ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

วิธีที่ความทุพพลภาพจะหมดสิ้นไป

วิธีที่ความทุพพลภาพจะหมดสิ้นไป

 วิธี​ที่​ความ​ทุพพลภาพ​จะ​หมด​สิ้น​ไป

ลอง​นึก​ภาพ​ดู​สิ ตา​ของ​คน​ตา​บอด​เห็น​ได้, หู​ของ​คน​หู​หนวก​ได้​ยิน​เสียง​ทุก​ชนิด, ลิ้น​ของ​คน​ใบ้​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี, และ​เท้า​ของ​คน​ง่อย​ยืน​มั่นคง​และ​เดิน​ไป​มา​ได้! เรา​มิ​ได้​กำลัง​พูด​ถึง​ความ​ก้าว​หน้า​ด้าน​วิทยาศาสตร์​การ​แพทย์ แต่​กำลัง​พูด​ถึง​ผล​จาก​การ​แทรกแซง​ของ​พระเจ้า​เพื่อ​มนุษยชาติ. คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ล่วง​หน้า​ว่า “ขณะ​นั้น​ตา​ของ​คน​ตา​บอด​จะ​เห็น​ได้, และ​หู​ของ​คน​หู​หนวก​จะ​ยิน​ได้. แล้ว​คน​ง่อย​จะ​เต้น​ได้​ดุจ​ดัง​อีเก้ง, และ​ลิ้น​ของ​คน​ใบ้​จะ​ร้อง​เพลง.” (ยะซายา 35:5, 6) กระนั้น เรา​จะ​แน่​ใจ​ได้​อย่าง​ไร​ว่า​คำ​พยากรณ์​อัน​น่า​ทึ่ง​จริง ๆ นี้​จะ​กลาย​เป็น​จริง?

แรก​ที​เดียว เมื่อ​พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​อยู่​บน​แผ่นดิน​โลก​นี้ พระองค์​ทรง​รักษา​ผู้​คน​ที่​เจ็บ​ป่วย​ด้วย​โรค​ภัย​และ​ผู้​ที่​ทุพพลภาพ​ทุก​รูป​แบบ​จริง ๆ. ยิ่ง​กว่า​นั้น การ​อัศจรรย์​ส่วน​ใหญ่​ที่​พระ​เยซู​ทรง​กระทำ​มี​ประจักษ์​พยาน​รู้​เห็น​มาก​มาย แม้​แต่​เหล่า​ศัตรู​ของ​พระองค์​ด้วย​ซ้ำ. ที่​จริง มี​อย่าง​น้อย​ครั้ง​หนึ่ง​ที่​พวก​ผู้​ต่อ​ต้าน​ที่​ช่าง​สงสัย​ได้​ซักไซ้​เรื่อง​การ​รักษา​ของ​พระ​เยซู​อย่าง​ละเอียด​โดย​มุ่ง​หวัง​จะ​ให้​ร้าย​พระองค์. แต่​พวก​เขา​ต้อง​ผิด​หวัง​อย่าง​ยิ่ง เมื่อ​การ​กระทำ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พวก​เขา​กลับ​เป็น​การ​ยืน​ยัน​ว่า​การ​อัศจรรย์​ของ​พระ​เยซู​เป็น​เรื่อง​ที่​เกิด​ขึ้น​จริง. (โยฮัน 9:1, 5-34) หลัง​จาก​ที่​พระ​เยซู​ทรง​ทำ​การ​อัศจรรย์​ซึ่ง​ไม่​อาจ​ปฏิเสธ​ได้​อีก​ครั้ง​หนึ่ง พวก​เขา​พา​กัน​กล่าว​ด้วย​ความ​ข้องขัดใจ​ว่า “เรา​จะ​ทำ​อย่าง​ไร​กัน เพราะ​ว่า​ชาย​ผู้​นี้​กระทำ​หมาย​สำคัญ​หลาย​ประการ?” (โยฮัน 11:47, ล.ม.) อย่าง​ไร​ก็​ดี ประชาชน​ทั่ว​ไป​มิ​ได้​ไร้​ซึ่ง​ความ​รู้สึก​เช่น​คน​เหล่า​นี้ เนื่อง​จาก​มี​หลาย​คน​ได้​เริ่ม​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู.—โยฮัน 2:23; 10:41, 42; 12:9-11.

