ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ทัศนะของคัมภีร์ไบเบิล

เงิน

เงิน

การรักเงินเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดไหม?

“การรักเงินเป็นรากของสิ่งที่ก่อความเสียหายทุกชนิด”—1 ติโมเธียว 6:10

คนทั่วไปคิดอย่างไร?

เงินเป็นต้นเหตุให้คนทำชั่ว

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

“การรัก เงิน” เป็นต้นเหตุให้คนเราทำ “สิ่งที่ก่อความเสียหาย” ไม่ใช่ตัวเงิน คัมภีร์ไบเบิลบอกว่า กษัตริย์โซโลมอนผู้ร่ำรวยพูดถึงความเสียหาย 3 อย่างที่มักเกิดขึ้นกับคนรักเงิน อย่างแรกคือ ความกังวล “ข้าวของเหลือเฟือของคนรวยไม่ช่วยให้เขาหลับได้” (ท่านผู้ประกาศ 5:12, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย ) อย่างที่สอง ความไม่รู้จักพอ “คนรักเงิน ไม่อิ่มด้วยเงิน และคนรักกำไร ไม่รู้อิ่มด้วยความมั่งคั่ง” (ท่านผู้ประกาศ 5:10) อย่างที่สาม ถูกล่อตาล่อใจให้ทำผิดกฎหมาย “คนที่รีบเร่งรวยทางลัดจะถูกลงโทษ”—สุภาษิต 28:20, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน

 เงินช่วยอะไรได้บ้าง?

“เงินก็เป็นเครื่องปกป้อง”—ท่านผู้ประกาศ 7:12

คนทั่วไปคิดอย่างไร?

เงินทำให้ชีวิตมั่นคงและมีความสุข

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

ความเชื่อที่ว่าเงินซื้อความสุขและความมั่นคงในชีวิตได้ จริง ๆ แล้วมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “อำนาจล่อลวงของทรัพย์สมบัติ” (มาระโก 4:19) แต่ถึงอย่างนั้น เงินก็ “คือคำตอบสำหรับทุกสิ่ง” (ท่านผู้ประกาศ 10:19, ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย ) ตัวอย่างเช่น เงินสามารถซื้อสิ่งจำเป็นในชีวิต เช่น อาหารและยา— 2 เทสซาโลนิเก 3:12

เงินยังช่วยให้คุณเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วย คัมภีร์ไบเบิลบอกว่า “ถ้าใครไม่เลี้ยงดูคนเหล่านั้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกในครอบครัวเขา คนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อ”—1 ติโมเธียว 5:8

คุณจะรู้จักใช้เงินอย่างฉลาดได้อย่างไร?

“นั่งลงคำนวณค่าใช้จ่ายก่อน”—ลูกา 14:28

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

คุณควรใช้เงินแบบที่พระเจ้าเห็นว่าดี (ลูกา 16:9) คนฉลาดรู้จักใช้เงินอย่างซื่อสัตย์และสำนึกถึงความรับผิดชอบ (ฮีบรู 13:18) อย่าสร้างภาระรายจ่ายที่เกินกว่ารายรับของคุณ คัมภีร์ไบเบิลแนะนำว่า “จงให้วิถีชีวิตของพวกท่านปราศจากการรักเงิน”—ฮีบรู 13:5

ถึงแม้คัมภีร์ไบเบิลไม่ได้ตำหนิเรื่องการเป็นหนี้ แต่ก็เตือนว่า “คนมักยืมก็เป็นบ่าวทาสแก่ผู้ให้ยืม” (สุภาษิต 22:7) ระวังอย่าเป็นคนซื้อง่ายจ่ายคล่อง เพราะ “ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความขัดสน” (สุภาษิต 21:5, ฉบับคิงเจมส์ ) แทนที่จะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย คุณควร “แยกเงินออกและสะสมไว้ตามรายได้” เพื่อใช้ในยามจำเป็น—1 โครินท์ 16:2, ฉบับมาตรฐาน

คัมภีร์ไบเบิลสนับสนุนเราว่า “จงให้แก่ผู้อื่น” (ลูกา 6:38) ทุกคนที่อยากทำให้พระเจ้ารัก ควรเป็นคนมีน้ำใจ เพราะ “พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี” (2 โครินท์ 9:7) ดังนั้น “อย่าลืมทำการดีและแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่น ด้วยว่าพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนั้น”—ฮีบรู 13:16