ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 สัมภาษณ์ | เบร็ต เชงก์

“ผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิต”

“ผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิต”

เบร็ต เชงก์​เคย​เป็น​ที่​ปรึกษา​ด้าน​สิ่ง​แวด​ล้อม​ใน​สหรัฐ. เขา​ศึกษา​เรื่อง​การ​พึ่ง​พา​อาศัย​กัน​ของ​พืช สัตว์ และ​สิ่ง​แวด​ล้อม. ทำไม​เขา​เชื่อ​ว่า​มี​พระ​ผู้​สร้าง? ตื่นเถิด! ได้​สัมภาษณ์​เขา​เกี่ยว​กับ​งาน​ด้าน​วิทยาศาสตร์​และ​ความ​เชื่อ​ทาง​ศาสนา​ของ​เขา.

ขอ​ช่วย​เล่า​ภูมิหลัง​ของ​คุณ​ให้​เรา​ฟัง​ได้​ไหม?

พ่อ​ของ​ผม​เป็น​วิศวกร​เครื่อง​กล. ท่าน​มัก​จะ​เล่า​เรื่อง​ต่าง ๆ ที่​น่า​ตื่นเต้น​เกี่ยว​กับ​วิทยาศาสตร์​และ​คณิตศาสตร์​ให้​ผม​ฟัง​บ่อย ๆ. ครอบครัว​ของ​ผม​อาศัย​อยู่​ที่​นิว​ปารีส รัฐ​โอไฮโอ สหรัฐ​อเมริกา. ตอน​เป็น​เด็ก ผม​รู้สึก​ว่า​ต้น​ไม้​ใบ​หญ้า​และ​สัตว์​ต่าง ๆ ที่​อยู่​ตาม​ลำธาร​และ​แอ่ง​น้ำ​ใกล้​บ้าน​น่า​อัศจรรย์​จริง ๆ. เมื่อ​ผม​ไป​เรียน​ที่​มหาวิทยาลัย​เพอร์ดู ผม​จึง​เลือก​เรียน​ด้าน​นิเวศ​วิทยา.

คุณ​สนใจ​ศาสนา​ไหม?

ครับ. พ่อ​สนับสนุน​ให้​ผม​ศึกษา​ศาสนา​คริสต์​นิกาย​ลูเทอรัน​ของ​เรา. ผม​เรียน​ภาษา​กรีก​คีนี (กรีก​สามัญ) ซึ่ง​เป็น​ภาษา​หนึ่ง​ที่​ใช้​เขียน​ต้น​ฉบับ​คัมภีร์​ไบเบิล​ด้วย. ดัง​นั้น ผม​จึง​นับถือ​คัมภีร์​ไบเบิล​มาก.

คุณ​คิด​อย่าง​ไร​เกี่ยว​กับ​ทฤษฎี​วิวัฒนาการ?

โบสถ์​ของ​ผม​ยอม​รับ​ทฤษฎี​วิวัฒนาการ เพื่อน​ร่วม​งาน​ของ​ผม​ก็​เชื่อ​ทฤษฎี​นี้ ผม​จึง​เชื่อ​ทฤษฎี​นี้​ไป​ด้วย. แต่​ขณะ​เดียว​กัน​ผม​ก็​เชื่อ​ใน​พระเจ้า. ผม​คิด​มา​ตลอด​ว่า​ความ​เชื่อ​สอง​อย่าง​นี้​ไป​ด้วย​กัน​ได้. แม้​ผม​จะ​นับถือ​คัมภีร์​ไบเบิล แต่​ผม​ก็​ไม่​คิด​ว่า​หนังสือ​เล่ม​นี้​มา​จาก​พระเจ้า.