การ​อัศจรรย์​ของ​พระ​เยซู—ภาพ​ล่วง​หน้า​ของ​การ​เยียว​ยา​ทั่ว​โลก

การ​อัศจรรย์​ของ​พระ​เยซู​ไม่​เพียง​พิสูจน์​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​มาซีฮา​และ​พระ​บุตร​ของ​พระเจ้า​เท่า​นั้น. แต่​การ​อัศจรรย์​เหล่า​นี้​ยัง​ได้​ทำ​ให้​มี​รากฐาน​สำหรับ​ความ​เชื่อ​ใน​คำ​สัญญา​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ว่า มนุษยชาติ​ที่​เชื่อ​ฟัง​จะ​ได้​รับ​การ​รักษา​ใน​อนาคต. คำ​สัญญา​เหล่า​นี้​รวม​ถึง​คำ​พยากรณ์​ใน​ยะซายา​บท 35 ซึ่ง​มี​การ​กล่าว​ถึง​ใน​ย่อ​หน้า​แรก​ของ​บทความ​นี้. ยะซายา 33:24 กล่าว​เกี่ยว​กับ​สุขภาพ​ใน​อนาคต​ของ​มนุษย์​ที่​เกรง​กลัว​พระเจ้า​ไว้​ดัง​นี้: “จะ​ไม่​มี​ใคร​ที่​อาศัย​อยู่​ที่​นั่น​พูด​ว่า, ‘ข้าพเจ้า​ป่วย​อยู่.’” คล้ายคลึง​กัน วิวรณ์ 21:4 สัญญา​ว่า “พระเจ้า​จะ​ทรง​เช็ด​น้ำตา​ทุก ๆ หยด​จาก​ตา​ของ​เขา ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​ต่อ​ไป การ​คร่ำ​ครวญ​และ​ร้องไห้​และ​การ​เจ็บ​ปวด​อย่าง​หนึ่ง​อย่าง​ใด​จะ​ไม่​มี​อีก​เลย เพราะ​เหตุ​การณ์​ที่​ได้​มี​อยู่​แต่​ดั้งเดิม​นั้น [ความ​ลำบาก​และ​ความ​ทุกข์​ที่​มี​ใน​ทุก​วัน​นี้] ได้​ล่วง​พ้น​ไป​แล้ว.”

ผู้​คน​อธิษฐาน​เสมอ​ที่​จะ​ให้​ให้​คำ​พยากรณ์​เหล่า​นี้​สำเร็จ​เป็น​จริง เมื่อ​พวก​เขา​กล่าว​ตาม​คำ​อธิษฐาน​แบบ​อย่าง​ของ​พระ​เยซู ซึ่ง​มี​ส่วน​หนึ่ง​กล่าว​ว่า “ขอ​ให้​แผ่นดิน​ของ​พระองค์​มา​ตั้ง​อยู่. พระทัย​ของ​พระองค์​สำเร็จ​ใน​สวรรค์​อย่าง ไร, ก็​ให้​สำเร็จ​ใน​แผ่นดิน​โลก​เหมือน​กัน.” (มัดธาย 6:10) ถูก​แล้ว พระทัย​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​นั้น​รวม​ถึง​แผ่นดิน​โลก​และ​มนุษยชาติ​ด้วย. โรค​ภัย​และ​ความ​ทุพพลภาพ​ทั้ง​ปวง​ซึ่ง​แม้​ทรง​ยอม​ให้​มี​อยู่​เนื่อง​ด้วย​เหตุ​ผล​บาง​ประการ​ก็​จะ​หมด​สิ้น​ไป​ใน​ไม่​ช้า; สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​ไม่​ทำ​ความ​เสียหาย​แก่ “ม้า​วาง​เท้า” ของ​พระเจ้า​อยู่​เรื่อย​ไป.—ยะซายา 66:1. *

