​ว่า​พระองค์​จะ​ทรง​ให้​อภัย​พวก​เขา​อย่าง​แท้​จริง. พระองค์​ตรัส​ว่า​แม้​บาป​ของ​พวก​เขา​จะ​แดง​เป็น​เหมือน​สี​แดง​เข้ม แต่​พระองค์​จะ​ทำ​ให้​ขาว​สะอาด​เหมือน “หิมะ.” (อ่าน​ยะซายา 1:18) ถ้า​อย่าง​นั้น การ​ให้​อภัย​ของ​พระ​ยะโฮวา​มี​ความ​หมาย​เช่น​ไร​สำหรับ​เรา? เรา​จะ​ได้​รับ​การ​ให้​อภัย​ความ​ผิด​บาป​ของ​เรา​ได้​อย่าง​แท้​จริง​หาก​เรา​กลับ​ใจ​และ​รู้สึก​ขอบคุณ​ที่​พระ​ยะโฮวา​ทรง​ให้​อภัย​เรา.

19. เรา​จะ​พิจารณา​อะไร​ใน​บทความ​ถัด​ไป?

19 ใน​ฐานะ​ที่​เรา​ได้​รับ​การ​ให้​อภัย​จาก​พระ​ยะโฮวา เรา​จะ​เลียน​แบบ​พระองค์​ใน​การ​ปฏิบัติ​ต่อ​กัน​และ​กัน​ได้​อย่าง​ไร? เรา​จะ​ให้​อภัย​คน​ที่​ทำ​ผิด​ร้ายแรง​แต่​กลับ​ใจ​อย่าง​แท้​จริง​แล้ว​ได้​อย่าง​ไร? บทความ​ถัด​ไป​จะ​ช่วย​เรา​ให้​ตรวจ​สอบ​หัวใจ​ของ​เรา​เอง เพื่อ​เรา​จะ​สามารถ​เป็น​เหมือน​พระ​ยะโฮวา​พระ​บิดา​ของ​เรา​มาก​ยิ่ง​ขึ้น ซึ่ง “ประกอบ​ไป​ด้วย​พระคุณ​พร้อม​ที่​จะ​ทรง​ยก​ความ​ผิด.”—เพลง. 86:5