ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ทัศนะของคัมภีร์ไบเบิล

ความฝันจากพระเจ้า

ความฝันจากพระเจ้า

พระเจ้าเคยติดต่อกับมนุษย์โดยทางความฝันไหม?

“ดานิเอล [ผู้ส่งข่าวของพระเจ้า ] เมื่อนอนหลับได้ฝัน . . . เขาจึงได้จดนิมิตนั้นไว้ บรรยายไปตามเรื่องที่เขาได้เห็นนั้นดังต่อไปนี้”—ดานิเอล 7:1

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

พระเจ้าใช้หลายวิธีเพื่อส่งข่าวสารสำคัญถึงมนุษย์ ในสมัยคัมภีร์ไบเบิล บางครั้งพระองค์ก็ติดต่อกับมนุษย์โดยทางความฝัน แต่ไม่ใช่ความฝันแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกที่คนเรามักจะฝันกัน ความฝันจากพระเจ้าเป็นเรื่องราวที่ชัดเจนและมีความหมายที่แน่นอน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ส่งข่าวของพระเจ้าที่ชื่อดานิเอลฝันเห็นสัตว์ร้ายหลายตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางการเมืองตั้งแต่อาณาจักรบาบิโลนในอดีตจนถึงสมัยของเรา (ดานิเอล 7:1-3, 17) อีกตัวอย่างหนึ่ง พระเจ้าก็ใช้ความฝันเพื่อบอกโยเซฟซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของพระเยซูให้พาภรรยาและลูกหนีจากเมืองนาซาเรทไปที่อียิปต์ พระเยซูเลยรอดพ้นจากเงื้อมมือของกษัตริย์เฮโรดผู้ชั่วร้าย หลังจากเฮโรดตาย พระเจ้าก็บอกให้โยเซฟรู้ในฝันและบอกให้เขาพาครอบครัวเดินทางกลับมาที่บ้านเกิด—มัดธาย 2:13-15, 19-23

 ทุกวันนี้พระเจ้าติดต่อกับเราโดยทางความฝันไหม?

“อย่าเลยขอบเขตที่เขียนบอกไว้”—1 โครินท์ 4:6

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

บันทึกในคัมภีร์ไบเบิลหลายเรื่องเป็นความฝันที่พระเจ้าตั้งใจเปิดเผยแก่มนุษย์ พระองค์จึงให้เขียนเรื่องเหล่านั้นไว้ หนังสือ 2 ติโมเธียว 3:16, 17 บอกว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนมีขึ้นโดยการดลใจจากพระเจ้าและมีประโยชน์เพื่อการสอน การว่ากล่าว การจัดการเรื่องราวให้ถูกต้อง การตีสอนด้วยความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกเตรียมไว้พร้อม สำหรับการดีทุกอย่าง”

คัมภีร์ไบเบิล ‘เตรียมเราไว้พร้อม’ โดยบอกทุกเรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับพระเจ้า เช่น คุณลักษณะ มาตรฐานด้านศีลธรรมของพระองค์ และสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่พระองค์มีต่อแผ่นดินโลก ดังนั้น พระเจ้าไม่ได้ติดต่อกับมนุษย์ทางความฝันอีกต่อไป ถ้าเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอนาคตและสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เกิดขึ้น เราต้อง ‘ไม่เลยขอบเขตที่เขียนบอกไว้’ ในคัมภีร์ไบเบิล ทุกคนสามารถหาคัมภีร์ไบเบิลมาอ่านและเรียนรู้มากขึ้นได้เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผย รวมถึงความฝันต่าง ๆ ด้วย

ทำไมความฝันและนิมิตที่เขียนไว้ในคัมภีร์ไบเบิลจึงเชื่อถือได้?

“มนุษย์พูดตามที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้พูดโดยได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์”—2 เปโตร 1:21

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

ความฝันและนิมิตหลายเรื่องที่เขียนไว้ในคัมภีร์ไบเบิลบอกล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่ออ่านเรื่องเหล่านี้ ผู้อ่านจะตรวจสอบความถูกต้องของคำพยากรณ์และตรวจสอบความซื่อสัตย์ของผู้เขียนได้ พวกเขาจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เขียนไว้เป็นความจริงหรือไม่? ลองดูตัวอย่างจากหนังสือ ดานิเอล 8:1-7 ที่พูดเรื่องการล่มสลายของอาณาจักรบาบิโลน

คำพยากรณ์นี้ใช้ภาพเปรียบเทียบโดยพูดถึงแกะตัวผู้และแพะตัวผู้ที่มาขวิดแกะตัวนั้นจนล้มลงแล้วเหยียบมัน ดานิเอลไม่ต้องเดาความหมายของนิมิตนี้ เพราะทูตสวรรค์ที่เป็นผู้ส่งข่าวจากพระเจ้าบอกว่า “แกะผู้สองเขา . . . คือบรรดากษัตริย์มีเดียและเปอร์เซีย แพะผู้คือกษัตริย์กรีซ” (ดานิเอล 8:20, 21, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย ) เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์เมื่อมิโด-เปอร์เซียเอาชนะบาบิโลนที่เป็นมหาอำนาจโลกได้ แล้วในอีก 200 ปีต่อมา อะเล็กซานเดอร์มหาราชผู้นำของกรีซก็เอาชนะมิโด-เปอร์เซีย ความถูกต้องแม่นยำที่น่าทึ่งแบบนี้เป็นลักษณะเด่นของคำพยากรณ์และความฝันต่าง ๆ ในคัมภีร์ไบเบิล ข้อเท็จจริงนี้ทำให้คัมภีร์ไบเบิลแตกต่างจากหนังสือศักดิ์สิทธิ์เล่มอื่นทุกเล่ม และเป็นหนังสือที่เราไว้ใจได้อย่างเต็มที่