ได้​รับ​การ​รักษา​โดย​ไม่​เจ็บ​ปวด​และ​ไม่​เสีย​ค่า

ไม่​ว่า​ผู้​คน​จะ​ทน​ทุกข์​ทรมาน​ด้วย​โรค​ใด พระ​เยซู​ทรง​รักษา​เขา​ให้​หาย​โดย​ไม่​เจ็บ​ปวด, ไม่​ชักช้า, และ​ไม่​เสีย​ค่า​ใช้​จ่าย​ใด ๆ. ด้วย​เหตุ​นั้น คำ​เล่า​ลือ​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้​จึง​แพร่​ออก​ไป​รวด​เร็ว​อย่าง​หลีก​เลี่ยง​ไม่​ได้ และ​ไม่​ช้า “ประชาชน​เป็น​อัน​มาก​มา​เฝ้า​พระองค์​พา​คน​ง่อย, คน​ตา​บอด, คน​ใบ้, คน​เขยก, และ​คน​เจ็บ​อื่น ๆ หลาย​คน​มา​วาง​ใกล้​พระ​บาท​ของ​พระ​เยซู, แล้ว​พระองค์​ทรง​รักษา​เขา​ให้​หาย.” ผู้​คน​มี​ปฏิกิริยา​เช่น​ไร? บันทึก​ของ​มัดธาย​ฐานะ​ประจักษ์​พยาน​บอก​ต่อ​ไป​ว่า “คน​เหล่า​นั้น​ก็​มี​ความ​อัศจรรย์​ใจ​เมื่อ​เห็น​คน​ใบ้​พูด​ได้, คน​เขยก​หาย​ปกติ, คน​ง่อย​เดิน​ได้, คน​ตา​บอด​เห็น​ได้, แล้ว​เขา​ก็​สรรเสริญ​พระเจ้า​ของ​ชาติ​ยิศราเอล.”—มัดธาย 15:30, 31.

พึง​สังเกต​ว่า​ผู้​ที่​ได้​รับ​การ​รักษา​จาก​พระ​เยซู​นั้น​ไม่​ได้​ถูก​คัดเลือก​จาก​ฝูง​ชน​เป็น​พิเศษ ซึ่ง​เป็น​วิธี​ที่​พวก​คน​หลอก​ลวง​มัก​ใช้. แทน​ที่​จะ​เป็น​เช่น​นั้น บรรดา​ญาติ​พี่​น้อง​และ​เพื่อน​ฝูง​ของ​ผู้​เจ็บ​ป่วย​ได้​พา​คน​เหล่า​นั้น “มา​วาง​ใกล้​พระ​บาท​ของ​พระ​เยซู, แล้ว​พระองค์​ทรง​รักษา​เขา​ให้​หาย.” ตอน​นี้ ขอ​ให้​เรา​ทบทวน​ตัว​อย่าง​ที่​เด่น ๆ ซึ่ง​แสดง​ให้​เห็น​ความ​สามารถ​ของ​พระ​เยซู​ใน​การ​เยียว​ยา​รักษา.

ตา​บอด: เมื่อ​พระ​เยซู​ประทับ​ใน​กรุง​เยรูซาเลม พระองค์​ทรง​รักษา​ชาย​คน​หนึ่ง​ซึ่ง “ตา​บอด​มา​แต่​กำเนิด” ให้​เห็น​ได้. ชาย​คน​นี้​เป็น​ที่​รู้​จัก​กัน​ดี​ใน​เมือง​นั้น​ว่า​เป็น​ขอ​ทาน​ตา​บอด. ดัง​นั้น คุณ​คง​จะ​นึก​ภาพ​ออก​ถึง​ความ​ตื่นเต้น​และ​เสียง​เซ็งแซ่​ของ​ผู้​คน​เมื่อ​เห็น​ชาย​คน​นั้น​เดิน​ไป​มา​และ​ตา​มอง​เห็น​ได้! อย่าง​ไร​ก็​ตาม ไม่​ใช่​ทุก​คน​ที่​รู้สึก​ยินดี. เนื่อง​จาก​ไม่​พอ​ใจ​ที่​ก่อน​หน้า​นี้​พระ​เยซู​ได้​กล่าว​เปิดโปง​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​ตน สมาชิก​บาง​คน​ของ​กลุ่ม​ลัทธิ​ยิว​ที่​โดด​เด่น​และ​ทรง​อิทธิพล​ซึ่ง​เรียก​ว่า​พวก​ฟาริซาย​ได้​พยายาม​อย่าง​สุด​กำลัง​ที่​จะ​หา​หลักฐาน​ว่า พระ​เยซู​ใช้​เล่ห์​เหลี่ยม​ใน​การ​รักษา. (โยฮัน 8:13, 42-44; 9:1, ล.ม., 6-31) ดัง​นั้น พวก​เขา​จึง​ซักไซ้​ไล่เลียง​ชาย​ที่​พระ​เยซู​ได้​ทรง​รักษา​นั้น, และ​บิดา​มารดา​ของ​เขา, แล้ว​ก็​ตัว​เขา​อีก​ครั้ง​หนึ่ง. แต่​การ​ไต่สวน​ของ​พวก​ฟาริซาย​กลับ​กลาย​เป็น​เพียง​การ​ยืน​ยัน​ความ​เป็น​จริง​ของ​การ​อัศจรรย์​ของ​พระ​เยซู ซึ่ง​ทำ​ให้​พวก​เขา​โกรธ​แค้น. ด้วย​ความ​งุนงง​ใน​ความ​ดันทุรัง​ของ​ผู้​เคร่ง​ศาสนา​ที่​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด​เหล่า​นี้ ชาย​ที่​ตา​หาย​บอด​จึง​กล่าว​ว่า “ตั้ง​แต่​เดิม​มา​ไม่​มี​ใคร​ได้​ยิน​ว่า​ผู้​ใด​ได้​เปิด​ตา​ของ​คน​ที่​ตา​บอด​แต่​กำเนิด. ถ้า​คน​นั้น​ไม่​ได้​มา​จาก​พระเจ้า​แล้ว, ก็​คง​ทำ​อะไร​ไม่​ได้.” (โยฮัน 9:32, 33) เพราะ​การ​แสดง​ออก​ถึง​ความ​เชื่อ​ที่​จริง​ใจ​และ​หลักแหลม​เช่น​นี้ พวก​ฟาริซาย​จึง​ได้ “ไล่​ผู้​นั้น​เสีย” ซึ่ง​บ่ง​ชี้​ว่า​พวก​เขา​ได้​ขับ​ไล่​ชาย​ที่​ครั้ง​หนึ่ง​เคย​ตา​บอด​นั้น​ออก​จาก​ธรรมศาลา.—โยฮัน 9:22, 34.