อะไร​ทำ​ให้​คุณ​เปลี่ยน​ความ​คิด​เกี่ยว​กับ​คัมภีร์​ไบเบิล?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​สอง​คน​คือ​สตีฟ​และ​แซนดี​มา​เยี่ยม​ผม​กับ​เดบบี​ภรรยา​ของ​ผม​ที่​บ้าน. พวก​เขา​ให้​เรา​ดู​หลักฐาน​ที่​แสดง​ว่า​ถึง​แม้​คัมภีร์​ไบเบิล​จะ​ไม่​ใช่​ตำรา​วิทยาศาสตร์ แต่​ก็​ถูก​ต้อง​ตาม​หลัก​วิทยาศาสตร์. ตัว​อย่าง​เช่น คัมภีร์​ไบเบิล​พูด​ถึง​พระเจ้า​ว่า “พระองค์​ประทับ​บน​บัลลังก์​เหนือ​เส้น​รอบ​วง​ของ​โลก.” (ยะซายา 40:22, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย ) พระ​คัมภีร์​ยัง​กล่าว​ด้วย​ว่า “พระองค์ . . . ทรง​ให้​โลก​ห้อย​อยู่​โดย​มิ​ได้​ติด​กับ​อะไร.” (โยบ 26:7) ตอน​นั้น​ผม​กำลัง​ศึกษา​ระบบ​นิเวศ​จาก​ภาพ​ถ่าย​ดาว​เทียม ผม​จึง​รู้สึก​ประทับใจ​มาก. ข้อ​คัมภีร์​เหล่า​นี้​เขียน​ขึ้น​นาน​ก่อน​ที่​มนุษย์​จะ​สามารถ​ถ่าย​ภาพ​ลูก​โลก​ที่​ห้อย​อยู่​โดย​ไม่​ติด​กับ​อะไร​ ใน​ห้วง​อวกาศ. เมื่อ​ผม​กับ​ภรรยา​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​กับ​สตีฟ​และ​แซนดี ผม​ก็​ได้​รู้​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​มี​คำ​พยากรณ์​มาก​มาย​หลาย​ข้อ​ที่​สำเร็จ​เป็น​จริง​แล้ว มี​คำ​แนะ​นำ​ที่​ใช้​ได้​จริง​และ​มี​คำ​ตอบ​ที่​จุ​ใจ​ผม. ผม​เริ่ม​มี​ความ​เชื่อ​มาก​ขึ้น​เรื่อย ๆ ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า.

ความ​คิด​ของ​คุณ​เกี่ยว​กับ​ต้น​กำเนิด​ของ​ชีวิต​เปลี่ยน​ไป​ตั้ง​แต่​เมื่อ​ไร?

สตีฟ​ให้​ผม​ดู​พระ​คัมภีร์​ข้อ​หนึ่ง​ที่​เขียน​ไว้​อย่าง​ชัดเจน​ว่า “พระ​ยะโฮวา​เจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ด้วย​ผงคลี​ดิน.” (เยเนซิศ 2:7) คัมภีร์​ไบเบิล​มี​บันทึก​ที่​เป็น​ลายลักษณ์​อักษร​เกี่ยว​กับ​จุด​เริ่ม​ต้น​ของ​ชีวิต​มนุษย์​คน​แรก. นี่​ทำ​ให้​เกิด​คำ​ถาม​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​สอดคล้อง​กับ​ข้อ​เท็จ​จริง​ทาง​วิทยาศาสตร์​ไหม? สตีฟ​สนับสนุน​ผม​ให้​ศึกษา​ค้นคว้า​เรื่อง​นี้ และ​ผม​ก็​ทำ.

คุณ​เรียน​รู้​อะไร​มา​บ้าง​เกี่ยว​กับ​ทฤษฎี​วิวัฒนาการ?

