ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพ่ง​ดู​โลก

เจาะ​ประเด็น​เอเชีย

เจาะ​ประเด็น​เอเชีย

เอเชีย​เป็น​ทวีป​ที่​มี​ประชากร​หนา​แน่น​ที่​สุด​ใน​โลก แค่​ที่​จีน​กับ​อินเดีย​รวม​กัน​ก็​มี​ประชากร​มาก​กว่า 1 ใน 3 ของ​โลก ประเทศ​แถบ​เอเชีย​มี​ปัญหา​อะไร​บ้าง​ใน​เรื่อง​การ​ศึกษา​และ​การ​ดู​แล​ประชาชน?

การ​สอน​จะ​ช่วย​ปก​ป้อง​เด็ก

บรรดา​ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้าน​กฎหมาย​ชาว​จีน​บอก​ว่า ถ้า​พ่อ​แม่​ไม่​ได้​สอน​ลูก​เรื่อง​เพศ​ตั้ง​แต่​ยัง​เล็ก โอกาส​ที่​เด็ก​จะ​ถูก​ทำ​ร้าย​ทาง​เพศ​มี​สูง ใน​ช่วง 4 ปี​มา​นี้​พนักงาน​อัยการ​ยื่น​ฟ้อง​คดี​ล่วง​ละเมิด​ทาง​เพศ​เด็ก​มาก​กว่า 8,000 คดี ศาสตราจารย์​ด้าน​กฎหมาย​จาก​มหาวิทยาลัย​ครุศาสตร์​ปักกิ่ง​บอก​ว่า เด็ก ๆ “มัก​จะ​ถูก​ทำ​ร้าย​และ​ตก​เป็น​เหยื่อ​ได้​ง่าย การ​สอน​ลูก​เป็น​เคล็ดลับ​ที่​จะ​ช่วย​ปก​ป้อง​พวก​เขา​ไว้​จาก​การ​ถูก​ทำ​ร้าย​ทาง​เพศ​ได้”

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​อย่าง​ไร? พ่อ​แม่​ที่​รอบคอบ​จะ​สอน​ลูก​ของ​เขา​ถึง​วิธี​ที่​จะ​ป้องกัน​ตัว “จาก​คน​ที่​พูด​ตลบตะแลง”—สุภาษิต 2:1, 10-12, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย

ตาย​เพราะ​ผล​กระทบ​ของ​ไต้ฝุ่น

จาก​การ​ศึกษา​หนึ่ง​พบ​ว่า 1 ปี​หลัง​จาก เกิด​พายุ​ไต้ฝุ่น​ที่​ฟิลิปปินส์ อัตรา​เฉลี่ย​ของ​เด็ก​ทารก​ผู้​หญิง​ที่​ตาย​มี​มาก​กว่า​จำนวน​ผู้​ที่​เสีย​ชีวิต​ใน​พายุ​ถึง 15 เท่า สาเหตุ​อาจ​เป็น​เพราะ​หลัง​จาก​เกิด​พายุ​ผู้​คน​ตก​งาน ใช้​เงิน​ไป​กับ​การ​ซ่อมแซม​ฟื้นฟู และ​ทารก​ผู้​หญิง​มัก​ไม่​ค่อย​ได้​รับ​การ​ช่วยเหลือ​ด้าน​โภชนาการ​และ​ด้าน​สาธารณสุข​เท่า​ที่​ควร

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​อย่าง​ไร? ‘แบ่ง​ปัน​อาหาร​ของ​เจ้า​แก่​ผู้​หิว​โหย ให้​ที่​พัก​พิง​แก่​คน​ยาก​จน​เร่ร่อน ให้​เสื้อ​ผ้า​แก่​ผู้​เปลือย​กาย​ที่​เจ้า​พบ’—ยะซายา 58:7, ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย

การ​ฆ่า​ตัว​ตาย​ของ​ผู้​สูง​อายุ​ใน​เกาหลี​ใต้

ใน​ช่วง​ปี 2011 คน​ที่​ฆ่า​ตัว​ตาย​ใน​เกาหลี​ใต้​มาก​กว่า 25 เปอร์เซ็นต์​เป็น​คน​ที่​มี​อายุ​ตั้ง​แต่ 65 ปี​ขึ้น​ไป นัก​วิจัย​บาง​คน​บอก​ว่า​สาเหตุ​มา​จาก​ความ​คิด​ที่​เปลี่ยน​ไป​เรื่อง​การ​ดู​แล​ผู้​สูง​อายุ​และ​สภาพ​เศรษฐกิจ ผู้​สูง​อายุ​เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์​ใน​เกาหลี​ใต้​อยู่​ใน​สภาพ​ที่​ยาก​จน และ​มี​ประชากร​ไม่​ถึง​ครึ่ง​ประเทศ​ที่​คิด​ว่า​ควร​จะ​ดู​แล​พ่อ​แม่​ที่​สูง​อายุ

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​อย่าง​ไร? “จง​นับถือ​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า”—เอเฟโซส์ 6:2