หู​หนวก: ขณะ​พระ​เยซู​ประทับ​อยู่​ใน​แคว้น​เดคาโปลิส (เดกาโปลี) ซึ่ง​อยู่​ทาง​ตะวัน​ออก​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน (ยาระเดน) ประชาชน “พา​ชาย​หู​หนวก​พูด​ติดอ่าง​คน​หนึ่ง​มา​หา​พระองค์.” (มาระโก 7:31, 32, ฉบับ​แปล​ใหม่) พระ​เยซู​ไม่​เพียง​แต่​ทรง​รักษา​ชาย​คน​นั้น แต่​พระองค์​ยัง​ได้​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​ทรง​หยั่ง​เห็น​เข้าใจ​ลึกซึ้ง​ต่อ​ความ​รู้สึก​ของ​คน​หู​หนวก ซึ่ง​อาจ​จะ​อาย​เมื่อ​ถูก​ห้อม​ล้อม​ด้วย​ฝูง​ชน. คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​เรา​ว่า พระ​เยซู​ทรง​พา​ชาย​หู​หนวก​นั้น “ออก​จาก​ประชาชน​ไป​อยู่​ต่าง​หาก” และ​จึง​ทรง​รักษา​เขา. อีก​ครั้ง​หนึ่ง​ที่​ผู้​เห็น​เหตุ​การณ์​ทั้ง​หลาย​ต่าง “ประหลาด​ใจ​นัก​หนา” และ​พูด​กัน​ว่า “สรรพสิ่ง​ซึ่ง​พระองค์​ทรง​กระทำ​นั้น​ล้วน​แต่​ดี คน​หู​หนวก​ก็​ยิน​ได้, และ​คน​ใบ้​ก็​พูด​ได้.”—มาระโก 7:33-37.

อัมพาต: ขณะ​พระ​เยซู​ประทับ​อยู่​ที่​เมือง​เคเปอร์นาอุม (กัปเรนาอูม) ประชาชน​มา​หา​พระองค์​พร้อม​กับ​คน​ง่อย​คน​หนึ่ง​ซึ่ง​นอน​อยู่​บน​ที่​นอน. (มัดธาย 9:2) ข้อ 6 ถึง 8 พรรณนา​เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น. “[พระ​เยซู] จึง​ตรัส​สั่ง​คน​ง่อย​ว่า, ‘จง​ลุก​ขึ้น​ยก​ที่​นอน​ไป​บ้าน​เถิด.’ เขา​จึง​ลุก​ขึ้น​ไป​บ้าน​ของ​ตน. แต่​เมื่อ​ประชาชน​เห็น​ดัง​นั้น​ก็​อัศจรรย์​ใจ, แล้ว​ได้​ยก​ยอ​สรรเสริญ​พระเจ้า​ผู้​ได้​ทรง​ประทาน​ฤทธิ์​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ดัง​นั้น​แก่​มนุษย์.” นี่​เป็น​อีก​ครั้ง​หนึ่ง​ด้วย​ที่​พระ​เยซู​ทรง​กระทำ​การ​อัศจรรย์​ท่ามกลาง​เหล่า​สาวก​ของ​พระองค์​และ​พวก​ศัตรู. สังเกต​ว่า สาวก​ของ​พระ​เยซู ซึ่ง​ไม่​ได้​ถูก​ปิด​ตา​ด้วย​ความ​เกลียด​ชัง​และ​อคติ ได้ “ยก​ยอ​สรรเสริญ​พระเจ้า” เนื่อง​ด้วย​สิ่ง​ที่​เขา​ได้​รู้​เห็น​นั้น.