หลาย​อย่าง​ครับ. ตัว​อย่าง​เช่น ทฤษฎี​วิวัฒนาการ​พยายาม​อธิบาย​ต้น​กำเนิด​ของ​ชีวิต. ร่าง​กาย​ของ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ประกอบ​ด้วย​อวัยวะ​ต่าง ๆ ที่​ทำ​งาน​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ เช่น หัวใจ ปอด และ​ตา. นอก​จาก​นี้ เมื่อ​มอง​ดู​ด้วย​กล้อง​จุลทรรศน์ เรา​จะ​เห็น​ว่า​ใน​เซลล์​ต่าง ๆ ประกอบ​ด้วย ‘เครื่องจักร’ หรือ​กลไก​ที่​ถูก​ออก​แบบ​อย่าง​น่า​ทึ่ง. ใคร​เป็น​ผู้​ออก​แบบ​กลไก​เหล่า​นี้? นัก​วิวัฒนาการ​บอก​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นี้​เกิด​จาก​กระบวนการ​คัดเลือก​ตาม​ธรรมชาติ ซึ่ง​กลไก​ของ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ที่​มี​ลักษณะ​เหมาะ​สม​ที่​สุด​จะ​ถูก​คัดเลือก​และ​อยู่​รอด​ต่อ​ไป. แต่​แนว​คิด​นี้​ไม่​ได้​ตอบ​คำ​ถาม​ที่​ว่า กลไก​ต่าง ๆ มา​จาก​ไหน? ผม​ยัง​ได้​รู้​ว่า​นัก​วิทยาศาสตร์​หลาย​คน​ไม่​เชื่อ​ว่า​ทฤษฎี​วิวัฒนาการ​จะ​ตอบ​คำ​ถาม​นี้​ได้. ศาสตราจารย์​ด้าน​สัตววิทยา​คน​หนึ่ง​บอก​ผม​ว่า​เขา​ไม่​เคย​เชื่อ​ทฤษฎี​วิวัฒนาการ​เลย. แต่​เขา​ไม่​กล้า​บอก​ใคร​เพราะ​กลัว​ตก​งาน.

ความ​รู้​ด้าน​นิเวศ​วิทยา​ช่วย​ให้​คุณ​มี​ความ​เชื่อ​เรื่อง​พระเจ้า​มาก​ขึ้น​ไหม?

แน่นอน​ครับ. งาน​ของ​ผม​ทำ​ให้​ผม​ได้​ศึกษา​ว่า​สิ่ง​มี​ชีวิต​พึ่ง​พา​อาศัย​กัน​อย่างไร. สิ่ง​มี​ชีวิต​ทุก​ชนิด​บน​โลก​ต้อง​พึ่ง​พา​อาศัย​กัน​ไม่​ทาง​ใด​ก็​ทาง​หนึ่ง. ลอง​ดู​ดอกไม้​และ​ผึ้ง​เป็น​ตัว​อย่าง. ทั้ง​สี กลิ่น น้ำ​หวาน​ของ​ดอกไม้​ถูก​ออก​แบบ​ให้​ดึงดูด​ผึ้ง และ​รูป​ทรง​ของ​ดอกไม้​ช่วย​ให้​ละออง​เกสร​จำนวน​มาก​เกาะ​ติด​ไป​กับ​ตัว​ผึ้ง. ส่วน​ผึ้ง​ก็​ถูก​สร้าง​ให้​ดูด​น้ำ​หวาน​จาก​ดอกไม้​และ​นำ​ละออง​เกสร​จาก​ต้น​หนึ่ง​ไป​ผสม​กับ​อีก​ต้น​หนึ่ง. เห็น​ได้​ชัด​ว่า​ทั้ง​ดอกไม้​และ​ผึ้ง​ถูก​ออก​แบบ​ให้​พึ่ง​พา​อาศัย​กัน.

