ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

วิธีควบคุมการใช้จ่าย

วิธีควบคุมการใช้จ่าย

นอก​จาก​แรง​กดดัน​จาก​นัก​การ​ตลาด​แล้ว ความ​รู้สึก​และ​นิสัย​ส่วน​ตัว​ก็​อาจ​ทำ​ให้​เรา​กลาย​เป็น​คน​ที่​ใช้​จ่าย​เกิน​ตัว. คำ​แนะ​นำ​หก​ข้อ​ต่อ​ไป​นี้​จะ​ช่วย​ให้​คุณ​ควบคุม​การ​ใช้​จ่าย​ได้.

  1. อย่า​ซื้อ​เพราะ​อารมณ์. คุณ​รู้สึก​สนุก​ตื่นเต้น​กับ​การ​จับจ่าย​ซื้อ​ของ​และ​หา​สินค้า​ลด​ราคา​ไหม? ถ้า​ใช่ คุณ​อาจ​เป็น​คน​หนึ่ง​ที่​ชอบ​ซื้อ​ของ​เพราะ​อารมณ์. วิธี​แก้​คือ​อย่า​รีบ​ซื้อ​และ​ให้​คิด​ตาม​ความ​เป็น​จริง​ว่า​การ​ซื้อ​ของ​ชิ้น​นั้น​จะ​มี​ผล​อย่าง​ไร​ใน​ระยะ​ยาว และ​คุณ​จะ​ดู​แล​รักษา​ได้​อย่าง​ไร. หยุด​สัก​นิด​และ​คิด​ถึง​ครั้ง​ก่อน​ที่​คุณ​ต้อง​มา​นั่ง​เสียใจ​ภาย​หลัง​เพราะ​ซื้อ​ของ​ด้วย​อารมณ์. บอก​ตัว​เอง​ให้ “ใจ​เย็น ๆ.” คิด​ให้​ดี​ก่อน​แล้ว​ค่อย​ตัดสิน​ใจ.

  2. อย่า​ซื้อ​ของ​แก้​เครียด. การ​จับจ่าย​ซื้อ​ของ​อาจ​ช่วย​ให้​คุณ​อารมณ์​ดี​ขึ้น​ได้​สัก​พัก​หนึ่ง. แต่​เมื่อ​ความ​เครียด​กลับ​มา​อีก คุณ​อาจ​รู้สึก​ว่า​ต้อง​ซื้อ​ให้​หนัก​ขึ้น​เพื่อ​บรรเทา​ความ​เครียด. แทน​ที่​จะ​แก้​เครียด​ด้วย​การ​ซื้อ คุณ​น่า​จะ​พูด​คุย​กับ​เพื่อน​ที่​เข้าใจ​ปัญหา​ของ​คุณ​หรือ​ทำ​กิจกรรม​ที่​ต้อง​ใช้​แรง เช่น เดิน​ออก​กำลัง​กาย.

  3. อย่า​ซื้อ​ของ​เป็น​งาน​อดิเรก. ห้าง​สรรพ​สินค้า​ต่าง ๆ พยายาม​ตกแต่ง​อย่าง​หรูหรา​เพื่อ​ให้​การ​จับจ่าย​กลาย​เป็น​กิจกรรม​ที่​สนุกสนาน. บาง​ครั้ง​คุณ​อาจ​ไป​เดิน​ห้าง​หรือ​เล่น​อินเทอร์เน็ต​เพียง​เพื่อ​ผ่อน​คลาย​อารมณ์ แต่​สิ่ง​ที่​คุณ​มอง​เห็น​ส่วน​ใหญ่​ถูก​ออก​แบบ​มา​เพื่อ​กระตุ้น​ให้​คุณ​อยาก​ซื้อ. ดัง​นั้น จง​ไป​ซื้อ​ของ​เฉพาะ​เมื่อ​คุณ​มี​รายการ​ของ​ที่​จะ​ซื้อ​อยู่​ใน​ใจ​แล้ว​จริง ๆ และ​ไม่​ซื้อ​นอก​รายการ​โดย​เด็ดขาด.