โรค​ภัย​ไข้​เจ็บ: “คน​โรค​เรื้อน​คน​หนึ่ง​มา​หา [พระ​เยซู] คุกเข่า​ลง​ทูล​วิงวอน​พระองค์​ว่า ‘เพียง​แต่​พระองค์​จะ​โปรด​ก็​จะ​ทรง​บันดาล​ให้​ข้า​พระองค์​หาย​โรค​ได้’ พระ​เยซู​ทรง​สงสาร​เขา​จึง​ทรง​ยื่น​พระ​หัตถ์​ถูก​ต้อง​คน​นั้น​ตรัส​แก่​เขา​ว่า ‘เรา​พอ​ใจ แล้ว จง​หาย​เถิด’ ใน​ทันใด​นั้น​โรค​เรื้อน​ก็​หาย.” (มาระโก 1:40-42, ฉบับ​แปล​ใหม่) สังเกต​ว่า​พระ​เยซู​ไม่​ได้​ทรง​รักษา​ชาย​ผู้​นั้น​อย่าง​เสีย​ไม่​ได้ แต่​ด้วย​ความ​รู้สึก​สงสาร​อย่าง​แท้​จริง. ลอง​นึก​ภาพ​ตัว​คุณ​เป็น​โรค​เรื้อน​ดู​สิ. คุณ​จะ​รู้สึก​อย่าง​ไร​ถ้า​ใน​ทันที​ทันใด​และ​โดย​ปราศจาก​ความ​เจ็บ​ปวด คุณ​ได้​รับ​การ​รักษา​ให้​หาย​จาก​โรค​ร้าย​ที่​น่า​กลัว​ซึ่ง​เคย​ทำ​ให้​ร่าง​กาย​ของ​คุณ​ค่อย ๆ ผิด​รูป​ผิด​ร่าง​ไป​และ​ทำ​ให้​คุณ​เป็น​ที่​รังเกียจ​ของ​สังคม? ไม่​ต้อง​สงสัย คุณ​คง​เข้าใจ​ได้​ว่า​เพราะ​เหตุ​ใด​ชาย​โรค​เรื้อน​อีก​คน​หนึ่ง​ซึ่ง​ได้​รับ​การ​รักษา​โดย​การ​อัศจรรย์​จึง “กราบ​ลง​ที่​พระ​บาท​ของ​พระ​เยซู​โมทนา​พระคุณ​ของ​พระองค์.”—ลูกา 17:12-16, ฉบับ​แปล​ใหม่.

อาการ​บาดเจ็บ: การ​อัศจรรย์​ครั้ง​สุด​ท้าย​ที่​พระ​เยซู​ทรง​กระทำ​ก่อน​จะ​ทรง​ถูก​จับ​กุม​และ​ถูก​ตรึง​คือ​การ​รักษา​อาการ​บาดเจ็บ. ด้วย​การ​กระทำ​อย่าง​หุนหันพลันแล่น​ต่อ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​มา​จับ​กุม​พระ​เยซู อัครสาวก​เปโตร “มี​ดาบ​จึง​ชัก​ออก​ฟัน​ทาส​คน​หนึ่ง​ของ​มหา​ปุโรหิต​ถูก​หู​ข้าง​ขวา​ขาด​ไป.” (โยฮัน 18:3-5, 10) บันทึก​เหตุ​การณ์​เดียว​กัน​นี้​ใน​ลูกา​บอก​เรา​ว่า​พระ​เยซู “ทรง​ต่อ​ใบ​หู​คน​นั้น​ให้​หาย​ปกติ.” (ลูกา 22:50, 51) อีก​ครั้ง​หนึ่ง​ที่​การ​กระทำ​ด้วย​ความ​เมตตา​สงสาร​นั้น​อยู่​ใน​สายตา​ของ​บรรดา​มิตร​สหาย​ของ​พระ​เยซู​และ​พวก​ศัตรู​ของ​พระองค์ ซึ่ง​ใน​เหตุ​การณ์​นี้​ก็​คือ เหล่า​คน​ที่​มา​จับ​กุม​พระ​เยซู​นั่น​เอง.

