ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ทัศนะของคัมภีร์ไบเบิล

ความยากจน

ความยากจน

แม้จะมีความพยายามอย่างมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน แต่หลายล้านคนทั่วโลกก็ยังจนอยู่

คนจนจะมีความสุขได้อย่างไร?

คนทั่วไปคิดอย่างไร?

หลายคนเชื่อว่าความสุขและความสำเร็จมาจากการมีทรัพย์สมบัติมาก ๆ และความสำเร็จแท้ก็วัดกันตรงที่ว่าคนนั้นมีเงินมากแค่ไหน ดังนั้น คนทั่วไปจึงคิดว่าคนจนคงไม่มีความสุขและไม่พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ เพราะพวกเขาแทบไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ได้รับการรักษาที่ดี และมักจะไม่ค่อยได้รับสวัสดิการอื่น ๆ ทางสังคม

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

คัมภีร์ไบเบิลสอนว่าความสุขแท้ของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน แต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าผู้ที่สร้างตัวเขาขึ้นมา พระคัมภีร์บอกว่า ‘ผู้ที่สำนึกถึงความจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าก็มีความสุข’ (มัดธาย 5:3, เชิงอรรถ) ไม่ว่าจะรวยหรือจน คนที่พึ่งพระเจ้าจะพยายามค้นดูว่าพระองค์คิดอย่างไรในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้น การเรียนความจริงจากคัมภีร์ไบเบิลจะทำให้เราสบายใจและมีจิตใจสงบ นี่แหละที่ทำให้คนเรามีความสุขแท้

คนที่เข้าใจและทำตามคำแนะนำในพระคัมภีร์แม้ว่ายากจนแต่เขาก็มีความสุขได้ ตัวอย่างเช่น คัมภีร์ไบเบิลมีคำแนะนำที่ช่วยเราให้หลีกเลี่ยงนิสัยที่ไม่ดีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้ามากเกินไป เพราะสิ่งเสพติดเหล่านี้นอกจากจะทำให้เปลืองเงินแล้วยังต้องเสียเงินเพื่อรักษาโรคที่ตามมาด้วย—สุภาษิต 20:1; 2 โครินท์ 7:1

คัมภีร์ไบเบิลยังเตือนถึงผลเสียของความโลภและการบ้าวัตถุด้วย (มาระโก 4:19; เอเฟโซส์ 5:3) คำแนะนำเหล่านี้ช่วยเราไม่ให้ต้องเสียเงินไปกับการพนัน หรือกลายเป็นคน “รักเงิน” ซึ่งพระคัมภีร์อธิบายว่า “เป็นรากของสิ่งที่ก่อความเสียหายทุกชนิด” (1 ติโมเธียว 6:10) คัมภีร์ไบเบิลยังเตือนอีกว่า “แม้ว่าคนเรามีอย่างบริบูรณ์ แต่ชีวิตของเขาก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขามี” (ลูกา 12:15) พูดง่าย ๆ ก็คือ มีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อชีวิตไม่ได้ ในทางกลับกัน การใช้ชีวิตตามคำแนะนำที่ฉลาดของคัมภีร์ไบเบิลทำให้ชีวิตมีความหมายและมีความสุขแท้

แม้จะต้องดิ้นรนเพื่อหาอาหาร เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัย แต่คนจนก็มีความสุขได้โดยใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามคำแนะนำของพระเจ้า และทำทุกสิ่งเพื่อให้พระองค์พอใจ พวกเขานึกถึงความจริงที่คัมภีร์ไบเบิลสัญญาไว้ว่า “พรของพระยะโฮวากระทำให้เกิดความมั่งคั่ง และพระองค์จะไม่เพิ่มความทุกข์ยากให้เลย”—สุภาษิต 10:22

ข้อคัมภีร์หลัก: ‘ผู้ที่สำนึกถึงความจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าก็มีความสุข’มัดธาย 5:3, เชิงอรรถ

 ความจนจะหมดไปไหม?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

ในขณะที่มนุษย์ไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้แม้จะพยายามอย่างมาก แต่เมื่อถึงเวลา พระเจ้าจะแก้ที่ต้นตอของปัญหา ซึ่งก็คือความเห็นแก่ตัวที่ฝังลึกในตัวคนเราและรัฐบาลที่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น (ท่านผู้ประกาศ 8:9) ผู้สร้างของเราจะนำรัฐบาลของพระองค์มาปกครองแทนรัฐบาลของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัว และรัฐบาลที่อยู่บนสวรรค์นี้จะให้ประชาชนทุกคนได้รับสิ่งดี ๆ อย่างเท่าเทียมกัน คัมภีร์ไบเบิลให้คำสัญญาที่แน่นอนว่ากษัตริย์ของรัฐบาลพระเจ้าจะฟังเสียงคนจน ‘เพราะพระองค์จะช่วยคนขัดสนเมื่อเขาร้องทุกข์ . . . พระองค์จะสงสารคนอนาถาและคนขัดสน ชีวิตของคนขัดสนพระองค์จะช่วยให้รอด’—บทเพลงสรรเสริญ 72:12-14

โลกจะกลายเป็นอุทยานจริง ๆ ทุกคนจะมีบ้านอยู่และมีอาหารกิน ความจนจะหมดไปจากโลกนี้อย่างไร้ร่องรอย พระเจ้าสัญญากับประชาชนของพระองค์ในหนังสือยะซายาว่าพวกเขาจะ “สร้างบ้านและได้อยู่อาศัย เขาจะปลูกสวนองุ่นและได้กินผลของมัน . . . ผู้ที่เราเลือกสรรไว้จะได้ชื่นชมผลงานจากน้ำมือของตนตราบนานเท่านาน” (ยะซายา 65:21, 22, ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย ) แทนที่จะอยู่แบบอด ๆ อยาก ๆ ทุกคนจะมีอิ่มหนำและมีความสุขกับ “งานเลี้ยงใหญ่” และได้รับสิ่งดีทุกอย่างที่พระยะโฮวาเตรียมไว้ให้—ยะซายา 25:6, ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย

ทำไมคุณควรสนใจเรื่องนี้?

การทบทวนคำสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับโลกที่ปราศจากความยากจน จะทำให้คนที่อยู่ในสภาพยากจนข้นแค้นรู้ว่าพระเจ้าเป็นห่วงพวกเขา และอีกไม่นานความทุกข์ที่เขาเจออยู่จะหมดไป การคิดถึงความหวังแบบนี้เสมอจะช่วยให้เขามีกำลังใจและอดทนกับสภาพการณ์ที่ลำบากในตอนนี้ได้

ข้อคัมภีร์หลัก: “พระองค์จะทรงช่วยคนขัดสนเมื่อเขาร้องทุกข์ . . . พระองค์จะสงสารคนอนาถาและคนขัดสน ชีวิตของคนขัดสนพระองค์จะช่วยให้รอด”บทเพลงสรรเสริญ 72:12, 13