  4. เลือก​เพื่อน​ให้​ดี. รูป​แบบ​ชีวิต​ของ​เพื่อน​และ​เรื่อง​ที่​เขา​พูด​คุย​มี​อิทธิพล​มาก​ต่อ​ความ​คิด​ของ​คุณ. ถ้า​คุณ​กำลัง​ใช้​จ่าย​เกิน​ตัว​เพื่อ​จะ​มี​ของ​ทุก​อย่าง​ทัดเทียม​เพื่อน​ฝูง ขอ​ให้​คุณ​เลือก​คบ​เพื่อน​ที่​ไม่​มี​นิสัย​ฟุ้ง​เฟ้อ​นิยม​วัตถุ​หรือ​พูด​คุย​แต่​เรื่อง​เงิน ๆ ทอง ๆ.

  5. ใช้​บัตร​เครดิต​อย่าง​ฉลาด. บัตร​เครดิต​ทำ​ให้​คุณ​ซื้อ​ของ​ได้​ง่าย ๆ โดย​ไม่​คำนึง​ถึง​ผล​ที่​ตาม​มา. พยายาม​จ่าย​หนี้​บัตร​เครดิต​เต็ม​จำนวน​ทุก​เดือน​เพื่อ​ไม่​ให้​มี​ยอด​ค้าง​ชำระ. คุณ​ต้อง​รู้​ว่า​บัตร​เครดิต​ของ​คุณ​มี​อัตรา​ดอกเบี้ย​และ​ค่า​ธรรมเนียม​ต่าง ๆ เท่า​ไร. เปรียบ​เทียบ​ข้อ​เสนอ​ของ​แต่​ละ​ธนาคาร​และ​เลือก​ใช้​บัตร​ที่​เหมาะ​กับ​ราย​ได้​ของ​คุณ. ระวัง​บัตร​พรีเมียม​ที่​มี​ดอกเบี้ย​สูง​และ​ให้​สิทธิ​ประโยชน์​ที่​เกิน​ความ​จำเป็น​ของ​คุณ. แทน​ที่​จะ​จ่าย​ทุก​อย่าง​ด้วย​บัตร​เครดิต จง​เก็บ​บัตร​ไว้​ใช้​เฉพาะ​เมื่อ​ต้อง​ซื้อ​ของ​ราคา​สูง​แล้ว​ซื้อ​ของ​ทั่ว​ไป​ด้วย​เงิน​สด.

  6. รู้​สถานะ​ทาง​การ​เงิน​ของ​ตัว​เอง. เป็น​เรื่อง​ง่าย​ที่​จะ​ใช้​จ่าย​เกิน​ตัว​ถ้า​คุณ​ไม่​รู้​สถานะ​ทาง​การ​เงิน​ของ​ตัว​เอง. ทำ​บันทึก​การ​ใช้​จ่าย​เป็น​ประจำ เพื่อ​จะ​รู้​จำนวน​เงิน​ทั้ง​หมด​ที่​คุณ​มี. วาง​แผนการ​ใช้​จ่าย​แต่​ละ​เดือน​ตาม​ความ​เป็น​จริง​โดย​คำนึง​ถึง​ราย​ได้​และ​ค่า​ใช้​จ่าย​ใน​ช่วง​ที่​ผ่าน​มา. ตรวจ​เช็ค​ราย​จ่าย​และ​ใบ​เสร็จ​ต่าง ๆ เพื่อ​ดู​ว่า​การ​ใช้​จ่าย​เป็น​ไป​ตาม​แผนที่​วาง​ไว้​หรือ​ไม่. ปรึกษา​เพื่อน​ที่​คุณ​ไว้​ใจ​เมื่อ​มี​ข้อ​สงสัย​หรือ​ปัญหา​ทาง​การ​เงิน.