ถูก​แล้ว ยิ่ง​เรา​พิจารณา​การ​อัศจรรย์​ของ​พระ​เยซู​อย่าง​ละเอียด​มาก​เท่า​ไร เรา​ก็​ยิ่ง​มอง​เห็น​ความ​เป็น​จริง​ของ​การ​อัศจรรย์​เหล่า​นี้​เด่น​ชัด​ยิ่ง​ขึ้น​เท่า​นั้น. (2 ติโมเธียว 3:16) และ​ดัง​ที่​กล่าว​ข้าง​ต้น การ​ศึกษา​เรื่อง​นี้​ควร​เสริม​ให้​เรา​มี​ความ​เชื่อ​ที่​เข้มแข็ง​ขึ้น​ใน​เรื่อง​คำ​สัญญา​ของ​พระเจ้า​ที่​จะ​เยียว​ยา​รักษา​มนุษยชาติ​ที่​เชื่อ​ฟัง. คัมภีร์​ไบเบิล​นิยาม​ความ​เชื่อ​ของ​คริสเตียน​ว่า​เป็น “ความ​คาด​หมาย​ที่​แน่นอน ใน​สิ่ง​ซึ่ง​หวัง​ไว้ เป็น​การ​แสดง​ออก​เด่น​ชัด ถึง​สิ่ง​ที่​เป็น​จริง ถึง​แม้​ไม่​ได้​เห็น​สิ่ง​นั้น​ก็​ตาม.” (เฮ็บราย 11:1, ล.ม.) เห็น​ชัด​ว่า พระเจ้า​ทรง​สนับสนุน​การ​มี​ความ​เชื่อ​ที่​มั่นคง​ซึ่ง​อาศัย​พยาน​หลักฐาน มิ​ใช่​หลับ​หู​หลับ​ตา​เชื่อ​หรือ​เพียง​เพราะ​มี​ความ​คาด​หวัง. (1 โยฮัน 4:1) เมื่อ​เรา​ได้​มา​ซึ่ง​ความ​เชื่อ​เช่น​นั้น เรา​จะ​พบ​ว่า​เรา​เป็น​คน​ที่​แข็งแรง​ขึ้น, สุขภาพ​ดี​ขึ้น, และ​มี​ความ​สุข​มาก​ขึ้น​ทาง​ฝ่าย​วิญญาณ.—มัดธาย 5:3; โรม 10:17.

การ​เยียว​ยา​รักษา​ฝ่าย​วิญญาณ​ต้อง​มา​ก่อน!

ผู้​ที่​มี​สุขภาพ​ร่าง​กาย​แข็งแรง​หลาย​คน​ไม่​มี​ความ​สุข. บาง​คน​ถึง​กับ​พยายาม​ฆ่า​ตัว​ตาย​เนื่อง​จาก​พวก​เขา​ไม่​มี​ความ​หวัง​สำหรับ​อนาคต หรือ​มิ​ฉะนั้น​ก็​เพราะ​รู้สึก​ว่า​ชีวิต​ของ​เขา​เต็ม​ไป​ด้วย​ปัญหา. ที่​แท้​แล้ว พวก​เขา​ก็​เป็น​คน​ทุพพลภาพ​ทาง​ด้าน​วิญญาณ ซึ่ง​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระเจ้า​สภาพ​ดัง​กล่าว​ร้ายแรง​ยิ่ง​กว่า​การ​ไร้​สมรรถภาพ​ทาง​กาย​เสีย​อีก. (โยฮัน 9:41) ตรง​กัน​ข้าม หลาย​คน​ที่​ทุพพลภาพ​ทาง​กาย อย่าง​เช่น​คริสเตียน​และ​จูเนียร์​ซึ่ง​ได้​กล่าว​ถึง​ใน​บทความ​ก่อน​กลับ​มี​ชีวิต​ที่​มี​ความ​สุข​และ​น่า​พอ​ใจ. ทำไม​จึง​เป็น​เช่น​นั้น? นั่น​เป็น​เพราะ​พวก​เขา​มี​สุขภาพ​ดี​ฝ่าย​วิญญาณ​และ​ได้​รับ​การ​เสริม​พลัง​จาก​ความ​หวัง​ที่​แน่นอน​ซึ่ง​อาศัย​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​หลัก.