‘ศักยภาพ​ใน​การ​ฟื้น​ตัว​ของ​ระบบ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​สิ้น​บน​โลก​ทำ​ให้​ผม​เชื่อ​ว่า​ต้อง​มี​พระเจ้า​ผู้​สร้าง​ชีวิต’

ใน​ระบบ​นิเวศ เรา​จะ​เห็น​การ​พึ่ง​พา​อาศัย​กัน​ใน​ขอบ​เขต​ที่​ใหญ่​โต​มาก. ระบบ​นิเวศ คือ สิ่ง​แวด​ล้อม​ที่​ประกอบ​ด้วย​กลุ่ม​สิ่ง​มี​ชีวิต ทั้ง​พืช​และ​สัตว์​นับ​หมื่น​นับ​แสน​ชนิด​รวม​ทั้ง​แบคทีเรีย​และ​รา. สัตว์​ทุก​ชนิด​ต้อง​พึ่ง​พา​อาศัย​พืช​เพื่อ​ได้​รับ​อาหาร​และ​ออกซิเจน ส่วน​พืช​ที่​มี​ดอก​เกือบ​ทุก​ชนิด​ก็​ต้อง​พึ่ง​อาศัย​สัตว์​เพื่อ​ผสม​เกสร. แม้​ว่า​ระบบ​นิเวศ​จะ​มี​ความ​สลับ​ซับซ้อน​มาก​และ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ต่าง ๆ ใน​ระบบ​นี้​มี​ความ​บอบบาง แต่​มัน​ก็​อยู่​ได้​นาน​นับ​พัน ๆ ปี. แม้​แต่​เมื่อ​ระบบ​นิเวศ​ถูก​ทำลาย​ด้วย​มลพิษ ถ้า​มี​การ​ขจัด​มลพิษ​ออก​ไป ไม่​นาน​ระบบ​นิเวศ​ที่​สลับ​ซับซ้อน​ก็​จะ​ฟื้น​คืน​สู่​สภาพ​เดิม​ได้​อีก. เมื่อ​คิด​ถึง​ศักยภาพ​ใน​การ​ฟื้น​ตัว​ของ​ระบบ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​สิ้น​บน​แผ่นดิน​โลก ผม​เชื่อ​ว่า​พระเจ้า​เป็น​ผู้​สร้าง​ชีวิต.

คุณ​มา​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ได้​อย่าง​ไร?

ผม​รู้สึก​เป็น​ห่วง​มาก​ที่​เห็น​ว่า​มนุษย์​กำลัง​ทำลาย​สิ่ง​แวด​ล้อม. ผม​รู้​ว่า​ถึง​แม้​ระบบ​นิเวศ​สามารถ​ฟื้น​ตัว​ได้ แต่​มัน​ก็​ใช่​ว่า​จะ​ถูก​ทำลาย​ไม่​ได้. ผม​ได้​เรียน​รู้​จาก​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เกี่ยว​กับ​ข้อ​คัมภีร์​ที่​บอก​ว่า​พระเจ้า​จะ “ทำลาย​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ทำลาย​แผ่นดิน​โลก.” (วิวรณ์ 11:18) ข้อ​ความ​นี้​มี​ความ​หมาย​มาก​สำหรับ​ผม. เมื่อ​ผม​ศึกษา​พระ​คัมภีร์​ต่อ​ไป ผม​ก็​มั่น​ใจ​มาก​ขึ้น​เรื่อย ๆ ว่า​คำ​สัญญา​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ความ​หวัง​ที่​เชื่อถือ​ได้.

ผม​ชอบ​บอก​คน​อื่น​เรื่อง​ความ​เชื่อ​ของ​ผม และ​ผม​ได้​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​กับ​นัก​วิทยาศาสตร์​บาง​คน. ผม​เกษียณ​ก่อน​กำหนด​ตอน​อายุ 55 ปี​เพื่อ​จะ​ใช้​เวลา​มาก​ขึ้น​ใน​การ​ช่วยเหลือ​ผู้​คน​ให้​รู้​จัก​พระ​ผู้​สร้าง​ชีวิต​และ​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​ที่​มี​ต่อ​แผ่นดิน​โลก​อัน​สวย​งาม​ของ​เรา.