ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

เพ่งดูโลก

เพ่งดูโลก

โลก

“ในแต่ละปี มีทารกเกือบ 3 ล้านคนเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 1 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ และมากกว่า 1 ใน 3 ของทารกเหล่านี้เสียชีวิตตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลก”—องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ

อังกฤษ

ข้อมูลด้านสาธารณสุขของอังกฤษบอกว่า ในปี ค.ศ. 2011 มีคนที่เสียชีวิตเพราะมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้นใน 15 เขตของลอนดอน ทั้ง ๆ ที่มีการโฆษณาว่าน้ำมันดีเซลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าน้ำมันชนิดอื่น ๆ เพราะดีเซลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพกว่า แต่น่าแปลกที่พบว่า 91 เปอร์เซ็นต์ของมลพิษทางอากาศในเขตนั้นมาจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล

รัสเซีย

ผลการสำรวจในปี ค.ศ. 2013 ของมูลนิธิหนึ่งในรัสเซีย (Russia’s Public Opinion Foundation) พบว่า คนรัสเซียประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าเขาเป็นคริสเตียนนิกายออร์โธดอกซ์ยอมรับว่าไม่เคยอ่านคัมภีร์ไบเบิลเลยแม้แต่นิดเดียว และ 28 เปอร์เซ็นต์บอกว่าพวกเขาแทบไม่ได้อธิษฐานเลย

แอฟริกา

รายงานของธนาคารโลกบอกว่า การที่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินทำให้เกิดความสับสน ซึ่งส่งผลให้การเพาะปลูกช้าลงและทำให้ความยากจนเพิ่มขึ้น จริง ๆ แล้วทั่วโลกมีพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกปล่อยทิ้งไว้มากมาย ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดนั้นอยู่ในแอฟริกา ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1,250 ล้านไร่ แต่คนแอฟริกาใช้เพื่อเพาะปลูกแค่ 25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

สหรัฐ

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งเลิกใช้หนังสือเรียนแล้วหันมาใช้แท็บเล็ตที่สามารถดาวน์โหลดหนังสือเรียน ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันและสื่อต่าง ๆ ได้ แต่บางคนก็ยังสงสัยว่าวิธีนี้จะช่วยให้ประหยัดเงินได้มากขึ้นจริงหรือไม่