โดย​พาด​พิง​ถึง​ความ​ต้องการ​ที่​พิเศษ​เฉพาะ​ของ​เรา​ฐานะ​มนุษย์ พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “มนุษย์​จะ​บำรุง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​สิ่ง​เดียว​หา​มิ​ได้, แต่​ด้วย​บรรดา​โอวาท​ซึ่ง​ออก​มา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระเจ้า.” (มัดธาย 4:4) ถูก​แล้ว ต่าง​จาก​สิ่ง​ทรง​สร้าง​ประเภท​สัตว์ มนุษย์​ต้องการ​มาก​กว่า​สิ่ง​ค้ำจุน​ร่าง​กาย​ด้าน​วัตถุ. เนื่อง​จาก​ถูก​สร้าง​ตาม “แบบ​ฉายา” ของ​พระเจ้า เรา​จึง​ต้องการ​อาหาร​ฝ่าย​วิญญาณ ซึ่ง​ได้​แก่​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า​และ​วิธี​ที่​เรา​จะ​ดำเนิน​ชีวิต​ลง​รอย​กับ​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​และ​กระทำ​ตาม​พระทัย​ประสงค์​ของ​พระองค์. (เยเนซิศ 1:27; โยฮัน 4:34) ความ​รู้​ของ​พระเจ้า​เติม​ความ​หมาย​ให้​กับ​ชีวิต​ของ​เรา​และ​ทำ​ให้​เรา​เปี่ยม​ไป​ด้วย​พลัง​ทาง​ฝ่าย​วิญญาณ. นอก​จาก​นั้น ความ​รู้​ดัง​กล่าว​ยัง​ได้​วาง​รากฐาน​สำหรับ​ชีวิต​นิรันดร์​ใน​อุทยาน​บน​แผ่นดิน​โลก​ไว้​ด้วย. พระ​เยซู​ตรัส​ดัง​นี้: “นี่​แหละ​เป็น​ชีวิต​นิรันดร์, คือ​ว่า​ให้​เขา​รู้​จัก​พระองค์​ผู้​เป็น​พระเจ้า​เที่ยง​แท้​องค์​เดียว. และ​รู้​จัก​ผู้​ที่​พระองค์​ทรง​ใช้​มา​คือ​พระ​เยซู​คริสต์.”—โยฮัน 17:3.

เป็น​ที่​น่า​สังเกต​ว่า​คน​ร่วม​สมัย​เดียว​กับ​พระ​เยซู​มิ​ได้​เรียก​พระองค์​ว่า “ผู้​รักษา” แต่​เรียก​ว่า “อาจารย์.” (ลูกา 3:12; 7:40) เพราะ​เหตุ​ใด? ก็​เนื่อง​จาก​พระ​เยซู​ทรง​สอน​ประชาชน​ถึง​เรื่อง​ทาง​แก้​ที่​ถาวร สำหรับ​ปัญหา​ต่าง ๆ ของ​มนุษยชาติ ซึ่ง​ได้​แก่​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​นั่น​เอง. (ลูกา 4:43; โยฮัน 6:26, 27) รัฐบาล​ฝ่าย​สวรรค์​นี้​ซึ่ง​บริหาร​งาน​โดย​พระ​เยซู​คริสต์​จะ​ปกครอง​ทั่ว​ทั้ง​โลก และ​จะ​ทำ​ให้​คำ​สัญญา​ทั้ง​หมด​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​เกี่ยว​กับ​การ​ฟื้นฟู​อย่าง​สมบูรณ์​และ​ถาวร​สำหรับ​มนุษยชาติ​ที่​ชอบธรรม​และ​แผ่นดิน​โลก​ซึ่ง​เป็น​บ้าน​ของ​พวก​เขา​สำเร็จ​เป็น​จริง. (วิวรณ์ 11:15) นั่น​คือ​เหตุ​ผล​ที่​ใน​คำ​อธิษฐาน​แบบ​อย่าง​ของ​พระองค์ พระ​เยซู​ทรง​เชื่อม​โยง​การ​มา​ของ​ราชอาณาจักร​เข้า​กับ​การ​ที่​พระทัย​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​จะ​สำเร็จ​บน​แผ่นดิน​โลก​นี้.—มัดธาย 6:10.

สำหรับ​หลาย​คน​ที่​ทุพพลภาพ การ​เรียน​รู้​เกี่ยว​กับ​ความ หวัง​อัน​น่า​ตื่นเต้น​นี้​ได้​ทำ​ให้​น้ำตา​แห่ง​ความ​เศร้า​ของ​พวก​เขา​กลาย​เป็น​น้ำตา​แห่ง​ความ​ยินดี. (ลูกา 6:21) ที่​จริง พระเจ้า​จะ​ทรง​ทำ​มาก​กว่า​การ​ขจัด​ความ​เจ็บ​ป่วย​และ​ความ​ทุพพลภาพ; พระองค์​จะ​ทรง​ลบ​ล้าง​ต้น​เหตุ​แห่ง​ความ​ทุกข์​ของ​มนุษย์​เลย​ที​เดียว ซึ่ง​ก็​คือ​บาป​นั่น​เอง. ที่​จริง ยะซายา 33:24 และ​มัดธาย 9:2-7 ซึ่ง​ได้​อ้าง​ถึง​ก่อน​หน้า​นี้​ได้​เชื่อม​โยง​ความ​เจ็บ​ป่วย​เข้า​กับ​สภาพ​ผิด​บาป​ของ​มนุษย์​เรา. (โรม 5:12) ดัง​นั้น ด้วย​เหตุ​ที่​บาป​จะ​ถูก​กำจัด​ออก​ไป ใน​ที่​สุด​มนุษยชาติ​จะ​ชื่นชม​กับ “เสรีภาพ​อัน​รุ่ง​โรจน์​แห่ง​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​พระเจ้า” ซึ่ง​เป็น​เสรีภาพ​ที่​รวม​ถึง​ความ​สมบูรณ์​ของ​จิตใจ​และ​ร่าง​กาย.—โรม 8:21, ล.ม.

อาจ​เป็น​การ​ง่าย​ที่​ผู้​มี​สุขภาพ​ดี​อยู่​แล้ว​จะ​มอง​ดู​สภาพการณ์​ของ​ตน​ว่า​เป็น​เรื่อง​ธรรมดา. แต่​คน​ที่​ต้อง​ทน​ทุกข์​กับ​ประสบการณ์​ชีวิต​อัน​ขมขื่น​เนื่อง​จาก​ความ​ทุพพลภาพ​คง​ไม่​คิด​เช่น​นั้น. พวก​เขา​รู้​ว่า​สุขภาพ​และ​ชีวิต​เป็น​สิ่ง​มี​ค่า​มาก​เพียง​ไร​และ​สิ่ง​ต่าง ๆ อาจ​เปลี่ยน​ไป​ได้​ใน​ทันที​ทันใด​และ​โดย​ไม่​ได้​คาด​ล่วง​หน้า. (ท่าน​ผู้​ประกาศ 9:11) ดัง​นั้น เรา​หวัง​ว่า​ผู้​ที่​ทุพพลภาพ​ใน​กลุ่ม​ผู้​อ่าน​ของ​เรา​คง​จะ​ได้​พิจารณา​เป็น​พิเศษ​ถึง​เรื่อง​คำ​สัญญา​อัน​ยอด​เยี่ยม​ของ​พระเจ้า​ที่​บันทึก​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล. พระ​เยซู​ได้​ทรง​ประทาน​ชีวิต​ของ​พระองค์​เพื่อ​รับรอง​ความ​สำเร็จ​เป็น​จริง​ของ​คำ​สัญญา​เหล่า​นี้. มี​การ​รับประกัน​ใด​อีก​หรือ​ที่​จะ​ดี​ไป​กว่า​นี้?—มัดธาย 8:16, 17; โยฮัน 3:16.

[เชิงอรรถ]

^ วรรค 6 สำหรับ​การ​พิจารณา​ใน​ราย​ละเอียด​เกี่ยว​ด้วย​สาเหตุ​ที่​พระเจ้า​ทรง​ยอม​ให้​มี​ความ​ทุกข์ โปรด​ดู​จุลสาร​พระเจ้า​ทรง​ใฝ่​พระทัย​ใน​พวก​เรา​จริง ๆ หรือ? จัด​พิมพ์​โดย​พยาน​พระ​ยะโฮวา.